Alzheimer hastalarına devlet yardımları

Alzheimer hastalığı, demans ve Lewy Body gibi hafıza bozukluklarına sahip olan fertlerin, hastalıklarının evresine bağlı olarak yoğunluğu değişmek üzere sürekli gözetim ve bakıma gereksinimleri vardır. Bu şartlara sahip bireylere bakmak içinde çok fazla zaman harcamak gerekir. Bakımın büyük çoğunluğu arkadaşlar ve aile üyeleri tarafından sağlanmakla birlikte bazı durumlarda bakıcı tutmak veya özel bakım evinde yaşamına devam etmesi gerekebilir.

Ölümlerin önde gelen sebebleri arasında kalp hastalıkları, kanser, diyabet ve demans gibi kronik hastalıklardır. Bu hastalıkların hepsi devam eden vasıflı bakımı gerektirir. Bazıları hastaneye yatırma, pahalı ilaç tedavileri içerebilecek tedavi yöntemleri ve diğer müdahale türlerini içerir. Bu ortak koşullar arasında olsa da, biri diğerlerinden ayrılmıştır. Buda Alzheimer ile karakterize demanstır. Demans bilinen bir tedavisi olmadığı veya hastalığın dejeneratif gidişini önemli ölçüde yavaşlattığı kanıtlanmış herhangi bir tedaviye sahip olmadığı için benzersizdir. Aslında, Alzheimer demansı, önlenemeyen, tedavi edilemeyen veya yavaşlatılamayan tek ölüm nedenidir.

Hasta olan kişilerin bakıma gereksinimlerinin olması ve gerekli ilaç tedavileriyle birlikte demans bakımı, aileler için diğer hastalıklara göre daha fazla masraf gerektirir. Dahası, Alzheimer hastalığına atfedilen ölümlerin sayısı artmaya devam ederken, kalp hastalığı, belirli kanser türleri ve inme gibi diğer önde gelen nedenlerle ilişkili ölümlerin sayısı azalmıştır. Demans bakımının maliyeti her geçen gün artmaya devam ediyor.

Bununla birlikte, maliyet ve gereken bakım seviyesi büyük ölçüde sevdiklerinizin demansının aşamasına ve ilerlemesine, ayrıca hastanın isteklerine evde kalmak veya bakım evine yerleşmek gibi isteklerine bağlıdır. Ve ailenizin finansal, duygusal, ve zaman kaynakları bu konuda karar vermenizde etkendir.

Bakım masrafları, nerede yaşadığınıza ve sevdiklerinizin ihtiyaç duyduğu kavramlara bağlı olarak değişir.

İyi eğitim almış evde sağlık hizmeti sağlayıcıları ve bakıcıları hastanızın kişisel hijyen, ilaçlarının kullanımı ve yemek düzeninden evden uzaktayken dolaşmayı önlemeye kadar her konuda yardımcı olacaktır. İyi eğitim almamış olan bakıcıların faydadan çok zararı olabileceğini unutmayın.

Alzheimer’ın teşhisi ile yaşarken doğru bakımı seçmek esastır. Yetişkin bakımlarından evde bakım hizmetlerine ve mesken tesislerine kadar pek çok seçenek vardır ve tercih ettiğiniz tanı ve yöntemlere uyması gerekecektir.

Ortalama Alzheimer’ın bakım maliyetleri, bölgeye ve bakım türüne göre değişir. Bununla birlikte, demansı fazla olanların bakımın maliyeti daha yüksektir. Bakım verenlerin iş saatlerini kısmak veya daha az sorumluluk almak zorunda kalarak yaşadıkları potansiyel kayıpları da önemlidir.

Uzun süreli bakım seçenekleri pahalı olabilir, ancak bunun için bir ödeme yolu bulma konusunda bazı alternatifleri araştırın.

Alzheimer’ın bakım masraflarını karşılayacak finansal planlama, en azından, karmaşık bir işlemdir. Profesyonel yardım, herkesin durumu değiştiğinden tüm seçeneklerinizi çözmenize izin verir.

Bir Alzheimer’ın teşhisi ile yaşamak hiç kolay değildir ve doğru bakımı bulma ve sevdiklerinize aynı anda bakılmasını sağlama konusunda düşünülmesi gereken çok şey var. Zaman ayırın, ihtiyaç duyduğunuzda yardım isteyin ve bu zor süreçte kendinize iyi bakın. Günlük egzersizlerinizi ihmal etmeyin. Beslenmenize dikkat edin, yeterince dinlenin ve başa çıkma ve rahatlama tekniklerini öğrenin. Demansla mücadelede yardımcı olabilecek stresi ve kaygıyı azaltma konusunda öz bakım önemlidir.

Alzheimer hastalarına ve engellilere yönelik sunulan imkanlardan faydalanma konusundaki araştırmalarıyla tanınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğünde görevli olan Dr. Nurullah Yücel ve sosyolog Sami Şen’den aldığımız bilgilere göre Alzheimer hastalarının ilk olarak tam teşekküllü bir devlet hastanesinde engel derecesi en az yüzde kırk olan, sağlık kurulu raporu gerekmektedir.

Hasta yakını tarafından ailenin ve hasta kişinin maaş, emeklilik ve varsa diğer gelir kaynakları ayrıntılı olarak bu rapora eklenmelidir.

Alzeimer hastaları zihinsel yetilerini doğru ve yeterince kullanamadığı için, kendisi ve yakını aleyhine herhangi bir hukuki olumsuzluğa sebep olamamak için, velayetinin kendisine bakan sağlıklı bir yakını üzerine alınması önemlidir. Çünkü Alzeimer Hastalığı, zihinsel ve ruhsal bir hastalık olduğu için karar verme yeteneği yoktur.

Alzeimer hastalar

ı ve yakınlarının faydalanabileceği haklar:

Engelli maaşı.

Yakınları için evde bakım aylığı.

Ücretsiz veya çok düşük ücretli bakım evi.

Malülen emeklilik.

Vergi kolaylıkları.

Medikal malzeme temini.

Toplu ulaşım taşıtlarında indirim.

Aylık bağlanması :

65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış, devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe İdare Heyetleri’nden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece aylık bağlanır.

Engelli maaşı almak için yapılamsı gerekenler: İl ya da ilçe defterdarlıktan sevk alınarak hastaneye gidilir. Hastanede yüzde 40 ve üzerinde özürlü olduğunuza dair rapor almanız gereklidir.

Alınan engelli raporu ve başvuru forumları ilde bulunan defterdarlık müdürlüğüne teslim edilir.

İl ya da ilçe idare kurulu kişi hakkında gerçekten de bakıma muhtaç olup olmadığı tespit edilir ve gerçekten bakıma muhtaç bir engelli olduğu kanaatine varırsa size maaş bağlanmasını onaylar.

Evde Bak

ım Parası Nedir?

Alzheimer hastalığı raporla belirlenmiş ve hastalığın derecesi ileri olan bireylerin hayatlarının idamesini evde yürütecek kişilere Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aylık net asgari ücret kadar tutan tutarlarda evde bakım parası verilmektedir. Evde bakım parası engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenir.

Evde bak

ım parası almanın şartları nelerdir?

Alzheimerli bireylerin evde bakım parası alabilmesi için üç şart gereklidir.

Tüm gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olmalıdır.Bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı özürlü sağlık kurul raporunda ağır engelli olduğu belirtilmelidir.Alzheimer hastalığını yaşayan bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporuyla tespit edilmesi önemlidir.

Evde bak

ım parası için nereye başvurulur?

Evde bakım parası alabilmek için engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politiklar Bakanlığı il veya ilçe müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir. Aile ve Sosyal Politiklar Bakanlığı ilçe müdürlükleri’nin bulunmadığı yerlerdeyse kaymakamlıklara başvuru yapılabilir.

Gelir vergisi indirimi için gerekli işlemler nelerdir?

Gelir vergisi indiriminden yararlanmak isteyen özürlü hizmet erbabı, nüfus kağıdının örneği ve çalıştığı işyerinden alacağı belgeyle birlikte illerde defterdarlık, vergi dairesi bulunan ilçelerde vergi dairesi müdürlüğüne, diğer ilçelerde mal müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuracaktır.

Gelir vergisi indiriminden yararlanmak için gerekli belgeler

Gelir Vergisi indiriminden yararlanmak isteyenlerin dilekçe ekinde bulunduracakları belgeler şunlardır:

Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler için:

– Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı çalışma belgesi.

– Kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

– Engelli kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge.

Özürlü serbest meslek erbabı için:

– Vergi kimlik numarasını gösteren belge,

– Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler için:

– Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge,

– Engelli kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf,

– Engelli kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge.

Konutta vergi muafiyeti

5378 Sayılı Engelliler Kanunu’nun 22’inci maddesi buna ilişkin düzenlemeyi içerir. 200 metre kareden küçük ve tek konutu olan engelliler emlak vergisinden muaftır.

Özel Tüketim Vergisi Ve Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası

H sınıfı sürücü belgesine sahip olan ve özel tertibatlı araç kullanabileceği sağlık kurulu raporu ile belgelenen engelli bireylerin yurtiçinden alacakları araçlar için ÖTV muafiyeti uygulanmaktadır.

Aynı muafiyet özel tertibat şartı olmaksızın yüzde 90 ve üzeri engel derecesine sahip olup araç kullanamayacak durumda olan engellilerin yakınları ya da istihdam edilen bir şoför tarafından kullanılmak üzere alınacak araçlar için de uygulanmaktadır.

Engelli kişi adına tescil edilen taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden de muaftır. Ancak, Katma Değer Vergisi’nde herhangi bir muafiyet söz konusu değildir. Vergi dairelerine başvurulması gerekmektedir.

Di

ğer İndirimler

Bazı belediyeler engelli bireyler için toplu taşıma araçlarında ücretsiz veya indirimli olarak binerler.

Su faturalarında, Devlet Demiryolları tarafından anahat yolcu trenleriyle yapılacak seyahatlerde, Türk Hava Yolları tarafından tüm iç ve dış hatlarda, Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait seferlerde, şehirlerarası otobüs yolculuklarında, cep telefonuyla yapılan görüşmelerde engelli bireylere çeşitli oranlarda indirimler uygulanmaktadır.

Engelliler, milli parklardan, devlet tiyatrolarından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ören yerleri ve müzelerden ücretsiz yararlanırlar.

Yazı dizimiz devam edecek

Yeni bölüm: Vitamin ve mineralllerin Alzheimer tedavisinde faydaları

www.haberhurriyeti.com / Dr. Cem Aydemir

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Cem Aydemir - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi

Anket 2019’un en başarılı belediye başkanı sizce hangisiydi?