Son Dakika
19 Ağustos 2019 Pazartesi
”

Kök hücre tedavileri ve kanser

06 Mart 2019 Çarşamba, 08:17

Harvard Tıp Fakültesi Nöroloji Departmanı Öğretim Üyesi, Nörobilim Merkezi, MGH Vektör Geliştirme Merkezi, Deneysel Terapötikler ve Moleküler Görüntüleme Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Bakhos A. Tannous: “Cancer Stem Cells Diagnosis and Therapy: From Bench to Bedside” başlıklı konferansıyla bugün İKÇÜ’ye konuk oluyor.

İKÇÜ Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce, İKÇÜ Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen, kök hücre tedavileri ve kanser başlıklarında tıp dünyasındaki son gelişmelerin gündeme geleceği konferansın başlama saati 6 Mart 2019 (bugün) saat 15.00 olarak belirlendi.

Prof. Dr. Bakhos A. Tannous

• Harvard Tıp Fakültesi, Nöroloji Departmanı (Massachusetts General Hospital)
• Nörobilim Programı
• Nörobilim Merkezi Direktörü
• Deneysel Terapötikler ve Moleküler Görüntüleme Laboratuvarı Direktörü
• MGH Vektör Geliştirme Merkezi Direktörü
Çalışma Konuları
Beyin kanserine yönelik tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak moleküler görüntüleme, gen tedavi, kök hücre ve immünoterapi araştırmaları

Harvard Tıp Fakültesi (Massachusetts General Hospital) Nöroloji Departmanı’nda görev yapan Prof. Dr. Bakhos Tannous; Nörobilim Araştırmaları Merkez Müdürü, Deneysel Terapötikler ve Moleküler Görüntüleme Laboratuvar Direktörü ve MGH Vektör Geliştirme Merkezi Direktörüdür. Prof. Dr. BakhosTannous, üniversitemizin Şubat 2018’de Kalkınma Bakanlığı’na vermiş olduğu İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sinir Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÇÜ-SAM) Altyapı Projesi’ne destek vermiş olup İKÇÜ-SAM ile işbirliği içerisinde olacağını, lisansüstü öğrencilerin ve araştırmacıların son teknolojileri öğrenmek ve araştırmalarını yürütmek için laboratuvarında çalışabileceğini ifade etmiştir.
Ülkemizde artan ve yaşlanan nüfus, ortalama yaşam süresinde yükselme, sağlık hizmetlerinde ve ilaca erişimde iyileşme, artan refah düzeyi ve farkındalık gibi faktörler nedeniyle ilaç ve tıbb icihaz talebinin artması sosyal güvenlik harcamalarında artışa neden olmaktadır. Sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm programı kapsamında uzun vadede Türkiye’nin küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim merkezi olması, ilaç ve tıbbi cihaz alanında rekabetçi bir konuma ulaşması için yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen ve yurt içi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçilmesi istenmekte ve bu amaçla orta vadede yerli üretim kapasitesinin artırılması, Ar-Ge ve girişim ekosisteminin geliştirilmesi, uzun vadede yeni molekül geliştirebilen, daha yüksek katma değerli ilaç ve tıbbi cihaz üretebilen bir yapıya kavuşarak küresel değer zincirlerinde etkinliğin artırılması öngörülmektedir.
Bu çerçevede Prof. Dr. BakhosTannousgibi beyin kanserine yönelik tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak moleküler görüntüleme, gen tedavi, kök hücre ve immünoterapi araştırmaları yapan ve bu alanda sayısız patente sahip bir bilim adamının üniversitemizi ziyaret ederek deneyimlerini paylaşması üniversitemizde yapılan ilaç ve tıbbi cihaz araştırmalarının daha ileriye taşınması ve uluslararası işbirliklerinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz