Günün İçinden – 01.03.2024

Günün İçinden – 01.03.2024

Güzel bir gün, günler, haftalar tüm neşeyle sizlerin yanında olması dileğimle günaydın…

Tebessüm;

HEMEN İŞE BAŞLAMANIN SIRASI MI?

Amerika'da yaşayan Dursun, Trabzon'daki Temel'i yanına çağırıyormuş:

- Ula Temel ha puraya gelursen aç kalmazsun da. Sadece yerdeki paraları toplasan o bile yeter sana demiş.

Bunu duyan Temel biraz da merakından binmiş uçağa, Amerika'ya gitmiş. Uçaktan inmiş, valizini alıp havaalanından çıkmak üzereymiş. Bir de bakmış yerde 100 dolar var. Paraya bakmış bakmış ve şöyle demiş:

- Ula daha ilk günden işe mi başlanur...

Yorum

(… Devamla…)

Osmanlı ile yüzleşmek (5);

Yönetim ve toplumdan dışlanan, sömürülen, ezilen, horlanan ve hatta soykırıma uğrayan Türk ise Osmanlı’yı şöyle yanıtlamıştır: “Şalvarı şaltak Osmanlı / Eyeri kaltak Osmanlı / Ekende yok, biçende yok / Yemede ortak Osmanlı!”.

Osmanlı Türk’ten nefret eder! Türk, Osmanlı’dan korkar ve onu sevmez! Cumhuriyet “Türklük” kavramını öne çıkardığı için emperyalistler ve Osmanlı kuyrukları tarafından sevilmez. …

(haftaya yeni bir yazıyla…)

Bir yazar / Bir öykü

OĞUZ ATAY

Hakkında

Oğuz Atay (1934; İnebolu, Kastamonu - 13 Aralık 1977, İstanbul), Türk yazar

Babası, VI., VII dönem Sinop, VIII. Dönem Kastamonu Milletvekilliği yapan Cemil Atay'dır. 1951'de bugünkü adı TED Ankara Koleji olan Ankara Maarif Koleji'ni, 1957'de de İTÜ İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Üç yıl sonra İDMMA İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (şimdiki Yıldız Teknik Üniversitesi) İnşaat Bölümü'nde öğretim üyesi oldu. 1975'te doçent olan Atay, Topografya adlı bir de mesleki kitap yazdı. Çeşitli dergi ve gazetelerde makale ve söyleşileri yayınlandı. Oğuz Atay, Tutunamayanlar'ın 1971-72'de yayınlanmasından sonra, önemli bir tartışmanın odak noktası oldu. Bu romanıyla 1970 TRT Roman Ödülü'nü kazandı.

Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Tutunamayanlar, eleştirmen Berna Moran tarafından, "hem söyledikleri hem de söyleyiş biçimiyle bir başkaldırı" olarak nitelendirilmiştir. Moran'a göre Tutunamayanlar'daki edebi yetkinlik, Türk romanını çağdaş roman anlayışıyla aynı hizaya getirmiş ve ona çok şey kazandırmıştır.

Atay'ın büyük etki yaratan eseri Tutunamayanlar'ı 1973'te yayınladığı Tehlikeli Oyunlar adlı ikinci romanı izlemiştir. Hikâyelerini Korkuyu Beklerken başlığı altında toplayan Atay, 1911-1967 yılları arasında yaşamış Prof. Mustafa İnan'ın hayatı konu eden Bir Bilim Adamının Roman’ını 1975 yılında yayımlamıştır. 1973 yılında yayımlanan Oyunlarla Yaşayanlar adlı oyunu Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmiştir.

Atay, beyninde çıkan bir tümör nedeniyle büyük projesi " Türkiye'nin Ruhu” nu yazamadan 13 Aralık 1977'de, İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.

Öldükten sonra 1987'de Günlük, 1998'de ise Eylem bilim adlı kitapları yayımlanmıştır. Sağlığında hiçbir kitabı ikinci baskı bile yapamayan Atay'ın kitapları ölümünden sonra büyük ilgi gördü ve defalarca basıldı. Yıldız Ecevit'in hazırladığı Oğuz Atay biyografisi Ben Buradayım... 2005 yılında yayınlandı. Türk edebiyatında yazdığı Tutunamayanlar ile post-modern tarzda eser veren ilk yazar Oğuz Atay'dır.

Oğuz Atay, özellikle Tutunamayanlar romanında, modern şehir yaşamı içinde bireyin yaşadığı yalnızlığı, toplumdan kopuşları ve toplumsal ahlaka, kalıplaşmış düşüncelere yabancılaşan, tutunamayan bireylerin iç dünyasını anlatır. Yapıtları eleştiri, mizah ve ironi barındırır.

Korkuyu Beklerken (Konusu);

Oğuz Atay'ın hikâyeleri, gündelik hayatı kavrayış derinliği, anlatım zenginliği ve okuru alıp götürmedeki enerjileri bakımından romanlarından geri kalmaz. Kitaba adını veren hikâyenin korkuyu beklerken kendini evine hapseden kahramanı, Atay'ın edebiyat güzergahındaki farklılığının en büyük kanıtlarından. Yazarın bu kitaptaki ilk hikâyeyle var ettiği "beyaz mantolu adam" da öyle.

Bir şair / Bir şiir

ORHAN VELİ KANIK

Anlatamıyorum

Ağlasam sesimi duyar mısınız?

Mısralarımda;

Dokunabilir misiniz?

Gözyaşlarıma, ellerinizle?

Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,

Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu

Bu derde düşmeden önce.

Bir yer var, biliyorum;

Her şeyi söylemek mümkün;

Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;

Anlatamıyorum.

Hakkında

Doğum: 13 Nisan 1914, Beykoz / Ölüm tarihi ve yeri: 14 Kasım 1950, İstanbul

Melih Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte yenilikçi Garip akımının kurucusu olan Kanık, Türk şiirindeki eski yapıyı temelinden değiştirmeyi amaçlayarak sokaktaki adamın söyleyişini şiir diline taşıdı. Şair otuz altı yıllık yaşamına şiirlerinin yanı sıra hikâye, deneme, makale ve çeviri alanında birçok eser sığdırdı.

Yeni bir zevk ortaya çıkarabilmek için eski olan her şeyden uzak duran Orhan Veli, hece ve aruz ölçülerini kullanmayı reddetti. Kafiyeyi ilkel; mecaz, teşbih, mübalağa gibi edebi sanatları gereksiz bulduğunu açıkladı. "Geçmiş edebiyatların öğrettiği her şeyi, bütün geleneği atmak" amacıyla yola çıkan Kanık'ın bu arzusu şiirinde kullanabileceği teknik olanakları azaltsa da şair, ele aldığı konular, bahsettiği kişiler ve kullandığı sözcüklerle kendine yeni alanlar oluşturdu. Yalın bir anlatımı benimseyerek şiir dilini konuşma diline yaklaştırdı. 1941 yılında, arkadaşlarıyla birlikte çıkardıkları Garip adlı şiir kitabında bu fikirlerinin örnekleri olan şiirleri yayınlandı ve Garip akımının doğmasına sebep oldu. Bu akım özellikle 1940-1950 yılları arasında Cumhuriyet dönemi şiirinde büyük etki bıraktı. Garip şiiri hem yıkıcı hem de yapıcı özelliği ile Türk şiirinde bir mihenk taşı kabul edilir.

Kanık, şiire getirdiği bu yenilikler yüzünden önceleri büyük ölçüde yadırgandı, çok sert eleştiriler aldı ve küçümsendi. Geleneklerin dışına çıkan eserleri, önce şaşkınlık ve yadırgama, daha sonra eğlenme ve aşağılamayla karşılansa da hep ilgi uyandırdı. Bu ilgi ise kısa zamanda şaire duyulan anlayış, sevgi ve hayranlığın artmasına yol açtı. Sait Faik Abasıyanık da Orhan Veli'nin bu yönüne dikkat çekerek onu "üzerinde en çok durulmuş, zaman zaman alaya alınmış, zaman zaman kendini kabul ettirmiş, tekrar inkâr, tekrar kabul edilmiş; zamanında hem iyi hem kötü şöhrete ermiş bir şair" olarak tanımladı.

Her ne kadar Garip döneminde yazdığı şiirleriyle öne çıksa da Orhan Veli "tek tür" şiirler yazmaktan kaçınmıştı. Durmadan arayan, kendini yenileyen, kısa yaşamı boyunca uzun bir şiir serüveni yaşayan Kanık'ın edebiyat hayatı farklı aşamalardan oluşmaktadır. Oktay Rifat bu durumu "Orhan Fransız şairlerinin birkaç nesillik şiir macerasını kısacık ömründe yaşadı. Türk şiiri onun kalemi sayesinde Avrupa şiiriyle at başı geldi." ve "Birkaç neslin belki arka arkaya başarabileceği bir değişmeyi o birkaç yılın içinde tamamladı." sözleriyle açıkladı.

Dipnotum

Okumada Kolaycılık (2)

Dergiler ve kitaplar, yıllardır, tek bir şiir beğenisinin tutsaklığı altında yetiştirdiler okuru. Devrin siyasal yönetimiyle zahmetsizce bütünleşen Garip şiir geleneği; birkaç dizeden öteye gidemeyen soluğuyla, kolay ve akıcı söyleyişi alışkanlık haline getiren biçim anlayışıyla, yeni şiirin istinat edeceği zevk, artık akalliyeti teşkil eden o sınıfın zevki değil. Bugünkü dünyayı dolduran insanlar yaşamak hakkını mütemadi bir didişmenin sonunda buluyorlar. Her şey gibi şiir de onların hakkıdır, onların zevkine hitap edecektir savını ileri sürerken, aslında alın yazılarına yenilmeyi kabullenmiş küçük burjuva aydınını yansıtabilen içerik-estetik görüşüyle, okurun beğenisini basit kalıplar içinde durdurmuş ve kolaycılığa sarılan sanat-edebiyat çıkarcılarının sistemli gayretleriyle de, bu olumsuz eylemini uzun süre sürdürmüştür. Beğeninin durgun bir şey olmadığı, okuma ve araştırmayla at başı giden bir duygu olduğu hala da tümden anlaşılmış sayılmaz…

(… Haftaya devam edeceğim…)

TARİHTE BUGÜN ÖNEMLİ OLAYLAR

* 1430 - Osmanlı Padişahı II. Murad, Selanik'i fethetti.

* 1565 - Rio de Janeiro şehrinin kuruluşu.

* 1803 - Ohio, ABD'ye 17. eyalet olarak katıldı.

* 1811 - Kavalalı Mehmet Ali, Memlûkleri Kahire Kalesine davet edip imha etti.

* 1815 - Napolyon, Elba'daki sürgünden Fransa'ya geri döndü.

* 1867 - Nebraska, ABD'ye 37. eyalet olarak katıldı.

* 1881 - Rus Çarı II. Aleksandr Narodniklerce öldürüldü.

* 1896 - Henri Becquerel, radyoaktiviteyi keşfetti.

* 1912 - Albert Berry, bir paraşüt ile uçaktan atlayan ilk kişi oldu.

* 1919 - Kore'nin tek taraflı bağımsızlık ilanı (bakınız 1 Mart Hareketi).

* 1921 - Mehmet Âkif Ersoy'un sözlerini yazdığı "İstiklâl Marşı", Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) Hamdullah Suphi Bey tarafından Mecliste ilk kez okundu.

* 1921 - Türk-Afgan dostluk antlaşması imzalandı.

* 1923 - Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nin yeni çalışma dönemini açtı. Mustafa Kemal'in açış konuşmasını mecliste dinleyiciler balkonundan izleyen Latife Hanım, meclise gelen ilk kadın oldu.

* 1923 - Ali Fuat Cebesoy tekrar TBMM ikinci başkanlığına, Erzurum mebusu Hüseyin *Avni Bey (Ulaş) birinci başkan vekilliğine, Konya mebusu Musa Kâzım Efendi ikinci başkan vekilliğine seçildiler.

* 1925 - Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi kurularak, AA şirket statüsüne kavuştu. Ahmet Ağaoğlu, AA'nın ilk Yönetim Kurulu Başkanı, Alaeddin Bey ilk Genel Müdürü oldu.

* 1926 - İtalyan yasaları esas alınarak hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

* 1929 - İstanbul Boğazı kuzeyden gelen buz kütlelerinin hücumuna uğradı. Buzların yoğunluğu nedeniyle vapurlar çalışamadı.

* 1931 - Troçki'nin Büyükada'da kaldığı Arap İzzet Paşa Yalısı yandı.

* 1935 - TBMM 5. dönem çalışmalarına başladı. Atatürk, 4. kez Cumhurbaşkanı seçildi. TBMM'de ilk kez 18 kadın milletvekili yer aldı.

* 1936 - ABD'de Hoover Barajı'nın inşaatı tamamlandı. O tarihte dünyanın en büyük beton yapısı ve en büyük hidroelektrik santraliydi.

* 1940 - Fransız yazar Pierre Louys'in, Afrodit adlı romanının Türkçe çevirisi hakkında "müstehcen yayın" gerekçesiyle dava açıldı.

* 1940 - Bulgaristan Mihver devletleri'ne katıldı.

* 1941 - Alman birlikleri Bulgaristan'a girdi.

* 1947 - Uluslararası para fonu (International Monetary Fund, IMF) finans işlemlerine başladı.

* 1947 - İffet Halim Oruz'un çıkardığı Kadın gazetesi yayına başladı. Gazete, 1979 yılına kadar, 32 yılda 1125 sayı olarak çıktı.

* 1948 - 2. Saraçoğlu hükümetinde Gümrük ve Tekel Bakanlığı yapan Suat Hayri Ürgüplü, bakanlığı sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Yüce Divan'da yargılanmaya başladı. Basında yolsuzluk söylentileriyle ilgili yazılar çıkması üzerine Ürgüplü *ın sağlık

* 1951 - Hastalık ve Analık Sigortası Yasası, İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde yürürlüğe girdi.

* 1951 - Afyon'un Sandıklı ilçesinde Grip salgınından 22 kişi öldü.

* 1953 - Stalin kalp krizi geçirdi. Dört gün sonra da öldü.

* 1954 - Porto Riko'lu milliyetçiler ABD temsilciler meclisine saldırdı, beş senatör yaralandı.

* 1956 - İstanbul Valiliği'ne bağlı olarak yürütülen belediye hizmetleri, 1956 yılı bugün, belediye binasında yapılan bir törenle birbirinden ayrıldı. Artık tamamen bağımsız olan Belediye Başkanlığı görevi, Belediye Meclisi'nde yapılan seçim sonucunda bir y

* 1958 - İzmit Körfezi'nde çalışan Üsküdar vapuru, saatteki hızı 130 kilometreyi bulan kasırga yüzünden Soğucak mevkiinde battı. Resmi rakamlara göre 300'e yakın yolcudan, çoğu İzmit Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere 272 kişi öldü

* 1959 - Kıbrıs'a dönen Makarios Kıbrıslı Rumlar tarafından büyük bir tezahüratla karşılandı.

* 1960 - 1000 siyah öğrenci, ABD'nin Alabama eyaletinde ayrımcılığı protesto etti.

* 1963 - İstanbul Boğazı'nda Dolmabahçe açıklarında çarpışan iki Sovyet tankerinden denize sızan ince mazotun alev almasıyla Yüzer Karaköy İskelesi ve Kadıköy vapuru yandı.

* 1963 - Kürt lider Molla Mustafa Barzani, Amerikan Associated Press'e verdiği bir demeçte, Irak hükümetinin Kürdistan'a özerklik tanımaması halinde kuvvetlerini yeniden harekete geçireceğini söyledi. Barzani, Irak Başbakanı Kasım'ın devrilmesinde Kürt müca

* 1964 - Milli Birlik Komitesi'nden çıkarıldıkta sonra Ottawa Büyükelçiliği danışmanlığına atanmış olan 14'lerden Orhan Kabibay, yurda dönüşünde tutuklandı.

* 1966 - SSCB uzay sondası Venera 3, Venüs yüzeyine çarparak düştü.

* 1966 - Baas Partisi, Suriye'de yönetimi ele geçirdi.

* 1968 - Milli Bakiye usulünü kaldıran yeni Seçim Kanunu TBMM'de kabul edildi.

* 1971 - Ankara, Ege ve Diyarbakır Tıp fakülteleri asistanları oturma eylemine başladı.

* 1971 - Türkiye'nin ilk çoban boykotu, Konya'nın Sazgeçit köyünde başladı.

* 1971 - Batman'da 3 bin işsiz, rafineriyi işgal etti.

* 1975 - Avustralya'da renkli televizyon yayınları başladı.

* 1977 - Hükümet 1977'de üç kez devalüasyon yaptı. Sanayici ve işadamları tarafından gecikmiş bir uygulama olarak değerlendirildi. Alman Markı 50 kuruş, Amerikan Doları ise 1 lira değer kazandı.

* 1978 - Charlie Chaplin'in cenazesi İsviçre'deki mezarlıktan çalındı.

* 1978 - Adnan Menderes'in oğlu, Adalet Partisi Aydın Milletvekili Mutlu Menderes trafik kazası sonucu öldü.

* 1979 - Başbakan Ecevit ülkenin içinde bulunduğu bunalıma dikkat çekerek, "Ekonomiyi düzeltmek için zam şarttır" dedi.

* 1980 - Voyager 1 uzay sondası, Satürn'ün Janus adlı Ay'ının varlığını tescil etti.

* 1980 - Hacı Ali Demirel ve oğlu Yahya Demirel hakkında döviz kaçakçılığı suçundan yeni bir dava açıldı. Sanıklar hakkında1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

* 1982 - Erol Toy'un, "Aydınımız, İnsanımız, Devletimiz" adlı kitabının basımı ve dağıtımı yasaklandı.

* 1983 - Hakkari'de Bir Mevsim adlı film Berlin Film Şenliği'nde 4 ödül aldı. Berlin Film Şenliği'nde en çok ödül alan birkaç filmden biri olarak sinema tarihine geçti. Senaryosu Onat Kutlar tarafından Ferit Edgü'nün O adlı romanından uyarlanan filmin yönet

* 1984 - TBMM'de sıkıyönetimin 13 ilde kaldırılmasını, 54 ilde ise 4 ay süreyle uzatılması kararlaştırıldı. Başbakan Turgut Özal yaptığı açıklamada, "*larda yüzde 99 azalma var. Ancak aşırı sol ve bölücü örgütler faaliyetlerine yeraltında devam ediyorlar

* 1984 - Turgut Özal'ın köprü ve barajların satılması önerisine tepkiler sürdü. DYP Genel Başkanı Yıldırım Avcı, "Mirasyediler her şeyi satarlar" dedi. HP Genel Başkanı Necdet Calp, "Ermeni terör örgütü ASALA almak istese verilecek mi ?" diye sordu. SODEP G

* 1987 - Türkiye, Yunanistan'ın Bern Deklarasyonu'nu çiğneyerek Ege'nin ihtilaflı kıta sahanlığında petrol aramalarına başlaması durumunda, misillemede bulunacağı konusunda Atina'yı uyardı.

* 1990 - Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın da ortakları arasında olduğu ilk özel TV kanalı Magic Box, Eutelsat F 5 uydusundan test sinyali yayınlamaya başladı.

* 1992 - Türkiye'nin ikinci özel TV kanalı ve yarışma programlarıyla ünlü Show TV yayın hayatına başladı.

* 1992 - İstanbul Kuledibi'ndeki Neve Şalom Sinagogu'na bombalı saldırıda bulunuldu.

* 1992 - Eski Bosna-Hersek Sosyalist Cumhuriyetinin ayrılıkçı referandum kararı alınması ve 'Kanlı Dügün' ismiyle anılan * Bosna Savaşı'nı tetikledi.

* 1994 - Nirvana son konserlerini Münih'te verdi.

* 1996 - Uluslararası Narkotik Kontrol Stratejisi Raporu'nda, Türkiye kara para aklayan ülkeler arasında sayıldı.

* 1996 - Harçları protesto eden öğrenciler İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 30 saat işgal ettiler. Eylem sonrası çıkan *larda 100 öğrenci gözaltına alındı.

* 1997 - İstenmeyen adam ilan edilen İran'ın Erzurum Başkonsolosu Said Zare ülkesine geri döndü. İran'da misilleme olarak Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Osman Korutürk ile Urumiye Başkonsolosu Ufuk Özsancak'ı istenmeyen adam ilan etti.

* 2000 - TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, İstanbul Küçükköy Karakolu'na yaptıkları baskında bir adet Filistin askısı buldu. El konulan işkence aleti Ankara'ya götürüldü.

* 2002 - ABD kuvvetleri Afganistan topraklarına girdi.

* 2003 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı silahlı kuvvetler unsurlarının 6 ay süreyle Türkiye'de bulunmasına izin verilmesine ilişkin başbakanlık tezkeresi, TBMM'nin kapalı oturumunda reddedildi.

* 2005 - Türkler: Bir İmparatorluğun Mimarları ve Mimar Sinan'ın Dehası adlı fotoğraf sergisi Londra'da açıldı.

* 2006 - İngilizce Wikipedia, Jordanhill railway station maddesiyle bir milyonuncu maddeye erişti.

* 2007 - Danıştay 2. Daire üyelerine yönelik saldırıyla ilgili davada, savcı, *ın faili Alparslan Arslan ile Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu için anayasal düzeni cebren ortadan kaldırmak için silahlı örgüt kurmak ve yönetmek suçundan 4'er

* 2009 - Ciner Yayın Holding bünyesinde ve Fatih Altaylı'nın editörlüğünde yayınlanan Gazete Habertürk yayına başladı.

TARİHTE BUGÜN DOĞANLAR

* 1445 - Sandro Botticelli, İtalyan ressam (ö. 1510)

* 1474 - Angela Merici, İtalyan hemşire (ö. 1540)

* 1547 - Rudolph Goclenius, Alman filozof (ö. 1628)

* 1597 - Jean-Charles de la Faille, Belçikalı matematikçi (ö. 1652)

* 1610 - John Pell, İngiliz matematikçi (ö. 1685)

* 1657 - Samuel Werenfels, İsviçreli teolog (ö. 1740)

* 1683 - Caroline of Ansbach, Büyük Britanya kraliçesi (ö. 1737)

* 1732 - William Cushing, ABD'li hukukçu, baş hakimi (ö. 1810)

* 1760 - François Nicolas Leonard Buzot, Fransız devrimci (ö. 1794)

* 1769 - François Séverin Marceau-Desgraviers, Fransız general (ö. 1796)

* 1810 - Frédéric Chopin, Polonya asıllı Fransız besteci, piyanist (ö. 1849)

* 1812 - Augustus Pugin, İngiliz mimar (ö. 1852)

* 1819 - Władysław Taczanowski, Polonyalı bilim adamı (ö. 1890)

* 1821 - Joseph Hubert Reinkens, Alman din adamı, ilk Eski Katolik başpiskoposu (ö. 1896)

* 1837 - William Dean Howells, ABD'li tarihçi, editör ve politikacı (ö. 1920)

* 1852 - Théophile Delcassé, Fransız devlet adamı (ö. 1923)

* 1858 - Georg Simmel, Alman sosyolog ve filozof (ö. 1918)

* 1863 - Alexander Golovin, Rus ressam (ö. 1930)

* 1865 - Abe Iso, Japon politikacı (ö. 1949)

* 1871 - Ben Harney, ABD'li besteci ve piyanist (ö. 1938)

* 1876 - Henri de Baillet-Latour, Belçikalı Uluslararası Olimpiyat Komitesi başkanı (ö. 1942)

* 1880 - Giles Lytton Strachey İngiliz yazar (ö. 1932)

* 1886 - Oskar Kokoschka, Avusturyalı ressam, grafik sanatçısı ve şair (ö. 1980)

* 1888 - Ewart Astill, İngiliz kriketçi (ö. 1948)

* 1889 - Watsuji Tetsuro, Japon filozof (ö. 1960)

* 1892 - Ryunosuke Akutagawa, Japon yazar (ö. 1927)

* 1893 - Mercedes de Acosta, ABD'li şair, oyun yazarı ve kostüm tasarımcısı (ö. 1968)

* 1896 - Dimitri Mitropoulos, Yunan besteci, piyanist ve orkestra şefi (ö. 1960)

* 1896 - Moriz Seeler, Alman yazar, şair ve film yapımcısı (ö. 1942)

* 1899 - Erich von dem Bach, Alman asker, Nazi subayı (ö. 1972)

* 1901 - Pietro Spiggia, İtalyan şair

* 1904 - Glenn Miller, ABD'li bando şefi (ö. 1944)

* 1910 - Archer John Porter Martin, İngiliz kimyager, Nobel ödülü sahibi (ö. 2002)

* 1910 - David Niven, İngiliz aktör (ö. 1983)

* 1913 - Ralph Ellison, ABD'li yazar (ö. 1994)

* 1917 - Robert Lowell, ABD'li şair (ö. 1977)

* 1918 - Roger Delgado, İngiliz aktör (ö. 1973)

* 1918 - João Goulart, Brezilyalı politikacı, devlet başkanı (ö. 1976)

* 1918 - Gladys Noon Spellman, ABD'li politikacı

* 1920 - Howard Nemerov, ABD'li şair (ö. 1991)

* 1921 - Terence Cardinal Cooke, ABD’li Catholic archbishop (ö. 1983)

* 1921 - Richard Wilbur, ABD'li şair

* 1922 - William Gaines, ABD'li yayımcı (ö. 1992)

* 1922 - İzak Rabin, İsrail başbakanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1995)

* 1923 - Kuczka Péter, Macar yazar, şair ve editör (ö. 1999)

* 1924 - Deke Slayton, ABD'li astronot (ö. 1993)

* 1926 - Robert Clary, Fransız aktör

* 1927 - Harry Belafonte, ABD'li müzisyen ve aktör

* 1928 - Dr. Seymour Papert, Güney Afrikalı matematikçi ve yapay zeka araştırmacısı

* 1928 - Jacques Rivette, Fransız film yönetmeni

* 1929 - Georgi Markov, Bulgar yazar, rejim muhalifi (ö. 1978)

* 1930 - Gastone Nencini, İtalyan bisikletçi (ö. 1980)

* 1935 - Robert Conrad, ABD’li oyuncu

* 1937 - Jed Allan, ABD’li oyuncu

* 1939 - Leo Brouwer, Kübalı besteci ve gitarist

* 1942 - Richard Bowman Myers, ABD'li asker, genelkurmay başkanı

* 1943 - Gil Amelio, ABD’li iş adam ve risk sermayeci

* 1943 - Rashid Sunyaev, Rus fizikçi

* 1943 - Akinori Nakayama, Japon jimnastikçi

* 1944 - John Breaux, ABD'li politikacı, Louisiana senatörü

* 1944 - Mike d'Abo, İngiliz şarkıcı (Manfred Mann)

* 1944 - Roger Daltrey, İngiliz müzisyen, The Who üyesi

* 1945 - Dirk Benedict, ABD’li oyuncu

* 1946 - Lana Wood, ABD’li oyuncu

* 1947 - Alan Thicke, Kanadalı oyuncu ve şarkı yazarı

* 1948 - Burning Spear, Jamaikalı şarkıcı ve müzisyen

* 1952 - Steven Barnes, ABD’li yazar

* 1953 - Sinan Çetin, Türk yönetmen, dizi ve sinema oyuncusu

* 1952 - Martin O'Neill, Kuzey İrlandalı futbolcu ve teknik direktör

* 1953 - Richard Bruton, İrlandalı politikacı ve ekonomist

* 1954 - Catherine Bach, ABD’li oyuncu

* 1954 - Ron Howard, ABD’li oyuncu, yönetmen ve yapımcı

* 1956 - Timothy Daly, ABD’li oyuncu

* 1958 - Bertrand Piccard, İsviçreli baloncu ve psikiyatrist

* 1958 - Chosei Komatsu, Japon orkestra şefi

* 1963 - Peker Açıkalın, sinema ve tiyatro oyuncusu.

* 1963 - Dan Michaels, ABD'li müzisyen ve yapımcı

* 1963 - Thomas Anders, Alman şarkıcı, Modern Talking üyesi

* 1963 - Ron Francis, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu

* 1964 - Paul Le Guen, Fransız futbolcu ve teknik direktör

* 1965 - Stewart Elliott, Kanadalı jokey

* 1965 - Booker Huffman, ABD’li profesyonel güreşçi

* 1967 - Aron Winter, Hollandalı futbolcu

* 1967 - George Eads, ABD’li oyuncu

* 1969 - Javier Bardem, İspanyol oyuncu

* 1969 - Litefoot, ABD’li yerli rapçi

* 1969 - Dafydd Ieuan, Galli davulcu, Super Furry Animals üyesi

* 1969 - Doug Creek, ABD'li beyzbolcu

* 1970 - Shaun Pollock, Güney Afrikalı kriketçi

* 1971 - Tyler Hamilton, ABD’li bisikletçi

* 1973 - Chris Webber, ABD’li basketbolcu

* 1973 - Ryan Peake, Kanadalı müzisyen, Nickelback üyesi

* 1973 - Carlo Resoort, Hollandalı trance DJ'i

* 1974 - Mark-Paul Gosselaar, ABD’li oyuncu

* 1976 - Peter Bell, Avustralyalı Amerikan futbolcusu

* 1977 - Rens Blom, Hollandalı atlet

* 1977 - Esther Cañadas, İspanyol oyuncu ve süpermodel

* 1978 - Jensen Ackles, ABD’li oyuncu

* 1978 - Alicia Leigh Willis, ABD’li oyuncu

* 1980 - Djimi Traore, Malili futbolcu

* 1980 - Shahid Afridi, Pakistanlı kriketçi

* 1980 - Burcu Kara, Türk dizi ve sinema oyuncusu.

* 1981 - Adam LaVorgna, ABD’li oyuncu

* 1981 - Ana Hickmann, Brezilyalı süpermodel

* 1981 - Brad Winchester, ABD’li buz hokeyi oyuncusu

* 1983 - Blake Hawksworth, Kanadalı beyzbolcu

* 1983 - Chris Hackett, İngiliz futbolcu

* 1984 - Naima Mora, ABD’li model

* 1985 - Andreas Ottl, Alman Futbolcu

* 1987 - Kesha Rose Sebert, ABD'li şarkıcı

* 1988 - Katija Pevec, ABD’li oyuncu

* 1989 - Carlos Vela, Meksikalı futbolcu

* 1989 - Sonya Kitchell, ABD’li şarkıcı

* 1994 - Justin Bieber, Kanadalı şarkıcı

TARİHTE BUGÜN ARAMIZDAN AYRILANLAR

* 1131 - II. Stefan - Macar kralı (d. 1101)

* 1510 - Francisco de Almeida, Portekizli asker ve kaşif (d. 1450)

* 1536 - Bernardo Accolti, İtalyan şair (d. 1465)

* 1546 - George Wishart, İskoç dini reformcusu (b 1513)

* 1620 - Thomas Campion, İngiliz şair ve besteci (d. 1567)

* 1633 - George Herbert, İngiliz şair ve hatip (d. 1593)

* 1643 - Girolamo Frescobaldi, İtalyan besteci (d. 1583)

* 1661 - Richard Zouch, İngiliz hukukçu (d. 1590)

* 1697 - Francesco Redi, İtalyan doktor (d. 1626)

* 1706 - Heino Heinrich Graf von Flemming, Alman asker ve belediye başkanı (d. 1632)

* 1734 - Roger North, İngiliz biyograf (d. 1653)

* 1757 - Edward Moore, İngiliz yazar (d. 1712)

* 1768 - Hermann Samuel Reimarus, Alman filozof ve yazar (d. 1694)

* 1773 - Luigi Vanvitelli, İtalyan mimar (d. 1700)

* 1777 - Georg Christoph Wagenseil, Avusturyalı besteci (d. 1715)

* 1792 - II. Leopold, Kutsal Roma imparatoru (d. 1747)

* 1841 - Claude Victor-Perrin, duc de Belluno, Fransız mareşal (d. 1764)

* 1862 - Peter Barlow, İngiliz matematikçi(d. 1776)

* 1875 - Tristan Corbière, Fransız şair (d. 1845)

* 1879 - Joachim Heer, İsviçreli politikacı (d. 1825)

* 1884 - Isaac Todhunter, İngiliz matematikçi (d. 1820)

* 1898 - George Bruce Malleson, İngiliz asker ve yazar (d. 1825)

* 1911 - Jacobus Henricus van 't Hoff, Hollandalı kimyacı, Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1852)

* 1912 - George Grossmith, İngiliz oyuncu ve çizgi roman yazarı (d. 1847)

* 1920 - John Hollis Bankhead, ABD'li politikacı, senatör (d. 1842)

* 1920 - Joseph Trumpeldor, Rus siyonist (d. 1880)

* 1922 - Rafael Moreno Aranzadi, İspanyol futbolcu (d. 1892)

* 1932 - Frank Teschemacher, ABD’li caz klarnetçisi (d. 1906)

* 1932 - Dino Campana, İtalyan şair (d. 1885)

* 1936 - Mikhail Kuzmin, Rus yazar (d. 1871)

* 1938 - Gabriele D'Annunzio, İtalyan yazar, savaş kahramanı ve politikacı (d. 1863)

* 1940 - Anton Hansen Tammsaare, Estonyalı yazar (d. 1878)

* 1943 - Alexandre Yersin, İsviçreli doktor (d. 1863)

* 1952 - Mariano Azuela, Meksikalı romancı (d. 1873)

* 1963 - Irish Meusel, ABD’li beyzbolcu (d. 1893)

* 1966 - Fritz Houtermans, Alman fizikçi (d. 1903)

* 1970 - Lucille Hegamin, ABD’li şarkıcı (d. 1894)

* 1974 - Bobby Timmons, ABD’li caz piyanisti (d. 1935)

* 1974 - Hüseyin Kemal Gürmen, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1901)

* 1978 - Mutlu Menderes, Türk politikacı (d. 1937)

* 1979 - Mustafa Barzani, Kürt politikacı (d. 1903)

* 1983 - Arthur Koestler, Avusturyalı yazar (d. 1905)

* 1984 - Jackie Coogan, ABD’li oyuncu (d. 1914)

* 1985 - A. Kadir (İbrahim Abdülkadir Meriçboyu), Türk şair (d. 1917)

* 1988 - Joe Besser, ABD’li komedyen ve oyuncu (d. 1907)

* 1991 - Edwin H. Land, ABD’li mucit (d. 1909)

* 1995 - Vladislav Listyev, Rus televizyon habercisi (d. 1956)

* 1995 - Georges J.F. Kohler, Alman biyolog, Nobel Ödülü sahibi (d. 1946)

* 1996 - Haydar Özalp, Türk siyasetçi, eski Gümrük ve Tekel Bakanı (d. 1924)

* 2000 - Özay Gönlüm, Türk saz sanatçısı (d. 1940)

* 2000 - Dennis Danell, ABD’li gitarist, Social Distortion üyesi (d. 1961)

* 2006 - Peter Osgood, İngiliz futbolcu (d. 1947)

* 2006 - Jack Wild, İngiliz oyuncu (d. 1952)

* 2006 - Harry Browne, ABD’li politikacı ve yazar (d. 1933)

* 2006 - Johnny Jackson, ABD’li müzisyen (d. 1951)

www.HaberHürriyeti.com / Mustafa Gökçek

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mustafa Gökçek - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi