İzmir'in hakkını kim koruyacak?

Çevreci Avukat Senih Özay, kapanan İzmir Hilton Oteli konusunda İzmir Büyükşehir'in yediği kazığın nasıl çıkartılacağının yolunu araştırıyor. Stajer Avukat Anıl Kayışoğlu kardeşimizle birlikte çok emek veriyor sağ olsun. Amerika İnsan Hakları Mahkemesi'nde hakkımızı arama yöntemlerini gösteriyor.

Ve... Gazetecilere İzmirlilere hatta Türkiye'ye soruyor?

Ne diyorsunuz bu işe?

***

Ben kendi adıma cevap veriyorum Senih Abi'm...

Yıllardır çevre yazıyorum.

İzmir'i kirletenleri, zehirleyenleri kaleme alıyorum...

Radyoaktif atıklar kuzu gibi Gaziemir'in Göbeği'nde yatıyor...

Dizi yaptım Senih Abi'm...Dizi...

12 bölüm tekmili birden yayınladım da...

Kaç yazı yazdım çetelesini tutmuyorum artık....

O ne oldu ise İzmir Hilton meselesi de öyle olacak.

****

Aliağa'da kurulan Termik Santrala en başta karşı çıkıp, "Yapmayın" diye yazdım Senih Abi...

"Vazgeçin, yenilenebilir enerjiye dönün" dedim...

Greenpeace’in Efsane Gemisi Rainbow Warrior'ın dümenine geçip İzmirli bir avuç çevreciyle birlikte fotoğraf çektirip, sesimizi yükselttik.

Sonra ne mi oldu Senih Abi...

İzmirli gazetecilere, "Bal dök yala, hastane gibi termik santral" diye yazı yazdırdılar.

O gazelere sayfa sayfa "Çevreci Tesis" ilanları aldılar!

Orada ne oldu ise İzmir Hilton meselesi de öyle olacak.

***

Aliağa'daki Gemi söküm tesislerinin çevreyi kirletmemesini, Demir Çelik fabrikalarının Horoz Gediği'ni boğmaması yazıları yazdım..

Çuruf, tofol dedim....

İzmirli gazeteler o tesislerden aldıkları ilanlarla ilave dergiler yaptılar...

Gazeteler bir parlattılar ki o tesisleri, okuyunca kendime çimdik attım, "İbrahim Irmak sen nerede yaşıyorsun" dedim...

Aliağa "Hassas Bölge" değil, "kirlilikte hastalıklı bölge" dedim.

Kimse ipine takmadı Senih abi...

Orada ne oldu ise İzmir Hilton meselesi de öyle olacak.

***

İzmir'in göbeğindeki çimento fabrikaları vatandaşın üstüne toz yağdırıyor...

Havayı, çevreyi kirletiyor dedim...

Gazeteye manşet yapıp kefen giyen insanların fotoğraflarını yayınladım.

Orada ne oldu ise İzmir Hilton meselesi de öyle olacak.

***

Bergama'da, İzmir'in tepesinde Altın çıkaranları yazdım.

"Kavacık Karası yüreğimin yarası" dedim.

Bir değil, bin yazı yazdım Senih Abi...

Orada ne oldu ise İzmir Hilton meselesi de öyle olacak.

***

Senih abi daha fazla uzatmayayım ... Çok konu var... Çok...

Körfezin nasıl temizleneceğini bile yazdım da kimse dinlemedi...

Bu projeleri bedava yazıp anlattım.

Hakkı'nın Hakkı'nı değil de,

İnsanların yaşam hakkını düşündüm.

Kabahat bende Senih Abi...

Orada ne oldu ise İzmir Hilton meselesi de öyle olacak.

***

Özetle Senih Abi...

Çok sevdiğim bir tekerleme var

Ben o tekerlemeyi aktarayım. 

***

-Komşu!.. Komşu!...
-Hu!... Hu!.. .
-Oğlun geldi mi?
-Geldi...
-Ne getirdi?
-İncik... Boncuk...
-Kime?... Kime?
-Sana... Bana...
-Başka Kime!
-Kara Kediye...
-Kara Kedi Nerede?
-Ağaca çıktı... 
-Ağaç Nerede?
-Balta kesti...
-Balta Nerede?
-Suya düştü...
-Su Nerede?
-İnek İçti...
-inek Nerede?
-Dağa Kaçtı..
-Dağ Nerede?
-Yandı!... Bitti!... Kül Oldu!..

***

Kolay gelsin Senih Özay ve STJ. Av. Anıl Kayışoğlu

Emeklerinize sağlık

Paylaşımınızı aynen yayınlıyorum. Belki İzmir'in haklarının peşine düşecek Efe'ler çıkar...

İbrahim Irmak / hhiirmak@gmail.com

***

Ünlü oyuncu Gupse Özay’ın Çevreci Avukat Babası Senih Özay, Hilton Oteli ile ilgili gelen cevap yazılarını paylaştı.Özay, "herkes topu birbirine atıyor" dedi.

​Gazetecilere;
​Hilton Oteliyle ilgili başlattığımız;
• 33 yıl olmuş
• BŞB arsası uçmuş
• Otopark geliri gelecekmiş hiç gelmemiş,
• Bina yapımı ne Hiltonun parasıyla ne General Elektrik parasıyla ne Cerrahoğlu ortaklığının parasıyla ne Nazif Günal parasıyla değil Vakıflar Bankası kredisiyle olunca ödenmeyince epey borcu Büyükşehir Belediyesi ödemiş
• Vs… vbg.
süreçte, ilgili yerlere;
• Valilik
• Sayıştay
• Hazine ve Maliye Bakanlığı
• İzmir Barosu
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Konak Belediyesi’ne çeşitli dilekçeler yazdık.

Sayıştay’dan cevap geldi. Ektedir. Galiba düşünüyorlar.

İzmir Valiliği’ne yazdığımız ekteki dilekçeye gelen cevapla gördük ki top Büyükşehir Belediyesi’ne atılmış… Büyükşehir Belediyesi ise öyle bir cevap vermiş ki bizi bir anlık şaşkınlığa bile düşürmedi. Yok ilgili taraf değilsiniz, yok hemşehri olduğunuz için lütfedip cevap veriyoruz amaa bu bir ticari sır, bu bir kişisel veri, bu bir ilam değil demişler.
Hatta Belediyemizin hiç zararı yoktur “diyebilmişler”… Gülümseye gülümseye öldük.
​Zaten işte bize verilen bu cevapları öncesinde tahmin ederek Amerikalılar Arası İnsan ​Hakları Mahkemesi’nin yolunu tutma kararı almıştık. Süreci de oraya taşıma kararı ​vermiştik.
​Bakınız Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi(INTER-AMERICAN COURT ​OF HUMAN RIGHTS)’ne doğrudan başvuru hakkına yalnızca Amerika Kıtası ​Komisyonu ve Amerika Sözleşmesine taraf devletler sahiptir. Bir birey, grup veya ​organizasyon ise, şikayetini öncelikle Inter-American Komisyonu'na iletmeli(İNSAN ​HAKLARI AMERİKAN SÖZLEŞMESİ "SAN JOSE PAKTI, KOSTA RİKA" Madde ​61/1). Şikayet belirli şartları karşılarsa, Komisyon davayı Mahkemeye gönderecektir.
Norm şöyle;
Article 61
1. Only the States Parties and the Commission shall have the right to submit a case to the Court.
2. In order for the Court to hear a case, it is necessary that the procedures set forth in Articles 48 and 50 shall have been completed.
​Tercümesi ise şöyle;
Madde 61
1. Yalnızca Taraf Devletler ve Komisyon Mahkemeye dava gönderme hakkına sahip olacaktır.(UCM’yi andırıyor…Onun Savcısının yerine Komisyon filtre olmuş)
2. Mahkemenin bir davayı görmesi için 48. ve 50. maddelerde belirtilen prosedürlerin tamamlanmış olması gerekmektedir.
Normları şöyle;
Article 48
1. When the Commission receives a petition or communication alleging violation of any of the rights protected by this Convention, it shall proceed as follows:
a. If it considers the petition or communication admissible, it shall request information from the government of the state indicated as being responsible for the alleged violations and shall furnish that government a transcript of the pertinent portions of the petition or communication. This information shall be submitted within a reasonable period to be determined by the Commission in accordance with the circumstances of each case.
b. After the information has been received, or after the period established has elapsed and the information has not been received, the Commission shall ascertain whether the grounds for the petition or communication still exist. If they do not, the Commission shall order the record to be closed.
c. The Commission may also declare the petition or communication inadmissible or out of order on the basis of information or evidence subsequently received.
d. If the record has not been closed, the Commission shall, with the knowledge of the parties, examine the matter set forth in the petition or communication in order to verify the facts. If necessary and advisable, the Commission shall carry out an investigation, for the effective conduct of which it shall request, and the states concerned shall furnish to it, all necessary facilities.
e. The Commission may request the states concerned to furnish any pertinent information and, if so requested, shall hear oral statements or receive written statements from the parties concerned.
f. The Commission shall place itself at the disposal of the parties concerned with a view to reaching a friendly settlement of the matter on the basis of respect for the human rights recognized in this Convention.
2. However, in serious and urgent cases, only the presentation of a petition or communication that fulfills all the formal requirements of admissibility shall be necessary in order for the Commission to conduct an investigation with the prior consent of the state in whose territory a violation has allegedly been committed.
​Tercümesi böyle;
Madde 48
1. Komisyon, bu Sözleşme ile korunan haklardan herhangi birinin ihlal edildiğini iddia eden bir dilekçe veya iletişim aldığında, aşağıdaki şekilde hareket edecektir:
a. Dilekçe veya yazışmanın kabul edilebilir olduğunu düşünürse, iddia edilen ihlallerden sorumlu olduğu belirtilen devletin hükümetinden bilgi isteyecek ve dilekçe veya iletişimin ilgili kısımlarının bir kopyasını bu hükümete sunacaktır. Bu bilgiler, her bir vakanın koşullarına göre Komisyon tarafından belirlenecek makul bir süre içinde sunulacaktır.
b. Bilgi alındıktan sonra veya belirlenen süre geçtikten ve bilgi alınmadıktan sonra, Komisyon, dilekçenin gerekçesinin mi yoksa iletişim stilisti mi olduğunu tespit eder. Aksi takdirde, Komisyon kaydın kapatılmasını emredecektir.
c. Komisyon ayrıca daha sonra alınan bilgi veya delillere dayanarak dilekçe veya yazışmanın kabul edilemez veya usulsüz olduğunu beyan edebilir.
d. Kayıt kapatılmadıysa, Komisyon, gerçekleri doğrulamak için, tarafların bilgisi dahilinde dilekçe veya iletişimde belirtilen konuları inceleyecektir. Gerekirse ve tavsiye edilirse, Komisyon, etkin bir şekilde yürütülmesini talep edeceği bir soruşturma yapacak ve ilgili devletler ona gerekli tüm kolaylıkları sağlayacaktır.
e. Komisyon, ilgili devletlerden herhangi bir kalıcı bilgi vermelerini isteyebilir ve talep edilmesi halinde sözlü beyanları dinler veya ilgili taraflardan yazılı beyanlar alır.
f. Komisyon, bu Sözleşmede tanınan insan haklarına saygı temelinde konunun dostane bir şekilde çözülmesine ulaşmak amacıyla ilgili tarafların emrinde olacaktır.
2. Bununla birlikte, ciddi ve acil durumlarda, Komisyon'un devletin önceden rızasıyla bir soruşturma yürütebilmesi için, herhangi bir ihlalin iddia edildiği gibi, yalnızca kabul edilebilirliğin tüm resmi gerekliliklerini yerine getiren bir başvuru veya tebligatın sunulması gerekir.

ŞİMDİ EY GAZETECİLER!
SİZ VE SAYENİZDE İZMİRLİLER HATTA TÜM TÜRKİYE!
NE DİYORSUNUZ BU İŞE?
“KOCA HİLTON GELDİ DAHA NE İSTİYORSUNUZ. BU UĞURDA BU KADARCIK ARSA GİDEBİLİR, UÇABİLİR, ZARAR MARAR DA OLUR, HİÇ PARA KAZANILMAYABİLİR, YETER Kİ İZMİR’E TURİZM YAĞDIRDI BU HİLTON OTELİ” DENMİŞ SAYILIR.
EYVALLAH DİYOR MUSUNUZ?
ARTIK SİZ KONUŞUN BİRADER…
SENİH ÖZAY AVUKAT​​​​​STJ. AV. ANIL KAYIŞOĞLU

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar İbrahim Irmak - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.

02

Gürol Tulunay - Kalemine sağlık İbrahim, yazın çok ama çok hoşuma gitti, ustaların yazıları böyle olur dedim kendi, kendime...Gözlerinden öper sağlık ve esenlikler dilerim arkadaşım...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Ekim 01:52
01

Gürol Tulunay - Ellerinize, aleminize ve yüreğinize sağlık...Ne güzel anlatılmış...İzmir'im sen bunlara layık mısın?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Ekim 22:02


İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi

Anket 2019’un en başarılı belediye başkanı sizce hangisiydi?