Biokütle Santrali için imar planı değiştirildi

Manisa’nın tarihi ilçesi Kula’nın Sandal Köyünde bulunan Türkiye’nin tek Jeopark’ı ve Unesco korumasında olan ilk insan ayak izlerinin bulunduğu yerde Biokütle Santrali için imar planı değiştirildiği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısında Kula İlçesi Sandal ve Esenyazı Mahalleleri arasında yer alan Kızılgedik mevkiinde 30 MWe/31,91 MWm/99,5 MWt kurulu gücünde Kula Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği bakanlık tarafından re'sen onaylanıp 22 Mart 2021 tarihinde gönderildiği belirtildi. Yazının, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde 29 Mart-24 Nisan 2021 tarihleri arasında askıya çıkartıldığı kaydedildi.

Salihli Çevre Derneği Başkanı ve Egeçep yönetim kurulu üyesi Av. Seçil Eğerli, Kula’nın Sandal Köyünde bir plan değişikliği ilan edildiğini belirterek 9 Eylül Gazetesi'ne şunları söyledi:

"Bu ilanın içine  bakıldığında aslında yenilenebilir enerji santralı diye nitelendirilen biyokütle yani çöp yakma tesisi için yapılan, araziyi tarım arazisi olmaktan çıkartıp, enerji santralı alanına çeviren bir imar değişikliği olduğu anlaşılan bir plan değişiklidir. Manisa'da tarımsal alanlar enerji santrallerine terk edilerek, tarıma vurulan darbe kat ve kat devam ettikçe ileride gıdaya ulaşmakta sorunların yaşanacağı gerçeğini de vurgulamak istiyorum. Tarihi bir alan içinde böyle bir tesisin yer alması turizm açısından da olumsuz etkileri olacaktır. Bu imar planı değişikliğini sosyal medya hesabımızda ekleriyle paylaşarak, Kula'daki çevreci dostlarımızın bilgilerine sundum.'' 

Arif Arı / Ajans Bizim / Türkiye

- Haber Hürriyeti, Çevre bölümünde yayınlandı
https://www.haberhurriyeti.com/haber/7209837/biokutle-santrali-icin-imar-plani-degistirildi