Günün İçinden – 15.02.2024

Günün İçinden – 15.02.2024

Güzel bir gün, günler, haftalar tüm neşeyle sizlerin yanında olması dileğimle günaydın…

Tebessüm;

UYANIK HIRSIZ

Adamın biri sokakta yürüyen milyonere sorar:

– Efendim herhangi bir yerde polise rastladınız mı?

– ‘Hayır’ dedi zengin adam.

– Öyleyse cüzdanınızı hemen bana vereceksiniz.

Yorum

(dünden devam…)

Voltaire’in Seslenişi (4)

… Çelimsiz vücutlarımızı örten giysiler, yetersiz kalan sözlerimiz, bütün gülünç alışkanlıklarımız, bütün gülünç alışkanlıklarımız, bütün kusursuz olmayan yasalarımız, bütün anlamsız düşüncelerimiz arasındaki küçük farklılıklar, bizlerin gözünde eşit olmayan, ancak Senin önünde eşit olan bütün davranışlarımız, kısacası insan denilen atomları birbirinden farklı kılan bütün bu ufak ayrıntılar, baskı belirtileri olmasın.

Sana dua etmek için gündüzleri mum yakanlar, senin güneşinin ışıkları ile yetinenlere katlansınlar. Seni sevdiklerini göstermek için vücutlarını beyaz örtü ile örtenler, aynı şeyi siyah elbiselerin altında söyleyenlerden nefret etmesinler. İsteyen istediği dilde Sana seslensin… Bütün insanlar kardeş olduklarını hatırlasınlar!

(devamı yarın…)

Bir yazar / Bir öykü

ANTOINE DE SAINT – EXUPQRY

Hakkında

Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, comte de Saint Exupéry (29 Haziran 1900 - 31 Temmuz 1944),

Fransız pilot, yazar ve şairdir. Özellikle "Küçük Prens" (Le Petit Prince) isimli eseriyle ünlenmiştir. Yaşamı Fransa'nın Lyon şehrinde doğdu. Beşkardeşin üçüncüsüydü. Aristokrat bir aileye mensup olan Exupéry dört yaşındayken babasını kaybetti. Babasının ardından aile hızla yoksullaştı. Anneleri kültürlü bir kadındı. İlk öğretmenleri anneleri oldu. Exupéry okulda başarılı değildi. Ödevlerle arası yoktu, sürekli ceza alıyordu. Uçaklarla 12 yaşında tanıştı. Evlerinin yanındaki hava alanına gizlice girer uçakları yakından seyrederdi. 12 yaşındayken bir pilot onu uçağına aldı ve uçurdu. Kardeşi François'in ölümü onu ve ailesini çok sarstı. Liseyi bitirdikten sonra pilot olmayı çok istediği halde annesini kırmamak için denizcilik okuluna kaydoldu. 19 yaşında Ecole des Beaux-Arts'ta mimarlık fakültesine girdi. 21 yaşında orduya çağrıldı. Eğitimini yarıda bırakıp askere gitti. Askerlik görevini Fransız Hava Kuvvetlerinde teknisyen olarak yaptı. Strasbourg şehrinde pilotluk eğitimi aldı. Askerliğin ardından ailesinin isteği üzerine Paris'te bir ofiste kamyon satıcısı olarak çalışmaya başladı. Ticaret yaşantısında başarısız oldu. Bu arada yazı yazmaya da başlamıştı. 1926 yılı hayatında bir dönüm noktası oldu: Tekrar uçmaya başlamıştı. Toulouse ve Dakar arasında posta servisi yapan uçağın pilotu olarak göreve başladı. İlk kitabı Güney Postası'nı bitirdi. Burada ilk uçuş deneyimlerini anlatıyordu. Aynı şirketin Arjantin bölge sorumluluğuna getirildi. Gece Uçuşu adlı romanı Arjantin'deki yaşantısını anlatır. Paris'te evlendi. 35 yaşındayken uçağı arıza yaptı ve Tunus'ta çöle zorunlu iniş yaptı, kayboldu. Dört günlük zorlu çöl macerası ardından bir Bedevi tarafından bulundular. İspanya İç Savaşı boyunca Fransız gazetesi adına muhabir olarak görev yaptı. Havacılık alanında birçok buluşa imza attı. Gece uçuşlarını düzenleyen cihazların geliştirilmesinde katkı sağladı. II. Dünya Savaşı başladığında Fransa, Almanya'nın işgaline uğradı. Komutanları Exupéry'ye sağlık durumunun savaş şartlarına uygun olmadığını söylemesine rağmen o askere yazıldı. Fransa'nın yenilgisi üzerine ABD'yi gitti. Buradayken yazdığı Dünya ve İnsanlar ile Savaş Pilotu adlı iki kitabı New York'ta çok tutuldu. En önemli eseri Küçük Prens'i de bu dönemde yazdı. Savaşın getirdiği yıkımın ortasında dünyaya bir umut mesajı vermek istiyordu. Bunu Küçük Prens'te bir çocuğun gözüyle yapmaya çalıştı. Ülkesinin işgal altındaki durumu onu çok üzmekteydi. *lar karşında sessiz kalamayacağına karar vererek ABD ordusuna katılarak yüzbaşı rütbesiyle Kuzey Afrika'ya gitti. Görevi Alman ordularının hareketini havadan izlemekti. Yine böyle bir keşif uçuşu sırasında 31 Temmuz 1944'te uçağı vuruldu ve Marsilya açıklarında denize düştü. Uçağının enkazı 2000 yılında balıkçılar tarafından bulundu.

