Cumhur İttifakı fire verdi.

Merhaba sevgili okurlarım!..
Ve günaydın Türkiye!..
“Saatli Maarif Takvimi”niz geldi.

Önce biraz gülümseyelim güne başlarken:

Kadının biri ciddi bir para harcayıp estetik yaptırdıktan sonra giysi alışverişine çıkmış. Mağazada alışverişini tamamlayıp ödemeyi yaptıktan sonra, kasiyere:
-“Sizce kaç yaşında gösteriyorum?" demiş.
Kasiyer:
-“35 gösteriyorsunuz" demiş.
Kadın:
-“Aslında 47 yaşındayım.” demiş. Mutlu bir şekilde ayrılmış mağazadan.
Ardından bir restorana gitmiş. Yemeğini aldıktan sonra ücretini öderken kasiyere de aynı soruyu sormuş.
Kasiyer de:
-"29 yaşında olmalısınız" demiş.
Kadın:
-“Aslında 47 yaşındayım." demiş. Yüzünde gülücüklerle çıkmış restorandan.
Otobüs durağında otobüsün gelmesini beklerken dayanamamış, duraktaki yaşlı adama da kaç yaşında göründüğünü sormuş.
Yaşlı adam:
-“Memelerinize dokunmama izin verirseniz tam yaşınızı anlayabilirim" demiş.
Etrafta kimsecikler yokmuş. Kadın merak içinde yaşlı adamın isteğini kabul etmiş.
Yaşlı adam memelere epeyce bir dokunduktan sonra:
-“47 yaşındasınız." demiş.
Kadın şaşırmış,
-“Muhteşem bu, nasıl bildiniz?" diye sormuş.
Yaşlı adam gülümseyerek:
-“Restoranda kasiyerle konuştuğunuzda tam arkanızdaydım" demiş.

Şuraya bir de “Günün Sözü” bırakıyorum:

“Gülmek için mutlu olmayı beklersen belki gülmeden ölürsün” demiş #VictorHugo
Mutluluk küçük anlar değil midir zaten?
O halde ne yapıyoruz?
Mutlu olmayı beklemiyoruz ve önce kendimize, sonra hayata gülümseyerek güne başlıyoruz her gün.

Şuraya da "Günün Püf Noktası"nı bırakalım:

“Matlaşan kristal bardaklar ve cam eşyalar sirkeli su ile durulanırsa ışıl ışıl parlar.”mış.
Deneyin bakalım, parlayacak mı?

Bir de nerede kullanacağınızı bilmediğim bir bilgi vereyim sizlere:

“Partnerinizle aranıza giren bir sessizlik anı ne kadar uzarsa, bu sessizliği bozmak o kadar zorlaşıyor.”muş.
Kadınların çok konuşmasından şikayetçi olanlara duyurulur.

“Günün Yazarı” olarak 84 yıl önce bugün sonsuzluğa uğurladığımız Fatma Aliye Topuz’u seçtim bugün. Cumhuriyet döneminde yok sayıldığı ve “Atatürk düşmanı” olarak görüldüğü yazıyor bazı kaynaklarda. Bunun doğru olup olmadığını araştıramadım. Okuduğum yaşam öyküsü böyle bir his uyandırmadı bende. Umarım doğru değildir.

Fatma Aliye Topuz 22 Ekim 1862 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ünlü tarihçi ve devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa ile Adviye Rabia Hanım’ın büyük kızıdır. Kendisi feminist olmamakla beraber Osmanlı'daki ilk kadın feministlerden Emine Semiye'nin ablasıdır. Kültürlü bir babanın çocuğu olduğundan iyi eğitim gördü. Küçük yaşta okuma yazma öğrendi, hızlı öğrenme yeteneği ailesinin dikkatini çekti. Ağabeyi Ali Sedâd Bey’e dil bilgisi, kozmografya, astronomi öğretmesi için tutulan Mustafa Efendi’nin derslerini izledi. Fransızca öğrenmek için büyük bir istek duydu, İlyas Matar Efendi’den ders aldı. Sonraları “üstat” diyeceği Ahmed Midhat Efendi’nin eserlerini okudu ve etkisinde kaldı. Kardeşi Emine Seniye ile birlikte yazı hayatına atıldı. Hanımlara Mahsus Gazete’de ve zamanın dergilerinde “Bir Hanım” imzası ile yazdı. Fransızcadan çevirileri ve tarih alanında araştırmaları da vardır. Babası Halep’e tayin edilince ailesi ile birlikte oraya gitti. Tanınmış romanı Udî’yi orada kaleme aldı. Matmazel Alpha ile Fransızca, matematik, tarih, felsefe ve edebiyat çalıştı. Ağabeyi Ali Sedâd Bey için konaklarında hazırlanan laboratuarda kimya deneyleri yaptı. Ahmed Cevdet Paşa Suriye Valiliğine atanınca, aile çocukların öğretmeni İlyas Matar Efendi’yle birlikte Şam’a gitti. Fatma Aliye Hanım orada, Osmanlı haremini görmek isteyen ve bunun için evlerini ziyaret eden gezgin eşlerine refakat edip çevirmenliklerini yaptı. 17 yaşında iken 1877-78 Osmanlı Rus harbindeki Plevne Savunması ile ünlü Gazi Osman Paşa'nın yeğeni, II. Abdülhamid’in yaverlerinden Yüzbaşı Faik Bey ile evlendirildi.ve dört kızı oldu (Hatice, Ayşe, İsmet, Nimet)..
1878’de,

Fatma Aliye Hanım ayrıca, Tercümân-ı Hakikat, Hanımlara Mahsûs Gazete, Mâhâsin, Ümmet, İnkılâb adlı gazete ve dergilerde, İslâmiyet’in aydınlık döneminde olduğu gibi kadınların hak ettiği konuma gelmesini, kadın erkek ayrımı yapılmadan bilimden herkesin yararlanmasını, İslâmiyet’te kadının eğitimini engelleyici bir buyruk bulunmadığını savunan yazılar yazdı. Güçleşen geçim koşulları nedeniyle kadınların çalışma yaşamında yer almalarının zorunluluğu, çok kadınla evliliğin ve kadınların örtünmesinin İslâmiyet’in bir buyruğu olmayıp toplumda yerleşmiş bir gelenek olduğu ve kadınların sadece çocuk doğuran varlıklar olmayıp üretken olmaları gerektiği yazılarında işlediği diğer konulardır.

İlk kadın romancımız, ilk kadın felsefecimiz, kadın haklarından ve kadın-erkek eşitliğinden ilk kez bahseden olarak bilinmektedir. Ayrıca edebiyatımızda bir romanı Türkçeye çevirip yayımlayan, hakkında monografi yazılan ilk kadın yazardır. Kadınların yüksek eğitim kurumlarına girme hakkını elde edemedikleri ve bu açığın konferanslarla kapatılmaya çalışıldığı yıllarda, Fatma Aliye Hanım da kadınlara konferanslar verdi. Bu konferanslarında eğitimin okullarda düzenli bir biçimde yapılmasının gerekliliğine değindi. Kadın-erkek eşitliğini ve kadınların eğitilerek çalışma yaşamına katılıp üretken olmalarını, ailenin yükünü erkekle birlikte omuzlamalarını savundu. Namdârân-ı Zenân-ı İlâmiyân’da (Malûmât gazetesi, 5 Safer 1317-10 Şevval 1318) ünlü İslâm kadınlarının yaşam öykülerini, İstilâ-yı İslâm’da (Musavver Fen ve Edebiyat Mecmuası, 29 Şevval 1317-17 Mayıs 1318) İslâmiyet’in dünyada hızla yayılma nedenlerini anlattı.
Fatma Aliye Hanım düzyazının yanı sıra şiirler de yazdı. Gazete ve dergilerde yayımladığı yazılarında değindiği toplumsal sorunlardan başka sevgi, vatan uğruna fedakârlık, vatan sevgisi, terbiye, Tanrı sevgisi gibi temaları da şiirlerinde işledi. Fatma Aliye Hanım’ın, eserleri ve yazıları yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da ilgi uyandırdı. Eserlerinden Nisvân-ı İslâm’ı Nazime Roukié l894’te ve Rus Türkolog Madam Olga de Labedeff, Madam Gülnar adıyla, tarihsiz olarak, Udi’yi de Gustave Séon 1900’de Fransızcaya çevirdiler. Nisvân-ı İslâm İngilizceye ve h.1309’da Arapçaya çevrildi. Romanlarının değil, ama diğer eserlerinin kalıcı olabildiği kabul ediliyor.

Annelik ve yazarlık uğraşının yanı sıra sosyal hizmetlerde de etkinlik gösterdi. 1897 Türk-Yunan Savaşı şehitlerinin aileleriyle gazilere yardım amacıyla Cemiyet-i İmdâdiye’yi kurdu, bağış topladı. Bu çalışmalarını II. Abdülhamid 1899 tarihinde ödüllendirdi. Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin ilk kadın üyesidir. Trablusgarp ve Balkan Savaşı şehitlerinin aileleri ve gazilerine yardım toplanması çalışmalarına da katıldı. Gösterdiği başarı nedeniyle Hilâl-i Ahmer Cemiyetince 1915 yılında bir madalya aldı. Ahmet Midhat Efendi’nin onunla ilgili “Fatma Aliye Hanım Yahud Bir Muharrire-i Osmaniye’nin Neşeti (1893)” adlı bir incelemesi vardır. 13 Temmuz 1936 tarihinde İstanbul’da öldü. Feriköy Mezarlığı’nda gömülüdür.

ESERLERİ:
ROMAN:
Muhâderât (1892)
Refet (1898)
Udî (roman, 1898, yeni bas. 2002)
Levâyih-i Hayât (h. 1315)
Enin (yarım kalmış romanı, 1898)
Hayal ve Hakikât (Ahmet Midhat ile, çev. Yahya Bostan, ilk basımı h. 1309, 2002)

ÖYKÜ:
Çıplak Güvercinler (2005)

ARAŞTIRMA, İNCELEME, ANI, MEKTUP
Namdâran-ı Zenân-ı İslâmiyûn (1892)
Taaddüd-i Zevcâta Zeyl (1899)
Levâyih-i Hayat (1899)
Tarih-i Osmanî’nin Bir Devre-i Mühimmesi: Kosova Zaferi-Ankara Hezimeti (1915)
Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı (1912-1913)
Garip Nine, İstilâyı İslâm, Nisvan-ı İslâm (anı, h. 1309)
Ta’lim ve Terbiye-i Binam-ı Osmaniye, Taaddüd-i Zevcât (Mahmut Esat’la birlikte), Tedkîk-i Ecsâm (h. 1317)
Terâcim-i Ahvâl-i Felasife (h. 1316)
Tercüme-i Ahval-i Selâtin.

ÇEVİRİ:
Meram (Georges Ohnet’den, “Bir Kadın” imzasıyla, 1890)

Sizlerle ayrıca 1847 yılının 13 Temmuz’unda doğmuş Şair Eşref’in dizelerini paylaşmak istiyorum bugün. Nur içinde uyusun.

Bir soğan soyulurken yaşarıyor da gözler,
Vatandaş soyulurken aldırmıyor öküzler!
Hayadan eser yoktur nafile bütün sözler,
Beyhude inat etme hemen salla başını,
Dilini tut, uslu dur, zıkkımlan maaşını.
#ŞairEşref

Dün akşamki TV haberleri yayın akışından izlenimlerimi de paylaşayım sizlerle:

#ÇokluBaroYasası’nda #Cumhurİttifakı fire verdi.
Yasa teklifi 251 oyla kabul etti.
Toplam milletvekili sayısı 339 olan Cumhur ittifakından 88 kişi fire verdi. Bunlardan 86’sı oylamaya gelmedi. Diğer iki kişiden;
AKP Batman milletvekili Ziver Özdemir çekimser oy, MHP Kütahya milletvekili Ahmet Erbaş da boş oy kullandı.
Yasayı desteklemeyi vicdanları kabul etmeyen(öyle düşünmek istiyorum) ittifak milletvekillerine teşekkür ediyorum.

İşsizlik Rakamları
TÜİK’in açıkladığı oranlar:
3.775.000 kişi, % 12,8
DİSK’in açıkladığı oranlar:
9.756.000 kişi, % 28,7
“Hangisine inanacağınıza siz karar verin.” demiştim dün.
Metropol Araştırma Şirketi’nin yaptığı araştırmaya göre toplumun % 78’i, AKP yanlılarının da % 67’si enflasyonu TÜİK’in açıkladığı orandan çok daha yüksek hissettiğini söylemiş.

“BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLENE KADAR SORACAĞIM:

Emeklilerin bayram ikramiyesine niye zam yapılmıyor? Emekliler hiç olmazsa bayramda birazcık da olsa nefes alabilsin.
#BayramİkramiyesiBinBeşYüzLiraOlsun” dedim kaç gündür.

Emeklilerin bayram ikramiyesini 17-29 Temmuz tarihleri arasında ve zamsız olarak alacağı açıklandı.
Emekliler ikramiyeyi bayram için değil, borç kapatmak için kullanacak yettiği kadarıyla artık.

Gelelim Ayasofya-i Kebir Camisi’ne:

24 Temmuz’da kılınacak ilk Cuma namazı için Ayasofya’da hazırlıklara başlandı

Erdoğan “Tek parti döneminde alınan bu karar tarihe ihanettir ve hukuka aykırıdır” demişti Ayasofya’nın ibadete açılacağı duyurusunu yaparken.
Bu söze tepkiler sürüyor.
Özgür Özel ( CHP): Atatürk’ün attığı imzaya saldırıyor. Geçmişte “iki ayyaş” diyerek saldırdıkları bu ülkenin kurucu babalarıdır.
Aytun Çıray (İyi Parti): Atatürk’ü ihanetle suçlamak nankörlüktür ve tarihi bilmemektir.

Ayasofya kararı seçim hamlesi mi?
Muhalefet #Ayasofya kararının erken seçim hamlesi olabileceğini düşünüyor.
Özgür Özel(CHP): Ayasofya hamlesi erken seçimin işaret fişeği olabilir. Erdoğan’ın elini tutan yok. Biz hazırız.
Meral Akşener de erken seçim dosyasının Erdoğan’ın masasında olduğunu düşündüğünü söyledi.

Kömür ocağı eylemi devam ediyor
Konya’nın Ilgın ilçesinin Çavuşlugöl mahallesinde yeni açılacak kömür ocağı için 1.sınıf tarım arazileri için acil kamulaştırma kararı verildiğini, yeni kömür ocağı istemeyen köylülerin de eyleme başladığını daha önce yazmıştım.
Köylülerin eylemi günlerdir devam ediyor.
Köylüleri eylemden vazgeçirmek için köye gelen Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu ile köylüler arasında yaşanan tartışma sonrası kaymakam görevden alınmış. Kaymakamla tartışanlar hakkında da işlem başlatılmış.

Korona haberlerine gelince:
Türkiye’de 1 Haziran’da normalleşme başladıktan sonra 12 Haziran’dan beri vaka sayısı 1000’in altına inmedi.

SGK 30 Haziran’dan itibaren verdiği ek ödeneği kaldırarak özel hastaneleri pandemi kapsamından çıkardı.
Bunun üzerine özel hastaneler de pandemi hastası kabul etmeme kararı aldı.
Türk Tabipler Birliği SGK’nın aldığı bu kararın erken olduğunu, hasta sayısının çok olduğu yerlerde yatak sıkıntısı olabileceğini, yeni salgın yaşanırsa kamu hastanelerinin yetersiz kalacağını açıkladı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Özlü:
Risk her yerde var. Ama okullardaki risk büyük. Okuldaki öğrenci sayısının azaltılması için derslerin dönüşümlü yapılması lazım.
 
Yoğun bakım ve entübe hasta sayısı artmaya devam ediyor.

11 Temmuz

1194 Yoğun bakım
401 Entübe hasta

12 Temmuz:

1209 Yoğun bakım
409 Entübe hasta
 
Lütfen “Maske, Mesafe, Hijyen” kuralını unutmayalım.

Dünyada da vaka sayısı artmaya devam ediyor. Amerika’da yeni vaka sayısında rekor üzerine rekor kırılmaya devam ediyor. Son 24 saatte 70.000 yeni vaka görülmesi üzerine Başkan Trump da ilk kez maskeli olarak görüntülendi.
İran’da son 24 saatte 194 kişi öldü.

Yurdumuzda ve dünyada özel bir gün yokmuş bugün araştırmalarıma göre. Umarım atladığım bir gün yoktur.

Bugün tarihte neler olmuş, bir bakalım mı?

13 Temmuz 1793 - Fransız Devrimi önderlerinden Jean-Paul Marat, muhalifi Charlotte Corday tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
13 Temmuz 1878 - Osmanlı İmparatorluğu, Çarlık Rusyası, Büyük Britanya, Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İtalya Krallığı ve Fransa arasında Berlin Antlaşması imzalandı.
13 Temmuz 1921 - Afyon Yunanlar tarafından işgal edildi.
13 Temmuz 1923 - 14 metre boyundaki harflerden oluşan ünlü "Hollywood" yazısı Los Angeles'taki Hollywood tepelerine inşa edildi. Yazı önce "Hollywoodland" şeklindeyken, 1949 yılındaki yenileme sırasında son dört harf atılmıştır.
13 Temmuz 1930 - İlk Dünya Futbol Şampiyonası, Uruguay'da başladı.
13 Temmuz 1937 - Fransa, Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti.
13 Temmuz 1938 - İstanbul’da yapılan ilk Türk uçağı, Ankara yolunda düştü.
13 Temmuz 1941 - Karadağlılar, Mihver Devletleri'ne karşı bir halk ayaklanması başlattılar. (II. Dünya Savaşı)
13 Temmuz 1949 - Papa XII. Pius, Komünist Parti'ye üye olanların aforoz edileceğini söyledi.
13 Temmuz 1959 - Trabzon'da bir Amerikan Hava Üssü kuruldu.
13 Temmuz 1960 - Said Nursi'nin mezarı açıldı; naaşı Barla, Isparta civarında bilinmeyen bir yere gömüldü.
13 Temmuz 1971 - Profesör Mümtaz Soysal ile yazar Sevgi Soysal, Mamak Cezaevi'nde evlendi.
13 Temmuz 1976 - Yumurtalık Savcısı Sefa Mutlu'yu öldürmekten sanık Yılmaz Güney, 19 yıl hapse mahkûm edildi.
13 Temmuz 1979 - Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'ni basan 4 Filistinli, bir polisle bir bekçiyi öldürdü ve Büyükelçi ile diğer personeli rehin aldı. Gerillalar, 45 saat sonra rehineleri bırakarak teslim oldular. Yargılama sonunda, 23 Aralık 1980'de idama mahkûm edildiler.
13 Temmuz 1985 - Afrika'daki fakirlik ve kıtlık dolayısıyla yaşanan ölümleri azaltmak için "Live Aid" konseri düzenlendi.
13 Temmuz 1992 - Prof. İhsan Doğramacı, YÖK Başkanlığı'ndan istifa etti. Yerine 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Mehmet Sağlam atandı.
13 Temmuz 1993 - Diyarbakır'da, Ergani çevresindeki kazılarda bulunan 9 bin yıl öncesine ait kumaş parçasının, en eski kumaş kalıntısı olduğu açıklandı.
13 Temmuz 1993 - İstanbul'da, 34. Uluslararası Matematik Olimpiyatları düzenlendi.
13 Temmuz 1995 - Isparta'nın Senirkent ilçesindeki sel felaketinde 74 kişi öldü.

Bugün kimlerin doğduğuna gelince:

13 Temmuz 1527 - John Dee, İngiliz matematikçi ve bilim adamı (ö. 1609)
13 Temmuz 1608 - III. Ferdinand, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1657)
13 Temmuz 1760 - István Pauli, Macar-Sloven papaz ve yazar (ö. 1829)
13 Temmuz 1793 - John Clare, İngiliz şair (ö. 1864)
13 Temmuz 1841 - Otto Wagner, Avusturyalı mimar (ö. 1918)
13 Temmuz 1847 - Şair Eşref, Şair ve kaymakam (ö. 1912)
13 Temmuz 1882 - İbrahim Çallı, Ressam (ö. 1960)
13 Temmuz 1894 - Isaac Babel, Sovyet-Rus gazeteci, oyun yazarı ve çevirmen (ö. 1940)
13 Temmuz 1902 - Cemal Nadir Güler, Karikatürist (ö. 1947)
13 Temmuz 1942 - Harrison Ford, Amerikalı oyuncu.
13 Temmuz 1944 - Ernő Rubik, Macar heykeltıraş ve mimari profesörü.
13 Temmuz 1952 - Alyaksandr Tihanoviç, Beyaz Rus şarkıcı (ö. 2017)
13 Temmuz 1953 - Selçuk Yöntem, Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu
13 Temmuz 1954 - Sezen Aksu, Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve yapımcı.
13 Temmuz 1976 - Didem İnselel, Oyuncu ve sunucu.
13 Temmuz 1982 - Çiğdem Batur, Dizi ve tiyatro oyuncusu.
13 Temmuz 1987 - Öykü Çelik, Sinema ve dizi oyuncusu
13 Temmuz 1988 - He Pingping, Çinli dünyanın en kısa adamı (ö. 2010)
13 Temmuz 1988 - Steven R. McQueen, Amerikalı oyuncu.
13 Temmuz 1988 - Tulisa Contostavlos İngiliz şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve aktris.
13 Temmuz 1989 - Sayumi Michishige, Japon şarkıcı.
13 Temmuz 1992 - Dylan Patton, Amerikalı oyuncu.
13 Temmuz 1994 - Hayley Erin, Amerikalı aktris.
13 Temmuz 1997 - Leo Howard, Amerikalı oyuncu ve dövüş sanatçısı.

Bugün kimler ölmüş derseniz?

13 Temmuz 1107 - I. Kılıç Arslan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin 2. Sultanı (d. 1079)

13 Temmuz 1793 - Jean-Paul Marat, Fransız bilim adamı ve tıp doktoru (d. 1743)
13 Temmuz 1817 - Kara Yorgi, Sırbistan'ı uzun süreler yöneten Karađorđević Hanedanının atası (d. 1768)
13 Temmuz 1927 - Mimar Kemalettin Bey, Birinci Ulusal Mimarlık Akımının önde gelenlerinden olan mimar (d. 1870)
13 Temmuz 1936 - Fatma Aliye Topuz (Fatma Aliye Hanım), Türk edebiyatının ilk kadın romancısı (d. 1862)
13 Temmuz 1951 - Arnold Schönberg, Avusturyalı besteci (d.1874)
13 Temmuz 1954 - Frida Kahlo, Meksikalı ressam (d. 1907)
13 Temmuz 1983 - Ahmet Üstel, Sinema ve tiyatro sanatçısı, yazar (d. 1930)
13 Temmuz 1986 - Mehmet Seyda, Öykücü ve romancı (d. 1919)
13 Temmuz 1994 - Ayfer Feray, Sinema ve tiyatro sanatçısı (d. 1928)
13 Temmuz 1995 - Bilge Karasu, Filozof ve yazar (d.1930)
13 Temmuz 2002 - Yousuf Karsh, Türk asıllı Amerikan fotoğrafçı (d. 1908)
13 Temmuz 2006 - Red Buttons, Amerikalı oyuncu ve komedyen (d. 1919)
13 Temmuz 2013 - Cory Monteith, Kanadalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1982)
13 Temmuz 2016 - Héctor Babenco, Arjantin doğumlu Brezilyalı film yönetmeni, senarist ve yapımcı (d. 1946)
13 Temmuz 2017 - Liu Xiaobo, Çinli insan hakları savunucusu ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1955)

Bugün olan başka şeyler de var tabii.
Ama bunlar benim seçtiklerim.

Sevgiyle, huzurla ve ille de aşkla başlıyoruz yine sabaha.
Sağlıklı, kolay ve olabildiğince keyifli bir hafta diliyorum hepinize.
Gülümsemeyi de unutmuyoruz elbette.
Merhaba Türkiye.
Merhaba Pazartesi.
Merhaba #HaberHürriyeti okurları...

Hatice Nayır

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hatice Nayır - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi

Anket 2019’un en başarılı belediye başkanı sizce hangisiydi?