Son Dakika
24 Ağustos 2019 Cumartesi
”

Parafililer

Bireylerin cinsel bir uyaranla karşılaşınca tekrarlayıcı ve yoğun cinsel dürtü, fantezi ve davranışlara gereksinim duyması ile karakterize bir bozukluktur.

12 Aralık 2013 Perşembe, 19:03
Parafililer

elifmirza_haberhurriyeti

Bireylerin cinsel bir uyaranla karşılaşınca tekrarlayıcı ve yoğun cinsel dürtü, fantezi ve davranışlara gereksinim duyması ile karakterize bir bozukluktur. Heteroseksüel uyum için normal gelişme sürecini tamamlayamamış kişilere parafilili kişi denir.

EGZİBİSYONİZM(TEŞHİRCİLİK)
FETİŞİZM(YALNIZCA BELİRLİ NESNELERLE UYARILABİLME)
FROTTÖRİZM(SÜRTÜNMECİLİK)
PEDOFİLİ(KÜÇÜK YAŞTAKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK İLGİ)
CİNSEL MAZOHİZM(ACI ÇEKEREK VEYA AŞAĞILANARAK UYARILMA)
CİNZEL SADİZM(ACI YAŞATARAK VEYA AŞAĞILAYARAK UYARILMA)
VOYÖRİZM(GÖZETLEMECİLİK)
TRANSVESTİK FETİŞİZM(KARŞI CİNS GİBİ GİYİNEREK VEYA KARŞI CİNSİN GİYSİLERİYLE UYARILMA)
TELEFON SKOTOLOJİSİ(AÇIK SEÇİK TELEFON KONUŞMALARI İLE UYARILMA)
NETROFİLİ(CESETLERE YÖNELİK CİNSEL İLGİ)
PARSİYALİZM(BEDENİN SADECE BİR BÖLÜMÜNE ODAKLANMA)
ZOOFİLİ(HAYVANLARA YÖNELİK CİNSEL İLGİ)
KOPROFİLİ(DIŞKIYA YÖNELİK CİNSEL İLGİ)
ÜROFİLİ(İDRARA YÖNELİK CİNSEL İLGİ)

Bu saydığım örnekler en sık rastladığımız parafili türleridir.
Bu tür cinsel bozukluklara karşı varolan toplumsal tepki, parafilili kişilerin uzman hekimlere başvurusunu engelleyen en önemli etkendir. Böylece bu sorunların rastlanma sıklığının bilinmesi giderek güçleşir.
Parafililer büyük oranda erkeklerde gözükmektedir. Tüm parafililerin %50’sin den fazlası ilk belirtilerini 18 yaşından önce gösterirler. Parafilik davranışların meydana gelişi 15 ila 25 yaşları arasında tepe noktasına ulaşır.
Parafililerin nedenleri henüz tam olarak bilinmemektedir. Normal kabul edilen cinsel arzular ancak çocukluğun ileri dönemlerinde gelişir. Aslında tüm bireyler, çocukluklarının erken dönemlerinde parafili olarak kabul edilecek arzulara sahiptir. Normal gelişimde, 5-6 yaşlarında bu arzuların etkileri zayıflar. Parafilik kişide, bu gelişimin daha erken aşamalarında takılma mevcuttur. Bazen kişi olgun cinselliğe hiç erişememiş ve erken aşamalarda gelişmesi durmuştur.
Parafilisi olan birey çoğunlukla psikiyatrik yardımı kabul etmez. Ancak bazı parafilisi olan birey, bunun etkisiyle işlediği bir suça bağlı olarak adli kurumlar tarafından psikiyatristlere yönlendirilir.
Tedavide önceliğimiz psikoterapidir. Tedavinin başarısı, genel olarak kişilik gelişimi ve olgunluk düzeyi ile paralellik gösterir. Kişilik gelişimi daha ileri düzeylerde olan ve ciddi bir kişilik bozukluğu olmayan hastalarda tedavi daha kolay ve başarılı iken ağır kişilik bozuklukları gösteren kişilerde tedavi çok daha uzun sürer. Hastanın tedavi motivasyonunun yüksek olması da tedavi başarısını etkilemektedir
Tedavide yararlı olduğu düşünülen ilaçlar şu şekilde sıralanabilir.
SEROTONİN sistemi üzerinde etki eden depresyon ilaçları: Bu ilaçlar cinsel arzu ve dürtüsel davranışları azaltarak etki gösterir.
ANTİPSİKOTİKLER: Bu grup ilaçların dürtü denetimini kolaylaştırıp, dürtü gücünü azaltarak etki gösterdiği bilinmektedir.
HORMON TEDAVİLERİ: Cİnsel arzuyu azaltmak için kullanılan diğer bir ilaç grubudur.
Unutmayalım ki karşımızdaki bireyi ‘GARİP” veya ”SAPIK” gibi sıfatlarla yargılamadan önce bir kez daha düşünmekte fayda var. Parafilili bireye yaklaşımın doğru olması tedavide en önemli etkendir.

Yarın CİNSEL İŞLEV BOZUKLARI başlığı altında bilgiler paylaşacağım.Sorularınızı emirza@haberhurriyeti.com adresiyle bana ulaştırabilirsiniz….

Hiç cevaplanmamış o büyük soru ki ben de otuz yıldır insan ruhunu incelememe rağmen cevaplayamadım, şudur: kadınlar ne ister?………SİGMUND FREUD

www.haberhurriyeti.com / Dr. ELİF MİRZA

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz