Devletin vatandaşla "Swap modeli"

Serra Aytaç
Serra Aytaç

Yeni finans ürünü olarak açıklanan bu hesapla ilgili en dikkat edilmesi gereken hususları değerlendirelim.

Hesap sahipleri açısından…

Hesabı vadesinden önce kapatmaları durumunda dolar kuruna bağlı olarak CEZA niteliğinde ana paralarında da kayba uğrama riski oluyor. Örneğin, bu üründen yararlanan bir hesap sahibi ihtiyaç duyduğunda hesabını vade tarihinden önce kapatmak isterse, o günkü Merkez Bankası’nca belirlenmiş dolar kuru, hesabı açtığı günden daha DÜŞÜKSE bunun TL. olan ana parasında kayba yol açabiliyor.

Diyelim ki 100 Bin Liranız var ve dolar kuru 12.5 Lira iken bir yıl vadeli şekilde bankaya paranızı yatırdınız. Normalde vade sonunda 100 Bin Liranız için faiz uygulanacak. Ancak bu hesaplama şeklinde, bu 100 Bin Lirayı bir de Dolar karşısında izliyor olmamız gerekecek. Bu hesap açıldığında 100 Bin Liranız (100.000/12.5) yani 8 Bin Dolar ediyor. Ama vadesinden önce erken bozdurduğunuzda banka hangi kur düşükse onu kullanacak. Yani mesela hesabı kapattığınız gün dolar kuru 10 Lira olursa o zaman paranız 8.000 dolar üzerinden hesaplanarak 80.000 Lira kabul edilecek. Yani vadesinden öncesinde çektiğinizde ve çektiğiniz günkü dolar kuru yatırdığınız günkü kurdan daha düşükse bu örnekte olduğu üzere Türk Lirası olarak yatırdığınız ana parayı da kaybedeceksiniz.

Sistem nasıl işleyecek?

En az üç aylık olması şartıyla, katlamalı şekilde altı, dokuz ile oniki aylık vadeli hesap açılması halinde geçerli olacak bu yeni finans ürününde, tasarruf sahibine vadedilmiş faiz oranının yanısıra vade süresi boyunca, Amerikan Doları kurunda daha fazla artış olması durumunda, hesabı açtığı tarih ile kapanış tarihi arasındaki KUR FARKI ödemesi de yapılacak. Merkez Bankası ise her gün bankacılık sektörü için TL. cinsinden vadeli hesabı olanlara kur farkı ödemesi yapılabilmesi için resmi dolar kuru açıklayacak.

Vatandaşlar açısından ana para kaybı anlamına gelecek VADE ŞARTINA UYMAMA durumundaki yaptırım meselesi ise Ziraat Bankasının sözleşmesinin altıncı maddesinde izah edilmiştir. ‘ Hesap bakiyesi güncellenecektir’ ibaresinden anladığımız vatandaş tarafından yatırılmış ana para için de döviz kuruna bağlı hesaplama yapılacağının vurgulanmasıdır. Bu şu anlama gelmektedir…

Banka, vatandaşa düşük kura bağlı ödeme yapacağı için vadesinden önce hesabı bozdurduğunda kur artmış olursa bu sefer de hesap açılışındaki kur kabul edileceğinden vatandaş kazanç elde edemeyecek ama en azından zarar etmeyecektir.

Özetle, yeni üründen yararlanan vadeli hesap sahibi ihtiyaç duyduğunda hesabını vade tarihinden önce kapatmak istediği günkü Merkez Bankası’nca belirlenmiş dolar kuru, hesabı açtığı günkünden daha düşükse bunun TL. kaybına yol açacağını söyleyebiliriz.

Serra Aytaç / [email protected]

- Haber Hürriyeti, Serra Aytaç tarafından kaleme alındı
https://www.haberhurriyeti.com/makale/8937904/serra-aytac/devletin-vatandasla-swap-modeli