Günün İçinden – 31.01.2024

Günün İçinden – 31.01.2024

Güzel bir gün, günler, haftalar tüm neşeyle sizlerin yanında olması dileğimle günaydın…

Tebessüm;

KAYIT

Lise çağındaki bir çocuk okula kayıt olmak için gider.

Müdür sorar, "Oğlum adın ne?"

Çocuk: Memehmet yayayayakut

Müdür: Oğlum kekeme misin sen?

Çocuk: Hayır hocam, babam kekemeydi

Yorum

Türkiye Cumhuriyeti Mucizesi (3);

(kaldığım yerden)

Gazete yazıcıları kaynak göstermeden alıntılar yapar, başkalarına ait cümleleri (düşünceleri değil) babasının malı gibi kullanır. Yazılarında alıntı kaynakları belirtilen, kitap adı ve sayfası veren ciddi yazarları küçümseyenler bile görülür. “Gazete üniversite dergisi midir?” diye çıkışları bile vardır. Yazıcısı bile olsa, bir gazete yazanlar, tanık gösterdikleri kaynakların sadece yazar adlarını değil, kitap adlarını ve sayfa numaralarını vermek zorundadırlar. Kimse zahmete girip kontrol etmese bile ben araştırmak isterim. Kuşkusuz ‘Einstein’ın “izafiyet naziresi”ni tartışmam ama demokrasi, laiklik, insan hakları ve sosyal adalet konularında bir şeyler söylemiş ise “Dur bakalım. Ne demiş?” diye şöyle bir yekinirim…

(yarın kaldığım yerden…)

Bir yazar / Bir öykü

JACK LONDON

Hakkında

12 Ocak 1876’da San Francisco’da doğdu. Gerçek adı John Griffith Chaney’dir. Evlilik dışı bir çocuk olarak dünyaya gelen Jack London, soyadını, henüz sekiz aylıkken annesinin evlendiği John London adlı savaş gazisinden aldı. Maddi sıkıntılar nedeniyle küçük yaşta okulu bırakıp gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, istiridye korsanlığı, gazetecilik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlerde çalıştı ve Amerikan işçi sınıfını tanıdı. 1894’te serserilik suçlamasıyla otuz gün hapis yattı. Hapisten çıktıktan sonra hayatını değiştirmek arzusuyla liseye kayıt yaptırdı. Lise öğrenimini bir senede tamamlayarak 1896 yılında Kaliforniya Üniversitesi’ne girdi. Bir dönem okuyabildiği üniversiteden maddi zorluklar sebebiyle ayrıldı. 1897’de Klondike bölgesinde altın arayanlara katıldı ama bir yıl sonra yine yoksul ve işsiz olarak geri döndü. Yoğun bir çalışma programı hazırlayarak şansını yazarlıkta denemeye karar verdi. Soneler, baladlar, nükteli fıkralar, anekdotlar, korku ve serüven öyküleri yazmaya başladı. 1909’da yazdığı Martin Eden bu dönemi yansıtması bakımından otobiyografik izler taşır. İlk kitabı Kurt Dölü (1900) büyük ilgiyle karşılandı. Aynı yıl Elizabeth Maddern ile evlendi ve bu evlilikten iki kızı oldu. Ancak bu beraberlik uzun ömürlü olmadı ve 1904’te sona erdi. Charmian Kittredge ile ikinci evliliğin ardından 1916’da Kaliforniya’daki çiftliğinde hayatını kaybetti. London yazarlık kariyeri boyunca elliye yakın kitap yazdı ve döneminin en çok okunan yazarlarından biri oldu. Yazdıkları, yaşadıkları etrafında şekillenmiş, sosyalizmin de etkisiyle toplumcu bir dünya görüşüne ulaşmıştır. Başlıca eserleri arasında Beyaz Diş, Martin Eden, Uçurum İnsanları, Vahşetin Çağrısı yer alır.

Vahşetin Çağrısı

1897’de altın aramak isteyen binlerce kişi gibi Jack London da Kanada’ya gitti ve bu yolculuk yazarlığının keşfi oldu. Bir yıl kaldığı Klondike hakkında, 1903’te yayımlanan Vahşetin Çağrısı ile 1906’da çıkan Beyaz Diş dâhil üç roman ve iki cilt tutan onlarca öykü yazdı. Adını duyurmasını sağlayan kitabı, yayın hakkını 2.000 dolara sattığı Vahşetin Çağrısı oldu. Sağlığı kötüleşmeye başladı ve Meksika Devrimi üzerine haber yapmak için eşiyle birlikte çıktığı yolculuktan hastalık yüzünden dönmek zorunda kaldı. 22 Kasım 1916’da geride bıraktığı 15 eseriyle, hayata gözlerini yumdu.

Bir şair / Bir şiir;

ASAF HALET ÇELEBİ

İbrahim

İbrahim

İçimdeki putları devir

Elindeki baltayla

Kırılan putların yerine

Yenilerini koyan kim

Güneş buzdan evimi yıktı

Koca buzlar düştü

Putların boyunları kırıldı

İbrahim

Güneşi evime sokan kim

Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri

Buutunasın put yaptı

Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım

Güzeller bende kaldı

İbrahim

Gönlümü put sanıp kıran kim ”Vuslat”

Hakkında

Dâhiliye Nezareti Şifre Kalemi Müdürü Mehmet Sait Halet Bey'in oğlu olan Çelebi İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nde 8 yıl eğitim gördü. Babasından Fransızca ve Farsça, Mevlevi Şeyhi Ahmet Remzi Dede (Akyürek) ile Rauf Yekta Bey'den musiki ve nota dersleri aldı. Kısa bir süre kaldığı Fransa'dan dönüşünde üç yıl Sanayi-i Nefise Mektebi'nde öğrenim gördü. Adliye Meslek Mektebi'nden mezun oldu. Üsküdar Adliyesi Ceza Mahkemesi zabıt kâtipliği yaptı. Osmanlı Bankası, Devlet Deniz Yolları İşletmesi'nde çalıştı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü kitaplığında görevliyken yaşamını yitirdi.

Gençlik yıllarında divan edebiyatından etkilendi. Gazeller ve rubailer yazdı. 1937'den sonra serbest ölçü kullanmaya ve Batı şiirinin tekniklerine yönelmeye başladı. Yeni şiir akımının önde gelen dergilerinden Ses, Hamle, Sokak, Servet-i Fünun-Uyanış'ta ve Gün gazetesinde 1938-1941 yılları arasında ilk şiirleri yayınlandı. Bu şiirlerinde ergenlik çağına ait duygular, çocukluk, masallar ve tekerlemelerin gerçeküstü dünyası gibi temaları kullandı. Hırsız, Trilobit ve Cüneyt adlı şiirlerinin Fransızca çevirileriyle birlikte 45 şiirin bulunduğu He'nin (1942) ardından aynı çizgide on şiirin yer aldığı Lamelif'i (1945) yayımladı. Bütün şiirlerinin toplandığı Om Mani Padme Hum (1953) ,Çelebi'nin içrek ve gizemci şiirini bütünüyle gözler önüne serer. İstanbul dergisinde yayımladığı Benim Gözümle Şiir Davası (Temmuz-Aralık 1954) adlı altı makalede poetikasını açıkladı. Ses, imge, anlam ve düşünce olarak kültürler arası ve metinler arası bir nitelik taşıyan şiirleriyle Asaf Hâlet, Türk şiirinde 'modern gelenekçi' tavrın temsilcisi oldu.

İlk dönem eserlerinin ardından, şiirlerinde dinlerden, ideolojilerden, toplumsal olaylardan çok Anadolu-İran-Hindistan çizgisi üzerinde uzanan bir yaşamın görünümlerini sesler aracılığıyla dile getiren şair, şiirin tıpkı hayatta olduğu gibi soyut araçlarla soyut bir dünya yarattığına inandı. Kendisinden sonra gelen nesli soyut şiir anlayışının Türk Edebiyatı'ndaki ilk tanımlarını yaparak etkiledi. Şiire bakış açısını 'Mesela esasen, müşahhas malzeme ile mücerret olan hayali yaşatabilmektir. Yani mücerret şiir, bilakis mücerret mefhumlu kelimelerden mümkün mertebe soyunmuş olan ve toplu bir halde mücerret bir mana anlatan ve bize o ihtisası veren ruh anının ifadesini taşıyan şiirdir.' diyerek açıkladı. Şiirlerinin yanı sıra eski edebiyat ile ilgili çalışmalarıyla da tanınan Çelebi, Hint ve Fars Edebiyatları üzerine yaptığı çalışmaları dergilerde ve kitaplarda yayınladı. Bu konuda yazdığı makalelerden biri 1949 tarihli Şadırvan Dergisi'nde bulunabilir. Ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanan düz yazıları ve Hint edebiyatı üzerine makalelerini Semih Güngör, Asaf Halet Çelebi incelemesiyle birlikte yayınladı.

Dipnotum

(kaldığım yerden)

Günlük gözlemlerim (7);

Bir yılın muhasebesini vermeye yeltenen kişi, eğer dürüst bir yazarsa, o yılın o alandaki belli başlı ürünlerini, etkili olmuş dergileri, gazete sayfalarını izlemek, bunlardan okuru haberdar etmek zorundadır. Bizde ne yapılıyor dersiniz? Bu işi üstlenenler, her şeyden önce, dürüst bir edebiyat kâtibinin yapması gereken dökümün bile üstesinden gelemiyorlar. Onlar, düşündaşlarının, beğenidaşlarının, yandaşlarının, tanıdık ve dostlarının adını anıyorlar, övgüsünü yapıyorlar ya, iş becerildi, görev yerine getirildi demektir. Açıkça, ayıp olmasın diye olacak herhalde, rahatlarını kaçırdıkları için sevmedikleri yazar ve yayın organlarını da şöyle bir değinip geçmeleri adettendir. Ama bellidir ki, dergiyi izlemiştir, eline kazara geçen bir-iki sayıyı, bütün sayıların aynası gibi yutturmaya çalışmaktadır. Andığı yazıları okumamıştır, okumuşsa da ne dediğini pek anlamamıştır.

İyi edebiyat kâtibi araştırmaya geçebilir ama kötü edebiyat kâtibinin iyi bir edebiyat kâtibi olması hemen hemen olanaksızdır. Çünkü iyi edebiyat kâtibi, ileriye yönelik bir gelişim evresi içindedir. Kötü edebiyat kâtibi ise, çıkarcı bir zihniyetin batağına saplanıp kalmıştır.

(yarın yeni bir yazıya merhaba…)

TARİHTE BUGÜN ÖNEMLİ OLAYLAR

* 1729 - Türkiye'de ilk kitap, Mehmet Bin Mustafa'nın (Vanlı) kaleme aldığı Sıhahı Cevheri (Vankulu) adlı sözlük basıldı. İbrahim Müteferrika, ilk Türk matbaasını İstanbul'da Sultanselim'deki konağında kurmuştu.

* 1747 - İlk zührevi hastalıklar kliniği Londra'da açıldı.

* 1790 - Osmanlı-Prusya ittifakı.

* 1865 - ABD Temsilciler Meclisi, köleliği yasaklayan yasayı onayladı.

* 1876 - ABD'de ülkedeki tüm kızılderililer kendilerine ayrılmış özel bölgelerde yaşamaya zorlandılar.

* 1906 - İvan Vasilyeviç Babuşkin kurşuna dizildi. Babuşkin Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (Bolşevikler) kurucularındandı.

* 1915 - I. Dünya Savaşı: Almanya Ruslara karşı zehirli gaz kullandı.

* 1924 - Kültür magazin dergisi Resimli Ay kapandı.

* 1927 - Müttefiklerin Almanya üzerindeki denetimi sona erdi bundan sonra Almanya'nın yeniden silahlanmasını Milletler Cemiyeti denetleyecek.

* 1928 - Türk Eğitim Derneği (TED) Ankara'da kuruldu.

* 1929 - SSCB Leon Troçki'yi sürgüne gönderdi.

* 1930 - Seloteyp 3M şirketi tarafından pazara sürüldü.

* 1931 - Yarın gazetesi başyazarı Arif Oruç ve sorumlu müdürü İzmit'te birer yıldan fazla hapse mahkûm oldular.

* 1931 - Gümrük ve Tekel Bakanlığı kuruldu.

* 1934 - Nazım Hikmet, Nail Vahtedi, Tosun Ömer ve Yonga Ömer beş yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

* 1938 - Atatürk, Gemlik'te sun'i ipek fabrikasını açtı.

* 1942 - Öğrencilere sigara içme ve nişan yüzüğü takma yasağı getirildi.

* 1943 - Almanlar Stalingrad'da yenildi.

* 1946 - SSCB'den esinlenen yeni Yugoslavya anayasasına göre ülke altı cumhuriyetten oluşuyor: Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Slovenya.

* 1950 - Amerika Birleşik Devletleri başkanı Harry S. Truman hidrojen bombası geliştirme programı yürüttüklerini açıkladı.

* 1952 - Yunanistan dışişleri bakanı S. Venizelos'un Türkiye'ye yaptığı resmi gezi sırasında Türk-Elen Dostluk Derneği'nin kurulması kararlaştırıldı.

* 1953 - Kuzey Denizi taşkınlarında sadece Hollanda'da 1.800 den fazla kişi öldü.

* 1956 - "Nesebi sahih olmayan çocukların tescili" hakkındaki kanun Meclis'te kabul edildi.

* 1956 - Guy Mollet Fransa başbakanı oldu.

* 1958 - İlk başarılı Amerika Birleşik Devletleri uydusu Explorer I dünya çevresindeki yörüngesine oturdu.

* 1961 - İsrail başbakanı Ben Gurion istifa etti.

* 1961 - Ahmet Emin Yalman Vatan gazetesi'nden ayrıldı.

* 1964 - 15 Ocak günü Kıbrıs sorununu görüşmek üzere toplanan III. Londra Konferansı 19 günlük çalışmanın ardından bir sonuç alınamadan dağıldı.

* 1965 - Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı Türkiye'de ortalama insan ömrü 33 yıl.

* 1966 - Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası'nda 2400 işçi greve başladı.

* 1968 - Vietkong büyük bir saldırıya geçti Saygon'daki Amerikan elçiliği 6 saat işgal edildi.

* 1968 - TRT Ankara Televizyonu deneme yayınına başladı.

* 1971 - İnsanlı ay yolculuklarında bir adım daha: Apollo 14 fırlatıldı. Görevli astronotlar: Alan B. Shepard Jr., Edgar D. Mitchell ve Stuart A. Roosa.

* 1973 - Çetin Altan'ın 4,5 yıl hapsi istendi karikatürist Turhan Selçuk'u döven 3 polis hapse mahkûm edildi.

* 1973 - Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

* 1974 - Seyfi Demirsoy'un ölümüyle boşalan Türk-İş genel başkanlığına Halil Tunç seçildi.

* 1976 - Ankara'da "Evlat acısına son" mitingi yapıldı.

* 1978 - Zonguldak'ta ikramiyesi ödenmeyen 20 bin maden işçisi direnişe geçti.

* 1980 - Tariş *ları: Tariş'te direniş bitti, işçiler işbaşı yaptılar. 22 Ocak'ta güvenlik güçleri arama yapma gerekçesiyle Tariş işletmelerine girmek istemiş, 600 işçi gözaltına alınmıştı.

* 1985 - Başbakan Turgut Özal, Gökova'da termik santral kurulacağını açıkladı.

* 1986 - İşkence konusunda itiraflarda bulunan polis memuru Sedat Caner, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na teslim oldu.

* 1986 - Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) İçel Milletvekili Fikri Sağlar, Türkiye'de 5 yılda 800'den fazla insanın "kayıp" olduğunu söyledi.

* 1990 - Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türk Hukuk Kurumu başkanı Muammer Aksoy, 73 yaşında Ankara'da evinin önünde kurşunlanarak öldürüldü.

* 1990 - SSCB satranç şampiyonu Gary Kasparov, vatandaşı Anatoli Karpov'u yenerek dünya satranç şampiyonu oldu.

* 1990 - Moskova'da ilk McDonald's açıldı.

* 1996 - Patlayıcı yüklü bir kamyon Kolombo'da (Sri Lanka) merkez bankasının kapılarına çarparak infilak etti: en az 86 kişi öldü, 1.400 kişi yaralandı.

* 2000 - Alaska havayollarına ait bir yolcu uçağı Büyük Okyanus'a düştü: 88 kişi öldü.

* 2004 - TL'den 6 sıfır atılması ve Türkiye Cumhuriyeti devleti para biriminin Yeni Türk Lirası olmasını öngören yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı.

* 2005 - Dünyaca ünlü pop yıldızı Michael Jackson hakkında 13 yaşındaki bir çocuğa tacizde bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı.

* 2005 - Afganistan'daki Türk birlikleri, Kabil'deki uluslararası havaalanının sorumluluğunu üstlendi.

* 2006 - Abdullah Öcalan'ın avukatlarından İrfan Dündar, müvekkilinin yeniden yargılanmaya ilişkin dilekçesini, bu konuda yetkili olan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine göndererek başvuruda bulunduğunu bildirdi.

* 2008 - İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde ruhsatsız bir binada maytapların yanarak doğalgaz kazanını patlatmasıyla oluşan *da 23 kişi öldü, 120 kişi yaralandı.

TARİHTE BUGÜN DOĞANLAR

* 1797 - Franz Schubert, Avusturyalı besteci (ö. 1828)

* 1881 - Anna Pavlova, Rus balerin (ö. 1931)

* 1884 - Mehmed Emin Resulzade, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin kurucusu(ö. 1955)

* 1907 - John O'Hara, ABD'li yazar (ö. 1970)

* 1923 - Norman Mailer, Amerikalı romancı (ö. 2007)

* 1935 - Kenzaburo Oe, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Japon romancı

* 1936 - Can Bartu, Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu

* 1937 - Philip Glass, Amerikalı besteci

* 1938 - Beatrix, Hollanda Kraliçesi

* 1942 - Derek Jarman, yönetmen (ö. 1994)

* 1961 - Fatih Kısaparmak, Türk besteci ve yorumcu

* 1964 - Jeff Hanneman, Slayer Gitaristi (ö. 2013)

* 1981 - Justin Timberlake, Amerikalı pop şarkıcısı ve aktör

* 1982 - Elena Paparizou, Yunan şarkıcı

TARİHTE BUGÜN ARAMIZDAN AYRILANLAR

* 1914 - Recaizade Ekrem, Türk edebiyatçı (d. 1847)

* 1945 - Eddie Slovik, 2. Dünya Savaşı sırasında firardan d*ı idam edilen tek ABD askeri (d. 1920)

* 1946 - İsmail Hakkı İzmirli, İslam felsefesi tarihçisi (d. 1869)

* 1969 - Stoyan Zagorçinov, Bulgar yazar (d. 1889)

* 1974 - Samuel Goldwyn, ABD'li film yapımcısı (d. 1882)

* 1982 - Melih Vassaf, eleştirmen ve oyun yazarı (d. 1927)

* 1990 - Muammer Aksoy, Türk hukukçu ve siyaset adamı (d. 1917)

* 2005 - İsmail Hakkı Şen, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1927)

* 2006 - Moira Shearer, İskoç aktris (Kırmızı Pabuçlar) ve balerin (d. 1926)

www.HaberHürriyeti.com / Mustafa Gökçek

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mustafa Gökçek - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi