Günün İçinden – 24.04.2024

Günün İçinden – 24.04.2024

Güzel bir gün, günler, haftalar tüm neşeyle sizlerin yanında olması dileğimle günaydın…

Tebessüm;

Bal ile Sirke Uyuşmamış

Köylüler toplanmış Nasreddin Hoca’nın tepesine ve sormuşlar:

– Hocam bal ve sirke birbiriyle uyuşmazmış derler, doğru mu sence?

Hoca biraz düşünmüş ve gidip mutfaktan bal ve sirke almış. Bir kaşık bal yiyip üstüne sirke içmiş. Yüzünü ekşiterek:

– Neden uyuşmasın, gayet de iyi anlaşırlar, demiş.

Yüzünü görenler:

– E, Hoca yüzün ekşidi.

Hoca yine cevabını vermiş:

– Onlar anlaştı anlaşmasına ama beni aradan çıkarmaya çalışıyorlar.

Yorum

Osmanlı Ermenileri (12)

Ermenilere tezgâhlanan çirkin oyunun benzeri günümüzde Kürtlere uygulanıyor. Onlar da Güneydoğu’da bağımsız bir devlet kurma hayali içindeler!

Ermenilere yapıldığı gibi, Kürtlerin hareketleri de yabancı devletler tarafından destekleniyor, fanatik milliyetçilik tahrik ediliyor.

Aslında Kürtlerin çıkarları o devletlerin umurunda bile değil ama bir kısım Kürtler, bilerek ya da bilmeyerek, onların piyonu olmaya devam ediyorlar!

Bir yazar / Bir öykü / Kitap incelemesi

SAİT FAİK ABASIYANIK

Hakkında

Sait Faik Abasıyanık ya da Sait Faik (18 Kasım, 22 Kasım ya da 23 Kasım 1906 -11 Mayıs 1954)

Türk öykü, roman ve şiir yazarıdır. Türk hikâyeciliğinin önde gelen yazarlarından sayılan Abasıyanık, çağdaş hikâyeciliğe yaptığı katkılarla Türk edebiyatında bir dönüm noktası sayılır. Modern Türk hikâyeciliğinin öncülerinden olan Sait Faik, getirdiği yeniliklerle "kökü kendisinde olan" bir yazar olarak kabul edilir.

Klasik öykü tekniğini yıkarak doğayı ve insanları basit, samimi, hem iyi hem kötü taraflarıyla oldukları gibi fakat şiirsel ve usta bir dille anlatmıştır. Bunu yaparken diğer çoğu Cumhuriyet sonrası sanatçısı gibi Batı'daki gelişmelere bağlı kalmamış, hiçbir edebî anlayışın etkisinde hareket etmemiş ve belli bir tarzın takipçisi olmamıştır. Toplumun problemlerine değil bireyin toplum içindeki sorunlarına yönelen yazar, öykülerinde çoğunlukla kendisinden yola çıkıp bireyler hakkında yazarak insan gerçeğini anlamaya çalışır. Çoğunlukla şehirli alt sınıfın hayatını yazan Abasıyanık, balıkçı, işsiz, kıraathane sahibi gibi karakterleri anlatır. İnsanların yaşama biçimlerini, isteklerini, tasalarını, korkularını ve sevinçlerini irdeleyerek, toplum meselelerinden çok "insanı ele alan sanatçılar" sınıfında yer alır.

1930'larda başladığı yazı hayatı boyunca "sorumlu avare", "gözlemci balıkçı", "çakırkeyf sirozlu", "küfürbaz şair", "müflis tacir", "züğürt yazar", "hamdolsun diyemeyen rantiye", "anadan doğma çevreci" gibi sıfatlarla anılan Abasıyanık'ın tüm yazdıkları bir şair duyarlılığı içermektedir. Hikâye, roman, şiir yazan, çeviriler ve röportajlar yapan sanatçı bütün bu türleri kendine özgü tarzı ile kaynaştırmıştır. Yazarın, anlık heyecanlarını yansıtan izlenimci ve fovist ressamların üslubunu anımsatan bir tarzı olduğu söylenmiştir. Kendi özgün dilini oluştururken André Gide, Comte de Lautréamont, Jean Genet gibi isimlerden etkilenen Abasıyanık, kendisinden sonra gelen Ferit Edgü, Adalet Ağaoğlu, Demir Özlü gibi pek çok yazara da öncülük etmiştir. Ölümünün ardından Burgaz Adası'ndaki evi müzeye dönüştürülen yazar adına her sene öykü ödülü de verilmektedir.

Semaver / Kitap Hakkında

"Sait Faik, Burgaz çalılıklarından çekti bir kızılcık dalı kopardı, kalem gibi yonttu, ucunu yaşama batırdı ve yazmaya koyuldu.

Türk hikâyeciliği Ömer Seyfettin'den sonra Memduh Şevket Esendal, Fahri Celalettin gibi ustaların sürdürdüğü bir türdü. Sabahattin Ali, Refik Halit'in memleket hikâyeciliğine diyalektik bir görüş katmış ve bu yeniliği ile 1940'ların tek ismi olmuştu. Sait Faik ise onların yapmadığı bir şeyi yaptı. Bir konuyu değil, yaşamın bir parçasını işliyordu. Bir tez savunmuyor, bir yaşantıyı yansıtıyordu. İnsan sevgisi dolu, doğa sevgisi dolu bir yüreği vardı. Neye baksa bu sevgi ile ısınıyor, ışıklanıyordu. Biz ancak o el attıktan sonradır ki, en önemsiz görünen insanların ve şeylerin zevkine eriştik."

Haldun Taner, Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil, 1983.

Bir şair / Bir şiir

AKGÜN AKOVA

Yalnızca Kanatlarına Güven

Aşkımız bir gün uçup giderse aramızdan sevgilim

Sırt çantalı bir duman gibi bir melekle çarpışan kelebeğin kanadından dökülen toz

Bir çağlayanda sürüklenen bir dal parçası gibi

İstemediğimiz yerlere giderse aşkımız sevgilim yalnızca kanatlarına güven

Kendi yarattığımız boşluğun ucunda sıkı sıkı tuttuğumuz bir kapı koludur yaşam

Ve aşk, en derin kuyumuza düşen keman yürüdüğümüz yollar daralırken

Çökerken altımızdaki merdivenler sevgilim yalnızca kanatlarına güven

Sevdalılar bilir bir kuş yağmurudur ilkbahar

Sevmeyi beceremeyenlerin koyduğu yasaklar çözülüp gider çocuk gölgelerinde yazın

Ve ağzımızın içinde dağılır aşk sapsarı bir şeker gibi erirken sonbahar

Bitmeyen bir kıştan söz açılırsa sevgilim yalnızca kanatlarına güven

Elimi uzattığımda sana gemileri göstermek için

Dümende kan kokusuyla bayılmış bir kaptan

Ateşin yüreğine sürüklenen bir ülke ufukta

Ve çekirge sürüleri yolcu bavullarından çıkan sevgilim dökülürken tüyleri

Savaş uçaklarına çarpan güvercinlerin

Her gün değişen atlasların içinde tara saçlarını ve yalnızca kanatlarına güven

Götürürlerse bir gün beni ellerim iplerle bağlı

Şiirlerimin bilmediği yerlere ve hiç kimsenin

Alnımdan fırlayacak göçmen bir kuş gibi dur dünyanın paslanmış sırtında

Ve bensizliğe havalanırken korkma sevgilim yalnızca kanatlarına güven

Hakkında

1962 yılında Sakarya'ya bağlı Akyazı ilçesinde dünyaya geldi.

Gebze Lisesi'nin ardından Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nü bitirdi. 1984 yılında ilk şiiri Milliyet Sanat dergisinde yayınlandı. İlk şiir kitabı olan Sansürttürme Şair Abüüü 1991 yılında yayımlandı. Şaire 1993 yılında Truva Şiir Ödülü, 2003 yılında ise Dionysos Şiir Ödülü verildi. Akova, denemelerinin yer aldığı Yıkık Bir Çocuk Bahçesi Gibiydi Yüzü isimli kitabıyla ise 1998 yılında Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü'ne layık görüldü.

Kadir Has Üniversitesi ve Akademi İstanbul gibi eğitim kurumlarında "yaratıcılık" dersleri de veren şair ayrıca TRT ve Açık Radyo'da sunuculuk, metin ve program yazarlığı da yaptı. Voyager, Skylife, National Geographic gibi dergilerde gezi yazıları da yayınlanan Akova 1998-2006 yılları arasında Voyager dergisinde seyahat editörü olarak da çalıştı.

Dipnotum

Resme Yaklaşım (4)

Sinemaya gide gide, iyi örnekler göre göre, kötülerine tahammül edemez oluruz… Şiir okuya okuya, sağlam şiir eserleriyle tanışa tanışa, güzeli, hem güzel olmayandan, hem de çirkinden ayırt edebilecek pratik bir yetenek kazanırız. Sanatçı olmaya hevesli kişilere gösterilebilecek tek yolun, sürekli olarak sanat eserleriyle düşüp kalkmak olduğunu, yaratıcılığın oklu bulunmadığını yineleyip dururuz hep. Bu kadarı, belki de normal bir okur, sıradan bir sanatçı için yeterlidir, ama işin burada bittiğini kimse savunamaz…

(devamı yarın…)

TARİHTE BUGÜN ÖNEMLİ OLAYLAR

* 1512 - I. Selim tahta çıktı.

* 1558 - İskoç Kraliçesi I. Mary, Döfen II. François ile Notre Dame Katedralinde evlendi.

* 1705 - Amerika'nın ilk gazetesi John Kampbell tarafından Boston'da basıldı.

* 1800 - Dünyanın en büyük kütüphanesi olan ABD Kongre Kütüphanesi kuruldu.

* 1830 - Osmanlı hükümeti, Yunan devletinin varlığını resmen kabul etti.

* 1854 - I. Franz Joseph ile Elisabeth (namıdiğer Şisi) Augustinerkirche'de evlendiler.

* 1877 - Rusya, Eflak ve Boğdan'a girerek Osmanlılara savaş açtı, böylece 93 Harbi olarak anılan Osmanlı-Rus savaşı başlamış oldu.

* 1898 - İspanya, Küba'nın bağımsızlığını destekleyen ABD'nin adanın boşaltılması isteğini reddederek ABD'ye savaş ilan etti.

* 1909 - İstanbul'a gelen Hareket Ordusu, 31 Mart Ayaklanması'nı bastırdı.

* 1915 - İstanbul'da Ermeni topluluğunun önde gelenlerinden 2.345 kişi tutuklandı.

* 1916 - Patrick Pearse önderliğindeki gizli milliyetçi örgüt, İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliği, Postane Baskını ile, Dublin'de İngiliz egemenliğine karşı Paskalya Ayaklanması'nı başlattı.

* 1920 - Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Reisliğine seçildi.

* 1946 - Ulvi Cemal Erkin'in Birinci Senfonisi, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda ilk kez seslendirildi.

* 1955 - Endonezya'nın Bandung kentinde 18 Nisan'da, 29 bağlantısız Afrika ve Asya ülkesinin bir araya geldiği konferans sona erdi sonuç bildirgesinde sömürgeciliğin ve ırkçılığın son bulması istendi. (bknz. Bandung Konferansı)

* 1959 - Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdül Nasır, Shell ve Anglo-Egyptian petrol şirketlerini kamulaştırma emri verdi.

* 1972 - TBMM, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam kararlarını yeniden onayladı.

* 1978 - Ereğli Kömür İşletmesinin Armutçuk üretim bölgesindeki grizu patlamasında 17 işçi öldü.

* 1980 - İran'da rehin tutulan 52 ABD'liyi kurtarmak için girişilen kurtarma operasyonu, rehineler kurtarılamadan sekiz ABD askerinin ölümüyle sonuçlandı.

* 2001 - Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz Enerji Operasyonu'na ilişkin soruşturmayı tamamlayarak dava açtı.

* 2004 - Kıbrıs'ta Annan Planı için referandum yapıldı. Türk tarafının kabul ettiği plan Rum tarafının reddetmesi sonucu hayata geçirilemedi.

* 2007 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanlığına aday göstereceklerini açıkladı. Abdullah Gül de Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı adaylığı için TBMM Başkanlığına başvurdu.

* 2012 - ABD Başkanı Barack Obama, Ermenilerin 1915'te yaşanan *ları anma günü olarak seçtiği 24 Nisan'daki konuşmasında, geçen yıl olduğu gibi "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

TARİHTE BUGÜN DOĞANLAR

* 1767 - Jacques-Laurent Agasse, İsviçreli ressam (ö. 1849)

* 1856 - Philippe Pétain, Vichy Fransası devlet başkanı (ö. 1951)

* 1874 - John Russell Pope ABD’li mimar. (d. 27 Ağustos 1937)

* 1876 - Erich Raeder, Alman amiral (ö. 1960)

* 1880 - Gideon Sundback, İsveçli mucit (ö. 1954)

* 1924 - Nahuel Moreno, Arjantinli Troçkist önder (ö. 1987)

* 1933 - Hasanağa Turabov, Azeri oyuncu (ö. 2003)

* 1934 - Shirley MacLaine, ABD'li sinema oyuncusu ve yazar.

* 1937 - Joe Henderson, ABD'li caz müzisyeni (ö. 2001)

* 1942 - Barbra Streisand, ABD'li şarkıcı, oyuncu ve yönetmen

* 1952 - Jean-Paul Gaultier, Fransız modacı

* 1960 - Philip Absolon, İngiliz ressam

* 1968 - Haşim Taçi, Kosova başbakanı

* 1973 - Damon Lindelof, ABDli senarist, yapımcı.

* 1976 - Steve Finnan İrlandalı futbolcu.

* 1982 - Kelly Clarkson, ABDli şarkıcı

* 1983 - Xetaq Qazyumov, Azeri güreşçi

* 1991 - Batuhan Karadeniz, Türk futbolcu

TARİHTE BUGÜN ARAMIZDAN AYRILANLAR

* 1731 - Daniel Defoe, İngiliz yazar (d. 1660)

* 1736 - Savoy Prensi Eugen, Avusturya İmparatorluğu'nun ünlü generali (d. 1663)

* 1884 - Marie Taglioni, ünlü İtalyan balerin (d. 1804)

* 1891 - Helmuth Karl Bernhard von Moltke, Prusyalı mareşal (d. 1800)

* 1960 - Max von Laue, Nobel Fizik Ödülü sahibi Alman fizikçi (d. 1879)

* 1967 - Vladimir Komarov, Sovyet kozmonotu aynı zamanda bir uzay görevi sırasında hayatını kaybeden ilk insan (d. 1927)

* 1974 - Bud Abbott, ABD'li aktör, komedyen (d. 1895)

* 1983 - Erol Güngör, Türk sosyal psikoloji profesörü (d. 1938)

* 1984 - Ekrem Hakkı Ayverdi, Türk yazar, mühendis (d. 1899)

* 1986 - Aydın Emeç, gazeteci ve çevirmen

* 1991 - Ali Rıza Alp, Türk gazeteci, yazar ve şair (d. 1923)

* 2005 - Ezer Weizman, İsrail'in 7. Cumhurbaşkanı (d. 1924)

* 2010 - Özdemir Özok, Türk hukukçu (d. 1945)

www.HaberHürriyeti.com / Mustafa Gökçek

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mustafa Gökçek - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi