Ülkemizdeki mültecilerin hukuki statüsü nedir?

Çiler Nazife KOŞAR
Çiler Nazife KOŞAR

ÜLKEMİZDEKİ MÜLTECİLERİN, SIĞINMACILARIN VE YASA DIŞI GÖÇMENLERİN HUKUKİ STATÜSÜ NEDİR?

Son zamanlarda devletimizin uygulamış olduğu yasa dışı göçmen politikası vatandaşlar tarafından büyük bir tepkiye neden olmuştur. Çünkü şu anda ülkemizde bulunan yabancı uyruklu kişilerin kaç kişi olduğu, ne amaçla ülkemize geldiği ve önümüzdeki günlerde nelere sebep olacakları bilinememektedir. Tüm bunlar vatandaşlarımızda büyük bir endişe yaratmakta ve ülkemizde bulunan yabancı uyruklu kişilere karşı bir tepki oluşmasına sebep olmaktadır.

Öncelikle, ülkemize Suriye’den, sonrasında da Afganistan’dan gelen bu kişilerin hukuki vasıflarının ne olduğunun tespiti, bu kişilerin ülkemizdeki haklarının bilinebilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir.

Mülteci, Sığınmacı, Yasa Dışı Göçmen Kimdir?

Mülteci; ülkesinde zulüm gören veya göreceği endişesi taşıyan, bu sebeple ülkesinden ayrılmak zorunda kalan, başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunan ve bu talebi kabul edilen kişilerdir.

Sığınmacı ise; mülteci olduğu iddiasıyla ülkesini terk eden ancak mültecilik statüsü başvurusu sonuçlanmamış kişilerdir. Yani, başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunup da henüz daha talebi kabul edilmemiş olan kişilerdir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisine göre, kişilerin ülkesinde gördüğü zulüm karşısında başka ülkelere sığınma ve o ülkede sığınmacı olarak kalma hakkı bulunmaktadır.

Ülkemize sığınma amacıyla gelen kişiler, yasal yollardan giriş yaptıkları takdirde, giriş yaptıkları sınır kapısının valiliğine sığınmacı statüsü için başvuru yapmak zorundadır. Sınır kapısından herhangi bir şekilde geçen kişiler ise bulundukları ilin valiliğine en geç 15 gün içinde başvuru yapmalıdır. Aksi takdirde bu kişiler yasa dışı göçmen olarak kabul edilirler ve yakalandıkları zaman derhal sınır dışı edilir.

Yasa dışı göçmen de; bir ülkenin sınırına yasa dışı yollarla, izinsiz giren kişilerdir. Bu kişilerin de yasa dışı yollarla ülkede bulunduklarının tespiti halinde, yetkili makamlarca kişiler derhal sınır dışı edilmektedir.

Ülkemizdeki Suriye Ve Afganistan Vatandaşlarının Statüsü Nedir?

Türkiye’ye yasal yollarla giriş yapan yabancıların yanı sıra maalesef ki yasa dışı yollarla giriş yapmış yabancılar da bulunmaktadır. Yasal olmayan yollardan Türkiye’ye giriş yapmış olan yabancılar kaçak göçmen ya da yasa dışı göçmen olarak adlandırılmaktadır. Bu kişilerin yakalandıkları anda derhal sınır dışı edilmesi gerekmektedir.

Ülkemize yasal yoldan gelmiş yabancılar ise gerekli başvuruları yaptıktan sonra başvurularının kabul edilmesi ile mülteci, başvurularının kabul edilmesine kadar da sığınmacı statüsünde ülkemizde bulunmaktadır.

Ancak yabancılar, her ne kadar ülkeye yasal yollardan gelmiş ve yasal olarak ülkede bulunuyor ise de, zamanla yasal olmayan bir durumda ülkede bulunma konumuna düşebilirler.

Ülkemizdeki Suriye Ve Afganistan Vatandaşlarının Hakları Nelerdir?

Türkiye’ye yasal yollarla giriş yapan yabancılara ikamet izni ve yerleştirildiği ilden başka bir ile gidebilme izni verilebilir. İç İşleri Bakanlığının onayına tabi olan bu izinler haricinde ülkemizde bulunan mülteciler bazı haklara da sahip olmaktadır. Bu haklar;

- Sağlık yardımından yararlanma hakkı,

- Çalışma hakkı,

- Eğitim ve öğretim hakkı,

- Yerleşme ve seyahat hakkıdır.

Önemle belirtmek gerekir ki mülteciler, yalnızca İç İşleri Bakanlığı’nın gösterdiği yerlerde ikamet edebilir.

Bu kapsamda ülkemize yasal yollarla, gerekli başvuruları yaparak ve izinleri alarak giriş yapmış olan Suriyeli ve Afgan mülteciler yukarıda sayılı olan tüm haklara sahiptir. Ancak, yasa dışı göçmenlerin hiçbir hakkı bulunmamakla birlikte yakalandıkları anda derhal sınır dışı edilmesi gerekmektedir.

Yasa Dışı/Kaçak Göçmenler

2021/ Temmuz itibariyle ülkemizde 3 milyon 700 bin, geçici koruma altında kayıtlı Suriyeli bulunmaktadır. Maalesef ki kayıtlı olandan daha fazla sayıda, kayıtsız yabancıların bulunduğu da bilinmektedir.

Son birkaç haftadır medyada, doğu sınırımızdan Afgan erkeklerin akın akın ülkemize giriş yaptığını görmekteyiz. Bu yabancılar hiçbir prosedüre uymaksızın ve izin almaksızın ülkemize yasal olmayan yollardan giriş yapmaktadır. Her ne kadar tanıma göre bu yabancıların yasa dışı göçmen olduğu sonucuna varabilsek de, bu yabancılar esasen sınırlarımızdan izinsiz olarak değil, göz göre göre girmektedir.

Hali hazırda Türkiye sınırından günde yaklaşık olarak 5000 göçmenin geçtiği tahmin edilmektedir. Bu çok ciddi bir sayı olup, bunun önünün alınamaması durumunda ülkemizde iç karışıklıkların çıkacağını tahmin etmek zor değildir.

Kim olduğu, ne amaçla ülkemize geldiği belli olmayan bu yabancıların, terör tehdidi altında bulunan ülkemizde bulunması ciddi boyutta güvenlik problemi oluşturmaktadır.

Türkiye, doğu komşuları üzerinden gerçekleşen mülteci akınına uğramaktadır. Göçmenler, can ve mal emniyeti sağlanamayan ülke ve bölgelerden kaçarak önce Türkiye’ye sığınmakta, Türkiye üzerinden de Avrupa’ya geçmeye çalışmakta ise de, Avrupa ülkeleri göçmenleri, ülkelerine kabul etmemektedir.

Dünyada en fazla mülteci barındıran ülke Türkiye’dir. Avrupa Birliği’nin sınırlarını büyük ölçüde mültecilere kapatması nedeniyle, ülkemizde mültecilerin sayısı günden güne artmaktadır. Ülkeye alınacak daha fazla göçmen Türkiye’de toplumsal, ekonomik ve siyasal iç karışıklıklara neden olacaktır.

Kanımızca bu soruna ilişkin daha fazla zaman geçirilmeden çözüm bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda öncelikle, ülkemizde kaçak olarak bulunan yabancılar derhal sınır dışı edilmeli, sonrasında da başta doğu sınırımız olmak üzere tüm sınır kapılarımız kapatılmalıdır.

Zira, “Hudut bir milletin namus ve şerefidir!”

Av. Çiler Nazife KOŞAR / [email protected]

- Haber Hürriyeti, Çiler Nazife KOŞAR tarafından kaleme alındı
https://www.haberhurriyeti.com/makale/7607507/ciler-nazife-kosar/ulkemizdeki-multecilerin-hukuki-statusu-nedir