Portekiz kömürden elektrik üretimini bırakan 4. AB ülkesi oldu

Sami Oğuz / Ajans Bizim / Portekiz / Lizbon

Portekiz’in kömürden elektrik üreten son fabrikası da hafta sonu üretime son verdi. Böylece Portekiz, kömürden elektrik üretimine son veren 4. Avrupa Birliği ülkesi oldu.

Başkent Lizbon’un 150 km kuzeyindeki Pego elektrik santralında kömürden elektrik üretimi hafta sonu tümüyle durduruldu.

Hiçbir petrol, kömür ve gaz kaynağına sahip olmayan Portekiz son yıllarda yeşil enerji kaynaklarına büyük yatırım yapıyor.

Elektrik üretimi için kömürün kullanılması en büyük sera gazı salım kaynağı. Portekiz çevre koruma örgütü ZERO’nun başkanı Francisco Ferraira, Pego elektrik santralının kömürden elektrik üretmeye son vermesini memnunlukla karşıladı.

- Haber Hürriyeti, Çevre bölümünde yayınlandı
https://www.haberhurriyeti.com/haber/8321868/portekiz-komurden-elektrik-uretimini-birakan-4-ab-ulkesi-oldu