Ölenin Çocuklarının Mirası Reddetmesi Halinde Miras Kimlere Geçer

Aylin Beliz Yıldırım
Aylin Beliz Yıldırım

Ölen birinden kalan miras her zaman mal ya da para olmuyor. Kalan borçlar mallardan fazla olduğu zaman ya da sadece borçlar kaldığında mirasın reddi gündeme gelebiliyor. Çoğu kişi, mirası reddettiği zaman kimlerin mirasçı olacağı konusunda tereddüte düşüyor. Miras, farklı durumlara göre farklı kişilere geçer.

Mirasın Reddi Nedir ve Sonuçları Nelerdir?

Mirasın reddi ya da reddi miras ; miras bırakanın ölümü üzerine mirasçılarının ölenin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte tüm malvarlığını reddetmesidir. Mirasın gerçek reddi ve mirasın hükmen reddi olmak üzere iki türlüdür. Mirasın gerçek reddi, miras bırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesine ölümden veya mirasçının ölümü derhal öğrenmiş olma durumu yok ise ölümü ve kendisinin mirasçı olduğunu öğrenmesi tarihinden itibaren 3 ay içinde açılacak bir dava ile yapılır. Mirasın hükmen reddi ise istisnai bir durumdur, miras bırakanın ölümü tarihinde kendisinin borçlarını ödemeden aczi açıkça belli ve resmen tespit edilmiş ise mirasın reddedilmiş sayılmasıdır.

Mirasın gerçek reddi süresini kaçıran ve mirasbırakanın aşırı borçları sebebiyle başını taşlara vurmak isteyen mirasçıların imdadına eğer şartları varsa mirasın hükmen reddi davası yetişebilir.

Mirasın reddinin sonucunda; mirası reddedenin altsoyu varsa miras payı onlara geçer, yoksa bu durumda onunla aynı zümrede mirasçı olanların miras payı artar.

Mirasın reddi süresi boyunca mirasçılara icra takibi yapılamaz. Miras bırakandan alacaklı olanların buna dikkat etmesi gerekir.

Ölenin Çocuklarının Mirası Reddetmesi Halinde Miras Torunlara Geçer Mi?

Bu sorunun aynısını şu şekilde de sorabiliriz, babanızın ya da annenizin kendi baba ya da annesinin mirasını reddetmesi halinde siz dedenizin ya da anneannenizin / babaannenizin mirasçısı olur musunuz? Her iki durum da aynıdır. Cevap evettir. Mirasın reddinde, şu unutulmamalı: mirası reddeden kişi, mirasını reddettiği kişiden önce ölmüş gibi sayılır ve kendi mirası da kendisinden sonra öleceklerin mirasları da o şekilde taksim edilir. Bu sebeple, örneğin dedenizin mirasını reddeden babanız, dedenizden önce ölmüş gibi kabul edilir. Dedeniz öldüğünde, babanız onun mirasını reddetmiş olsa da fark etmez, siz dedenizin mirasçısısınızdır. Önemli olan ölenin ölüm tarihinde kimlerin sağ olduğudur. Babanızı ölü kabul ediyoruz, o halde sağ olan sizsiniz ve mirasçısınız.

Babasının ya da Annesinin Mirasını Reddeden, Dedesinin ya da Anneannesinin / Babaannesinin Mirasçısı Olabilir Mi?

Bu sorunun cevabı babanın ya da annenin dede ya da anneanne / babaanneden önce mi sonra mı öldüğüne göre değişir.

Mirası reddedilen baba ya da anne, bir üst soyun yani dede ya da anneanne / babaannenin ölümü tarihinde sağ ise, kendisi ölenin mirasçısıdır. Kendisi sağ olduğu için kendisinin mirasını reddetmiş olan çocuğu, ölen dede ya da anneanne / babaanneden miras zaten alamaz.Yani bu ihtimalde cevap hayır.

Ama mirası reddedilen baba ya da anne, bir üst soyun yani dede ya da anneanne / babaannenin ölümü tarihinden önce zaten ölmüş ise, dede ya da anneanne / babaannenin mirası torunlara (yani onun mirasını reddetmiş olan çocuklarına) kalacaktır. Bu ihtimalde cevap evettir.

Ölenin Tüm Altsoyu Mirası Reddettiyse Miras Kime Kalır?

Mirasçılar hukuken zümrelere / derecelere ayrılmış durumda. Bunları burada anlatarak fazla teknik terimler kullanmaya gerek yok elbette. Sadece şu soru herkesin aklına geliyor olabilir, borçlu birinin tüm çocukları ve torunları yani altsoyu mirasını reddetti. Miras kime kalacak?

Ölen bu kişinin eşi ya da üstsoyu sağ ise, miras onlara kalır. Ölenin eşi ya da üstsoyu da sağ değilse, mirasın birinci zümredeki tüm mirasçılar tarafından reddi halinde miras ikinci zümredeki mirasçılara geçmez. Yani artık miras ölenin kardeşlerine geçmez. Kanun burada bir otomatik fren , bir kasis koymuş. Durun bir dakika, herkes reddettiyse kardeşleri koruyalım mantığıyla. Çünkü bir insanın birinci zümreden mirasçıları doğrudan yanında yakınında bulunan. Çekirdek ailesi sayılır ve onun borca batık olup olmadığını daha kolay bilir. Ancak kardeşler yani ikinci zümre mirasçıları için bunu bilmek, mirası zamanında reddetmek vb. daha zor görülmüştür. Bu durumda, tereke tasfiye olunur, yani borç harç olarak ne var, malvarlığı olarak ne var bir dava ile incelenir. Ödenebiliyorsa borçlar ödendikten sonra geriye kalan kısım varsa sanki hiç red olmamış gibi birinci derece mirasçılarına verilir. Borçlar hiç ödenemiyorsa, alacaklılar öyle kalakalır... Devlete kalmaz, devlet mirasçı olmaz, ödemez.

Hukuk sistemimizin bir sert zemini daha. Borç harç yap yap, sonra öl, mirasçılar mirası reddetsin. Alacaklılar havasını alsın.

Ölenin Mirasçısı Mısınız Bir Düşünün

Tüm bu beyin yakan sorulardan sonra, şuna değinerek bitireyim. Reddi mirası süresinde yapmamanın kurtuluşu yok. Birisi ölmeden ondan size kalacak mirası peşinen önceden reddedebilmek de mümkün değil, doğmamış bir haktan feragat edilemez. O halde yakınlarınızdan özellikle eşi ve çocuğu olmayan birisinin vefatı söz konusu olduğunda , göz önünde bulundurun, mirasçısı mısınız değil misiniz? Eğer mirasçısı iseniz, bu kişinin borçları ne kadar olabilir? Sizin hayatınızı karartacak kadar olabilir mi?

Av. Aylin Beliz Yıldırım / [email protected]

- Haber Hürriyeti, Aylin Beliz Yıldırım tarafından kaleme alındı
https://www.haberhurriyeti.com/makale/10377653/aylin-beliz-yildirim/olenin-cocuklarinin-mirasi-reddetmesi-halinde-miras-kimlere-gecer