Günün İçinden – 30.04.2024

Günün İçinden – 30.04.2024

Güzel bir gün, günler, haftalar tüm neşeyle sizlerin yanında olması dileğimle günaydın…

Tebessüm;

Saz çalması

Hoca bir gün bir yemeğe davet edilmiş. Yemek sonunda ona sormuşlar:

– Saz çalmayı bilir misin?

– Bilirim, demiş.

"Buyur, Hoca çal bakalım" diyerek eline bir saz tutuşturmuşlar.

Hoca sazı alıp tuhaf sesler çıkarmaya başlamış.

– Saz böyle mi çalınır Hoca? Parmaklar perdeler üzerinde gezdirilir, mızrap tellere vuruldukça da sazdan makamlara göre ses çıkar, demişler.

Hoca:

– Perdeleri bulamayanlar öyle çalar. Ben sazı elime alır almaz perdeyi buldum! Ne diye boşuna gezineyim, diye cevabını vermiş.

Yorum

Din ve Mustafa Kemal Atatürk (4)

İslam ve Türk tarihi tetkik edilirse görülür ki, bugün kendimizi kayıtlara bağlı olduğumuzu zannettiğimiz şeyler yoktur.

Türk sosyal hayatında kadınlar ilim, kültür ve diğer hususlarda erkeklerden katiyen geri kalmamışlardır. Belki daha ileriye gitmişlerdir. Bizde ruhbanlık yoktur…

Bir yazar / Bir öykü / Kitap incelemesi

FRIEDRICH NIETZSCHE

Hakkında

Alman filolog, filozof, kültür eleştirmeni, şair ve besteci. Doğum: Röcken bei Lützen, Prusya Krallığı, 15 Ekim 1844 .Ölüm: Weimar, Saksonya, Alman İmparatorluğu, 25 Ağustos 1900

Din, ahlâk, modern kültür, felsefe ve bilim üzerine metafor, ironi ve aforizma dolu bir üslupla eleştirel yazılar yazmıştır. Nietzsche'nin kilit fikirlerini Apollon-Dionysos ikiliği, Perspektivizm, Güç İstenci, "Tanrı'nın ölümü", Üstinsan ve bengi dönüş oluşturur. Felsefesinin merkezini oluşturan şey, kişinin coşkun enerjisini sömüren her türlü öğretinin, toplumsal olarak ne kadar geçerli olursa olsun sorgulanarak "hayatın olumlanması"dır. Hakikatin değeri ve nesnelliği üzerine yürüttüğü kökten sorgulaması, geniş çaplı yorumların odağını oluşturur ve etkisi özellikle kıta felsefesi geleneğinde varoluşçuluk, postmodernizm ve postyapısalcılık da dâhil olmak üzere devam etmektedir.

Nietzsche, kariyerine felsefeye dönmeden önce klasik filolog (Yunan ve Roma metin eleştirmeni) olarak başladı. 1869 yılında yirmi dört yaşındayken Basel Üniversitesinde klasik filoloji kürsüsüne, bu yeri alan en genç kişi olarak atandı. 1879 yazında, hayatının büyük bölümünde kendisine dert olacak olan sağlık sorunları yüzünden istifa etti. 1889'da kırk dört yaşında zihinsel yetilerinin tamamının kaybıyla sonuçlanan bir çöküş yaşadı. Çöküşü sonraları, üçüncü devre sifilis hastalığının yol açtığı, nadir görülen bir genel pareziye yoruldu; fakat bu teşhiste soru işaretleri vardı. Nietzsche, kalan yıllarını 1897'de ölümüne kadar annesinin, 1900'de kendi ölümüne kadar kız kardeşi Elisabeth Förster-Nietzsche'nin bakımında geçirdi.

Bakıcısı olarak kız kardeşi, Nietzsche'nin el yazmalarının idareciliğini ve editörlüğünü üstlendi. Förster-Nietzsche, tanınmış bir Alman milliyetçisi ve antisemitist olan Bernhard Förster ile evliydi ve Nietzsche'nin yayımlanmamış yazılarını, kocasının ideolojisine uyarlamak üzere, Nietzsche'nin belirttiği, antisemitizm ile milliyetçiliğe sert ve bariz biçimde karşı çıktığı görüşlerine genellikle ters düşecek biçimde yeniden düzenledi. Förster-Nietzsche'nin yaptığı değişiklikler sebebiyle Nietzsche'nin adı, sonraları yirminci yüzyıl bilim insanları Nietzsche'nin fikirlerinin yanlış yorumlanmasına karşı harekete geçmiş olsalar da, Alman militarizmi ve Nazizm ile birlikte anılır olmuştur.

Deccal / Kitap hakkında

1888 de yazılmasına karşın tartışmalı içeriği nedeniyle ilk olarak 1895 yılından yayınlandı. Nietzsche bu kitabında Hıristiyanlığın yozlaşan yapısına sert eleştirilerde bulunuyor. Nietzsche'ye göre yaşamı reddedip köleleştiren ve sürü psikolojisini hayata geçiren Hristiyanlık yok edilmelidir. Yazarın yıllar sonra yayımlanabilen bu eseri Nietzsche'nin Hıristiyanlığa duyduğu nefreti çok net bir şekilde gözler önüne seren seriyor.

Bir şair / Bir şiir

YAHYA KEMAL BEYATLI

Endülüs'te Raks

Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı...

Şevk akşamında Endülüs üç def' kırmızı...

Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir.

İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir.

Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri,

İşveyle devriliş, sa

Hakkında

1884 yılında Yenimahalle Üsküp'te dünyaya gelmiştir.

Annesinin ismi Nakiye, babasının ise İbrahim Naci'dır. Asıl adı Ahmed Agâh'tır. İlköğrenimini Üsküp'te gördü. İstanbul Vefa Lisesi mezunudur. Başlangıçta Sultan II. Abdülhamit yönetimine karşı muhaliflerin safında yer alarak 1903'de Paris'e gitti. Fransa'da siyasal bilgiler okurken hocası Albert Sorrel'in etkisinde kaldı ve düşüncelerinde değişmeler oldu.

Fransa'da 9 yıl kaldı. Fransız Edebiyatı'nı ve edebiyatçılarını yakından tanıma imkânı buldu. Onlardan etkilendi. Doğu Dilleri Okulu'na devam ederek Arapça ve Farsçasını geliştirdi. Divan şiiri üzerinde yoğunlaştı.

1913 yılında İstanbul'a döndü. Darülfünunda tarih ve edebiyat dersleri okuttu. Gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Lozan Konferansı'na katıldı. 1923'te Urfa Milletvekili seçildi. Çeşitli ülkelerde diplomatik görevler alarak Türkiye'yi temsil etti. Yozgat, Tekirdağ ve İstanbul Milletvekilliği yaptı. Pakistan Büyükelçiliği görevindeyken 1949 'da emekli oldu ve yurda döndü.

Tedavi için Paris'e gitti. Bir yıl sonra 1958'de öldü.

Dipnotum

Resme Yaklaşım (8)

Fakat özellikle resim sanatında, resim sanatının yüzyılları aşan uzun dönemlerinde, bu yöntemi uygulamak, kimi önkoşullara bağlıdır. Estetik hazzı; anlamaya, kavramaya dayandıran bu gerçekçi ve kaçınılmaz yöntem, resim (ve heykel) sanatında zorunlu birkaç evrede gerçekleşebiliyor.

Sanat tarihinin yüz akını oluşturan eserlerin çoğunluğu, tarihsel ve kültürel ortamları içinde anlaşılmaktan öte, işledikleri konu bakımından açıklamak ve anlaşılmak zorundadır. Bu eserlerde, sanatçı tarafından istenerek, bilerek konulmuş, anlaşmalı bir anlam bulunmaktadır. Eserin değerlendirilmesi ve tadılması için, her şeyden önce bu anlaşmalı anlamın bulunması, çözümlenmesi gerekmektedir…

TARİHTE BUGÜN ÖNEMLİ OLAYLAR

* 1006 - Tarihte kayıtlara geçirilmiş en parlak Süpernova olan SN 1006, Kurt takımyıldızı içerisinde gözlemlendi.

* 1563 - Kral VI. Charles'ın emriyle bütün Yahudiler Fransa'dan kovuldu.

* 1789 - George Washington, ABD'nin ilk cumhurbaşkanı oldu.

* 1803 - ABD, Louisiana topraklarını Fransa'dan 15 milyon dolar karşılığında satın aldı. Böylelikle genç ülkenin toprakları iki katına çıkmış oldu. Bu alışverişe tarihte Louisiana mübayaası' adı verilmektedir.

* 1918 - Muş'un düşman işgalinden kurtuluşu.

* 1919 - Mustafa Kemal, Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine atandı.

* 1920 - Paris'te toplanacak barış konferansıyla ilgili Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi taraf ülkelerin dış işleri bakanlıklarına gönderdiği bir yazıyla İstanbul'dan ayrı bir hükümetin kurulduğunu bildirdi.

* 1939 - Türkiye'nin de katıldığı New York Dünya Sergisi açıldı.

* 1945 - Adolf Hitler ve iki gün önce evlendiği Eva Braun intihar etti.

* 1955 - Bugün kullanılan Vietnam Bayrağını Kuzey Vietnam ilk kez resmi bayrağı olarak kabul etti.

* 1959 - İsmet İnönü'nün Uşak gezisinde *lar çıktı. Polis, halkı dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandı.

* 1960 - İstanbul'da bir gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

* 1960 - Ali Ulvi'nin karikatürü nedeniyle Cumhuriyet gazetesi 10 gün süreyle kapatıldı.

* 1961 - İstanbul Kartal'da iki tren çarpıştı: 16 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

* 1964 - Diyanet İşleri Başkanlığı, doğum kontrolünün uygulanmasını verdiği bir fetvayla kamuoyuna açıkladı.

* 1967 - CHP Dördüncü Olağanüstü Kurultayı sonuçlandı. Kurultay'da kabul edilen ortanın solu siyasetine karşı çıkan Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun liderliğini yaptığı 33 milletvekili ve 15 senatör partiden istifa etti.

* 1975 - Kuzey Vietnam birlikleri Saygon'daki Bağımsızlık Sarayı'na girerek Vietnam Savaşı'nı bitirdi.

* 1975 - Anayasa Mahkemesi tarafından 1971'de kapatılan Türkiye İşçi Partisi yeniden kuruldu.

* 1986 - Çernobil reaktör kazası sonucu meydana gelen nükleer kaza sonrasında atmosfere büyük miktarda fisyon ürünleri salındığı tüm dünya tarafından öğrenildi.

* 1998 - ABD, PKK'yı en tehlikeli terör örgütleri arasında saydı.

* 1998 - NATO Konseyi Kosova Bildirisi yayınladı. Şiddeti reddeden ittifak, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'e uyarılarda bulundu.

* 1998 - PKK, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bazı Yunan parlamenterlerin de katılımıyla Balkanlar Bürosu'nu açtı.

* 1999 - Ankara 2 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi, Abdullah Öcalan'ın yargılanmasının 31 Mayıs pazartesi gününden itibaren İmralı Adası'nda kesintisiz olarak sürdürülmesine karar verdi.

* 2013 - Türkiye'nin en uzun tutuklu kalan (32.5 yıl) mahkûmu Tahir Canan tahliye edildi.

TARİHTE BUGÜN DOĞANLAR

* 1777 - Carl Friedrich Gauss, Alman kökenli matematikçi ve bilim adamı (ö .1855)

* 1870 - Franz Lehár, Macar besteci (ö .1948)

* 1883 - Jaroslav Hašek, Çek romancı (ö .1923)

* 1933 - Willie Nelson, Amerikalı country-folk sanatçısı

* 1954 - Jane Campion, Oscar ödülü sahibi film yönetmeni ve senaristi

* 1959 - Stephen Harper, Kanadalı politikacı, Kanada'nın 22. başbakanı

* 1965 - Adrian Pasdar, ABD'li aktör ve film yönetmeni

* 1970 - Halit Ergenç, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

* 1978 - Simone Barone, İtalyan futbolcu

* 1982 - Kirsten Dunst, ABD'li sinema oyuncusu

* 1992 - Marc-André ter Stegen, Alman kaleci

TARİHTE BUGÜN ARAMIZDAN AYRILANLAR

* 65 - Lucan (Marcus Annaeus Lucanus), Romalı şair (d. 39)

* 1030 - Gazneli Mahmud, Gazne Devleti'nin kurucusu (d. 971)

* 1792 - John Montagu, İngiltere'de sandviç kontu, sandviçin mucidi (d. 1718)

* 1865 - Robert FitzRoy, meteorolog ve denizci (d. 1805)

* 1883 - Édouard Manet, İzlenimciliğin kurucularından Fransız ressam (d. 1832)

* 1945 - Adolf Hitler, Avusturya kökenli Alman politikacı ve yazar, Nazi Almanyası'nın diktatörü (d. 1889)

* 1945 - Eva Braun, Adolf Hitler'in uzun süreli hayat arkadaşı ve kısa bir süre için nikahlı eşi (d. 1912)

* 1970 - Inger Stevens, İsveç *lu ABD'li aktris (d. 1934)

* 1974 - Agnes Moorehead, ABD'li aktris (d. 1900)

* 1983 - Muddy Waters, ABD'li müzisyen (d. 1915)

* 1989 - Sergio Leone, İtalyan film yapımcısı ve yönetmeni (d. 1929)

* 1994 - Roland Ratzenberger Avusturyalı F1 Yarışçısı (d. 1960)

* 2006 - John Kenneth Galbraith, Amerikalı ekonomist (d. 1908)

* 2007 - Gordon Scott, ABD'li aktör (d. 1927)

www.HaberHürriyeti.com / Mustafa Gökçek

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mustafa Gökçek - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi