Bahçeli: "Sorumluluk sırası ekonomik aktörlere gelmiştir"

Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuştu: "Ortamı geren ABD" "Denetim yetkisi TEDAŞ’a tekraren verilmelidir" "Bizim masamız yuvarlak değil, köşelidir"

Süfyan Kızılarslan / Ajans Bizim / Türkiye / ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, temel gıda ürünlerindeki KDV indirimiyle fiyatların yüzde 7 ucuzladığını belirterek, "Devlet üzerine düşeni yapmış, sorumluluk sırası ekonomik aktörlere gelmiştir" dedi. 

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, MHP kurullarının Kızılcahamam çalışmalarına değinerek, "MHP A’dan Z’ye çelik gibidir, gelişmelerin önündedir, iç ve dış gündeme de hâkimdir" dedi. 

Dünyanın " Rusya-Ukrayna arasındaki nükseden yüksek tansiyonun ağır sonuçlarına, neden olacağı küresel alaboraya odaklandığını" belirten Bahçeli'nin konuşması satırbaşlarıyla şöyle:

"-ABD Başkanı Biden’in, 'dünya savaşı' ihtimalini telaffuz etmesi kovid salgınından çok daha vahim bir tehlikenin ayak sesi, krizin sınırlı bir alanda kalmayıp çok geniş bir coğrafyaya yayılabileceğinin ön haberidir."

"-Bu tip bir vahşete, böylesi bir cinayete hiçbir ülke kalkışmamalıdır.'

"-Rusya Dışişleri Bakanı’nın dün yaptığı, 'müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz' açıklaması derin karamsarlık ortamında iyimserliği besleyen bir çıkış olarak değerlendirmelidir."

"-Rusya ile Ukrayna kutuplaşması yalnızca bu iki ülkenin sorunu olmaktan çıkmış, dünyanın kafa yorduğu, üzerinde düşündüğü bir numaralı gündem konusu haline gelmiştir."

"-Bir yanda krizin kademe kademe artışını tahrik eden, kışkırtan, bu suretle stratejik hesaplarını canlı tutan ülkeler varken, diğer yanda gerginliğin yatışmasını, barış ve istikrar rejiminin kurumsallaşmasını arzulayan ülkeler bulunmaktadır.

"-Türkiye bu ikinci seçenekte yer alan ülkelerin başını çekmektedir. Çünkü Rusya-Ukrayna arasında çıkacak bir savaşın en fazla mağduru olacak, muhtemel badirelere en çok maruz kalacak ülke Türkiye’dir."

"-Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın arabuluculuk rolü değerlidir, saygındır, samimidir, bölge barışına hizmettir, elbette hayırlı sonuçlara vesile olması yegane dileğimizdir."

"Ortamı geren ABD"

"-Objektif bir bakış açısıyla söylersek Rusya-Ukrayna arasındaki karşılıklı mevzilenmeyi sertleştiren, devamlı savaş uyarısı yapan, çatışma çıktı çıkıyor mesajları paylaşan ülke ABD’dir."

"-Ortamı geren ABD, Kiev Büyükelçiliğini boşaltma kararının yanında, Ukrayna’daki vatandaşlarını ülkeden ayrılmaya çağırmıştır."

"-Ukrayna’da süregelen panik havasının güçlendirilmesi sistematik ve yıkıcı bir siyaset stratejisi olarak ilerletilmektedir ve faillerinin hüviyeti açıktadır."

"-ABD yönetiminin güçlü istihbarat bilgilerini delil gösterip savaş tarihine kadar uluslararası toplumu diken üstünde tutan iddialarının doğru olup olmadığı kısa süre içinde açıklık kazanacaktır."

"-Bu mevzi bakışların, bu ucuz yaklaşımların karşımızdaki krizin çözümüne hizmet etmeyeceği de olağandır, ortadadır."

"-MHP, bu zorlu süreçte, bu sıkıntılı günlerde, devletimizin ve hükümetimizin kararlılıkla ve sonuna kadar yanındadır, tarafı ve tavsiyesi de barıştır, sağduyudur, çıkarlara, egemenlik haklarına kalıcı ve karşılıklı saygıdır."

 "Sıra ekonomik aktörlere gelmiştir"

"-Bugün döviz kuru artınca fiyat etiketlerini gecikmeksizin kabartanlar, döviz kuru indiğinde aynı ihtimam ve iradeyi göstermemişlerdir."

"-Bu nedenle ekonomik özgürlüğün yanında, ekonomik adalet, ekonomik ahlak, ekonomik güvenlik ve ekonomik eşitlik kuramsal bir özlemden çıkıp toplum ve millet hayatına nüfuz etmek durumundadır."

"-Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır. Stokçuların üzerine gidilmelidir."

"-KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 1’e çekilmiştir."

"-Dünden itibaren, etten peynire, çaydan kahveye, şekerden yemeklik yağlara, meyveden sebzeye, bakliyattan makarnaya, balıktan pirince varıncaya kadar temel gıdaların fiyatları yüzde 7 ucuzlamıştır."

"-Bu ürünlerin enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığı olduğu malumlarınızdır. Alınan bu önemli karar inanıyorum ki vatandaşlarımıza nefes aldıracaktır. Devlet üzerine düşeni yapmış, sorumluluk sırası ekonomik aktörlere gelmiştir."

"-Fiyat etiketlerini vatandaşlarımız lehine düzeltmeyenler hakkında gerekli adli ve idari takibat yapılmalı, en ağır cezalar uygulanmalıdır."

"-Nimet-külfet dengesinin kurulabilmesi için herkesin, her sektörün taşın altına elini koyması şarttır, acil bir ihtiyaçtır."

"-Enflasyonla savaş milli seferberlik ruhunun refakatinde geniş bir katılımla icra ve idame edilmelidir.

"-Hiçbir şart altında vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmesine tahammül edemeyiz, buna seyirci kalamayız. Hayat pahalılığının yükü altında tek bir insanımızın yaşamasına göz yumamayız, böylesi bir haksızlığı kabul ve tasvip edemeyiz."

"Makul sızlanmalara kulak verilmeli"

"-Yüksek elektrik ve doğalgaz faturaları ile artan gıda fiyatlarının insanımızın umutlarına gölge düşürmesine, ısınmalarına ve beslenmelerine ket vurmasına sessiz duramayız."

"-Bize göre makul sızlanmalara, meşru yakınmalara, haklı taleplere şüphesiz kulak verilmelidir. Bilhassa elektrik ve doğalgaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız."

"-Hükümetin bu kapsamdaki çalışmalarını takdirle karşılıyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz."

"-Milletimiz ne istiyorsa onun yanında duracağız. Milletimiz neyden şikâyet ediyorsa onun karşısında yerimizi alacağız."

"-Son günlerde elektrik faturalarındaki yüksek tutarlar vatandaşlarımızı bildiğiniz üzere çok fazla rahatsız etmiş, sanayi tesislerimiz, özel sektör kurum ve kuruluşlarımız da bu rahatsızlığa ortak olmuşlardır."

"-Elektriğin satan dağıtım şirketleri olmayıp görevli tedarik şirketlerdir. CHP yönetiminin konuyla ilgili iddia ve ithamları asılsızdır, cahilcedir, kriz çıkarmaya yöneliktir."

"-Görevli tedarik şirketlerinin tarifeleri ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenmektedir. Ve bu kurul tarife düzenlemesini yeni baştan ele almalıdır."

"Denetim yetkisi TEDAŞ'e varilmeli"

"-Özel dağıtım şirketleri karlılıklarını artırabilmek ve işletme maliyetlerini azaltabilmek için kestirme yollara tevessül etmektedir."

"-Mesela yetersiz ve niteliksiz personel çalıştırılması, bakım işlemlerinin zamanında yapılmaması, özellikle kırsal alanda oluşan elektrik arızalarına belirli bir arıza sayısına ulaşmadan veya arızanın üzerinden belli bir gün geçmeden müdahale edilmemesi gözümüze çarpan bazı aksaklıklardır."

"-Isparta’da yaşanan elektrik kesintilerinin asıl sebepleri burada aranmalıdır."

"-31 Mart 2021 tarihinde, dağıtım şirketlerinin mali konuları, satış ve satın alma işlemlerine ilişkin TEDAŞ’a ait olan denetim yetkisi kaldırılmış, EPDK’ya devredilmiştir. Bize göre bu denetim yetkisi TEDAŞ’a tekraren verilmelidir."

"-2036 yılında kamuya dönecek olan dağıtım şirketlerinin içinin boşaltılmasına da müsaade edilmemelidir."

"Protesto değil, provokasyon"

"-İnsanlarımızı elektrik faturalarının ablukasından çekip çıkarmak siyaset kurumunun ortak mükellefiyetidir. Ancak bu faturaların istismar edilmesi, yalan yanlış iddialarla insanlarımızın akıllarının bulandırılması sancılı bir siyaset aymazlığıdır."

"-CHP Genel Başkanı’nın 'fatura ödemeyeceğim' sözü ise yasa dışı bir eylemin, sivil itaatsizlik kılıflı bir isyan teşebbüsünün, siyasi bir hezeyanın mahsulüdür."

"-Ödemezse sonucu bellidir, elektriği derhal kesilmelidir."

"-Kılıçdaroğlu’nun fatura ödemem çıkışı bir protesto değil, bayağı bir provokasyondur."

"-Kılıçdaroğlu fatura ödemezse aziz milletimizin ona misliyle fatura ödetmeye gücü yetecek, Haziran 2023 yılında da demokratik hesap sorulacaktır."

"-81 il teşkilatımıza çağrı yaparak Kılıçdaroğlu’na birer kandil göndermelerinin bizzat talimatını vermiştim. Allah var ya, Kılıçdaroğlu onca kandili ne yapacak, nereye koyacak, nasıl muhafaza edecek doğrusunu isterseniz merak içindeyim."

"-CHP Genel Başkanı esasen Kandil’e yabancı değildir. Kandil’e uzak ve mesafeli hiç değildir."

"Bizim masamız yuvarlak değil, köşelidir"

"-Bunların işi gücü toplanıp toplanıp dağılmak, masa etrafında ömür tüketmektir."

"Bir meczup, bir akıl ve izan yoksunu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nı, 'illegal ve suikastçı örgüt' diye karalamaya çalışır, zillet ittifakından bırakınız sadra şifa bir tepkiyi, aksine destek gelir, takdir ve tebrik mesajları paylaşılır."

"-Hayata ve hadiselere karşı etkili hiçbir yorum yapamazlar, herhangi bir görüş ileri süremezler, fikirle temellenmiş bir siyaset önermesi getiremezler."

"-Zillet ittifakı akşam yatıyor Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyor, sabah kalkıyor aynı ezberi tekrarlıyor. Bildikleri bir şey yok, yapacakları bir şey yok, cumhurbaşkanı adayları yok, stratejik hedefleri yok, politikaları yok, geleceğe dair en ufak bir hazırlıkları yok."

"-Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartıştılar. Oturma düzeninin nasıl olacağını konuştular."

"-Sonunda da güç bela, zorlaya zorlaya 12 Şubat akşamı Ahlatlıbel’de altı sandalyeli bir masanın çevresinde 6+1 formatında buluştular."

"-Yeni bir şey söylemekten, ortak bir siyasi program ve gelecek hikayesi üretme becerisinden mahrumiyetlerinin ileri düzeyde olduğu bir kez daha anlaşılmış, açığa çıkmıştır."

"-Biz Cumhur İttifakı’yız. Ne diyeceğimizi biliyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz, nereye ulaşacağımızın şuurundayız. Bizim masamız yuvarlak değil, köşelidir."

16 Şub 2022 - 01:51 - Siyasetgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.


İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi


Anket 2019’un en başarılı belediye başkanı sizce hangisiydi?