Savaş Pilotu - (Kitap incelemesi)

II. Dünya Savaşı’ndayken, Fransızlar için geçen en zor günlerden birinde havalanmak zorunda kalan bir grup savaş pilotunun, savaşın her daim kaybedeninin insan olduğunu keşfetmesinin öyküsü Savaş Pilotu. Savaşın anlamsızlığının, ölümle burun buruna yaşamanın, umutsuzluğun ve buna rağmen vazgeçmeyişin işlediği ve bir anlamda Exupery’nin dış dünyandan çok iç dünyasını yansıttığı, otobiyografi tadında unutulmaz bir eser.

Bir şair / Bir şiir;

MEHMET EMİN YURDAKUL

Bırak Beni Haykırayım

Ben en hakîr bir insanı kardeş sayan bir rûhum;

Bende esîr yaratmayan bir Tanrı'ya îman var;

Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar;

Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum.

Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez;

Bora geçer, lâkin benim köpüklerim kesilmez.

Bırak beni haykırayım, susarsam sen mâtem et;

Unutma ki şâirleri haykırmayan bir millet,

Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir;

Zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir,

Bu zavallı sürü için ne merhamet, ne hukuk;

Yalnız bir sert bakışlı göz, yalnız ağır bir yumruk! ..

Hakkında

13 Mayıs 1869'da İstanbul'da doğdu,14 Ocak 1944'de aynı kentte öldü. Beşiktaş Askeri Rüştiyesini bitirdikten sonra bir süre Mülkiye Mektebi'nin idadisinde okudu.1887'de Babıâli Sadaret Dairesi Evrak Odası'nı aylıksız kâtip olarak atandı.1899'da Hukuk Mektebi'ne başladı. Öğrenimini ABD'de tamamlamak üzere okuldan ayrıldı. Ancak bu isteği gerçekleşemedi. Memurluk yaşamına döndü. ittihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Şiirlerinde dile getirdiği düşünceler, yansıttığı gerçekler saray tarafından kuşkuyla karşılandığı için 1907'de Erzurum rüsumat nazırlığına gönderildi.

II. Meşrutiyet sonrası 1909'da bahriye müsteşarlığına, bu görevi istemeyince de Hicaz valiliğine atandı. Bir yıl sonra Sivas valiliğine getirildi. Ancak çalışması engellenince, üç ay sonra bu görevinden de ayrılarak İstanbul’a döndü. Türk Ocağı'nın kurucuları arasında yer aldı, derneğin başkanı oldu. Çıkarılan Türk Yurdu dergisinin de sorumluluğunu üstlendi. İttihat ve Terakki yönetimiyle arası açılınca Erzurum valiliği göreviyle 1911'de İstanbul’dan uzaklaştırıldı. Ertesi yıl da emekliye ayrılmak zorunda bırakıldı.1913'te Musul milletvekili seçildi. Halide Edip, Köprülüzade Fuat ve Hamdullah Suphi ile birlikte Hars ve ilim Heyeti üyeliğinde bulundu. Milli Türk Fırkasının kurucuları arasında yer aldı.

I. Dünya Savaşı sonunda İstanbul işgal edilince,1921'de Anadolu'ya geçti. Atatürk tarafından ilgiyle karşılandı. Antalya, Adana, İzmir yörelerinde dolaşarak halkın ve ordunun manevi gücünü arttırıcı konuşmalar yaptı, Şebinkarahisar, Urfa ve İstanbul milletvekili seçilerek beş dönem meclise girdi.

Mehmet Emin Yurdakul edebiyat yaşamına Servet-i Fünun döneminde başlamıştır. ilk kitabı Türkçe şiirler ilgiyle karşılanmış, yankılar uyandırmıştır. Dönemin şiir anlayışı dışında, hece ölçüsünü kullanarak yazdığı şiirlerinde yalın bir dil kullanmıştır. Türk edebiyatına halk sesini getiren şair olarak nitelendirilmiştir. Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarına karşı Türkçülük akımını savunan, bu konudaki düşüncelerini dile getiren öğretici şiirler yazmıştır.

Şiirde biçim yönünden yenilikler yapmıştır. Geleneksel Türk şiirinde sürekli kullanılan kalıpların yerine 4+4+4+3=15,4+4+4+5=17,4+4+4+7=19 gibi alışılmışın dışında kalıplar kullanmıştır. Dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, sekizer dizelik kıtalar kurmuştur. Servet-i Fünun doğrultusunda Batı'dan gelen sone biçiminde şiirler de yazmıştır.

Halkçı, ulusçu düşünce ve duyguları dile getirmiştir. Toplumsal ve ulusal konuları işlemiştir. Halkın ve ülkenin gerçeğini, özgürlük istemini yansıtmıştır. Coşku, umut, yüreklendirme ve öğreticilik, şiirinin belirgin öğeleri olmuştur.

Dipnotum

Dil ve Kültür (6)

(… Kaldığım yerden…)

Yalnızca belirli kişilerin tekelinde kalan zihinsel etkinlikler, topluma mal edilmedikleri ya da mal edilmek istenilmediği veya bu kişilerin bu etkinlikleri topluma mal edecek güçten yoksun oldukları içindir ki, başka gezegenlerden yansıyan yaşam dışı şeylermiş gibi gözükürler. Düşüncelerini, duygularını kendi dilinde söyleyemeyen kişi, bilimin ve sanatın dışında kalmaya tutsaktır. Bu söylediklerimiz, elbette, ifade edebilmek, anlatılmak için sözlü dili, yani şu konuştuğumuz dili de içine alan, işaret birimi, dolayısıyla, başka ifade araçları olan başka işaret sistemlerini unutuyoruz. Ne var ki işaret sistemlerinin içinde, sözlü dil, şu konuştuğumuz, yazdığımız dil, en önemli, en belli başlı olanıdır.

(devamı yarına…)

TARİHTE BUGÜN ÖNEMLİ OLAYLAR

* MÖ 399 - Socrates ölüm cezasına çarptırıldı.

* 360 - Ayasofya'nın öncülü olan Büyük Kilise aynı noktada inşa edildi. 5. yüzyılın ilk yıllarına kadar ayakta kaldı.

* 1637 - III. Ferdinand (Kutsal Roma İmparatoru) Kutsal Roma imparatoru oldu.

* 1898 - İspanya-Amerika Savaşı: Bir Amerikan gemisi Havana (Küba) limanında infilak ederek battı: 260 dan fazla kişi öldü. *dan İspanya'yı sorumlu tutan ABD iki hafta sonra İspanya'ya savaş açtı.

* 1918 - Maçka'nın düşman işgalinden kurtuluşu.

* 1921 - Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşu.

* 1927 - İzmir'de Eski Eserler Müzesi açıldı.

* 1933 - Giuseppe Zangara isimli bir kişi Miami'de ABD başkanı Franklin D. Roosevelt'e suikast yapmak istedi ancak Chicago belediye başkanı Anton J. Cermak'ı yaraladı. Cermak aldığı yaraların etkisiyle 6 Mart 1933'te öldü.

* 1947 - Rodos ve Oniki Adalar Yunanistan'a verildi.

* 1949 - 1200 Musevi Türkiye'den Filistin'e göç etmek için başvurdu göç edenlerin sayısı 10.000'i geçti.

* 1950 - SSCB ve Çin ortak savunma antlaşması imzaladı.

* 1961 - Belçika'da Sabena havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü: 73 kişi öldü. Uçakta ABD buz pateni takımı da bulunuyordu.

* 1965 - Kanada'nın yeni bayrağı olarak, kırmızı beyaz yaprak tasarımı kabul edildi.

* 1970 - Dominik Cumhuriyeti'ne ait DC-9 tipi bir yolcu uçağı Santo Domingo'dan kalktıktan sonra denize düştü: 102 kişi öldü.

* 1971 - ABD'nin Ankara Balgat'taki tesislerinde görevli Çavuş James Finley kaçırıldı. Finley, 17,5 saat sonra serbest bırakıldı.

* 1977 - Ankara-İstanbul arasını 7 saat 13 dakikada alacak olan Mavi Tren deneme seferine başladı.

* 1979 - Türkiye Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu kuruldu.

* 1982 - Bir petrol çıkarma platformu, Newfoundland açıklarında fırtına nedeniyle battı, 84 kişi öldü.

* 1983 - Türkiye'de renkli televizyon yayını haftada 4 saate çıkarıldı.

* 1989 - Sovyetlerin Afganistan'da 9 yıl süren askeri varlığı, son Sovyet birliklerinin çekilmesiyle sona erdi. Savaşta 15 bin kadar Rus askerinin yanı sıra, yaklaşık 1 milyon Afgan hayatını kaybetti, 5 milyon Afgan ülkesinden göç etmek zorunda kaldı.

* 1995 - Hacker Kevin Mitnick ABD'nin bazı en güvenli bilgisayar sistemlerine izinsiz girmek suçundan FBI tarafından tutuklandı.

* 1996 - Kardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonla adlarını duyuran SAT komandolarını taşıyan bir helikopter Ege Denizi'nde düştü, 5 asker öldü.

* 1999 - PKK lideri Abdullah Öcalan, Türk güvenlik güçleri tarafından Kenya'da yakalandı.

* 1999 - Ekşi sözlük kuruldu.

* 2002 - Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nde (ISAF) yer alacak Türk kuvvetinin ilk bölümü Kabil'de göreve başladı.

* 2004 - Fatih Akın'ın Almanya-Türkiye ortak yapımı Duvara Karşı filmi Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazandı.

* 2005 - Video paylaşım sitesi YouTube kuruldu.

* 2009 - İstanbul Kadıköy meydanında birçok sol parti ve sendika işsizliğe,krize karşı yaklaşık 50000 kişinin katılımıyla bir eylem düzenledi.

* 2012 - Honduras'ın Comayagua kentindeki cezaevinde çıkan yangında 357 kişi öldü, 80 mahkûm ağır yaralandı.

TARİHTE BUGÜN DOĞANLAR

* 1564 - Galileo Galilei, İtalyan bilim adamı (ö. 1642)

* 1748 - Jeremy Bentham, Pragmatizm'in kurucusu olarak kabul edilen [[İngiliz]9 filozof ve hukukçu (ö. 1832)

* 1861 - Charles Edouard Guillaume, Fransız fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1938)

* 1873 - Hans von Euler-Chelpin, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1964)

* 1932 - Seyyid Ahmet Arvâsî, toplum bilimci, pedagog, yazar (ö. 1988)

* 1940 - İsmail Cem İpekçi, Türk siyasetçi (ö. 2007)

* 1945 - Douglas Hofstadter, Amerikalı bilimadamı

* 1946 - Yves Cochet, Fransız yazar ve politikacı

* 1951 - Jane Seymour, İngiliz sinema oyuncusu

* 1952 - Sezai Aydın, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı.

* 1954 - Matt Groening, Simpsonlar'ın yaratıcısı Amerikalı karikatürist

* 1974 - Buket Doran, Türk müzisyen, basist

* 1984 - Francesca Ferretti, İtalyan voleybolcu

* 1986 - Valeri Bojinov, Bulgar futbolcu

TARİHTE BUGÜN ARAMIZDAN AYRILANLAR

* 1781 - Gotthold Ephraim Lessing, Alman yazar (d. 1729)

* 1905 - Lewis Wallace, Amerikan İç Savaşı Birlik kuvvetleri generali, devlet adamı ve yazar (d. 1827)

* 1958 - Numan Menemencioğlu, Türk eski dışişleri bakanlarından (d. 1893)

* 1965 - Nat King Cole, ABD'li müzisyen (d. 1919)

* 1987 - Malik Aksel, Türk ressam, yazar (d. 1901)

* 1988 - Richard Feynman, ABD'li fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1918)

* 1999 - Henry Way Kendall, ABD'li fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1926)

* 2001 - Orhan Asena, Türk oyun yazarı (d. 1922)

* 2002 - Sabih Şendil, Türk şair, yazar (d. 1926)

* 2003 - Faik Türün, 12 Mart dönemi komutanlarından emekli orgeneral (d. 1913)

* 2011 - İsmail Gülgeç, Türk karikatürist (d. 1947)

www.HaberHürriyeti.com / Mustafa Gökçek

8

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mustafa Gökçek - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi