Günün İçinden – 20.02.2024

Günün İçinden – 20.02.2024

Güzel bir gün, günler, haftalar tüm neşeyle sizlerin yanında olması dileğimle günaydın…

Tebessüm;

MERAKTAN

Aynanın karşısına geçip de gözlerini kapatan Temel’e ne yaptığını sormuşlar;

– Hiç… Uyurken kendimin nasıl göründüğünü merak ediyorum da…

Yorum

Ölüm denemez (2)

(… Devam…)

Oysa olay bundan ibaret değil. Çünkü gerçeğin tamamını değil, işlerine gelen kadarını söylüyorlar. Tıpkı meşhur ayetteki “Namaz kılmak günahtır” ifadesini söyleyip de onun başındaki “İçkiliysen” koşulundan söz etmeyenler gibi.

Yine somuta indirgeyelim:

Gerçek özgürlükçü olanlar, - Türkiye koşullarında- türbanın serbest bırakılmasını isteyenler değil, bunun uzun vadede öteki –başı açık- kız öğrencileri de baskı altına alacağını söyleyenlerdir…

(devamını yarın yazacağım…)

Bir yazar / Bir öykü

GABRİEL GARCİA MARQUEZ

Hakkında

Gabriel García Márquez veya tam adıyla Gabriel José de la Conciliación García Márquez (6 Mart 1927 – 17 Nisan 2014),

Tüm Latin Amerika'da Gabo lakabıyla bilinen Nobel Edebiyat Ödüllü Kolombiyalı yazar, romancı, hikâyeci ve oyun yazarıdır. 20. yüzyılın en önemli yazarlarından birisi olarak nitelendirilen Márquez, 1972 yılında Neustadt Uluslararası Edebiyat Ödülü'nü ve 1982 yılında da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır.

Montessori eğitim modelini benimsemiş bir anaokulunda eğitim gördü. Sucre'ye geldikten sonra, Gabriel'in resmi eğitimine başlamasına karar verildi ve Río Magdalena'nın ağzındaki bir liman kenti olan Barranquilla'da bir staja gönderildi. Orada, mizahi şiirler yazan ve mizahi çizgi romanlar çeken ürkek bir çocuk olma konusunda bir üne kavuştu. Atletik faaliyetlerde ciddi ve az ilgi duyduğu için sınıf arkadaşları tarafından "El Viejo" olarak anılmıştır.

García Márquez, 1940'tan itibaren Colegio jesuita San José'de (bugün Instituto San José'de) lise yıllarını tamamladı ve ilk şiirlerini Juventud'daki okul dergisinde yayınladı. Daha sonra, Hükûmet tarafından verilen bir burs sayesinde Gabriel, Bogotá'ya okumaya gönderildi. Başkentten bir saat uzaklıktaki Liceo Nacional de Zipaquirá'ya taşınarak, orta öğrenimini burada tamamladı. Kendi imkânlarıyla okumaya çalıştığı Hukuk Fakültesindeki eğitimini yazar kariyeri için yarıda bıraktı. Genç yaşından itibaren, hiç çekinmeden dış politika ve Kolombiya'yı eleştirdi. 1958 senesinde Mercedes Barcha ile evlendi ve Rodrigo García ve Gonzalo isimli iki çocuğu oldu.

García Márquez, yazar olarak başladı ve beğeni toplamış kurgusal olmayan çalışmalar ve kısa hikâyeler yazdı. En iyi bilinen romanları Yüzyıllık Yalnızlık (1967), Başkan Babamızın Sonbaharı (1975), Kırmızı Pazartesi (1981) ve Kolera Günlerinde Aşk (1985) olmuştur. En önemlisi sıradan ve gerçekçi durumların aksine sihirli öğeleri ve olayları kullanan Büyülü Gerçekçilik olarak adlandırılmış bir edebiyat tarzı yaygınlaşırken, eserleri önemli eleştirel beğenileri ve geniş bir ticari başarı elde etti. Bazı eserlerinde Macondo (doğduğu şehir olan Aracataca'dan esinlenerek) ismi verilen kurgusal bir köyü anlatır ve çoğunda yalnızlık teması işlendiği gözlemlenir.

17 Nisan 2014 tarihinde Meksika'daki evinde 87 yaşında hayatını kaybetti.

Ölümünden sonra, Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, onu "bugüne kadar yaşamış en büyük Kolombiyalı" olarak lanse etmiştir. Yazarın kişisel arşivi ölümünün ardından ailesi tarafından Amerika'nın Austin kentinde bulunan Teksas Üniversitesi'ne satıldı. Arşivde, Marquez'in kitaplarından onun el yazısı ile orijinal kopyaları ve Graham Greene, Gunter Grass ve Carlos Fuentes gibi yazarlarla yaptığı yazışmalara ait mektuplar da bulunmaktadır. Teksas Üniversitesinden yapılan açıklamada arşiv için 2,2 milyon dolar ödendiği belirtilmiştir. Marquez’in külleri, 2015 yılının Aralık ayında Meksika'dan Karayipler’deki Cartagena kentine getirileceği bildirilmiştir. Nitekim açıklandığı gibi yazarın küllerinin bir kısmı Cartagena'ya taşınmış; kalan kısmı ise Meksiko şehrinde bırakılmıştır. 2015 yılında The Washington Post'un bulduğu arşivlere göre; FBI'ın 24 yıl boyunca (1961'den 1985'e kadar) Marquez’i takip ettiği ortaya çıktı. Takibin sebebinin Marquez'in Kübalı haber ajansı Prensa Latina'nın kuruluşuna yardımcı olması, olduğu söyleniyor. Marquez'in 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü almasına rağmen, 3 yıl daha takip edildiği bildirildi.

Bir şair / Bir şiir;

KARACAOĞLAN

Bir Ayrılık Bir Yoksulluk

Vara vara vardım ol kara taşa

Hasret ettin beni kavim kardaşa

Sebep ne gözden akan kanlı yaşa

Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm

Nice sultanları tahttan indirdi

Nicesinin gül benzini soldurdu

Nicelerin gelmez yola gönderdi

Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm

Karacaoğlan der ki kondum göçülmez

Acıdır ecel şerbeti içilmez

Üç derdim var birbirinden seçilmez

Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm

Hakkında

Karacaoğlan, 17'nci yüzyılda yaşamıştır. Yaşadığı yer ile ilgili değişik rivayetler olmasına karşın, Osmaniye ili Düziçi ilçesi Farsak köyünde doğduğu rivayeti ağırlık kazanmaktadır.

Karacaoğlan'ın şiirleri aşk ve doğa üzerinde kuruludur. Ayrılık, gurbet, sıla özlemi ve ölüm en çok değindiği konulardır. Duygularını, yaşadıklarını, düşüncelerini; içten, gerçekçi ve özgün bir şiir yapısı içinde anlatır. Karacaoğlan, Türk aşık edebiyatına yepyeni bir söyleyiş biçimi getirdi. Doğa benzetmelerini sık sık kullanır. Çok yalın ve temiz bir Türkçe kullanır. Kendisinden sonra gelen birçok ozanı derinden etkiledi. Bu olumlu etkiler günümüz Türk şiirine kadar uzanır. Şiirlerini ilk kez Nüzhet Ergun derleyip yayınladı. Birçok şiiri bestelendi.

Karacaoğlan, yaşadığı çağda yetişmiş başka saz şairlerinin tersine, dil ve ölçü bakımından Divan Edebiyatı'nın ve tekke şiirinin etkisinden uzak kalmıştır. Anadolu insanının o çağdaki günlük konuşma diliyle Türkçe yazmıştır. Kullandığı Arapça ve Farsça sözcüklerin sayısı azdır. Yöresel sözcükleri ise yoğun bir biçimde kullanır. Deyimler ve benzetmelerle halk şiirinde kendine özgü bir şiir evreni kurmuştur. Bu da onun şiirine ayrı bir renk katar. Bu sözcüklerin birçoğunu halk dilinde yaşayan biçimiyle, söylenişlerini bozarak ya da anlamlarını değiştirerek kullanır. Karacaoğlan, halk şiirinin geleneksel yarım uyak düzenini ve yer yer de redifi kullanmıştır. Hece ölçüsünün 11'li (6+5) ve 8'li (4+4) kalıplarıyla yazmıştır. Bazı şiirlerinde ölçü uygunluğunu sağlamak için hece düşmelerine başvurduğu da görülür. Mecaz ve mazmûnlara çokça başvurması, söyleyişini etkili kılan önemli öğelerdir. Şiirsel söyleyişinin önemli bir özelliği de, halk şiiri türü olan mani söylemeye yakın oluşudur. Koşmalar, semailer, varsağılar ve türküler şiirleri arasında önemlice yer tutar. Bunların her birinde açık, anlaşılır bir biçimde, içli ve özlü bir söyleyiş birliği kurmuştur. Pir Sultan Abdal, Âşık Garip, Köroğlu, Öksüz Dede, Kul Mehmet'ten etkilenmiş; şiirleriyle Âşık Ömer, Âşık Hasan, Âşık İsmail, Katibî, Kuloğlu, Gevheri gibi çağdaşı şairleri olduğu kadar 18. yüzyıl şairlerinden Dadaloğlu, Gündeşlioğlu, Beyoğlu, Deliboran'ı, 19. yüzyıl şairlerinden de Bayburtlu Zihni, Dertli, Seyranî, Zileli Talibî, Ruhsatî, Şem'î ve Yeşil Abdal'ı etkilemiştir. Daha sonra da gerek Meşrutiyet, gerek Cumhuriyet dönemlerinde, halk edebiyatı geleneğinden yararlanan şairlerden Rıza Tevfik Bölükbaşı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Behçet Kemal Çağlar, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Kutsi Tecer ve Cahit Külebi Karacaoğlan'dan esinlenmişlerdir. Şiirleri 1920'den beri araştırılan, derlenip yayımlanan Karacaoğlan'ın bugüne değin, yazılı kaynaklara beş yüzün üzerinde şiirleri geçmiştir.

Dipnotum

Dört Temel Kavram (2)

(devam…)

(bireysel-bireyci, toplumsal-toplumcu)

Bu, o kadar açık bir gerçektir ki, sanatın üretim ilişkileriyle zorunlu bağını inkâr edenler bile, sanatçı da toplumun bir üyesidir demek gereksinimi duymuşlardır hep. Başka bir deyişle, sanatçı, her zaman hem kendini söyler, hem de bağlı olduğu toplum yapısının çizgilerini yansıtır. Toplum gerçekliğinin dışında yapmacık dünyalar kurmaya yeltenen kaçış akımları bile, bu gerçeklikten kaçma gereksinimi gösterdikleri için, kaçtıkları toplumsal yapının özelliklerini yansıtırlar; çünkü en bireysel kaçışların da toplumsal nedenleri vardır. Bireysel davranışlar, bireyin yaşadığı toplumda egemen olan kimi maddesel koşulların, ilişkilerin, dolaylı da olsa bir yansımasıdır…

(Yarın…)

TARİHTE BUGÜN ÖNEMLİ OLAYLAR

* 1547 - VI. Edward, İngiltere kralı oldu.

* 1833 - Mısır'da çıkan isyanın bastırılması için Rusya Filosu İstanbul'a geldi.

* 1835 - Şili'nin Concepción şehri depremle yerle bir oldu.

* 1872 - Metropolitan Museum of Art, New York'ta açıldı.

* 1887 - Almanya İmparatorluğu, İtalya Krallığı ve Avusturya-Macaristan arasında ‘Üçler Paktı’ imzalandı.

* 1909 - Fütürizm kelimesi ilk defa kullanıldı. İtalyan şair ve editör Filippo Tommaso Marinetti'nin Le Figaro gazetesinde yazdığı (Fütürizm Manifestosu) makalesi, geçmişi unutup değişimi, özgünlüğü ve yeniliği kucaklayan sanat akımının ismini oluşturdu.

* 1914 - İstanbul'da ilk elektrikli tramvay sefere başladı.

* 1919 - Afganistan'da Emir Habibullah Han'ın katledilmesi üzerine yerine geçen Amanullah Han, ülkesinin bağımsızlığını ilan etti.

* 1921 - Başrolünde Rudolph Valentino'nun oynadığı "Mahşerin Dört Atlısı" filmi gösterime girdi.

* 1928 - İstanbul'da "Vatandaşları Türkçe konuşmaya teşvik" toplantısı yapıldı.

* 1938 - Adolf Hitler, Çekoslovakya ve Avusturya'daki Almanlar için kendi geleceklerini belirleme hakkı istedi.

* 1941 - Türkiye'de Yahudiler için transit vizesine ilişkin talimatname yayınlandı.

* 1944 - II. Dünya Savaşı: Amerika Birleşik Devletleri bombardıman uçakları Nazi uçak üretim merkezlerini bombaladı.

* 1947 - 5018 sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun ile Türkiye'de ilk kez sendikalara, özel bir kanun ile kurulma hakkı tanındı.

* 1961 - Türkiye'de ilk koalisyon kabinesi İsmet İnönü başkanlığında kuruldu.

* 1962 - Astronot John Glenn, Friendship 7 uzay aracının içinde dünya etrafında 3 defa döndü. * 4 saat, 55 dakika sürdü.

* 1968 - Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Çetin Altan ve Yunus Koçak 1968 yılında Meclis'te Adalet Parti'lilerin saldırısına uğradılar.

* 1970 - Boğaziçi Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel tarafından törenle atıldı. Üç yılda tamamlanan köprü, 29 Ekim 1973'te açıldı.

* 1971 - Uganda'da İdi Amin kendini devlet başkanı ilan etti.

* 1976 - Türkiye'deki 23 Amerikan üssünde grev kararı alındı.

* 1983 - British Petrol Şirketi, Türkiye'deki petrol arama faaliyetini durdurdu.

* 1988 - TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu kuruldu.

* 1990 - Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın müdahaleleri nedeniyle görevinden istifa etti. Mesut Yılmaz'ın Anavatan Partisi (ANAP) genel başkanlığını hedeflediği söyleniyor.

* 1991 - Slovenya Parlamentosu Yugoslavya devletinin dağıtılmasını önerdi.

* 1992 - İstanbul Ticaret Odası'na bırakılan çanta içindeki saatli bombanın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

* 1993 - Güney Afrika Devlet Başkanı Frederik Willem de Klerk, ilk kez Siyahların da görev aldığı Kabineyi açıkladı.

* 2001 - 7.3 milyar doların Merkez Bankası'na geri döndüğü açıklanırken, repo faizleri yüzde 3 binleri gördü. Fischer ve Deppler Başbakan ile yeniden bir arayla geldi.

* 2001 - Filipinler Devlet Başkanı Gloria Macapagal Arroyo, barış görüşmelerinin yeniden başlamasını sağlamak için ülkenin güneyindeki ayrılıkçı Müslümanlarla tek yanlı ateşkes yaptı.

* 2001 - İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sümerbank eski Genel Müdürü Şükrü Karahasanoğlu İtalya'da yakalandı.

* 2002 - Mısır'da bir trende meydana gelen yangında 370 kişi öldü.

* 2003 - ABD'nin Rhode Island eyaletinde bir gece kulubünde çıkan yangında 100 kişi öldü.

* 2009 - Dünyada ekonomik kriz: Birleşik Krallık'ın son banka kurtarma operasyonlarıyla toplam borcu 2 trilyon sterline ulaştı. Almanya'da Federal Cumhuriyet tarihindeki en büyük ekonomik yardım paketi olan 50 milyar avroluk ikinci konjonktür paketi onaylan

* 2010 - 60. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü Semih Kaplanoğlu'nun Bal filmine verildi.

* 2015 - Finlandiya'da 12 Aralık 2014'te meclisten geçen eşcinsel evlilik yasası Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Yasa 2017'de yürürlüğe girecek.

TARİHTE BUGÜN DOĞANLAR

* 1844 - Ludwig Boltzmann, Avusturyalı fizikçi (ö. 1906)

* 1886 - Béla Kun, Macar komünist politikacı (ö. 1939)

* 1889 - Hulusi Behçet, Türk dermatoloji uzmanı ve bilim insanı (ö. 1948)

* 1902 - Ansel Adams, Amerikan fotoğrafçı (ö. 1984)

* 1925 - Robert Altman, Amerikan yönetmen (ö. 2006)

* 1927 - Sidney Poitier, Amerikan aktör

* 1937 - Robert Huber, Alman kimyacı, Nobel Kimya Ödülü sahibi

* 1937 - Ülkü Tamer, Türk şair, oyuncu ve çevirmen.

* 1943 - Mike Leigh, İngiliz yönetmen

* 1948 - Asu Maralman, Ermeni asıllı Türkiye vatandaşı müzisyen ve oyuncu

* 1951 - Gordon Brown, İngiltere başbakanı

* 1966 - Cindy Crawford, Amerikan model

* 1967 - Kurt Cobain, Amerikan rock müzisyeni (Nirvana) (ö. 1994)

* 1971 - Jari Litmanen, Finlandiyalı futbolcu

* 1976 - Gail Kim, profesyonel güreşçi, menajer, model ve aktris.

* 1976 - Zdravko Lazarov, Bulgar millî futbolcu.

* 1980 - Berk Tokay, Türk grafikçi.

* 1983 - Ali Buhara Mete, Türk oyuncu

* 1985 - Julia Volkova, Rus t.A.T.u grubunun üyesi

* 1988 - Rihanna, Barbadoslu şarkıcı

* 1989 - Bahar Yapar, Boşnak basketbolcu

TARİHTE BUGÜN ARAMIZDAN AYRILANLAR

* 1507 - Gentile Bellini, Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapan İtalyan ressam (d. 1429)

* 1513 - II. Christian, Danimarka kralı (d. 1455)

* 1790 - II. Joseph, Kutsal Roma imparatoru (d. 1741)

* 1907 - Henri Moissan, Fransız kimyacı, Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1852)

* 1920 - Robert Peary, Kuzey Kutbu'na ilk kez ayak basan ABD'li kaşif (d. 1856)

* 1936 - Aleksandr Tamanian, Ermeni mimar ve kentbilimci (d. 1878)

* 1936 - Max Schreck, Alman aktör (Nosferatu) (d. 1879)

* 1957 - Sadri Maksudi Arsal, Türk tarihçi, hukukçu, siyaset adamı (d. 1879)

* 1968 - Anthony Asquith, İngiliz sinema yönetmeni, yazar (d. 1902)

* 1972 - Maria Goeppert-Mayer, Nobel Ödülü sahibi, Amerikan-Alman fizikçi (d. 1906)

* 1976 - René Cassin, Fransız hukukçu (d. 1887)

* 1991 - Hakkı Anlı, Türk ressam (d. 1906)

* 1991 - Sami Güner, Türk fotoğraf sanatçısı (trafik kazasında) (d. 1915)

* 1992 - Dick York, Amerikan sinema oyuncusu (d. 1928)

* 1993 - Ferruccio Lamborghini, İtalyan otomobil üreticisi (d. 1916)

* 1994 - Selahattin Giz, Türk fotoğraf sanatçısı (d. 1914)

* 2005 - Aylin Sağtür Mutlu, Anadolu Ajansı'nın eski muhabirlerinden gazeteci (d. 1951)

* 2009 - Emin Cankurtaran, Fenerbahçe'nin eski başkanlarından, Türk iş adamı (d. 1930)

* 2010 - Zekeriya Güçlü, Türk güreşçi (d.1971)

www.HaberHürriyeti.com / Mustafa Gökçek

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mustafa Gökçek - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi