Günün İçinden – 07.02.2024

Günün İçinden – 07.02.2024

Güzel bir gün, günler, haftalar tüm neşeyle sizlerin yanında olması dileğimle günaydın…

Tebessüm;

BU YAŞTAN SONRA

Temel ve Fadime uzun yıllar nikâhsız yaşamaktadır. Bir gün Fadime:

- Temel bu iş böyle olmuyor, evlenelim artık, demiş. Temel gayet sakin:

- Bizi bu yaştan sonra kim alır Fadime’m

Yorum

‘Ebü’l Alâ-el Maarrî’nin… ‘Luzûmiyyat’ adlı kitabından, Türkçe’ ye çevrilmiş lirik bir şiirini okudum; “… Çok sürdü bu âlemde konukluk / Tam zamanı artık mutlak bir kucaklaşmada / Bedenimin çölü bu beldeye egemen olmalı // Midemi bulandırdı bu dünyada yaşamak / Öyle bir milletle birlikteyim ki / Kötü yönetmekte hükümdarları / Bit gibi ezmekteler zavallı kullarını / Aldatmaktalar saf insancıkları / Saygı duymaksızın hak ve çıkarlarına // Ama gel gör ki koyun benzeri bu insanlar / Kulluk etmekte zalim hükümdarlara…”.

973 yılında Halep dolaylarında doğup, 1057 yılında ölen filozof şaire, Magrip’ten Maşrık’a Arap dünyası sadece “Abu l Ala” derler. 84 yaşında ölen şairi böylesine içselleştirmişlerdir. Filozof şair yaşadığı sürece İslam’ın dogmalarını eleştirmekten geri kalmamıştır.

Yukarıdaki şiirden de anlaşılacağı üzere, zalim hükümdarlara boyun eğen halkı da hor görmektedir. Halkın (tabanının) hükümdarların kulu sayıldığı bir dönemde 21. Yüzyıla yakışan bir tepkili davranış. Abu’l Ala şiirinde hükümdardan çok halkı eleştirmektedir: Zalime boyun eğmeyeceksin!

(yarın devamla…)

Bir yazar / Bir öykü

REŞAT NURİ GÜNTEKİN

Hakkında

Reşat Nuri Güntekin (25 Kasım 1889;, İstanbul - 7 Aralık 1956; Londra), Cumhuriyet dönemi edebiyatında önemli bir yeri olan Çalıkuşu, Yeşil Geceve Anadolu Notları gibi önemli eserlere imza atmış romancı, öykücü ve oyun yazarıdır.

1889'da İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Babası, askeri tabip Nuri Bey, annesi Kars valisi Yaver Paşa'nın kızı Lütfiye Hanım'dır. Reşide adlı kız kardeşi çok genç yaşta hayatını kaybetti, tek çocuk olarak büyüdü. Babası askeri doktor olduğu için öğrenim hayatı boyunca birçok il gezen Reşat Nuri, ilköğrenimine Çanakkale'de başladı. Çocukluk yıllarında dinlediği Fatma Aliye Hanım’ın Udi isimli romanı hayatına iz bırakıp, sanata heveslendiren eserleri arasına girdi. Babasının Çanakkale’deki evlerinde zengin bir kütüphanesinin olması onu kitaplara iten ve yazı yazma kültürünün gelişmesini sağlayan bir araç oldu. İzmir'deki Frerler okulunda bir süre öğrenim gördükten sonra İstanbul’da Saint Joseph Lisesi’nde öğrenim gördü. Yükseköğrenimini Darülfünun Edebiyat Şubesi'nde 1912'de tamamladı. Böylece öğrenim hayatını yirmi üç yaşında bitirmiş oldu.

1927'ye kadar Bursa ve İstanbul’da çeşitli okullarda Fransızca ve Türkçe öğretmeni ve müdür olarak görev yaptı. Görev aldığı okulların bazıları Bursa Sultanisi, İstanbul Beşiktaş İttihat Terakki Mektebi, Fatih Vakf-ı Kebir Mektebi, Akşemseddin Mektebi, Feneryolu Murad-ı Hâmis Mektebi, Osman Gazi Paşa Mektebi, Vefa Sultanisi, İstanbul Erkek Lisesi, Çamlıca Kız Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi ve Erenköy Kız Lisesi'dir. 1927’de Erenköy Lisesi’nden yeni mezun olan öğrencisi Hadiye Hanım ile evlendi.

