Şiddetin önlenmesine ilişkin kanun yürürlükte

Süfyan Kızılarslan / Ajans Bizim / Türkiye / ANKARA

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bazı kanunlarda yapılan değişiklikler yürürlükte. 

Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Kanunla getirilen bazı düzenlemeler şöyle:

-Türk Ceza Kanunu'ndaki takdiri indirim durumları sınırlandırılıyor.  Sanığın pişmanlık içermeyen davranışları, indirime ilişkin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmeyecek.   

-Sanığın özenli kılık ve kıyafetle duruşmalara gelmesi gibi şekli tutumlar cezai indirime gerekçe olamayacak. 

-İndirimdeki takdir yetkisinde gerekçeler mutlaka kararda yer alacak. 

Kadına yönelik şiddete ceza artırımı

-Kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçu kadına karşı işlenmesi durumunda cezalar artırılıyor.  

-Kasten öldürme suçu kadına karşı işlenmişse bu "suçun nitelikli halleri" arasında kabul edilecek. 

-Kadına yönelik kasten öldürmede, normalde müebbet olan ceza, ağırlaştırılmış müebbet hapis olarak uygulanacak. 

-Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi durumunda cezanın alt sınırı 4 aydan 6 ay hapse yükseltilecek.

-İşkence suçu kadına karşı işlenmişse öngörülen cezada 3 yıllık hapis 5 yıla çıkarılıyor. 

-Eziyet suçu kadına karşı işlenmişse cezanın alt sınırı 2 yıl yerine 2,5 yıl olarak uygulanacak. 

-Hayata, vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik tehdit suçunun mağduru kadın ise cezanın alt sınırı 6 ay yerine 9 ay olacak. 

"Israrlı takip" suç kabul edilecek 

-Düzenlemeyle "ısrarlı takip" fiili tek başına bir suç haline getiriliyor.

-Israrlı takip, haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışarak bir kimse ya da yakınlarından birinin güvenliğine yönelik endişeye neden olmuşsa 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. 

-Israrlı takip suçunun çocuğa ya da ayrılma sürecindeki eşe karşı işlenmesi, mağdurun hayatında değişliğe neden olması, tedbir karar alındıktan sonra işlenmesi durumunda faile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. 

-Bu konudaki koğuşturma şikayete bağlı olacak.

Sağlık çalışanına yönelik suç

-Düzenlemeye göre, kadına yönelik kasten yaralama ile görev başındaki sağlık personeline karşı işlenen kasten yaralama suçları tutuklama gerektiren katalog suçlar arasına alındı.

-Kasten yaralama suçunun kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog suç olacak.

- Türk Ceza Kanunu'nda yer alan çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçu ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçları Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Mağdur ile şikayetçinin hakları" kapsamında değerlendirilecek. 

Mesleki sorumluluk kurulu 

-Düzenleme kapsamında sağlık çalışanlarıyla ilgili Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturulacak.

-Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık meslek mensupları, yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalarda Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak. 

-Soruşturma izni, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilecek. 

-Açılmış soruşturma veya kovuşturmalar eski düzenleme kapsamındı sürdürülecek. 

-Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde görev yapan sağlık personelinin muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından ödenen tazminattan dolayı açılan ve devam eden rücu davalarında Mesleki Sorumluluk Kurulu'na başvuru için iki aylık süre veriliyor. Bunun yapılmaması durumunda dava usulden reddedilmiş sayılacak.

- Haber Hürriyeti, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.haberhurriyeti.com/haber/10404928/siddetin-onlenmesine-iliskin-kanun-yururlukte