Avukata Verilen Genel Vekaletname

Bir avukatın adınıza işlem yapabilmesi için ona noterden vekaletname vermiş olmanız şart. Herkes
kendisi veya vasisi ya da velisi olduğu kişiler adına istediği avukata vekalet verebilir. Bazen tapu
müdürlüğü, belediye gibi yerlerde kişinin bir yakınına verdiği vekaletle adına işlemler yapılabilir
ancak gerçek ve tüzel kişilerin hukuki iş ve işlemlerini yargı organlarında ve icra dairelerinde takip
ettirebilmesi için sadece avukatlara vekalet vermesi zorunludur, bu yerlerdeki işler avukatlar dışında
her kim olursa olsun başka kişilere vekaletname verilerek onlara takip ettirilemez.

Bir avukata vekaletname çıkarırken nelere dikkat etmek gerekir?

Dikkat edilecek hususlar vekaletnamenin türüne göre değişir, avukatlara verilecek vekaletnameler
“Genel Vekaletname” ve “Özel Vekaletname” olarak ayrılır. Özel vekaletnameler “Boşanma
vekaletnamesi” , “Gayrimenkul alım satımına ilişkin vekaletname”, “Şirket Kuruluşu ve Şirket
Hisse Devri İçin Verilecek Vekaletname”ve benzeri birçok türde olabilir. Uygulamada çoğunlukla
“avukat vekaletnamesi” denildiğinde çıkarılan vekaletname genel vekaletnamedir. Özel bir
vekaletname çıkartmak istiyorsanız, bunu notere örneğin “şirket hisse devri için vekaletname
çıkaracağım” diye belirtmeniz gerekir. Adınıza yapılacak işlemin hukuki niteliğinden emin
değilseniz notere gitmeden evvel ya da noterde avukatınızı arayıp sorun.
Noterlerde şablon olarak bulunan genel avukat vekaletnamelerinin çoğunun içeriği aynıdır, siz
avukata vekalet vermek istediğinizi söylediğinizde zaten size 'bu taslakta yazanlardan hangi
yetkileri tanımak istersiniz hangilerini istemezsiniz' diye sormazlar bile. Eskiden hazır taslağı olan
bu vekaletnameler yeterliydi, pek incelemeniz gerekmezdi. Ancak son yıllarda hukukumuza giren
arabuluculuk gibi yeni uygulamalara dair yetkilerin vekaletnamelerde vekilinize açıkça tanınmasını
istediğinizi notere belirtin, çoğu noter bunları taslaklarına otomatikman eklediler ancak eklenmemiş
de olabilir. Özellikle davanız bir iş davasıysa, 01.01.2018'den itibaren İş Mahkemeleri'nde,
01.01.2019'dan itibaren Ticaret Mahkemelerinde, 28.07.2020'den itibaren de Tüketici
Mahkemelerinde arabuluculuk başvurusunun zorunlu hale gelmesinden sonra, avukatınıza
vereceğiniz vekaletnamede mutlaka arabuluculuğa başvurma yetkisinin açıkça bulunuyor olmasına
dikkat edin. Avukatınızda yıllar önce verdiğiniz bir vekaletname varsa bu yetkileri içermiyor
olacağından yeniden vekaletname çıkarmanız gerekebilir.
Boşanma ya da tapu işlemleri vekaletnameleri gibi bazı özel vekaletnameleri çıkarabilmek için iki
adet yeni tarihli vesikalık fotoğrafınız gerekecektir. Bu tip vekaletnamelerde vekaletname aslından
iki nüsha çıkartmak daha iyi olabilir çünkü uygulamada boşanma davalarında mahkemeler
vekaletname suretini değil aslını talep ettiğinden (ki bu uygulamanın yasal olarak yerindeliği
tartışılabilir), boşanma vekaletnamesinden iki nüsha çıkarırsanız, avukatınız asıllardan birini
mahkemeye sunacak diğerini kendisindeki büro dosyanızda tutabilecektir.

Vekaletname şirket adına ise dikkat

Şirket adına çıkartılacak vekaletlerde “şirket adına vekaleten şahsı adına asaleten” ibaresi
kullanmanız halinde bir vekaletle hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekalet vermiş olursunuz,
şahsi bir işiniz için yine aynı avukata vekalet vermeniz gerektiğinde tekrar vekalet çıkartmakla
uğraşmazsınız. Şirket yetkilisi olduğunuzu gösterir belgeleri ve imza sirkülerinizi yanınıza
almalısınız, şirketinizin vergi kimlik numarasının gerekeceğini de unutmayınız.

Avukat genel vekaletname ile neler yapabilir?

Avukatlara verilen genel vekaletnameler ile ilgili bazı yanlış inanışlar bulunuyor. 'Genel
vekaletname' başlığı ile noterde düzenlenen ve avukatlar için verilen vekaletnamelerdeki yetkilerle
avukatlar, kişilerin adliye ve resmi dairelerdeki haklarını savunurlar. Bu vekaletnameler ile avukat,
vekil edenin taşınır ve taşınmaz mallarını , örneğin arabasını ve evini satamaz ya da bağışlayamaz,
kiraya veremez, adına kambiyo senedi düzenleyemez, aboneliklerini sonlandıramaz, temlik
yapamaz, mirasın reddi ya da taksimini isteyemez, vergi dairesinden ödeme alamaz ve vergi
dairesine beyanname veremez, bankadaki parasını çekemez. Bunun için “... ada ... parselde kayıtlı
taşınmazı satmaya”, “... plakalı aracı satmaya”, “... nolu banka hesabında işlemler yapmaya” gibi
işlemi spesifik olarak belirten özel yetkiler içeren bir vekaletnamenin olması gerekmektedir. Genel
vekaletnamelerdeki “Ahzu kabz” yetkisi, yargı mercilerince ödenmesine karar verilmiş paraların
çekilmesi bakımından geçerlidir; örneğin adınıza yatan kamulaştırma bedeli, icra dosyanıza yatan
nafaka ya da alacak gibi.
Bu tür vekaletnameler verilirken en azından “dilediği bedelle satmaya” ya da “dilediği miktarda
çekmeye” gibi ifadeler yerine en azından satış için asgari bir miktar, para çekimi için de azami bir
miktar belirlenmesi vekalet veren için daha iyi olur. Yetki asgari yada gerçek satış bedelini yazarak
somutlaştırılmadığı takdirde, taşınmazın avukat tarafından belediye rayiç değerinin altında
gösterilerek satılması durumunda vekalet veren olarak sizin adınıaza düşük beyan nedeni ile para
cezası çıkabilir. Ya da avukatınızla yazılı değil de sözlü şekilde örneğin hesabınızdan 10 bin TL
çekmesi için anlaşmışken 20 bin TL çekerse, talimatınızın bu olmadığının ispatında zorluk
yaşayabilirsiniz. Aynı şekilde, özel yetki vereceğiniz işlemin sadece yetki verdiğiniz avukat
tarafından yapılabilmesini istiyorsanız bunun belirtilmesi lazım, aksi takdirde özel vekaletname ile
yetkilendirilen avukat, yetki belgesi ya da başka bir özel vekaletname çıkartmak suretiyle bu
yetkileri başka birine de devredebilir. Avukatınıza çok güvenseniz bile onun yetki verdiği kişinin
sizi zarara uğratmayacağını bilemezsiniz. Noterler bu konularda kişileri pek uyarmamaktadır.

Yurtdışından vekaletname nasıl çıkarılır?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, kendilerine en yakın Türk Konsolosluğu'na müracaat
ederek Türkiye'deki bir avukata vekaletname çıkarabilirler. O ülkede Türk Konsolosluğu
bulunmuyorsa, o ülkenin kanunlarında konsolosluk dışında noter, valilik ya da belediye gibi başka
kurumlar da avukat vekaletnamesi çıkarmaya yetkiliyse ya da vekalet çıkaracak kişi türk vatandaşı
değil de o ülkenin vatandaşıysa söz konusu diğer makamlarca da vekaletname çıkartılabilir. Ancak
bu durumda yabancı dilde düzenlenecek olan vekaletnamenin ülkemizde apostil şerhinin Adli Yargı
Adalet Komisyonu Başkanlıklarından alınması ve bu apostil şerhi ve belge aslının yeminli
tercümesinin yaptırılması gerekmektedir. Bu yol daha uzun sürecek, zahmetli ve masraflı bir yoldur.
Birden fazla kişi tek vekaletnameyle bir ya da birden fazla avukata vekalet verebilir mi?
Verebilir. Hatta noterlik masrafı bakımından daha uygun olur. Bu toplu vekaletname, adı geçen
kişilerden sadece birisi için adı geçen avukatlardan sadece birisi tarafından münferiden herhangi bir
işlemde kullanılabilir, tek başına verilen vekaletnameden hiçbir farkı yoktur.

Vekaletnamelerin süresi

Her ne kadar bazı Yargıtay kararlarında avukat vekaletnamelerinde süre bulunmaması durumunda
10 yıl geçerli olacağı geçmekteyse de genel kabul edilen kanaat, vekaletnamede bir süre
belirtilmemişse belgenin ömür boyu geçerliliğinin var olduğudur. Taraflar fiili ehliyetlerini yitirir
veya vefat ederlerse, vekalet ilişkisi kendiliğinden son bulur. Tabi ki vekaletnamede bir geçerlilik
süresi de belirtilebilir, örneğin “10 yıl süreyle”, ya da “... tarihine kadar” gibi.
Ya da sadece bir işin yapılmasına has bir vekaletname verilebilmesi de mümkündür. Bu durumda o
iş bittiğinde vekaletnamenin avukata tanıdığı yetki otomatikman son bulacaktır, artık bir başka iş
için avukata yeni bir vekaletname çıkartılacaktır.

Azilname

Avukata verilen vekalet tek taraflı feshedilebilir. Herhangi bir noterden avukata gönderilecek
azilname ile avukata verilen vekaletnamenin iptali sağlanır. Avukatlık Kanunu'na göre avukat kusur
veya ihmalinden dolayı azledilmediği sürece azledilse bile ücrete hak kazanır. Avukata anlaşma
sağlanan ücretin tamamının verilmesi zorunludur, yazılı anlaşma yok ise avukat avukatlık asgari
ücret tarifesinde yer alan asgari avukatlık ücretini vekil edenden talep edebilir.
Vekaletname ilişkisi, bir güven ilişkisidir. Karşılıklı güven yoksa fazla söze gerek yok.
Her meslekte, toplumun her kesiminde art niyetli kişiler var. Yukarıda ağırlıklı olarak avukatın
yapabileceği yetkisiz temsil işlemlerine karşı dikkatli olunması gereken hususları belirterek vekil
eden kişiler lehine uyarılarda bulunduk. Ancak şu da bir gerçektir ki ülkemizde ne yazık ki avukat
eğitimine ve emeğine saygı duyulmadığından ileri geliyor olsa gerek, istenildiği vakit azledilerek
avukatın aradan çıkarılabileceği düşünülmektedir. Oysa bu art niyetli hesaba karşı kanun avukatı
korumaktadır. Azlin haklı sebebe dayanıp dayanmadığını azleden ispatlamak zorundadır.

Av. Aylin Beliz Yıldırım / [email protected]

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Aylin Beliz Yıldırım - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi

Anket 2019’un en başarılı belediye başkanı sizce hangisiydi?