Günün İçinden – 10.01.2024

Günün İçinden – 10.01.2024

Güzel bir gün, günler, haftalar tüm neşeyle sizlerin yanında olması dileğimle günaydın…

Tebessüm;

YÜZME BİLMİYORUM Kİ

Mühim bir şahsiyet, bir akıl hastalığı kliniğini gezerken delilerin bahçedeki havuza atladıklarını gör ve başhekime dönerek:

-Mükemmel, hastalarınızın her türlü ihtiyacını karşıladığınızı görüyorum. Başhekim teşekkür eder, sonra da sözlerine devam eder:

-Hele siz bir de su doldurabildiğimiz zaman gelin de görün!

Havuzun boş olduğunu öğrenen adamcağız dehşet içinde tramplenin altına koşar ve heyecanla atlamaya hazırlanan deliye "atlamamasını, havuzun içinde su olmadığını" söyler. Deli :

-Ne zararı var? Zaten ben de yüzme bilmiyorum ki!

ZİL ÇALDI... PAYDOS OLDU!

Delileri uçağa bindirmişler, bir şehirden ötekine naklediliyorlardı. Ama o kadar çok gürültü yapıyorlardı ki, sonunda pilot dayanamadı, uçağı ikinci pilota teslim ederek içeride ne olup bittiğini görmek istedi.

Deliler uçakta hep bir ağızdan bağırıp çağırıyorlardı. Baktı, en başta, bir deli, ötekilere uymamış, akıllı, uslu oturuyordu.

-Sen neden bağırmıyorsun? Diye soracak oldu.

Adam:

-Ben bunların öğretmeniyim, diye cevap verdi. Onlarda benim öğrencilerim. Şimdi teneffüsteler de onun için ses çıkartmıyorum.

Pilot, çaresiz yerine döndü. Bir süre geçti. Bir an geldi ki sesler büsbütün kesiliverdi.

Pilot:

-Aman çok güzel! Diye sevindi. Herhalde kendinin öğretmen olduğunu sanan deli, ötekileri derse almış olsa gerek, diye düşündü.

Ama dakikalar geçiyor, arkadan hiç bir ses seda çıkmıyordu. Pilot biraz daha bekledikten sonra merak etti. Gidip bakmak istedi.

Bir de ne görsün! Uçağın kapısı açık ve içeride öğretmenden başka kimsecikler yok değil mi?

Dehşetle sordu:

-Öğrencilerin nerede? Diye...

-Dersler bitti. Hepsini evlerine gönderdim!

Yorum

30 günde ya da 3 saatte bir romanın ilk taslağını yazmak kulağa ilginç bir yazı gibi geliyor. Farklı yazma süreçlerinin hepsinin de denenebileceğine inanıyorum. Edebiyat tarihinde kendine özgü bir yeri olanBeat’ yazarları geliyor aklıma! Uyarıcı maddeler kullanarak hiç uyumadan günlerce yazan mı istersiniz yoksa daktilosuna bir rulo kâğıt takıp elinden geldiğince hızlı, tuşları dövenleri mi? OULIPO’culara ne demeli peki?

Bir yazar / Bir öykü

ÖMER SEYFETTİN

Hakkında

Ömer Seyfettin, (11 Mart 1884; Gönen, Balıkesir - 6 Mart 1920, İstanbul), Türk yazar, asker ve öğretmendir.

Türk edebiyatının önde gelen hikâye yazarlarındandır. Türkiye kısa hikâyeciliğinin kurucu ismidir. Ayrıca edebiyatta Türkçülük akımının kurucularından olup, Türkçede sadeleşmenin savunucusudur.

11 Mart 1884 tarihinde Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğan Ömer Seyfettin, Yüzbaşı Ömer Şevki Bey ve Fatma Hanım'ın ikisi küçük yaşlarda ölen dört çocuğundan biridir. Seyfettin, öğrenimine Gönen'de bir mahalle mektebinde başladı. Babasının tayini nedeniyle önce İnebolu ve Ayancık'a ardından İstanbul'a geldi.

Seyfettin, burada Mekteb-i Osmani'ye başladı. Daha sonra Askeri Baytar Rüştiyesi'nin subay çocukları için açılmış özel sınıfına kaydedildi. Bu okulu 1896 yılında tamamlayarak Kuleli Askeri İdadisi'ne yazıldı. Sonrasında Edirne Askeri İdadi'sine nakil olarak eğitimine arkadaşı Enis Avni ile birlikte devam etti. Bu dönemde ilk edebi çalışmaları olan şiirlerini yazdı. 1900 senesinde idadiyi bitirerek İstanbul'a döndü ve Mekteb-i Harbiye-i Şahane'ye başladı. İstanbul'da Mecmua-i Edebiye dergisinde şiirlerinin yayımlanmasıyla yayın dünyasına girdi. 1903 senesinde Makedonya'da çıkan karışıklık üzerine "Sınıf-ı müstacele" denilen bir hakla okulundan imtihansız mezun oldu.

Ömer Seyfettin, mezuniyetinin ardından piyade asteğmeni rütbesiyle, merkezi Selanik'te bulunan Üçüncü Ordu'nun İzmir Redif Tümeni'ne bağlı Kuşadası Redif Taburu'na tayin edildi. 1906 senesinde İzmir Jandarma Okulu'na öğretmen olarak atandı. Bu dönemde bazı önemli kişilerle tanışma fırsatı buldu. Seyfettin 1909 senesinde Selanik Üçüncü Ordu'da vazifelendirildi. Manastır, Pirlepe, Köprülü, Cuma-yı Bala kasaba ve köylerinde görev aldı. Razlık kasabasının Yakorit köyünde bölük komutanlığı yaptı. Bu dönemde Balkan çetelerinin Türk düşmanlığını dile getirdiği 'Bomba', 'Beyaz Lale', 'Tuhaf Bir Zulüm' isimli hikâyeleri bu görevleri sırasında edindiği izlenimler sonucu yazdı. Yazıları İstanbul'da ve Selanik'te çıkan çeşitli dergilerde takma isimlerle yayımlandı. Ali Canip'e yazdığı meşhur mektubu da bu sırada Yakorit'te yayımlanmıştır. Ömer Seyfettin'in dil konusunda görüşlerini özetleyen bu mektup, Yeni Lisan hareketinin başlamasına sebep olmuştur.

1910 senesinde Ziya Gökalp'in de önerisi ile tazminatını ödeyip askerlik görevinden ayrıldı. Hayatını yazar ve öğretmen olarak sürdürmek için Selanik'e yerleşti. Burada çıkarılan Hüsün ve Şiir dergisinin adı, Akil Koyuncu'nun isteği üzerine Genç Kalemler'e çevrildikten sonra 11 Nisan 1911'de Ömer Seyfettin'in Yeni Lisan adlı ilk başyazısı imzasız olarak yayınlandı. Genç Kalemler yazı heyetini oluşturanlar Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine dağılmak zorunda kaldı. Yeniden orduya çağrılan Ömer Seyfettin, Yanya Kuşatması'nda esir düştü. Atina yakınlarındaki Nafliyon kasabasında on ay süren esareti sırasında sürekli okudu. Mehdi, Hürriyet Bayrakları gibi öykülerini bu dönemde yazdı. Öyküleri Türk Yurdu'nda yayımlandı. Ömer Seyfettin, 1913 senesinde esareti bitince İstanbul'a döndü. 23 Ocak 1913'te Enver Paşa'nın organize ettiği Bab-ı Ali Baskını'na katıldı. Daha sonra askerlikten ayrılarak yazarlık ve öğretmenlik yapmaya başladı. Türk Sözü dergisinin başyazarlığına getirilen Seyfettin burada Türkçü düşüncenin sözcülüğünü yapan yazılar yazdı. 1914 senesinde Kabataş Sultanisi'nde öğretmenliğe başladı. Bu vazifesini hayatının sonuna kadar sürdürdü. 1915 senesinde İttihat ve Terakki Fırkası ileri gelenlerinden Doktor Besim Ethem Bey'in kızı Calibe Hanım ile evlendi. Bu evlilikten Fahire Güner adlı bir kız çocuğu oldu. Ömer Seyfettin 1918 senesinde eşinden boşandı. Daha sonra Anadolu'da uzun seyahatlere çıkarak çeşitli eserler kaleme aldı.

Ömer Seyfettin ölüm tarihi olan 6 Mart 1920'ye kadar geçen zamanda pek çok eser kaleme aldı. Bu dönemde 10 kitap yazan yazar 125 de hikâye yazdı. Hikâye ve makaleleri Yeni Mecmua, Şair, Donanma, Büyük Mecmua, Yeni Dünya, Diken, Türk Kadını gibi dergilerle Vakit, Zaman ve İfham gazetelerinde yayınlandı. Seyfettin, bir yandan da öğretmenlik görevini sürdürdü.

Ömer Seyfettin'in hastalığı 25 Şubat 1920'de artınca 4 Mart'ta hastaneye kaldırıldı. Ünlü yazar, 6 Mart 1920'de Haydarpaşa Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Önceden teşhis edilememiş olmakla beraber, yapılan otopsi sonucunda hastalığının "diyabet" olduğu anlaşılmıştır. Ünlü yazarı hastanede kimse tanımıyordu. Bu yüzden sahipsiz olduğu düşünülüp bedeni kadavra olarak kullanılmak istendi. Tıp öğrencilerinin etrafında toplandığı ceset kadavra yapılmak üzere kesildi. Daha sonra gazetede yayınlanan fotoğrafı görenlerin bir kısmı Seyfettin'i tanıyıp hastaneye koştu.

Cenazesi önce Kadıköy Kuşdili Mahmut Baba Mezarlığı'na defnedildi. Daha sonra buradan yol geçeceği veya araba garajı yapılacağı gerekçesiyle mezarı 23 Ağustos 1939'da Zincirlikuyu Mezarlığı'na nakledildi.

MERMER TEZGÂH

Sonra üşenmedi, ona, ayaküstünde, insanın “düşünen bir hayvan” olduğunu, dalgınlıkla bazen dikkat özelliğini kaybettiğini, “yanılmaz, keskin bir dikkat” in sırf“ düşüncesiz hayvanlara mahsus bir huy sayılacağını uzun uzadıya anlattı. Kapıdan çıkarken:

— Haydi, oğlum, dedi, dünyanın nizamını bozmaya kalkma. Marangozun tezgâhı kalastan olur. Şimdi kırdığın şu mermeri hemen kaldır. Yerine ahşap bir

tezgâh koy!

***

Bir saat sonra Cabi Efendi, Harem iskelesinin koyu lacivert dalgalarında sallanan köhne bir kayığa biniyordu. Dün gitmeye karar verdiği Kız Kulesi’nin niye deniz ortasına yapıldığını keşfedecek, mutlaka bunun da asıl sebebini bulacaktı!

Ama bu sabah erkenden bir cahile ‘dikkatin hakikatini’ öğretebildiği için o kadar memnundu ki...

Bir şair / Bir şiir;

HALİL CİBRAN

Çocuklarınız Sizin Çocuklarınız Değil

Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil,

Onlar kendi yolunu izleyen Hayat'ın oğulları ve kızları.

Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler

Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller.

Onlara sevginizi verebilirsiniz,düşüncelerinizi değil.

Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır.

Bedenlerini tutabilirsiniz,ruhlarını değil.

Çünkü ruhları yarındadır,

Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz.

Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları

Kendiniz gibi olmaya zorlamayın.

Çünkü hayat geriye dönmez,dünle de bir alışverişi yoktur.

Siz yaysınız,çocuklarınız ise sizden çok ilerilere atılmış oklar.

Okçu,sonsuzluk yolundaki hedefi görür

Ve o yüce gücü ile yayı eğerek okun uzaklara uçmasını sağlar.

Okçunun önünde kıvançla eğilin

Çünkü okçu,uzaklara giden oku sevdiği kadar

Başını dimdik tutarak kalan yayı da sever

Hakkında

Halil Cibran'ın en ünlü eserlerinden biri olan ve ilk kez 1923 yılında basılan Nebi adlı eseri, toplam 26 adet şiirden oluşan bir karma şiir denemeleri kitabıdır. El Mustafa adındaki bir kâhinin 12 sene kaldığı Orphalese şehrinden ayrılıp evine gitmek üzereyken bir grup halk tarafından durdurulması ve ana kahraman ile halk arasında insanlık ve hayatın genel durumu hakkında geçen konuşmalar kitabın kendisini oluşturmaktadır. Cibran'ın bu kitapta El Mustafa isimli şahsa verdiği bu isimle peygamber Muhammed'i işaret ettiğini iddia edenler vardır.

Fakat kitaptaki metinler çoğunlukla Matta'ya göre İncil'in 5. bölümünde yer alan İsa'nın Dağdaki Vaaz'ıyla içerik ve üslup açısından benzerlik ve paralellik gösterir. Yazarın İnsanoğlu İsa adlı kitabındaki çalışmalar da dikkate alınırsa El Mustafa'nın Meryem oğlu İsa Mesih olabileceği iddiaları daha da güç kazanmaktadır.

Ermişin Bahçesi Halil Cibran'ın Ermiş kitabının devamı niteliğindedir. Türkçeye çevirisi R. Tanju Sirmen tarafından yapılmıştır.

Dipnotum

Renk, çizgi, hacim yapısının oluşturduğu ve benim görme duyumun algılayabildiği genel bir görüntü dünyası var. Bu görüntü dünyasının kapsamı, brenim görme duyumla doğru orantılıdır. Ne kadar görme duyum varsa, o kadar görüntü dünyam olacaktır.

Bu genel görüntünün içinde belirli bir biçime dikkatimiz çekiliyor. Yani, genel görüntü dünyasını oluşturan çeşitli görüntülerden birisine dikkatimizi yöneltiyoruz. Ama biz önceden, pratik deneyimlerimizle biliyoruz ki belirli biçimlerin belirli adları vardır. Nesneler arasındaki belirli ilişkiler, belirli olaylar –olgular olarak tanımlanır. Örneğin, bir kedinin, bir ırmağın, bir kerpetenin, bir insanın belirli bir biçime sahip olduğunu, doğduğumuz andan itibaren pratik deneyim yapa yapa öğrenmişiz. Diyelim ki, bu genel görüntü dünyam içinde bir insana dikkatimi yöneltiyorum. Ben bu biçimin insan olduğunu önceden sahip olduğum pratik deneyimler yardımıyla hemen biliyorum. Yani belirli bir biçimi belirli bir nesneye benzetiyorum. Nesnelerin bir de hareket olanağı var.

(devamı yarın…)

TARİHTE BUGÜN ÖNEMLİ OLAYLAR

* 1595 - Padişah III. Murat, 49 yaşında öldü. III. Mehmet tahta çıktı.

* 1810 - Napolyon ile Josephine'in evililikleri sona erdi.

* 1861 - Amerikan İç Savaşı: Florida, Birleşik Devletler'den ayrıldı.

* 1863 - Dünyanın ilk metrosu olan Londra metrosunun Metropolitan adı verilen ilk hattı açıldı.

* 1900 - Dünya Şampiyonu, Pehlivan Kara Ahmet, Paris'te "Şampiyonlar Şampiyonu" ünvanını aldı.

* 1903 - Makedonya'daki Osmanlı yönetimine karşı gelişen şiddet *ları nedeniyle Sadrazam Sait Paşa azledildi, yerine Rumeli Islahat Komisyonu Başkanı Mehmet Ferit Paşa getirildi.

* 1919 - Medine müdafaası sona erdi. Medine'deki Osmanlı garnizonu silah bırakan son muharip kuvvet oldu. I. Dünya Savaşı fiilen sona erdi.

* 1919 - İngilizler, Bağdat'ı işgal etti.

* 1920 - Milletler Cemiyeti kuruldu. ABD, Cemiyete katılmadı.

* 1920 - Milletler Cemiyeti ilk toplantısını Paris'te yaptı.

* 1921 - I. İnönü Muharebesi Albay İsmet Bey komutasındaki Türk ordusu, Yunan ordusu ile İnönü'de karşı karşıya geldi. Yunan ordusu yenildi. Zaferin ardından, Albay İsmet Bey, 1 Mart 1921 'de generalliğe terfi ettirildi TBMM Hükümetinin uluslararası itibarı

* 1926 - Heyet-i Fesadiye davası sonuçlandı. Aslında üç ayrı dava söz konusuydu. Çerkes Ethem 'in Kuva-yı Seyyaresi 'nin Bolşevik Taburu Komutanı İsmail Hakkı Bey boşandığı eşini öldürten Miralay Osman Kürt isyanıyla birlikte Ankara muhitinde bir isyan ha

* 1927 - Alman sinema yönetmeni Fritz Lang'ın Metropolis adlı filmi gösterime girdi.

* 1928 - Sovyetler Birliği, Troçki’nin sürgüne gönderilmesine karar verdi.

* 1928 - Sovyetler Birliği’nde, aralarında Troçki’nin de bulunduğu 30 muhalefet lideri Almatı’ya sürüldü.

* 1929 - Tenten'in maceraları adlı karikatür kitabı ilk kez yayımlandı. İleride 40 ayrı dilde yayımlanıyor olacak.

* 1933 - İspanya'da ayaklanmalar yaygınlaştı sıkıyönetim ilan edildi.

* 1940 - Pierre Louys'in Afrodit adlı kitabıyla ilgili davaya başlandı. Kitap müstehcenlikle suçlanıyordu.

* 1944 - Nuri Demirağ'ın fabrikasında üretilen Türk yolcu uçağının ilk uçuş denemesi Yeşilköy'de yapıldı.

* 1945 - Anayasa dilinde yeni Türkçe kelimelerin kullanılması kabul edildi.

* 1945 - Teşrinevvel, Teşrinisani, Kânunuevvel ve Kânunusani aylarının adları, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak olarak değiştirildi.

* 1946 - Ankara Gazeteciler Cemiyeti kuruldu

* 1946 - Birleşmiş Milletler'in ilk genel kurulu Londra'da toplandı. Bu kurulda 51 ülke temsil edildi.

* 1947 - Demokrat Parti 1. Kongresi'nde "Hürriyet Misakı" kabul edildi. Raporda Anayasa'ya aykırı yasaların kaldırılması, Anayasa'nın tam olarak uygulanması, yeni seçim yasası hazırlanması ve cumhurbaşkanlığı ile parti genel başkanlığının birbirinden ayrılm

* 1951 - Hasankale-Horasan demiryolu ulaşıma açıldı.

* 1957 - Harold Macmillan, Anthony Eden'in istifasının ardından Birleşik Krallık başbakanı oldu.

* 1958 - Dokuz subayın, isyan muharrikliği yapmak ve fesat çıkarmak'tan tutuklandıkları açıklandı.

* 1961 - Basın çalışanlarıyla ilgili 212 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Bu yasayı protesto eden gazete sahipleri 3 gün süreyle gazete çıkarmama kararı aldılar.

* 1961 - Çalışan Gazeteciler Bayramı kutlanmaya başladı.

* 1963 - Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği kuruldu.

* 1964 - Beatles grubunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk albümleri satışa sunuldu.

* 1965 - Manisa'nın Karakurt köyü'nde gericiler ayaklanarak okul öğretmenlerine saldırdı. 23 kişi tutuklandı.

* 1967 - Cumhuriyetçi Edward W. Brooke, Amerika Birleşik Devletleri senatosunun ilk siyahi üyesi olarak görevine başladı.

* 1968 - Ankara'da Dördüncü Sanayi Kongresi toplandı. Kongre'de "yabancı sermaye" konusu tartışıldı.

* 1969 - Singer'in Kartal Cevizli'deki Dikiş Makineleri Fabrikası, burada çalışmakta olan 450 işçi tarafından işgal edildi.

* 1971 - 500'ü aşkın mülki amir hükümeti protesto için eylem kararı aldı. Başbakan Süleyman Demirel bu nedenle bir genelge yayımladı. "Direnişe geçen memurlar suç işliyor" dedi.

* 1972 - 15 idam kararını bozan Askeri Yargıtay İkinci Dairesi, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkındaki idam kararlarını onayladı.

* 1975 - Yeni İmar Kanunu yürürlüğe girdi.

* 1978 - Sovyetler, Soyuz kapsülü içinde iki kozmonotu, Salyut VI laboratuvarıyla buluşmak üzere uzaya yolladı.

* 1979 - İran Şahı Rıza Pehlevi, ülkesini terk ederek, ailesiyle Mısır'ın Assuan kentine gitti.

* 1982 - Birleşik Krallık'de tarihin en düşük sıcaklığı: -27.2 °C. Bundan önce aynı sıcaklığa 11 Şubat 1895'te ulaşılmıştı.

* 1983 - Türk Hava Yolları'nın Afyon uçağı Ankara'da düştü: 47 yolcu öldü.

* 1984 - Alparslan Türkeş'in tahliye istemi 21. kez reddedildi.

* 1984 - Kürtaj yasal hale geldi.

* 1984 - Amerika Birleşik Devletleri ve Vatikan arasında 100 yılı aşkın bir aradan sonra diplomatik ilişkiler yeniden başladı.

* 1985 - TRT "anı, devrim, özgürlük" gibi bazı kelimelerin kullanımına yasak getirdi.

* 1988 - Yurtdışında basılan 440 yayının ülkeye girmesi yasaklandı.

* 1989 - Küba askerleri Angola'dan çekilmeye başladı.

* 1990 - Basın alanında faaliyet gösteren "Time" ve sinema alanında faaliyet gösteren "Warner" şirketleri birleşerek Time Warner adını aldı.

* 1991 - Amerika Birleşik Devletleri, Irak'a hava akınları ve füze saldırısı başlattı.

* 1992 - "32. Gün" programı, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu tarafından yayından kaldırıldı. Yapımcı Mehmet Ali Birand'la anlaşma feshedildi.

* 1995 - TBMM televizyonu kuruldu ve oturumlar canlı olarak TRT-3'ten yayımlanmaya başladı.

* 1996 - Avrasya feribotu, 4 silahlı kişi tarafından Trabzon Limanı'nda kaçırıldı.

* 1998 - Anayasa Mahkemesi, Refah Partisi'nin kapatılmasına karar verdi.

* 1999 - Susurluk davası kapsamında da aranan Haluk Kırcı yakalandı. Haluk Kırcı Ankara Bahçelievler'de 7 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi gencin öldürülmesiyle ilgili davada 7 kez idam cezası almıştı.

* 2001 - Wikipedia, Nupedia'nın bir parçası olarak hayata atıldı. Beş gün sonra farklı bir site oldu.

* 2001 - Türksat 2A fırlatıldı.

* 2002 - İstanbul Milletvekili Rıdvan Budak hakkında DSP Merkez Disiplin Kurulu tarafından, partiden kesin ihraç kararı verildi.

* 2002 - Merkez Bankası eski Başkanı Gazi Erçel hakkında, dalgalı kura geçilmeden önce bazı kurumlara toplam 5 milyar 188 milyon 900 bin ABD doları satarak, 'görevini kötüye kullandığı' gerekçesiyle dava açıldı.

* 2003 - Maxis tarafından SimCity'in 4. oyunu yapıldı.

* 2006 - Mehmet Ali Ağca, askerlik işlemlerini yaptırmak üzere avukatı Mustafa Demirbağ ile GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesine gitti. Demirbağ, muayene sonucu Ağca'ya askerliğe elverişsiz raporu verildiğini bildirdi.

* 2006 - İran'ın nükleer programı uluslararası krize yol açtı. Tahran atom bombası sahibi olmak istediği iddialarını reddederken, nükleer programının sivil olduğunu ve programını geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. 25 Ocak'ta Fransa, Birleşik Krallık ve

* 2008 - Çin'in merkezi kısımlarının büyük bölümünü ve güneyini etkileyen kar fırtınası başladı.

* 2012 - Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın "şüpheli" olarak yer aldığı iddianameyi kabul etti. İddianamede, Evren ve Şahinkay

* 2012 - Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, tutuksuz yargılandığı İkinci Ergenekon davası kapsamında tutuklandı.

TARİHTE BUGÜN DOĞANLAR

* 1797 - Annette von Droste-Hülshoff, Alman yazar (ö. 1848)

* 1869 - Grigori Rasputin, Rus keşiş (ö. 1916)

* 1881 - Boris Konstantinovich Zaytsev, Rus yazar (ö. 1972)

* 1883 - Aleksey Nik*eviç Tolstoy, Rus yazar (ö. 1945)

* 1887 - José Américo de Almeida, Brezilyalı yazar (ö. 1980)

* 1905 - Akil Öztuna, Türk oyuncu (ö. 1985)

* 1913 - Gustav Husak, 1969-89 arasında Çekoslovakya lideri olan Slovak komünist (ö. 1991)

* 1924 - Eduardo Chillida, İspanyol, Bask heykeltıraş ve ressam (ö. 2002)

* 1936 - Robert Wilson, ABD'li fizikçi, astronom, Nobel Fizik Ödülü sahibi

* 1938 - Donald Knuth, ABD'li yazar

* 1945 - Rod Stewart, 1960'lardan bu yana rock ve pop dünyasını sürükleyen eserleri seslendiren ve besteleyen İngiliz şarkıcı ve besteci.

* 1949 - Kemal Derviş, Türk iktisatçı ve siyaset adamı

* 1949 - George Foreman, ABD'li boksör

* 1953 - Pat Benatar, ABD'li şarkıcı

* 1976 - Remy Bonjasky, Surinam asıllı Hollandalı K-1 Dünya Grand Prix Kick boks şampiyonu

* 1979 - Francesca Piccinini, İtalyan voleybolcu

* 1980 - Nelson Cuevas, Paraguaylı futbolcu, şarkıcı

* 1984 - Marouane Chamakh, Faslı futbolcu

TARİHTE BUGÜN ARAMIZDAN AYRILANLAR

* 1833 - Adrien-Marie Legendre, Fransız matematikçi (d. 1752)

* 1862 - Samuel Colt, ABD'li silah sanayicisi, mucit (d. 1814)

* 1904 - Jean-Léon Gérôme, Fransız9 ressam ve heykeltıraş (d. 1824)

* 1905 - Louise Michel, Paris Komünü'nün önde gelen kadın militanlarından anarşist (d. 1830)

* 1905 - Kārlis Baumanis, Letonyalı söz yazarı (d. 1835)

* 1917 - William F. "Buffalo Bill" Cody, ABD'li asker, bizon avcısı, şovmen (d. 1846)

* 1945 - Osman Cemal Kaygılı, Türk9 yazar (d. 1890)

* 1951 - Sinclair Lewis, ABD'li yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1885)

* 1959 - Şükrü Kaya, Türkiye'nin eski İçişleri Bakanı (d. 1883)

* 1961 - Dashiell Hammett, ABD'li dedektif romanları yazarı (d. 1894)

* 1968 - Ali Fuat Cebesoy, Atatürk'ün silah arkadaşı (d. 1882)

* 1971 - Gabrielle "Coco" Chanel, Fransız moda tasarımcısı (d. 1883)

* 1981 - Richard Boone, ABD'li aktör (d. 1917)

* 1984 - Reşat Enis Aygen, Türk yazar (d. 1909)

* 1985 - Anton Karas, Avusturyalı zither virtüözü besteci (d. 1906)

* 2000 - Semih Günver, emekli Büyükelçi 83 yaşında Ankara'da öldü (d. 1917)

* 2001 - Necati Cumalı, Türk edebiyatının usta kalemlerinden, ünlü şair ve yazar (d. 1921)

* 2007 - Carlo Ponti, İtalya'nın tanınmış film yapımcısı ve aktris Sophia Loren'in eşi, (d. 1912)

www.Haberhurriyeti.com / MustafaGökçek

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mustafa Gökçek - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi