Günün İçinden - 08.11,2023

Günün İçinden - 08.11,2023

Güzel bir gün dileğimle mutlu sabahlar ve tüm dostlarıma, okurlara günaydınlar…

Neşeli ve güleç yüzlü güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle, biraz tebessüm ederek yazıya başlayalım…

Tebessüm

BİR KEDİ DAHA

Akıl hastanesinden kaçan iki deli, karşıdan gelen bekçiyi görünce iri gövdeli bir çınarın arkasına saklandılar. Bekçi, onların ayak seslerini işitmişti. Sordu:

-Kim o?

İçlerinden biri kedi gibi miyavladı. Bu başarılı miyavlamadan sonra bekçi yürüyüp gidiyordu ki, delilerin ayakları altındaki yapraklar hışırdadı. Bekçi geri dönüp yine seslendi:

-Kim var orada? İkinci deli cevap verdi:

-Bir kedi daha.

BİZ YILLARDIR BAKIYORUZ

Akıl hastanesine yeni atanan müdür hastaneyi dolaşmaya karar vermiş. Dolaşırken hastanesinin dışarıya bakan duvarının dibinde bir grup akıl hastasının tek sıra olup duvardaki bir delikten baktıklarını görmüş. Merak içinde yanlarına giderek:

-Yahu hepiniz toplanmış burada ne yapıyorsunuz.

-Hiçbir şey yapmıyoruz sadece bu delikten dışarı bakıyoruz...

Bunun üzerine müdür hastaları kenara iterek:

-Durun birde ben bakayım, demiş ve delikten dışarıya doğru bakmış. Birde ne görsün delik kapalı ve hiçbir şey görünmüyor. Hiddetle akıl hastalarına dönerek:

-Yahu, demiş, Ben baktım bu delikten dışarı bir şey görünmüyor peki siz ne görüyorsunuz:

-Deliler hep bir ağızdan Müdür Bey, demiş. Biz yıllardan beri bakıyoruz bir şey göremedik siz bir bakışta nasıl göreceksiniz ki.

Dipnotum

Şiir – 8

(dünden devamla…)

Tarihin, felsefenin, genellikle bilimin kavramlarından, şiirin sezgiden; bilimin düşünceden, şiirin duygudan; bilimin salt akıldan şiirin salt hayal gücünden oluştuğunu; bilimin soyut, şiirin somut olduğunu ileri süren görüşler, bugünkü bilgilerimiz ışığında inandırıcı sonuçlara götürmüyor. Kavram ve sezginin, düşünce ve duygunun hem bilime hem şiire ortak olduğunu başka yazılarımda oldukça geniş bir şekilde söz etmiştim…

Düşünce veya duyguya, ayırıcı özellik tanınması gerektiği öncülünden yola çıkarsak, aynı sayıda aynı sözcüklerden oluşan iki ayrı ifade biçiminden birinin şiir, ötekisinin düzyazı olduğunu nasıl göstereceğiz?

(devamı yarın…)

Bir yazar / Bir öykü;

DEDE KORKUT

Hakkında

Dede Korkut (Korkut Ata), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı-efsanevi bir bilgedir ve Türkler’ in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabı'ndaki hikâyelerin anlatıcısı ozandır. Destansı öykülerinin ilk anlatıcısı ve bu öykülerin kahramanı olan efsanevi ozandır.

Adı, tarihî kaynaklarda ve çeşitli Oğuz rivayetlerinde kimi zaman sadece "Korkut", kimi zaman "Korkut Ata" olarak geçer; Batı Türkçesinde "Dede Korkut" olarak da anılır. Sirderya havzasında tespit edilmiş halk anlatıları onu bir baksı (Şaman) olarak tanıtırken yazılı kaynaklarda hükümdarlara vezirlik, müşavirlik yapmış bir Müslüman Türk velisi olarak tanıtılmıştır. Oğuzların İslâm'ı kabul edişlerinden önceki dönemlerin bir kâhini (kam, baksı) olduğu, İslamlaşma sürecinde kültürel değişime paralel olarak bir evliya kimliğine büründüğü düşünülür.

Öykülerde, Müslüman Oğuz Türkleri ile komşuları olan Rumlar, Ermeniler ve Gürcüler arasındaki savaşlar anlatılır. Öykülerde olağanüstü olaylar ve kişilere de rastlanır. Bu durum öykülere destansı bir özellik katar.

Dede Korkut kitabında şu öyküler bulunur:

1. Dirse Han Oğlu Boğaç Han

2. Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması

3. Bay Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek

4. Kazan Oğlu Uruz’un Tutsak Olması

5. Duha Koca Oğlu Deli Dumrul

6. Kazlık Koca Oğlu Bey Yiğenek

7. Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı

8. Başat ile Tepegöz

9. Beğil Oğlu İmren

10. Uşun Koca Oğlu Zeyrek

11. Salur Kazan’ın Tutsak Olması

12- Dış Oğuz’un İç Oğuza Baş Kaldırması.

Yorum

Gerçek bir değerin varsa, apayrı bir niteliğin varsa, kimse seni hor göremez, kimse seni yazın dışına itemez! O varken, onun etkisi sürerken, beni görmezlikten geliyorlar, diyemez! Gerçek değerler belki bir süre, kimi zaman oldukça uzun bir süre, gölgede kalabilir. Ama er geç o sanatçı yapıtlarının gücüyle kendini kanıtlayacaktır. Oysa yaşadığı günlerde göklere yüceltilen, övüldükçe övülen, “büyük” şair, yazar çizgisine ulaştırılan kişiler ise ölümünden hemen sonra unutulup gidecektir.

Bugün de abartılan kişiler elbette ki var. Türlü yollardan büyük üne kavuşanla, kavuşmuş görünenler, çeşitli dillere çevrilenler! Bu kişilerin “gerçek hesabı” ölümlerinden sonra görülecektir. Güncel olayların içinde çok “büyük” görünenlerin gelecek kuşakların gözünde aynı değerlerini sürdürebilecekleri kuşkuludur…

Bir şair / bir şiir;

BEHÇET NECATİGİL

Şayet Aşk

Şayet aşkın tohumu

Düşmüşse gönlüne

Suyunu esirgeme

Aşkın hakkını yeme

Pişman olursun ömrünce

Sana gölge verecek dallar

Fışkırır ancak gençlikten

Büyüt bu fidanı ey genç

Hazır yeşermişken

Ne demek istediğimi

Ömrünün ortalarında

Ansızın anlarsın

Alkol kana yayılınca.

Hakkında

16 Nisan 1916 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Kars, Zonguldak ve Kabataş Erkek Lisesi'nde, İstanbul Eğitim Enstitüsü'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. 13 Aralık 1979'da İstanbul'da öldü.

İlk şiiri, lise öğrencisi olduğu yıllarda, 1935'te Varlık dergisinde çıktı. O tarihten ölümüne kadar hep şiirin ve edebiyatın içinde oldu. Şiirlerinde evler, aile, çevre, aşklar, bunalımlar, hastalıklar, yalnızlıklar ve ölüm onun kendine has anlatımı ile, çok defa kısa mısralar halinde dile gelir. Ufku zengin ve derin, sahneler canlandırır.

İlk şiirlerindeki açık ve yalın söyleyiş, sonra soyuta dönük bir havaya bürünür. Eski ve yeni kelimeleri birlikte ustaca şiirine yerleştirir. Mısralarına değişik ve yeni bir biçim oluşturmaya çalışmıştır. Sağlam, tutarlı ve özel bir şiir dünyası vardır.

TARİHTE BUGÜN ÖNEMLİ OLAYLAR

* 1520 - Danimarka Kralı II. Christina’nın emriyle Stockholm Katliamı gerçekleşti.

* 1708 - Valide-i Cedid Camii'nin temeli atıldı.

* 1793 - Paris'te Louvre Müzesi açıldı.

* 1829 - Uzun Mehmed Zonguldak Ereğlisi Kestaneci köyünde ilk maden kömürünü buldu.

* 1864 - Abraham Lincoln ABD başkanı seçildi.

* 1887 - Gramofonun patenti, Alman kâşif Emile Berliner tarafından alındı.

* 1889 - Montana, ABD'nin 41. eyaleti oldu.

* 1892 - Grover Cleveland ABD başkanı seçildi.

* 1895 - Alman fizikçi Wilhelm Röntgen, X ışınını keşfetti.

* 1899 - Bronx hayvanat bahçesi açıldı.

* 1922 - Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşu

* 1923 - Almanya'da Adolf Hitler ve yandaşları tarihe "Birahane Darbesi" olarak geçecek olan *la Bavyera eyaletinin yönetimini ele geçirmek için ayaklandı.

* 1928 - Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Millet Mekteplerinin Genel Başkanlığını ve Başöğretmenliğini kabul etti.

* 1932 - Nazi Partisi, Almanya seçimlerinde, 196 milletvekilliyle yine birinci parti oldu.

* 1932 - Franklin D. Roosevelt ABD başkanı seçildi.

* 1933 - Afganistan kralı Nadir Şah öldürüldü, yerine 18 yaşındaki oğlu Zahir Şah geçti.

* 1935 - Fernand Bouisson Fransa başbakanı oldu.

* 1938 - Almanya'da Yahudilere karşı Kristal Gece olarak bilinen toplu saldırı başladı. Alman polisi, Yahudileri kendilerini savunamaz hale getirecek önlemler aldı.

* 1938 - Atatürk ikinci kez ağır komaya girdi.

* 1939 - George Elser,Hitler'e suikast düzenledi fakat suikast başarılı olmadı.

* 1960 - John F. Kennedy ABD başkanı seçildi.

* 1965 - Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne bağlı Basın ve Yayın Yüksek Okulu açıldı.

* 1971 - İngiliz rock topluluğu Led Zeppelin'in 4. albümleri çıktı. Albümde grubun en çok bilinen şarkısı "Stairway to Heaven" var.

* 1982 - Türkiye'de Referanduma sunulan Anayasa'nın yüzde 91,3 oyla kabul edildiği açıklandı.

* 1988 - Çin'de deprem: 1000 kişi öldü.

* 1988 - ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday George Bush seçildi.

* 1996 - İçişleri bakanı Mehmet Ağar istifa etti. Ağar Susurluk kazası bağlantılı "çete" iddialarıyla suçlanmıştı. Yerine, Meral Akşener içişleri bakanı oldu.

* 2000 - Katılım Ortaklığı Belgesi açıklandı. Bu belge Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinde atması gereken adımları belirliyor.

* 2000 - ABD'de Demokrat aday Al Gore ve Cumhuriyetçi aday George W. Bush'un oyları başa baş çıktı. Oyların tekrar tekrar sayımı sonrası oğul Bush başkan oldu.

* 2009 - El Salvador'da sel 124 kişinin ölümüne yol açtı, 60 kişi kayboldu [1]

TARİHTE BUGÜN DOĞANLAR

* 30 - Nerva, Roma imparatoru (ö. 98)

* 1656 - Edmond Halley, İngiliz bilimadamı (ö. 1742)

* 1847 - Bram Stoker, İrlandalı romancı (ö. 1912)

* 1848 - Gottlob Frege, Alman matematikçi, mantıkçı ve filozof (ö. 1925)

* 1900 - Margaret Mitchell, "Rüzgar Gibi Geçti"nin yaratıcısı, ABD'li yazar (ö. 1949)

* 1906 - Muammer Karaca, Tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1978)

* 1916 - Peter Weiss, Alman yazar (ö. 1982)

* 1922 - Christiaan Barnard, Dünyada ilk kalp naklini yapan doktor (ö. 2001)

* 1922 - Ademir Marques de Menezes, Brezilyalı futbolcu (ö. 1996)

* 1923 - Jack Kilby, ABD'li mühendis ve mucit (ö. 2005)

* 1935 - Alain Delon, Fransız sinema oyuncusu

* 1946 - Guus Hiddink, Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktör

* 1959 - Selçuk Yula, Eski futbolcu (ö. 2013)

* 1974 - Masashi Kishimoto, Naruto'nun çizeri ünlü mangaka

* 1979 - Ömer Rıza, KKTC asıllı Türk futbolcu

* 1980 - Luís Fabiano, Brezilyalı futbolcu

* 1981 - Joe Cole, İngiliz futbolcu

* 1983 - Sinan Güler, Türk basketbolcu

* 1983 - Pavel Pogrebnyak, Rus futbolcu

TARİHTE BUGÜN ARAMIZDAN AYRILANLAR

* 1674 - John Milton, İngiliz şair (d. 1608)

* 1890 - César Franck, Fransız klasik batı müziği bestecisi (d. 1822)

* 1970 - Napoleon Hill, ABD'li yazar (d. 1883)

* 1974 - Wolf Messing, Ünlü Sovyet telepat (d. 1899)

* 1973 - Faruk Nafiz Çamlıbel, şair (d. 1898)

* 1978 - Norman Rockwell, ABD'li ressam, illüstratör (d. 1894)

* 1983 - Mordecai Kaplan, ABD'li haham, eğitimci ve ilahiyatçı (d. 1881)

* 1986 - Vyaçeslav Molotov, Eski Sovyetler Birliği dışişleri bakanı (d. 1890)

* 1998 - Erol Taş, Türk sinema oyuncusu (d. 1926)

www.HaberHürriyeti. com / Mustafa Gökçek

9

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mustafa Gökçek - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi