TTB: Çarklar dönerken bulaş zinciri kırılamaz

 
Merhaba sevgili okurlarım!..
Ve günaydın Türkiye!..
“Saatli Maarif Takvimi”niz de geldi işte.
 
Önce biraz gülümseyelim güne başlarken:
 
Üniversiteye giriş sınavından çıkan gence babası sormuş:
-"Oğlum, nasıl geçti sınavın?"
Genç delikanlı, hafif sitemkâr cevap vermiş:
-"Çok iyiydi baba, o kadar iyi geçti ki genel istek üzerine seneye bir daha gireceğim."
 
“Günün Sözü” olarak 32 yıl önce sonsuzluğa uğurladığımız ve bugün 117. doğum günü olan Salvador Dali'nin bir sözünü paylaşmak istiyorum. Ruhu şad olsun.
 
“Konuştuğum ve düşündüğüm şeyin tersini düşünen insanlarla sohbet etmek ve yakınlaşmak ile, benimle aynı şeyleri düşünen insanlarla yakınlaşmaktan daha çok ilgileniyorum.”
 
“Günün Kitap Alıntıları” olarak 67 yıl önce bugün sonsuzluğa uğurladığımız Sait Faik Abasıyanık'ın kitaplarından alıntılar paylaşmak istiyorum. Ruhu şad olsun.
 
Dünyada hiçbir şeyden, zalimlikten iğrendiğim kadar iğrenmem. İnsanoğlunun en büyük savaşı zalimliğe karşı açılmalı. İnsanoğlu her şeyden evvel içindeki bu kıskançlıklardan, bu kinlerden, bu ahlaksızlıklardan daha pis şeyi -kendinde, doğuşta varsa bile- söküp atmalıdır."
 
"Uzun bir yoldan sonra denizi görmek gibisin."
 
"Yalnızlık dünyayı doldurmuş. Sevmek, bir insanı sevmekle başlar her şey. Burda her şey bir insanı sevmekle bitiyor."
 
"Hiçbir zaman yeniden damla damla, dakikaları duya duya, sıkıla patlaya; rüzgârı, balığı, denizi, ağı seve seve, ölümü beklediğimi bilemeyeceklerdi."
 
"İçimde muhakkak bir yer paramparça olmuştu ki, ağlayamıyordum."
 
"Dünyada her şeyle alay edilir, şaka yapılır ama şiirle asla!"
 
 
Bir de ilginç bir bilgi vereyim sizlere:
 
Yoğun bir şekilde düşünmek kalori yakmanıza neden olur.
 
Dün internet haber sitelerinden seçtiklerimi de paylaşayım sizlerle:
 
İktidarın yeni içki hamlesi taslaktan çıktı: Amaç, sürekli yasak
İktidarın muhtarların özlük hakları ile ilgili yapacağını açıkladığı düzenleme, içine içki yasağını kolaylaştırıcı hükümler de eklenerek taslak haline getirildi. İlgili kuruluşların görüşüne açılan yasa taslağında, içki satılan yerlerle ilgili yerel yönetimlerin yetkileri ellerinden alınırken valilikler ile kolluk kuvvetleri yetkilendiriliyor. AKP’nin, dokuz ayrı kanunda 20 değişiklik yapan ve yeni hükümler de içeren torba yasa teklifini TBMM’nin bayram tatilinden sonra çalışmalarına başlamasıyla gündeme getirmesi bekleniyor. Yerel yönetimlerin umuma açık işyerleriyle ilgili yetkilerinin büyük ölçüde korunduğu ancak uygulamadaki sorunları gidermek amacıyla hazırlandığı ileri sürülen taslakta yer alan yeni hükümler özetle şöyle:
• İçkili yerlerin açılması sürecinde belediye/özel idare tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilmesi için kolluğun olumlu görüşünün alınması zorunlu hale getiriliyor. İçkili yer bölgesinin tespiti ile açılış kapanış saatleri vali yardımcıları ve kaymakamlar başkanlığında ilgili tarafların katılımı ile oluşturulan bir komisyon tarafından belirlenecek.
• Mevzuata aykırılığın bildiriminden itibaren 30 gün içerisinde ilgili yerel yönetim tarafından yaptırım uygulanmaması halinde Vali/Kaymakam tarafından yaptırım uygulanacak. Ruhsat almadan açılan yerler kolluk tarafından re’sen kapatılacak.
• Faaliyetten men edildiği halde mühür sökerek açılan iş yerlerine yönelik para cezaları arttırılacak. Mevzuat hükümlerine aykırı olarak ruhsatsız işletilen işyerleri ruhsat alıncaya kadar mahalli mülki amir tarafından süresiz olarak faaliyetten men edilecek. Ruhsatlı olan işyerleri ise dördüncü defa aykırı fiilleri işlediğinin tespiti halinde mahallin mülki amiri tarafından süresiz faaliyetten men edilecek.
Teklifin genel gerekçesinde, içkili yerlere ilişkin “sorun alanı” tanımı yapılarak amacın çözüm getirmek olduğu savunuldu. İçkili yerlerin tüm yerleşim alanını kapsayacak şekilde belirlenmesi ile geç saatlere kadar çalışmalarının yörenin huzurunu bozduğu ileri sürüldü. Denetim ve yaptırım ile ilgili eksiklikler yaşandığı, kolluk birimlerince yapılan tespitlerin yaptırıma dönüştürülemediği, mevzuata aykırı ruhsatlandırma işlemleri yapıldığı da genel gerekçede ifade edildi.
 
TTB: Çarklar dönerken bulaş zinciri kırılamaz
Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu, 17 Mayıs’tan itibaren hayata geçirilmesi planlanan “açılma” politikaları ve “ tam kapanma” adı verilen fakat çarkları döndürmeyi sürdüren politikaları değerlendirmek için çevrimiçi bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya TTB Merkez Konseyi ve Pandemi Çalışma Grubu üyeleri katıldı. Pandemi Çalışma Grubu üyeleri uzmanlık alanlarında kısa sözler aldı. Dr. Aslı Davas, filyasyon uygulamasının salgının başından beri merkeze alınmadığını, aç-kapa politikalarının da salgını alevlendirdiğini söyledi. Davas, şöyle devam etti:
Sağlık Bakanlığı en kısa sürede filyasyon ekiplerini güçlendirmeli, test kapasitesini birinci basamakta yaygınlaştırmalı ve izole edeceği tüm yurttaşlara gerekli desteği sağlamalı. Buna özellikle vurgu yapıyorum çünkü birincisi test yapmıyoruz, temaslıları belirleyemiyoruz; ikincisi temaslılara geçinecek desteği sağlayamadığımız için kimse temaslı olmak istemiyor. Semptomatik veya asemptomatik bütün hastaları tespit edip uygun, insan onuruna yakışır şekilde onları ayırt etmenin olanaklarını sağlamazsak salgını durdurmamız hiçbir zaman mümkün değil.”
Dr. Melek Demir, aşıların acil kullanım onayı süreçlerinde ve sonrasında şeffaflık-izlenebilirlik ile değerlendirme kriterlerinin raporlaştırılmasının sağlık çalışanları ve yurttaşlardaki aşı tedirginliğini sonlandırabileceğini belirtti.
Dr. Esin Davutoğlu Şenol, sıtma ve romatizma tedavisinde kullanılan Hidroksiklorokin ilacının TTB’nin tüm uyarılarına karşın Sağlık Bakanlığı tarafından tam bir yıl sonra tedavi rehberinden çıkarıldığını anımsattı. Milyonlarca insanın bu ilacı kullandığına dikkat çeken Davutoğlu Şenol, “Yan etki izlenimi yaptınız mı? Bu insanlardan onam formu aldınız mı? Yan etkileri bildirmeleri konusunda cesaret verdiniz mi?” sorularını sordu.
Dr. Oğuz Kılınç ise Favipiravir adlı ilacın Covid-19 tedavisini desteklediğine ilişkin çok az veri bulunduğunu, buna karşın Covid-19 tedavisinde çeşitli karaciğer rahatsızlıklarını doğurabildiğine ilişkin klinik bulgular olduğunu kaydetti. Kan sulandırıcı ilaçların da yaygın biçimde verilmesinin gereksiz olduğunu ifade eden Kılınç, tedavilerin hastane koşullarında yapılması gerektiğini vurguladı.
Dr. Mehmet Zencir, toplumun salgın yönetimine katılımının demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Hidroksiklorokin ilacının tedavi rehberine eklenmesinin; hastaların temaslı olduğunu gizlemesinin anti-demokratik yönetimin birer sonucu olduğunu dile getiren Zencir, son olarak aşıda patentin kaldırılması için mücadelenin yükseltilmesi çağrısı yaptı.
Dr. Tomris Cesuroğlu, “Salgın yönetimin geneline baktığımız zaman bütünlüklü, iyi planlanmış, öncelikleri net bir şekilde belirlenmiş bir strateji olmadığını görüyorum” diyerek söze başladı. Okulların salgının yayılmasında önemli bir kaynak olmadığının bilimsel çalışmalarla ortaya konulduğunu hatırlatan Cesuroğlu, okul öncesi eğitim kurumlarının, ilkokulların, köy-belde okullarının ve özel eğitim kurumlarının tüm diğer sektörlerden önce öğretmenlerin hızla aşılanmasını da içeren önlemler alınarak açılması gerektiğinin altını çizdi.
Basın açıklamasını ise TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı okudu. Tedbirlerdeki temel amacın bulaş zincirini kırmak olduğunu söyleyen Korur Fincancı, “tam kapanma” olarak adlandırılan tedbirlerin ise çarkları durdurmadığı, fabrikalar gibi bulaş riski yüksek toplu alanlar kapatılmadığı için bulaş zincirini kırma şansı da olmadığını belirtti. Salgın ile mücadelede uluslararası sağlık otoritelerince dile getirilen toplumsal önlemleri maddeler halinde aktaran Korur Fincancı, sınırlamalarda şu sıranın takip etmesi gerektiğini kaydetti:
- Toplu katılım olan ve özellikle kapalı ortamlardaki etkinliklerin ve toplantıların sınırlandırılması (düğün, cenaze, açılışlar, kongreler, eğlence ortamları)
-Toplu yaşam alanlarının kısıtlanması (yurtlar, işçi yatakhaneleri vb.)
-Kapalı ortamların sınırlandırılması, kapalı ortamlardaki kişi sayısı ve geçirilen sürenin kısıtlanması (fabrikalar, atölyeler vb.)
-Toplu ulaşımdaki sınırlamalar
- Seyahat sınırlamaları (şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası)
-Zorunlu üretim dışında üretimin durdurulması, zorunlu üretime yönelik gereksinimlerin asgariye indirilmesi
- Üniversitelerde yüz yüze eğitimin sınırlandırılması
- Sokakta kalabalıklaşmanın sınırlandırılması
- Hane içinde kalabalıklaşmanın sınırlandırılması
Tüm sınırlamalara rağmen vaka sayıları kontrol altına alınamazsa lise, ortaokul ve ilkokul ve okul öncesi sıralaması ile yüz yüze eğitimin sınırlandırılması. Kapalı tutulan ya da kapasitesi sınırlanan sektörler ile bu sektörlerde çalışanların hiçbir sosyal-ekonomik kayba uğramaması gerektiğini de vurgulayan Korur Fincancı, kapatma uygulamalarının fiziksel ve ruhsal zararlar doğurabileceğini ifade etti. Korur Fincancı, açıklamayı ise şu sözlerle noktaladı: “İnsanların çalıştığı, yani işverenlerine ait olan zamanlarında dışarıda olmasına izin verilirken kendilerine ve ailelerine ait olan hafta tatillerinde eve hapsedilmeleri ancak ekonominin öncelendiği, insanın ötelendiği bir düzenin uygulaması olabilir.” (Kaynak:ANKA)
 
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji gün gün açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı boyunca İstanbul'da yağış beklenmediği ve hava sıcaklıklarının 23 ila 28 derece civarında seyredeceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Meteorolojiden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir’de yağış beklenmediği ve tahmin edilen hava sıcaklıklarının 25 ila 31 derece arasında değişeceği belirtildi. Açıklamada, “Ankara’da hava sıcaklığının 25-31 C derece civarında olacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da hava sıcaklığının 23-28 C derece civarında olacağı tahmin ediliyor. İzmir’de hava sıcaklığının 26-30 C derece civarında olacağı tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında şöyle denildi:
* Arefe günü ve Ramazan Bayramı süresince hava durumu; perşembe günü Van ve Hakkari çevrelerinin, cuma günü ise Edirne, Kırklareli, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
* Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken kuzey, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
* Arefe günü Çarşamba: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
* Bayramın 1. Günü Perşembe: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
* Bayramın 2. Günü Cuma: Marmara, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusu parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
* Bayramın 3. Günü Cumartesi: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1-7 Mayıs arası illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı. Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları açıklanmıştı. En çok vaka görülen iller İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli olurken en az vaka Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van illerinde görülmüştü.
 
Uzaktan eğitime ara verilen tarihlerde Ziya Selçuk'un okulunun açık olduğu ortaya çıktı!
CHP Milli Eğitim Komisyonu üyesi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10, 11, 12 Mayıs tarihlerinde uzaktan eğitime ara verileceğini açıklamasına rağmen, Bakan Ziya Selçuk'un kendi okulunda uzaktan eğitime devam ettiğini savundu. Adıgüzel, "Acaba Bakanın kendi okuluna yaptığı bu ayrıcalık, para ödeyen özel okul velilerini mutlu etmek için midir?" sözleriyle tepki gösterdi. Bakanlığın bu kararının daha önce yayınlanan Cumhurbaşkanlığı yazısına dayandığı belirten Adıgüzel, şu açıklamayı yaptı:
“Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı’nın ilgili yazısına istinaden bir karar veriyor. Diyor ki pazartesi, salı ve çarşamba günleri öğretmenlerimiz idari izinlidir, uzaktan eğitim olmayacak diyor. Ancak dediğine kendi okulunda uymuyor. Öğretmenler Maya kolejinde ve bazı özel okullarda çalışmaya devam ediyor. Eğitim bir bütündür. Okula göre, özel ya da kamu olmasına göre ayrıştırırsanız hem eşitlik ilkesi ortadan kalkar hem de akla başka sorular gelir. Acaba Bakanın kendi okuluna yaptığı bu ayrıcalık, para ödeyen özel okul velilerini mutlu etmek için midir?"
 
 
"Günün Şiiri" köşemizde bugün sizlerle Nazım Hikmet Ran'ın bir şiirini paylaşmak istiyorum. Saygıyla, sevgiyle anıyorum. Ruhu şad olsun.
 
Yaşamaya Dair
 
 
Yaşamak şakaya gelmez, 
Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın 
Bir sincap gibi mesela, 
Yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, 
Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. 
 
 
Yaşamayı ciddiye alacaksın, 
Yani o derecede, öylesine ki, 
Mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, 
Yahut kocaman gözlüklerin, 
Beyaz gömleğinle bir laboratuvarda 
İnsanlar için ölebileceksin, 
Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, 
Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, 
Hem de en güzel en gerçek şeyin 
Yaşamak olduğunu bildiğin halde. 
 
 
Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 
Yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin, 
Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, 
Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için, 
Yaşamak yanı ağır bastığından. 
 
 
Diyelim ki, ağır ameliyatlık hastayız, 
Yani, beyaz masadan, 
Bir daha kalkmamak ihtimali de var
Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini 
Biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına, 
Hava yağmurlu mu, diye bakacağız pencereden, 
Yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz 
En son ajans haberlerini. 
 
 
Diyelim ki, dövüşülmeye değer bir şeyler için, 
Diyelim ki, cephedeyiz. 
Daha orda ilk hücumda, daha o gün 
Yüzükoyun kapaklanıp ölmek de mümkün.
Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu, 
Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz 
Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. 
 
 
Diyelim ki hapisteyiz, 
Yaşımız da elliye yakın, 
Daha da on sekiz sene olsun açılmasına demir kapının. 
Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız, 
İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla 
Yani, duvarın ardındaki dışarıyla. 
 
 
Yani, nasıl ve nerede olursak olalım 
Hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak... 
 
 
Bu dünya soğuyacak, 
Yıldızların arasında bir yıldız, 
Hem de en ufacıklarından, 
Mavi kadifede bir yaldız zerresi yani, 
Yani bu koskocaman dünyamız. 
 
 
Bu dünya soğuyacak günün birinde, 
Hatta bir buz yığını 
Yahut ölü bir bulut gibi de değil, 
Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak 
Zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. 
 
 
Şimdiden çekilecek acısı bunun, 
Duyulacak mahzunluğu şimdiden. 
Böylesine sevilecek bu dünya 
'Yaşadım' diyebilmen için...
 
 
#NazımHikmetRan
 
 
Yurdumuzda ve dünyada hangi özel günler var bugün, bir bakalım:
 
Mevsimsiz Soğuklar
Halk takvimine göre 11 Mayıs'ta 3 gün süren "Mevsimsiz Soğuklar" yaşanmaktadır. Bu tarihlerde hava sıcaklığında yaklaşık 10 derecelik bir düşüş yaşanmaktadır.
 
Bugün tarihte neler olmuş, bir bakalım mı?
 
11 Mayıs 330 - Konstantinopolis (İstanbul), Roma İmparatorluğunun resmi başkenti oldu. Daha önce Byzantion denen bu kente, törenle "Yeni Roma" adı verildi ama daha çok Konstantinopolis adı kullanılacaktır.
11 Mayıs 868 - Bilinen en eski kalıp baskı kitap Elmas Sutra Çin'de basıldı.
11 Mayıs 1811 - "Siyam ikizleri" diye anılacak olan Chang Bunker ve Eng Bunker kardeşler doğdu. Karınlarından yapışık olan ikizler, yüz binde bir görülen bu doğumun isim babası oldular. 63 yaşında öldüler ve 18 çocukları oldu.
11 Mayıs 1812 - Birleşik Krallık Başbakanı Spencer Perceval, Avam Kamarası'nda cinnet geçiren iş adamı John Bellingham tarafından vurularak öldürüldü.
11 Mayıs 1858 - Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.
11 Mayıs 1867 - Lüksemburg, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.
11 Mayıs 1920 - Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'daki Divan-ı Harp tarafından idama mahkûm edildi.
11 Mayıs 1924 - Gottlieb Daimler ve Karl Benz şirketleri birleşerek, Mercedes-Benz şirketini oluşturdular.
11 Mayıs 1927 - Akademi Ödülleri'ni dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi kuruldu.
11 Mayıs 1938 - Atatürk, çiftliklerini ve taşınmazlarını ulusa bağışladı.
11 Mayıs 1946 - Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün CHP Tüzüğü'nde yer alan "Millî Şef" ve "Değişmez Genel Başkan" unvanları kaldırıldı.
11 Mayıs 1949 - Siyam, adını resmen Tayland olarak değiştirdi.
11 Mayıs 1949 - İsrail, Birleşmiş Milletler örgütüne katıldı.
11 Mayıs 1960 - Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann, Buenos Aires'te bir Mossad ekibi tarafından kaçırıldı.
11 Mayıs 1960 - İlk kez doğum kontrol hapı piyasaya verildi.
11 Mayıs 1961 - Yassıada'da Anayasa'yı ihlal davası başladı.
11 Mayıs 1963 - Başbakan İsmet İnönü, 'Kürt sorunu'nun tehlike oluşturmadığını söyledi.
11 Mayıs 1967 - Yunan iktisatçı ve sosyalist siyasetçi Andreas Papandreu, Yunan askeri cuntası tarafından Atina'da hapsedildi.
11 Mayıs 1985 - Birmingham City FC ile Leeds United arasında Birmingham'da yapılan futbol maçı sırasında yangın çıktı: 40 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.
11 Mayıs 1987 - Eski Alman SS subayı ve Gestapo üyesi "Lyon Kasabı" olarak da bilinen Klaus Barbie, II. Dünya Savaşı sırasında işlediği suçlardan dolayı Fransa'nın Lyon kentinde yargılanmaya başladı.
11 Mayıs 1987 - Baltimore Maryland'de, ilk kalp-akciğer nakli gerçekleştirildi.
11 Mayıs 1988 - Britanya Gizli İstihbarat Servisi görevlisiyken Sovyetler Birliği hesabına casusluk yaptığı ortaya çıkınca bu ülkeye iltica eden Kim Philby, 76 yaşında Moskova'da öldü.
11 Mayıs 1997 - IBM'in süper bilgisayarı Deep Blue, gelmiş geçmiş en büyük satranç ustası olarak kabul edilen Gary Kasparov'u yendi.
11 Mayıs 2008 - 4. Türkiye Grand Prix'ini, üst üste 3.kez Felipe Massa kazandı.
11 Mayıs 2013 - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde arka arkaya iki patlama oldu. Patlamada 52 kişi hayatını kaybederken, 150'nin üzerinde kişi de yaralandı.
 
Bugün kimlerin doğduğuna gelince:
 
11 Mayıs 1680 - Ignaz Kögler, Alman Cizvit ve misyoner (ö. 1746)
11 Mayıs 1720 - Baron Münchausen, Alman yazar (ö. 1797)
11 Mayıs 1752 - Johann Friedrich Blumenbach, Alman hekim, doğa bilimci, fizyolog ve antropolog (ö. 1840)
11 Mayıs 1810 - Grigori Gagarin, Rus ressam, tümgeneral ve yönetici (ö. 1893)
11 Mayıs 1824 - Jean-Léon Gérôme, Fransız ressam ve heykeltıraş (ö. 1904)
11 Mayıs 1835 - Kārlis Baumanis, Letonyalı söz yazarı (ö. 1905)
11 Mayıs 1881 - Theodore von Kármán, Macar fizikçi (ö. 1963)
11 Mayıs 1888 - Irving Berlin, Amerikalı besteci ve şarkı sözü yazarı (ö. 1989)
11 Mayıs 1889 - Burhan Felek, Gazeteci ve yazar (ö. 1982)
11 Mayıs 1890 - Helge Løvland, Norveçli dekatloncu (ö. 1984)
11 Mayıs 1894 - Martha Graham, Amerikalı modern dansçı ve koreograf (ö. 1991)
11 Mayıs 1904 - Salvador Dali, İspanyol sürrealist ressam (ö. 1989)
11 Mayıs 1918 - Mrinalini Sarabhai, Hintli dansçı (ö. 2016)
11 Mayıs 1918 - Richard Feynman, Amerikalı fizikçi (ö. 1988)
11 Mayıs 1920 - İzzet Özilhan, Sanayici ve iş adamı (ö. 2014)
11 Mayıs 1920 - Nezihe Araz, Yazar ve gazeteci (ö. 2009)
11 Mayıs 1924 - Antony Hewish, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi.
11 Mayıs 1925 - Max Morlock, Alman futbolcu (ö. 1994)
11 Mayıs 1928 - Yaacov Agam, İsrailli heykeltıraş (op sanatı ve kinetik sanat eserleri veren)
11 Mayıs 1930 - Edsger Dijkstra, Hollandalı bilgisayar mühendisi (ö. 2002)
11 Mayıs 1931 - Semih Sergen, Tiyatro sanatçısı.
11 Mayıs 1941 - Eric Burdon, İngiliz vokalist.
11 Mayıs 1945 - Şirin Cemgil, Hukukçu ve 1968 kuşağının gençlik hareketinin öncülerinden (ö. 2009)
11 Mayıs 1946 - Jürgen Rieger, Alman avukat ve Neo-Nazi siyasetçi (ö. 2009)
11 Mayıs 1949 - Evin Esen, Dizi ve tiyatro oyuncusu (ö. 2012)
11 Mayıs 1950 - Gary Alan Fine, Amerikalı sosyolog.
11 Mayıs 1954 - Hasan Mezarcı, Siyasetçi ve din adamı.
11 Mayıs 1955 - Nihat Hatipoğlu, Akademisyen ve ilâhiyatçı.
11 Mayıs 1963 - Natasha Richardson, Britanyalı oyuncu (ö. 2009)
11 Mayıs 1966 - Christoph Schneider, Alman baterist.
11 Mayıs 1966 - Ümit Kocasakal, Hukukçu.
11 Mayıs 1968 - Ana Jara Velásquez, Perulu avukat ve politikacı.
11 Mayıs 1970 - Ferhat Göçer, Şarkıcı ve tıp doktoru.
11 Mayıs 1978 - Ece Erken, Sunucu ve oyuncu.
11 Mayıs 1978 - Perttu Kivilaakso, Finlandiyalı çellist.
11 Mayıs 1982 - Cory Monteith, Kanadalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2013)
11 Mayıs 1982 - Gilles Guillain, Kolombiya asıllı Fransız oyuncu.
11 Mayıs 1983 - Holly Valance, Avustralyalı model ve oyuncu.
11 Mayıs 1988 - Blac Chyna, Amerikalı model ve girişimci.
11 Mayıs 1994 - Courtney Williams, Amerikalı profesyonel basketbolcu.
11 Mayıs 1995 - Shira Haas, İsrailli aktris.
11 Mayıs 1997 - Lana Condor, Amerikalı aktris ve YouTuber.
11 Mayıs 1998 - Görkem Doğan, Basketbolcu.
11 Mayıs 1999 - Sabrina Carpenter, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu.
11 Mayıs 2000 - Yuki Tsunoda, Japon yarış pilotu.
 
Bugün kimler ölmüş derseniz?
 
11 Mayıs 912 - VI. Leon, Bizans imparatoru (d. 866)
11 Mayıs 1610 - Matteo Ricci, İtalyan bir Cizvit misyoneri ve bilim insanı. Dinlerarası diyalogun öncilerinden (ö. 1552)
11 Mayıs 1655 - İbşir Mustafa Paşa, Osmanlı devlet adamı (d. 1607)
11 Mayıs 1812 - Spencer Perceval, İngiliz hukukçu ve devlet adamı (d. 1762)
11 Mayıs 1837 - Pierre Darcourt, 1955'ten önce Belçikalı ilk uzun yaşayan insan (d. 1729)
11 Mayıs 1849 - Otto Nicolai, Alman opera bestecisi ve orkestra şefi (d. 1810)
11 Mayıs 1871 - John Herschel, İngiliz matematikçi, gök bilimci ve kimyager (d. 1792)
11 Mayıs 1916 - Karl Schwarzschild, Alman fizikçi (d. 1873)
11 Mayıs 1916 - Max Reger, Alman besteci, piyanist, orgcu, orkestra şefi ve öğretmen (d. 1873)
11 Mayıs 1927 - Juan Gris, İspanyol ressam ve heykeltıraş (d. 1887)
11 Mayıs 1947 - Frederic Goudy, Amerikalı grafik tasarımcısı ve eğitmen (d. 1865)
11 Mayıs 1948 - Hamâmîzâde İhsan Bey, Şair ve fıkra yazarı (d. 1885)
11 Mayıs 1954 - Sait Faik Abasıyanık, Öykü yazarı (d. 1906)
11 Mayıs 1960 - John D. Rockefeller Jr., Amerikalı iş insanı (d. 1874)
11 Mayıs 1962 - Hans Luther, Alman siyasetçi (d. 1879)
11 Mayıs 1973 - Grigori Kozintsev, Sovyet sinema yönetmeni (d. 1905)
11 Mayıs 1973 - Lex Barker, Amerikalı oyuncu (d. 1919)
11 Mayıs 1976 - Alvar Aalto, Fin mimar (d. 1898)
11 Mayıs 1981 - Bob Marley, Jamaikalı gitarist ve şarkıcı (d. 1945)
11 Mayıs 1981 - Odd Hassel, Norveçli kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1897)
11 Mayıs 1988 - Kim Philby, İngiliz casus (d. 1912)
11 Mayıs 1996 - Ademir, Brezilyalı futbolcu (d. 1922)
11 Mayıs 2000 - Faruk Kenç, Film yönetmeni (d. 1910)
11 Mayıs 2001 - Douglas Adams, İngiliz bilim kurgu yazarı (d. 1952)
11 Mayıs 2001 - Klaus Schlesinger, Alman yazar ve gazeteci (d. 1937)
11 Mayıs 2015 - Sami Hoştan, Susurluk davası hükümlüsü ve Ergenekon davası sanığı (d. 1947)
11 Mayıs 2017 - Alexander Bodunov, Sovyet-Rus buz hokeyi oyuncusu ve çalıştırıcı (d. 1952)
11 Mayıs 2017 - Mark Colvin, İngiltere doğumlu Avustralyalı gazeteci ve radyocudur (d. 1952)
11 Mayıs 2017 - Clelio Darida, İtalyan hristiyan demokrat siyasetçi (d. 1927)
11 Mayıs 2017 - İbrahim Erkal, Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu (d. 1966)
11 Mayıs 2017 - Elisabet Hermodsson, İsveçli yazar, şair, besteci ve sanatçı (d. 1927)
11 Mayıs 2018 - Gérard Genette, Fransız yazın kuramcısı (d. 1930)
11 Mayıs 2018 - Mehmed Niyazi Özdemir, Tarihçi ve yazar (d. 1942)
11 Mayıs 2018 - Ulla Sallert, İsveçli aktris ve şarkıcı (d. 1923)
11 Mayıs 2019 - Hector Busby, Yeni Zelandalı girişimci, mühendis ve gezgin (d. 1932)
11 Mayıs 2019 - Gianni De Michelis, İtalyan siyasetçi (d. 1940)
11 Mayıs 2019 - Peggy Lipton, Amerikalı oyuncu (d. 1946)
11 Mayıs 2019 - Pua Magasiva, Samoa doğumlu Yeni Zelandalı oyuncu ve radyocu (d. 1980)
11 Mayıs 2019 - Silver King, Meksikalı profesyonel güreşçi (d. 1968)
11 Mayıs 2020 - Francisco Javier Aguilar, İspanyol profesyonel futbolcu (d. 1949)
11 Mayıs 2020 - Alberto Carpani, İtalyan şarkıcı, DJ ve müzik yapımcısı (d. 1956)
11 Mayıs 2020 - Ann Katharine Mitchell, İngiliz kriptolog ve psikolog (d. 1922)
11 Mayıs 2020 - Roland Povinelli, Fransız siyasetçi (d. 1941)
11 Mayıs 2020 - Jerry Stiller, Amerikalı komedyen ve aktör (d. 1927)
 
Bugün olan başka şeyler de var tabii.
Ama bunlar benim seçtiklerim.
 
Sevgiyle, huzurla ve ille de aşkla başlıyoruz yine sabaha.
Sağlıklı, kolay ve keyifli bir gün diliyorum hepinize.
Gülümsemeyi de unutmuyoruz elbette.
Merhaba Türkiye.
Merhaba Salı.
Merhaba #HaberHürriyeti okurları...
 
Hatice Nayır / [email protected]

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hatice Nayır - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi

Anket 2019’un en başarılı belediye başkanı sizce hangisiydi?