Bakırçay Üniversitesi'nden sağlık alanında dev işbirliği

İzmir Bakırçay Üniversitesi ile MedicReS Programlarının Türkiye'de tek yetkili firması olan ve Mersin Teknopark'ta yerleşik AEK Araştırma Şirketi arasında iş birliği protokolü imzalandı. AEK firmasını temsilen Genel Direktör Arzu Kanık’ın, Üniversite adına ise Rektör Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tuncer Asunakutlu ve Prof. Dr. Ahmet Emin Erbaycu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Bakar ve öğretim üyelerinin katıldığı tören Üniversite Senato Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Protokol kapsamında İzmir Bakırçay Üniversitesi bağlı Tıp, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile bağlı hastanelerinde lisans, lisansüstü öğrenci, akademik personelinin, MedicReS club üyelik programına ve BeGMR online eğitimine ücretsiz erişimi sağlanacak. Söz konusu kurumlarda verilen tıpta uzmanlık eğitimi kapsamında gerek yürütülen tezlerin planlanması, yürütülmesi ve yayınlanması aşamalarında gerekse tıpta uzmanlık eğitimi süresince yapılan literatür tarama, okuma, yorumlama çalışmalarında geçerli olan metodolojik, etik ve biyoistatistik bilgileri içeren MedicReS İyi Tıp Araştırmacısı eğitimlerine dayalı online eğitimlerin, E-PICOS Akıllı Biyoistatistik Yazılımı ve sertifika programlarının, yürütülen akademik çalışmalara bilimsel destek ve katkı sağlayarak, Türk Tıp Biliminin geliştirilmesinde ve geleceğin tıp bilim adamlarının yetiştirilmesinde rol üstlenmek amacıyla tüm lisans-lisansüstü öğrenci ve akademik personelin MedicReS programlarından yararlanması amaçlanıyor.

Üç yıl süreyle imzalanan ve süre sonunda kendiliğinden uzayacak protokolde ayrıca ülkemizde, bölgemizde koruyucu hekimlik, doğru ve erken tanı, etkili ve etkin tedavi ve ilaç geliştirme çalışmalarına yön veren bilimsel araştırmaların kalitesini arttırarak, bu eğitimlerin sonucunda toplum sağlığını doğrudan etkileyen bilimsel çalışmaların sonuçlarını, güvenilir kılmaya ve araştırmalarda yer alan hastaların uzun vadede bilime katkı sağladıklarına inanmalarını sağlamak hedefleniyor.

- Haber Hürriyeti, Sağlık bölümünde yayınlandı
https://www.haberhurriyeti.com/haber/3607070/bakircay-universitesinden-saglik-alaninda-dev-isbirligi