Geleceğimiz için Yaban Hayatı korumak zorundayız

İzmir Veteriner Hekimleri Odası 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü için bir mesaj yayınladı. Başkan Gökhan Özdemir imzasıyla yayınlanan mesajda, "Gezegenimizin geleceği için yaban hayatında bitki ve hayvan varlığının korunmamız lazım. Bunun için de sorumlu kurumlarda konunun uzmanlarının görev alması, konuyla ilgili farklı meslek mensuplarına danışarak faaliyetlerin yürütülmesi gerekmektedir" dedi.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü için bir mesaj yayınladı.
Başkan Gökhan Özdemir imzasıyla yayınlanan mesajda, "Gezegenimizin geleceği için yaban hayatında bitki ve hayvan varlığının korunmamız lazım. Bunun için de sorumlu kurumlarda konunun uzmanlarının görev alması, konuyla ilgili farklı meslek mensuplarına danışarak faaliyetlerin yürütülmesi gerekmektedir" dedi.

AÇIKLAMANIN TAM METNİ ŞÖYLE:

Bu yıl 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde dünyamızın içinde bulunduğu durum da dikkate alınarak; "Ormanlar ve Geçim: İnsanları ve Gezegeni Sürdürmek " tema olarak belirlenmiştir.

Orman temelli geçim kaynaklarının önemi ve orman varlığının değerinin, yaban hayatı açısından, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik değerler açısından da unutulmaması gerektiği vurgulanıyor.

Ormanlarda yaşayan yabani fauna ve flora türlerinin gezegenimizin geleceği için önemine dair bilincin tüm toplum kesimlerinde oluşması gerekmektedir. Özellikle de yasa koyucuların ve uygulayıcıların bu konuda büyük sorumluluğu vardır.

Bu sorumluluğun temelinde yaban hayatında bitki ve hayvan varlığının korunmasını sağlamak gelmektedir. Koruma faaliyetlerini başarı ile yürütebilmek için sorumlu kurumlarda konunun uzmanlarının görev alması, konuyla ilgili farklı meslek mensuplarına danışarak faaliyetlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Yaban Hayatı faaliyetlerinin doğal ortamlarında korunmasının yanı sıra kaçakçılığa ilişkin denetimlerin yapılarak ticaretin yönetilmesi, yaban hayatındaki canlı bireyler ve ticareti yapılan ürünler de dahil olmak üzere zoonozlara yönelik koruyucu önlemlerin her zaman aynı ciddiyetle takibi ve uygulanması için gerekenler mutlaka yapılmalıdır.

Ülkemizde gereğinden fazla açılan Veteriner Fakülteleri yerine Yaban Hayatı Hekimliği dalında Uzman Veteriner Hekim yetiştiren yaban hayvanları rehabilitasyonlarına katkı sağlayacak tam donanımlı “Yaban Hayatı Uzmanlığı Merkezleri” açılmalı mezun Veteriner Hekimlere istihdam imkanı sağlanmalıdır.

Yaban hayatında özellikle kış dönemlerinde yapılan rastgele beslemeler, avlaklarda hijyen amacıyla önerilen ilginç yönlendirmeler, evcil ve yaban hayvanı türlerinde mevzuata yansıyan karmaşalar gibi sorunların multidisipliner yaklaşımlarla çözülmesi ülkemizdeki beklentilerimizdendir.

H. Gökhan ÖZDEMİR

Başkan

İzmir Veteriner Hekimleri Odası

Yönetim Kurulu adına

03 Mar 2021 - 22:34 İzmir- Çevre