Muharrem İnce'den yeni parti


Merhaba sevgili okurlarım!..
Ve günaydın Türkiye!..
“Saatli Maarif Takvimi”niz geldi.

Önce biraz gülümseyelim güne başlarken. Gülümsememiz bugün 194.doğum gününü kutladığımız İbrahim Şinasi’den gelsin:

Kendisinin çok iyi bir şair olduğunu zanneden biri, Şinasi’nin yanına sık sık geliyor ve etrafına da hava atıyormuş. Bir gün Şinasi’ye:
– “Sormayın efendim başıma gelenleri. Şiirlerimi size takdim etmek için topladığım altın yaldızlı defterimi çalmışlar!” diyerek üzüntüsünü beyan etmiş.
Şinasi’nin cevabı espiriliymiş.
– “Vah vah, çok acıdım. Zavallı hırsız ne talihsiz adammış.”

Şuraya bir de “Günün Sözü” bırakıyorum:

“Eğer dünya tek bir devletten ibaret olsaydı, başkenti İstanbul olurdu.” demiş Napoleon Bonaparte.
İstanbul’un değerini herkes biliyor da, biz bu kentte yaşayanlar sahip çıkmayı bilmiyoruz güzelim İstanbul’a.
Hele şu korkunç #Kanalİstanbul projesi mahvedecek İstanbul’u.
Getirisi ne olursa olsun götürüsünün çok daha fazla olacağını biliyorum bir mimar olarak.
Umarım vazgeçilir bu projeden en kısa zamanda.
#YaKanalYaİstanbul

Şuraya da "Günün Püf Noktası"nı bırakalım:

Saç fırçası nasıl temizlenir?
Bir kabın içine temizlemek istediğiniz saç fırçası ile birlikte sirke, su ve deterjan koyun. Homojen bir karışım elde ettikten sonra bu karışım içerisinde elinizle veya diş fırçası ile, fırçanızı ovabilir ve temizleyebilirsiniz. Saç fırçasını bu karışımın içinde 1-2 saat boyunca bekletin. Fırçayı çıkartarak, üzerinde hiçbir madde kalmadığına emin olana dek fırçayı durulayın. (Sıcak su, saç fırçasına zarar vereceği için mutlaka soğuk su ile durulanmalıdır.)

(Ben denedim. Pırıl pırıl oldu saç fırçam.)

Bir de nerede kullanacağınızı bilmediğim bir bilgi vereyim sizlere:

“Yurtdışında yaşayanlar Türkiye'nin Arap ülkeleri gibi çoğu bölgesinin çöl olduğunu düşünmektedir.”
Sanırım bu hâlâ Arap ülkesi görünümü vermemizden kaynaklı bir durum. Bence böyle düşünenlerin sayısı daha da çok artmıştır son yıllarda.

“Günün Şairi & Yazarı” olarak bugün doğum günü olan ve 149 yıl önce sonsuzluğa uğurladığımız İbrahim Şinasi’yi seçtim. Saygıyla, sevgiyle anıyorum.

İbrahim Şinasi, 5 Ağustos 1826’da İstanbul’da doğdu. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmet Ağa, 1829’da Osmanlı-Rus Savaşı sırasında vurularak şehit olunca, annesi onu yakınlarının desteğiyle büyüttü. İlköğretimini Mahalle Sıbyan Mektebi’nde ve Fevziye Okulu’nda tamamladıktan sonra Tophane Müşiriyeti Mektubî Kalemi’ne kâtip adayı olarak girdi. Burada görevli memurlardan İbrahim Efendi’den Arapça ve Farsça öğrendi. Aynı kalemde görevli eski adı Chateauneuf olan Reşat Bey’den Fransızca dersi aldı. Bu görevindeki çalışkanlığı ve başarısı nedeniyle, önce memurluk sonra hulefalık derecesine yükseltildi. 1849’da bilgisini artırması için devlet tarafından Paris’e gönderildi. Burada edebiyat ve dil konularındaki çalışmalarını sürdürdü. Oryantalist De Sacy Ailesi ile dostluk kurdu. Ernest Renan’la tanıştı, Lamartine’in toplantılarını izledi. Oryantalist Pavet de Courteille’e çalışmalarında yardım etti. Dilbilimci Littre ile tanıştı. 1851’de Societe Asiatique’e üye seçildi. Bu yaşamında edindiği izlenimler onun edebî ve düşünce yaşantısını da şekillendirmiştir.

1854’te Paris dönüşünde bir süre Tophane Kalemi’nde çalıştı. Daha sonra Meclis-i Maarif Üyeliği’ne atandı. Encümen-i Daniş’te (ilimler akademisi) görev yaptı. Onu koruyan ve himaye eden Sadrazam Mustafa Reşit Paşa’nın görevinden ayrılması üzerine üyelikten çıkarıldı. Reşit Paşa, 1857’de yeniden sadrazam olunca, Şinasi de eski görevine döndü.

1860’ta Agâh Efendi ile birlikte Tercüman-ı Ahvâl gazetesini çıkardı. Devlet işlerini eleştirmesi ve Sultan Abdülaziz’e karşı girişilen eylemin düzenleyicilerinin yanında yer alması nedeniyle 1863’te Meclis-i Maarif’teki görevine son verildi. Gazeteyi Namık Kemal’e bırakarak, 1865’te Fransa’ya gitti. Orada sözlük çalışmalarına yöneldi. Societe Asiatique Üyeliği’nden ayrıldı. 1867’de İstanbul’a döndü. Kısa bir süre sonra yeniden Paris’e gitti. Burada kaldığı iki yıla yakın sürede, Fransa Milli Kütüphanesi’nde araştırmalar yaptı. 1869’da İstanbul’a dönünce bir matbaa açtı ve eserlerinin basımıyla uğraşmaya başladı. Kısa bir süre sonra da 13 Eylül 1871’de beyin tümöründen öldü.

Şinasi, Fransız şairlerinden manzum olarak yaptığı ilk ve basit tercümeleri, 1858’de Tercüme-i Manzume adıyla yayımladı. Bunlar, Batı şiiri hakkında Türk okuyucusuna ilk bilgiyi veren çok küçük denemelerdi. İlk şiir çevirilerini Ethem Pertev ile yapmışlardır. Şinasi her şeyden önce ilklerin sanatçısıdır. İlk tiyatro, ilk şiir çevirisi, ilk özel gazete onun eseridir. Edebiyatımızda ilk defa noktalama işaretlerini kullanan da odur.

Agâh Efendi ile birlikte 1860’ta ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’i çıkarmıştır. Türk basınının ilk başyazarı sayılır. Türk edebiyatında ilk makale örneği olan Mukaddime-i Tercüman-ı Ahval’i bu gazetenin ön sözü olarak yayımlamıştır. 1862’de tek başına Tasvir-i Efkâr adlı gazeteyi çıkarmıştır.

19. yüzyılda Türk edebiyatını etkileyen ve yönlendiren yazarlar arasında yer alan Şinasi Osmanlı toplumunun çağdaş uygarlığı yakalayarak gelişebileceğini, bununsa Batı örnek alınarak gerçekleşebileceğini savunan, Batılılaşma hareketinin öncülerinden biridir. Gazetelerde yazdığı makalelerle, Fransızcadan yaptığı şiir çevirileriyle, edebî ve toplumsal eleştirileriyle, yazdığı tiyatro yapıtlarıyla ve kullandığı yalın, halkın anlayabileceği arı dille edebiyatta Batılılaşmanın ilk adımlarını atmıştır. Gazete çıkardı, makale, şiir ve oyun yazdı, sözlük çalışmaları yaptı. Tanzimat’la başlayan Batılılaşma hareketinin öncülerinden biri olarak dil, edebiyat ve düşünce hayatının değişmesinde etkili oldu.

Düz yazılarında sade bir dil kullanmıştır. Dildeki yalınlaşma çabasını, edebiyat ve tiyatro alanlarındaki eserleriyle desteklemiştir. Batı şiirini tanıtma, yeni şiir biçimlerini edebiyata getirme amacıyla Fransız klasik şairlerinden tercümeler yapmıştır.

Eserleri
Tercüme-i Manzume (Çeviri şiirler)
Şair Evlenmesi (Bir perdelik komedi, 1860. Türk edebiyatında yazılan ilk tiyatro eseridir, fakat oynanmamıştır.)
Müntehebat-ı Eş’ar (Şiirler)
Durub-ı Emsal-i Osmaniye (Atasözleri)
Müntehebat-ı Tasvir-i Efkar (Seçme makaleler, 2 cilt)
Tercümân-ı Ahvâl Mukaddimesi (Tanzimat edebiyatındaki ilk makale)

Sizlerle bir şiirini paylaşarak anmak istiyorum değerli insanı:

Münacaat

Hak-teala azamet aleminin padişehi
La-mekandır olamaz devletinin taht-gehi

Hasdır zat-ı ilahisine mülk-i ezeli
Bi-hudud anda olan kevkebe-i lemyezeli

Eser-i hikmetidir yerle göğün bünyadı
Dolu boş cümle yed-i kudretinin icabı

İzzet ü şanını takdis kılar cümle melek
Eğilir secde eder piş-i celalinde felek

Emri vech üzre yer eyler gece gündüz hareket
Değişir tazelenir mevsim-i feyz ü bereket

Pertev-i rahmetinin lemasıdır ayla güneş
Tab-ı hışmından alır alsa cehennem ateş

Şerer-i heybet-i ulviyyesidir yıldızlar
Anların şulesi gök kubbesini yaldızlar

Kimi sabit kimi seyyar be-takdir-i Kadir
Tanrı'nın varlığına her biri bürhan-ı münir

Varlığın bilme ne hacet küre-i alem ile
Yeter isbatına halk ettiği bir zerre bile

Göremez zatını mahlukunun adi nazarı
Hisseder nurunu amma ki basiret basarı

Vahdet-i zatına aklımca şehadet lazım
Can ü gönlümle münacat ü ibadet lazım

Neşe-i şevk ile âyâtına tapmak dilerim
Anla var Hâlik'ıma gayrı ne yapmak dilerim

Ey Şinasi içimi havf-ı ilahi dağlar
Suretim gerçi güler kalb gözüm kan ağlar

Eder isyanıma gönlümde nedamet galebe
Neyleyim yüz bulamam ye's ile afvım talebe

Ne dedim tövbeler olsun bu da fi'l-i şerdir
Benim özrüm günehimden iki kat bed-terdir

Nur-ı rahmet niye güldürmeye ruy-ı siyehim
Tanrı'nın mağfiretinden de büyük mü günehim

Bi-nihaye keremi aleme şamil mi değil
Yoksa alemde kulu aleme dahil mi değil

Kulunun za'fına nisbet çoğ ise noksanı
Ya anın kahrına galib mi değil ihsanı

Sehvine oldu sebeb acz-i tabii kulunun
Hem odur alem-i manide şefi'i kulunun

Beni afvetmeğe fazl-ı ilahisi yeter
Sanma hâşâ kerem-i na-mütenahisi biter

#İbrahimŞinasi

Dün akşamki TV haberleri yayın akışından ve internet haber sitelerinden seçtiklerimi de paylaşayım sizlerle:

İnce’den yeni parti
CHP’li Muharrem İnce yeni parti kuracağını açıkladı. İnce “Yeni yüzlerle yılbaşına kadar partiyi kurmuş olacağız. Yepyeni, alanında uzman, daha önce siyaset yapmamış bir kadroyla yola çıkacağız” dedi.

Bahçeli’den Akşener’e çağrı
Devlet Bahçeli Meral Akşener’e “Evine dön” çağrısı yaparak barış çubuğu uzattı.

İstanbul Sözleşmesi
AKP ve yakın derneklerden yapılan açıklamalar kafa karıştırdı. Sözleşme Erdoğan ailesini de ikiye böldü. Sözleşmeye Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA karşı çıktı, Sümeyye Erdoğan’ın Başkan yardımcısı olduğu KADEM destek verdi.

 TÜİK enflasyon oranını açıkladı
TÜİK’e göre Haziran ayında %12,62 olan yıllık enflasyon Temmuz ayında %11,76 ya geriledi.
Açıklanan bu rakam sadece uzmanları değil vatandaşı da şaşırttı. Vatandaş mevsim meyve ve sebzelerinin yanına yaklaşamıyor. Emeklilerin ve asgari ücretlilerin aldıkları maaş enflasyon karşısında erimeye devam ediyor.
Soru: Düşen enflasyonu vatandaş niye hissetmedi?

Özgür Özel (CHP): TÜİK Saray’ın elinde oyuncak olmuş durumda.

Aybaba: TÜİK acaba hangi marketten, hangi pazardan aldı bu fiyatları?

Malatya’da deprem
Merkez üssü Malatya Pütürge olan 5.2'lik depremin ardından açıklamalarda bulunan Fırat Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Feyzi Bingöl, "Bu depremlerin devamı gelecek, kaldı ki bu büyüklükteki depremden daha büyüğünü bekliyoruz. Malatya Pütürge ile Kahramanmaraş arasındaki bölgede 6.5 ile 6.7 arasında bir deprem olacak" dedi.

Saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 18:30'da 4.4 büyüklüğünde, 7.31 derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.

Depremde can kaybı yaşanmadı, ama 6 evde ağır hasar oluştu.

Korona haberlerine gelince
Kahramanmaraş’da acil serviste görevlendirilen psikiyatrist Mustafa Özlü ve Diyarbakır’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Halil Yücel Kutun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Doktorlarımıza rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.
 
Ankara’da korona alarmı

Ankara Tabip Odası (ATO), Ankara'daki vahim tabloyu açıkladı. Pandemi hastanelerinde yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100 doluluğa ulaştığını, diğer hastanelerde de benzer sorunlar yaşandığını belirten ATO, Ankara'da günlük corona virüsü pozitif vaka sayısının bine yaklaştığıni bildirdi. "Yoğun bakım ünitesinde yatması gereken hastalar acil servislerde sedyeler üzerinde takip edilmektedir." açıklamasını yapan ATO, Ankara'daki son durumu gözler önüne serdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'da Kovid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır. Salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum. Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık." açıklaması yaptı.

Şanlıurfa’da vakalardaki artış nedeniyle taziye ziyaretleri yasaklandı.

Prof. Dr. Özlü: Tatilden dönenler 14 gün boyunca kendilerine dikkat etsin. Vaka sayısı artarsa il bazında yasaklamalar geri gelebilir.

Fransa’da yoğun bakımdaki hasta sayısı arttı.

Almanya Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla’ya seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Böylece bu illere gelecek turistlerin önü açıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
“YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var. “

Yoğun bakım ve entübe hasta sayısı açıklanmıyor artık.
Bugünkü test sayısı: 46249
Yeni vaka sayısı: 1083
Vaka sayısının 1000’in altına düşüşünün devam etmesi iyi.
Yapılan test sayısının vaka sayısına oranı dün 2,41 iken bugün çok az azalarak 2,34 olmuş. Ve bu oran bayramdan önceki son yazımda 2,06 idi. Yazmadığım süreçte artmış ve % 2,5 oranına yaklaşmış. Yani her 200 kişinin nerdeyse beşinde virüs tespit ediliyor.
 
Lütfen “Maske, Mesafe, Hijyen” kuralını unutmayalım.

Yurdumuzda ve dünyada özel bir gün yokmuş bugün araştırdığım kadarıyla.

Bugün tarihte neler olmuş, bir bakalım mı?

5 Ağustos 1583 - Humphrey Gilbert, Kuzey Amerika'daki ilk İngiliz kolonisini kurdu: Bugünkü Newfoundland.
5 Ağustos 1634 - IV. Murad, içki yasağı ilan ederek meyhaneleri yıktırdı.
5 Ağustos 1858 - ABD ile Avrupa arasında ilk transatlantik kablo çekildi.
5 Ağustos 1884 - New York Limanı'nın girişindeki Özgürlük Anıtı'nın ilk taşı konuldu.
5 Ağustos 1897 - Edison, ilk reklam filmini üretti.
5 Ağustos 1912 - Padişah Sultan Reşat, Meclis-i Mebusan'ı feshetti ve 14 Mayıs 1914'e kadar kadar Osmanlı Meclisi toplanamadı.
5 Ağustos 1914 - Cleveland, Ohio'da, ilk elektrikli trafik ışıkları hizmete girdi.
5 Ağustos 1920 - Pozantı'da Mustafa Kemal'in katılımıyla bir kongre gerçekleştirildi.
5 Ağustos 1921 - Gazi Mustafa Kemal, Türk Orduları Başkomutanlığı'na seçildi.
5 Ağustos 1945 - Fransa'nın Cezayir Katliamı: 45 bin Cezayirli katledildi.
5 Ağustos 1960 - Burkina Faso, (eski adıyla Yukarı Volta), Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.
5 Ağustos 1962 - Nelson Mandela hapse girdi. (1990 yılında serbest kaldı.)
5 Ağustos 1989 - Nikaragua'da genel seçimler yapıldı. Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi çoğunluğu kazandı.
5 Ağustos 1995 - Türk-İş, Ankara'da "Emeğe Saygı" mitingi düzenledi. Mitinge 100 bine yakın işçi katıldı.
5 Ağustos 2013 - Ergenekon Davası'nda nihai kararın açıklanacağı dava başladı.

Bugün kimlerin doğduğuna gelince:

5 Ağustos 1623 - Antonio Cesti, İtalyan besteci (ö. 1669)
5 Ağustos 1811 - Ambroise Thomas, Fransız opera bestecisi (ö. 1896)
5 Ağustos 1813 - Ivar Aasen, Norveçli şair (ö. 1896)
5 Ağustos 1826 - Şinasi, Osmanlı gazeteci, yayımcı, şair ve oyun yazarı (ö. 1871)
5 Ağustos 1827 - Manuel Deodoro da Fonseca, Brezilyalı general ve Brezilya Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı (ö. 1892)
5 Ağustos 1844 - İlya Repin, Rus ressam (ö. 1930)
5 Ağustos 1850 - Guy de Maupassant, Fransız yazar (ö. 1893)
5 Ağustos 1889 - Conrad Aiken, Amerikalı şair, öykü yazarı, romancı ve eleştirmen (ö. 1973)
5 Ağustos 1906 - John Huston, Amerikalı yönetmen (ö. 1987)
5 Ağustos 1907 - Eugène Guillevic, Fransız şair (ö. 1997)
5 Ağustos 1930 - Neil Armstrong, Amerikalı astronot ve Ay'a ilk ayak basan insan (ö. 2012)
5 Ağustos 1939 - Bob Clark, Amerikalı film yönetmeni (ö. 2007)
5 Ağustos 1944 - Selçuk Alagöz, Türk pop müziği şarkıcısı, besteci ve söz yazarı.
5 Ağustos 1948 - Cemil İpekçi, Moda tasarımcısı.
5 Ağustos 1957 - Shigeru Ban, Japon mimar ve tasarımcı.
5 Ağustos 1959 - Pete Burns, İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı (ö. 2016)
5 Ağustos 1964 - Zerrin Tekindor, Sinema ve dizi oyuncusu.
5 Ağustos 1966 - Suzan Seçkiner, İlk kadın FIDE hakemi.
5 Ağustos 1973 - Bora Öztoprak, Müzisyen.
5 Ağustos 1977 - Beyza Durmaz, Şarkıcı.


Bugün kimler ölmüş derseniz?

5 Ağustos 1895 - Friedrich Engels, Alman politik filozof (d. 1820)
5 Ağustos 1955 - Carmen Miranda, Portekiz doğumlu Brezilyalı aktris ve samba şarkıcısı (d. 1909)
5 Ağustos 1962 - Marilyn Monroe, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1926)
5 Ağustos 1970 - Sermet Çağan, Tiyatro sanatçısı ve gazeteci (d. 1929)
5 Ağustos 1984 - Richard Burton, İngiliz aktör (d. 1925)
5 Ağustos 1998 - Münif İslamoğlu, Hekim, siyasetçi ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından (d. 1917)
5 Ağustos 1998 - Todor Zhivkov, Bulgar devlet adamı (d. 1911)
5 Ağustos 2000 - Alec Guinness, İngiliz aktör (d. 1914)
5 Ağustos 2013 - İnal Batu, Diplomat ve siyasetçi (d. 1936)
5 Ağustos 2017 - İrina Berejna, Ukraynalı siyasetçi (d. 1980)

Bugün olan başka şeyler de var tabii.
Ama bunlar benim seçtiklerim.

Sevgiyle, huzurla ve ille de aşkla başlıyoruz yine sabaha.
Sağlıklı, kolay ve olabildiğince keyifli bir gün diliyorum hepinize.
Gülümsemeyi de unutmuyoruz elbette.
Merhaba Türkiye.
Merhaba Çarşamba.
Merhaba #HaberHürriyeti okurları...

Hatice Nayır

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hatice Nayır - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi

Anket 2019’un en başarılı belediye başkanı sizce hangisiydi?