Son Dakika
15 Ekim 2018 Pazartesi

Yapı ruhsatı almak “Deveyi Hendek Atlatmak”tan daha zor

İzmir’de ağır işleyen bürokrasi imar ruhsatı alma sürecini kaosa çevirdi

17 Eylül 2018 Pazartesi, 11:49

Altı ayı aşan kimi zaman bir yılı bulan ruhsat süreçlerinin mimarları bunalttığını dile getiren Mimarlar Odası İzmir Şubesi, bir dizi çözüm önerisinde bulundu.

Mimarlar Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı H. İbrahim Alpaslan, İzmir’de her ilçe belediyesinin kendine özgü evrak talebi ve müdürlükler arası eşgüdümlü çalışma eksikliği nedeniyle ruhsat alma sürecinin kaosa döndüğünü söyledi.

Alpaslan “İstanbul, Ankara, Bursa’da birkaç ayda çözümlenen ruhsat alma süreçlerinin, İzmir’de bir yıla kadar uzadığına dikkat çekti. Bu durum İzmir’de iş hızını sekteye uğratırken, üyelerimiz aylarca mevzuatlarla boğuşmak zorunda kalıyor. İzmirli mimarların işi her kentten daha zor” diye konuştu.

* BÜROKRATİK ENGELLER

 Alpaslan sözlerini şöyle sürdürdü:

“İzmir’de mimari proje yürütme ve uygulama süreçleri  birçok büyük kente oranla daha ağır ilerliyor. Söz konusu süreçlerin bürokrasi ayağında yaşanan eksiklikler zaman ve maddi kayıplara neden olurken, bürokratik engeller, mimarların sisteme ve mesleğe karşı yılgınlık ve umutsuzluklarını da arttırıyor. Bu engeller kimi zaman kişisel, kimi zaman uygulayıcıya (firma ya da müteahhit) yönelik, kimi zaman da keyfiyetten kaynaklanıyor. Özellikle her yerel idare için aynı olan yasa ve yönetmeliklerin her kurumda farklı yorumlanması yaşanılan kaosu arttırıyor. Kurumlardaki personelin yetersiz sayıda veya uzmanlıkta olması, mimar olmayan personelin mimari proje değerlendirme ve onaylama aşamasında yetkili olması, sistemin sağlıklı işlemesini engelliyor“

* ISLAK İMZA KARMAŞASI

İbrahim Alpaslan ayrıca yeni yayınlanan tebliğ ile yapı sahibinin, müteahhidin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin (fenni mesullerin) ve proje müelliflerin ıslak imzalarının yer aldığı hanelerin kaldırılmasının da karmaşa yarattığına dikkat çekti. Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Alpaslan sözlerini şöyle noktaladı:

“Şu anda yalnızca yapı denetim şirket yetkilisinin ıslak imzası alınıyor. Uygulama kent topraklarının yağmasını hızlandırdı.  Islak imzaların kaldırılmasıyla sahteciliğin önü açıldı ve proje müelliflerinin eserleri üzerindeki tasarrufları yok sayıldı. Proje müelliflerinin imzaları alınmadan hazırlanacak olan yapı ruhsatları yerel yönetimleri de geri dönülmez ve onarılmaz hukuki sorumluluklar altında bırakacaktır.”

****

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

  • Tüm belediyelerde evraklara standart getirilmeli.
  • İmar müdürlüklerinde sıkışık çalışma mekanları yeniden  düzenlenmeli.
  • Belediyelerde proje tetkik eden ve onaylayan teknik personel (mimar/mühendis) sayısı artırılmalı.

* Mimarlar Odası ile işbirliği içinde olunması sağlanmalı. 

Personelin bilgi birikimi artırılmalı.

İmar müdürleri mutlaka mimar ya da mühendis ünvanlı kişiler olmalı  

Kaliteyi artırmak adına “Mimarlar Odası Mimari  Çizim Standartları” uygulanmalı

Mesleki denetim uygulaması için meslek odaları ile protokoller yapılmalı.

* Yüz yüze görüşmelerde randevu sistemi kurulmalı.

E-imar uygulamasına tümüyle hayata geçirmek için çalışma yapılmalı.

* İmar müdürlüklerinin bilgi işlem altyapısı geliştirilmeli.

Belediyelerde dijital imar arşivi kurulmalı.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Haber Sistemi Tasarım ve Programlama: Moradam SEO