Öğretmenlik mesleğinin yanı sıra edebiyatla uğraşan Reşat Nuri, Halit Ziya’nın eserlerinden aldığı ilhamla hikâye yazma hevesi duymaktaydı. Daha sonra tiyatro edebiyatını benimseyerek bir tiyatro yazarı olmak için uğraştı. Yazı hayatına I. Dünya Savaşı sonlarında başladı. Başlangıçta “Eski Ahbap” (1917) gibi uzun hikâyeler, “Hançer”(1920) ve “Eski Rüya” (1922) gibi sahne eserleri, “Gizli El” (1924) gibi romanlar yazan, tiyatro eleştiri ve araştırmaları yayınlayan sanatçı “Çalıkuşu” adlı romanının 1922’de Vakit Gazetesi’nde tefrika edilmesiyle şöhrete kavuştu.

Güntekin, 1931'de maarif müfettişi oldu ve bu arada Dil Heyeti'yle birlikte bazı çalışmalarda bulundu. Anadolu’yu baştanbaşa dolaşmasına neden olan müfettişlik görevi sayesinde ülkenin gerçeklerini yakından görme ve tanıma imkânı buldu.

1939'da ise Çanakkale milletvekili olarak TBMM'de bulundu. Bu görevini 1946'ya kadar sürdürdü. 1941’de tek çocuğu olan kızı Ela dünyaya geldi.

Acımak - (kitap açıklaması);

Reşat Nuri Güntekin 1928 yılında yayınlanan bu eserinde; çalışkan başarılı fakat zaaf gösterenlere karşı acımasız olan Zehra Öğretmen ile babası Mürşit'in bakış açılarından dramatik yaşam öykülerini anlatıyor.

Yazar, cumhuriyet öncesinde yeni mezun, idealist genç bir Mülkiyelinin iş ve sosyal yaşamdaki çatışmalarını ve uyumsuz ilişkilerini anlatırken, dönemin memuriyet yaşamına, köhne yapısına ait önemli ipuçları da veriyor. Şehirden kasabalara sürüklenirken, ardında birer birer ilkelerini de bırakan genç adam hatalı bir evlilikle korkunç bir sona doğru sürükleniyor.

Acı ve sefaletle dolu ortamdan tesadüfle sadece kızı Zehra'yı kurtarabiliyor. Acımak; aile içi ilişkileri ve sorumluluklarını, adeta ders verir gibi gözler önüne seriyor.

Bir şair / Bir şiir;

ABDÜRRAHİM KARAKOÇ

Mihriban

Sarı saçlarına deli gönlümü

Bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban!

Ayrılıktan zor belleme ölümü

Görmeyince sezilmiyor Mihriban!

Yâr deyince kalem elden düşüyor

Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor

Lâmbamda titreyen alev üşüyor

Aşk kâğıda yazılmıyor Mihriban!

Önce naz sonra söz ve sonra hile

Sevilen seveni düşürür dile

Seneler asırlar değişse bile

Eski töre bozulmuyor Mihriban!

Tabiplerde ilaç yoktur yarama

Aşk değince ötesini arama

Her nesnenin bir bitimi var ama

Aşka hudut çizilmiyor Mihriban!

Boşa bağlanmamış bülbül gülüne

Kar koysan köz olur aşkın külüne

Şaştım kara bahtın tahammülüne

Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban!

Tarife sığmıyor aşkın anlamı

Ancak çeken bilir bu derdi, gamı

Bir kördüğüm baştan sona tamamı

Çözemedim çözülmüyor Mihriban!

Hakkında

7 Nisan 1932 tarihinde Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü (Cela) köyünde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda şiire merak sardı. Bu, aileden gelme bir merak diyebiliriz. Çünkü dedesi, babası ve kardeşleri de şairdirler.

İlk yazdığı şiirleri 2 kitap olacak hacimde iken beğenmeyip yaktı ve 1958 yılından itibaren yazdıklarını 'Hasan'a Mektuplar' ismi altında 1964 yılında 10.000 adet bastırdı. FEDAİ yayınları arasında çıkan bu eser kısa zamanda tükendi ve 2. baskısını yine 10.000 adet bastırdı. 1958 yılında bulunduğu kasabada belediye mesul muhasibi olarak memuriyete girdi.1981 yılı Mart ayında emekli oldu.

Serdengeçti, Töre-Devlet, Ocak, Yeni Düşünce, Yenisey, Alperen yayınları olarak şimdiye kadar 12 şiir kitabı, bir tane de makalelerinden derlenen nesir kitabı çıktı. 1985 yılından sonra gazetecilik yaptı. Bir ara politikaya girdi ve ayrıldı. Niçin girip, niçin ayrıldığını bir röportajda şöyle cevaplandırdı: 'Allah rızası için girmiştim, Allah rızası için ayrıldım'. 30 yılı aşkın bir zaman içinde kitapları baskı üstüne baskı yenilemektedir. Bilhassa 'Vur Emri' adlı kitap günümüz şairlerinin hiç birisine nasip olmayan kabulü görmüştür. 7 Haziran 2012 tarihinde Hakk'a yürüdü.

Kendi dilinden kendi tarifi...

'Ebedî kudretin tek sahibinden alınan emir üzerine 7 Nisan 1932 tarihinde dünyaya gelmişim. Çocukluğum şöyle-böyle geçti. Kıt imkânlara, kıtlık yıllarına rağmen hâlâ o günleri özlerim. Birçok kimseye o yılları anlatsam, 'Özlenecek neresi var? ' diyebilirler, amma ben hep çocukluk yıllarımı sevdim. Şiir yazmaya küçük yaşlarda başladım. Zaten bizim oralarda her genç şiir yazar. Bu tutku başka bir meşgalenin veya işin olmayışından kaynaklanıyor gibime geliyor. Ben de avareydim, boşluğumu şiirle doldurmaya çalıştım. Benimle şiire başlayanlar yalnızlıktan, yardımsızlıktan dökülüp gittiler.

Bana gelince: Sağ olsunlar, iktidarların ve muhalefetin irikıyım politikacıları, ihtilal cuntacıları, 'bilimsel' cüppeliler, entelektüel züppeler, millî soyguncular, sosyete parazitleri, sermaye sülükleri, zulüm-işkence makineleri, adalet katleden hukukçular, dalkavuklar, üçkâğıtçılar vs. hep bana yardımcı oldular. Şiir malzememi veren onlar, öfkemi bileyen onlar oldular. Yardımlarını inkâr etmiyorum, fakat teşekkür de etmiyorum. Dinsizlerin değil, din düşmanlarının, yani İslâm düşmanlarının da az yardımı olmadı. Bir bakıma dinî duygularımın kuvvetlenmesine vesile oldular. En uygun zamanda yaşadığıma inanıyorum. Yardımcılarım (!) var oldukları sürece yazmaya devam edeceğim. Allah (cc) kısmet ederse...'

Dipnotum

Zaman aşımına uğrayan sorumluluklar (4);

A. Dilaçar’ın ‘Dil, Diller ve Dilcilik’ adlı, 350 sayfalık kitabının tam 80 sayfası bibliyografya listesi. 25 sayfalık Dilcilik Tarihi bölümü ise, sıra sıra adlar, adlar listesi. Metinde, hangi düşüncenin kimden alındığını gösteren hiçbir dipnotu yok. Tam anlamıyla bir alıntılar çorbası! Kitabın yetersizliği, eksiklikleri, 80 sayfa tutan bibliyografyanın seksende birinin kullanılıp kullanılmadığının konusunda insanı kuşkuya düşürüyor.

Şimdi şunu soruyorum: Bu kitabın yayımlanması için hangi TDK bilimsel kurulu olur demiştir? Kimlerden oluşuyordu bu kurul? Yetki alanları hangisiydi? TDK, 350 sayfalık büyük boy bir kitaba kaç lira telif hakkı öder? A. Dilaçar’a kaç lira ödenmiştir? Bunu bilmek, sanırım hakkımız…

Çünkü Dil, Diller ve Dilcilik’, gerek TDK adına bir yüzkarasıdır!

TARİHTE BUGÜN ÖNEMLİ OLAYLAR

* 1838 - Samuel Morse, telgrafı kamuya tanıttı.

* 1907 - Maria Montessori tarafından ilk çocuk okulu Casa dei Bambini açıldı.

* 1912 - New Mexico, 47. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.

* 1921 - Yunan birliklerinin Eskişehir ve Afyon doğrultusundaki taarruzuyla I. İnönü Muharebesi başladı.

* 1929 - Yugoslavya Kralı I. Aleksandar parlamentoyu feshetti ve ülkede askeri diktatörlük kurdu.

* 1930 - İlk dizel motorlu otomobil Indianapolis'den New York'a yaptığı seyahatini tamamladı.

* 1931 - Thomas Edison son patent başvurusunu yaptı.

* 1938 - Nazi baskısından kaçan Sigmund Freud Londra'ya gitti.

* 1945 - Geleceğin Amerika Birleşik Devletleri başkanı George H. W. Bush, Barbara Pierce ile New York'ta evlendi.

* 1950 - Birleşik Krallık Çin Halk Cumhuriyeti'nin komünist hükümetini tanıdı.

* 1954 - İsmail Ezheri Sudan'ın ilk başbakanı oldu.

* 1955 - Oniki Ada karasuları sınırının saptanması için Yunanistan ile görüşmelere başlandı.

* 1956 - Kanada'da 14 ülkenin katıldığı hava gösterisi yarışmalarında Türkiye birinci oldu.

* 1969 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni (ODTÜ) ziyaret eden Amerikan Büyükelçisi Robert Komer'in makam otomobili öğrenciler tarafından yakıldı.

* 1977 - Dev-Genç İstanbul Başkanı Paşa Güven yakalandı. İstanbul Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği kapatıldı ve 39 kişi gözaltına alındı.

* 1981 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) davasında gözaltında tutulan 39 kişiden 15'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında genel başkan Kemal Nebioğlu da var.

* 1983 - Yılmaz Güney ve Cem Karaca Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlıktan çıkarıldı. .

* 1984 - Tunus'ta ekmek fiyatlarının %125 oranında artması üzerine ayaklanma başladı 75 kişi öldü, sıkıyönetim ilan edildi.

* 1991 - Ekonomist Dergisi yayın hayatına başladı.

* 2015 - İstanbul Sultanahmet'te bomba patladı, canlı bomba ile yapılan salıdırıda bir polis hayatını kaybederken, bir polis de yaralandı.

TARİHTE BUGÜN DOĞANLAR

* 0 - İsa

* 1412 - Jan Dark Fransız kahraman (ö. 1431)

* 1655 - Jakob Bernoulli, İsviçreli matematikçi (ö. 1705)

* 1745 - Étienne Montgolfier, Fransız kaşif (ö. 1799)

* 1832 - Gustave Doré, 19. yüzyıl sonlarının en hünerli ve başarılı kitap illüstratörlerinden biri sayılan Fransız baskı ve gravür ustası (ö. 1883)

* 1849 - Hristo Botev, Osmanlı egemenliğine karşı Bulgar ulusal ayaklanmasının kahramanlarından şair (ö. 1876)

* 1850 - Eduard Bernstein, Karl Marx'ın kapitalist ekonominin tasfiyesi ve iktidarın proletarya tarafından fethi düşüncesini gözden geçirmeye girişen ilk revizyonistlerden Alman sosyalist (ö. 1932)

* 1854 - Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle tarafından oluşturulan Britanyalı hayalî dedektif, kahraman

* 1883 - Halil Cibran, Lübnan kökenli Amerikalı felsefi denemeci, şair ve ressam (ö.1931)

* 1913 - Edward Gierek, 1970-80 arasında Polonya Komünist partisi Genel Sekreteri (ö.2001)

* 1929 - Babrak Karmal, Afgan politikacı (ö. 1996)

* 1931 - Juan Goytisolo, İspanyol yazar

* 1946 - Syd Barrett, Pink Floyd'un kurucusu, gitarist (ö. 2006)

* 1955 - Rowan Atkinson, İngiliz komedi aktörü ve yazar

* 1969 - Norman Reedus, Amerikan oyuncu

* 1967 - Delko Lesev, Bulgar sırıkçı

* 1972 - Ali Tufan Kıraç, Türk rock şarkıcısı

* 1972 - Pascal Nouma, Fransız futbolcu

* 1986 - Alex Turner, İngiliz müzisyen, İndie Rock grubu Arctic Monkeys'in solisti, gitaristi ve bestecisi

TARİHTE BUGÜN ARAMIZDAN AYRILANLAR

* 1693 - IV. Mehmet, (Avcı Mehmet) 19. Osmanlı Sultanı (d. 1642)

* 1852 - Louis Braille, körler alfabesini icat eden Fransız mucit (d. 1809)

* 1884 - Gregor Mendel, Avusturyalı genetik bilimci (d. 1822)

* 1918 - Georg Cantor, matematikçi (d. 1845)

* 1919 - Theodore Roosevelt, Amerika Birleşik Devletleri'nin 26. başkanı (d. 1858

* 1949 - Victor Fleming, Amerikan sinema yönetmeni (d. 1889)

* 1959 - Baha Toven, dilbilimci

* 1981 - A.J. Cronin, İskoç yazar (d. 1896)

* 1984 - Ernest Laszlo, Macar asıllı Amerikan görüntü yönetmeni (d. 1898)

* 1991 - Ahmet Adnan Saygun, Türk besteci (d. 1907)

* 1993 - Dizzy Gillespie,(John Birks Gillespie), Amerikan cazcı (d. 1917)

* 1993 - Rudolf Nureyev, Rus balet (d. 1938)

* 1995 - Muharrem Ergin, Türk yazar ve türkolog d. (1925)

* 1997 - Ergün Arıkdal, metapsişik araştırmacı, yazar, Türkiye Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği eski başkanı (d. 1936)

* 2000 - Don Martin, Amerikan çizgi romancı (Mad Dergisi) (d. 1931)

* 2010 - İhsan Devrim, Türk oyuncu (d. 1915)

www.HaberHürriyeti.com / Mustafa Gökçek

9

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mustafa Gökçek - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi