Çin Tıbbı

Çin Tıbbı, en az 3000 yıl öncesine dayanan geniş bir pratik sağlık ve şifa bilgisini temsil eder. Batılı insanların çeşitli koşullar için reçetesiz s...

+5
Haber albümü için resme tıklayın

Çin Tıbbı, en az 3000 yıl öncesine dayanan geniş bir pratik sağlık ve şifa bilgisini temsil eder. Batılı insanların çeşitli koşullar için reçetesiz satılan çok sayıda ilacı, vitaminleri ve diğer takviyeleri kullanmaya alışması gibi, Çinliler de yerel olarak bulunan çeşitli şifalı otların ve diğer doğal maddelerin kullanımına çok aşinadır. Çoğu batı ilacının aksine, geleneksel Çin bitkileri ve ürünleri yalnızca hastalığın semptomlarını hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda altta yatan nedenleri hafifletmeye de yardımcı olabilir. Vitaminler ve mineraller gibi takviyeler, vücuda ihtiyaç duymadığı besinler ve maddelerle aşırı yük ve dengesizlik yaratabilir. Çin otları ise Çin Tıbbı teorisinin rehberliğinde kullanıldığında vücudun gücünü ve dengesini yeniden kazanmasına yardımcı olabilir. Çin tıbbının en önemli ayırıcı özelliği, insan vücuduna ve yaşam koşullarına holistik (bütüncül) bir bakış açısıyla yaklaşmasıdır.

Çin Tıbbı, vücudun fizyolojik işleyişini tasvir etmek için temel olarak Yin-Yang ve Beş Element teorilerini, Zang-Fu ve Meridyen teorileriyle birlikte kılavuz ilkeler olarak benimser. Kısaca bahsetmek gerekirse:

Yin-Yang Teorisi:

Çin felsefesine göre, fiziksel olarak var olan her şeyin var olmasının sebebi Yin ve Yang niteliklerini göstermesidir; her şey kendi içinde zıttı ile var olur ve zıtlıklar arasındaki denge idealdir. Çin tıbbı da, vücudu Yin ve Yang açısından ele alır. Aralarındaki denge, sağlığın anahtarıdır. Eğer bir kişi hasta ise, bu vücuttaki Yin ve Yang’in dengelerini kaybetmesindendir. Yin temel olarak vücuttaki soğuğu, Yang ise sıcaklığı temsil eder. Genel olarak, bir hastalığın seyri sırasında, başlangıç ​​yavaşsa, vücuttaki semptomlar soğuksa ve buna halsizlik eşlik ediyorsa, hastalık Yin tipine aittir. Aksine, bir hastalığın başlangıcı akutsa, semptomlar sıcaksa ve buna hiper fonksiyon, yani herhangi bir organın fazla çalışması eşlik ediyorsa, hastalık Yang kategorisine girer.

Zang-Fu Teorisi:Zang ve Fu, vücuttaki tüm iç organları ifade eder. Zang-Fu teorisi, çeşitli organların işlevsel durumunun dış belirti ve semptomlar ile nasıl dışarıya yansıdığını açıklar. Dış organlar (deri, kas, tendon, kemik, kan damarı, ağız, kulak, burun ve dil) ile iç organlar arasındaki yapı ve fonksiyon ilişkileri Zang-Fu teorisi ile gösterilmektedir.

Beş Element Teorisi:

Beş Element teorisine göre odun, ateş, toprak, metal ve su maddi dünyayı oluşturan beş temel maddedir. Beş Elementin özelliklerinin yanısıra bunların birbirleriyle olan ilişkilerinin de bir genellemesi yapılır. Çin tıbbında Beş Element teorisi, insan vücudunun fizyolojisini ve patolojisini açıklamak için kullanılır. Qi yani hayat enerjisinin Beş Elementin arasında gezmesiyle hayat oluşur.Bu Beş Element hayatımız boyunca vücudumuzda evrilir ve belirli dönemlerde spesifik elementler daha dominant veya güçlü olabilir. Beş Element teorisine göre Tahta safra kesesi ve karaciğeri; Ateş kalp ve ince bağırsağın; Toprak dalak ve midenin; metal akciğer ve kalın bağırsağın; Su ise böbrek ve idrar torbasının elementidir.

Meridyen Teorisi:

Meridyen teorisi, vücutta bulunan kanalların rolünü fizyolojik ve patolojik koşullar altında inceler ve ayrıca vücuttaki çeşitli organlar arasındaki fonksiyonel ilişkiyi tanımlar. Bu teori, çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisi için önemli bir teorik temel sağlar.

Fizyolojik koşullar altında, kanallar, yani meridyenler çeşitli organları birbirine bağlar ve böylece vücudun farklı bölümleri arasında bir iletişim sağlar; Qi ve Kan akışını kolaylaştırır ve vücudu istilacı mikroorganizmalara karşı korur. Patolojik koşullar altında istilacı bir mikroorganizma, meridyenler yoluyla vücudun yüzeyinden iç bölgelerine geçerek hastalığın ilerleyişini belirleyebilir ve bu meridyenler doğrultusunda bir organın işlevsiz durumu bir organdan diğerine aktarılarak genel işleyişi bozabilir.

Etiyoloji - Hastalıkların Nedenleri

Çin tıbbı teorisinde hastalıkların nedeni iç ve dış nedenler olarak iki ana grupta toplanır. Altı dış hastalık nedeni, bir diğer adıyla altı dış kötülük Rüzgar, Soğuk, Yaz Sıcağı, Nem, Kuruluk ve Ateş iken yedi iç neden (duygular) Sevinç, Öfke, Melankoli, Keder, Korku ve Terör olarak belirlenmştir. Dış düzeyde hastalık, vücudu patojenik istilaya karşı savunmasız hale getiren Altı Dış Kötülükten birine aşırı maruz kalma nedeniyle vücudun rezervlerinin azalması veya tehlikeye atılması nedeniyle oluşur. İçsel düzeyde hastalık ise yedi iç neden olarak kabul edilen, iç organların hissedilen duygusal karşılıklar ile birlikte stres ve işlev bozukluğu sonucu oluşan hastalıklardır.

Patojenez - Hastalıkların Oluşumu, Gelişimi ve Sonucu

Hastalıkların ortaya çıkışı, gelişimi ve sonucu hem vücudun Zheng Qi'si (Normal Qi veya kısaca Qi olarak adlandırılır) hem de ilgili patojenik faktörlerin doğasıyla yakından ilgilidir. Patojenler vücuda saldırdığında, vücudun Qi'si patojenlere karşı bir mücadele başlatır ve Qi ile patojenler arasında bir çatışma oluşur. Çatışmaları, Zang-Fu organlarının ve meridyenlerinin işlev bozukluğuna veya Qi ve Kanın bozulmasına neden olacak şekilde Yin ve Yang'ın normal dengesini bozar. Bütün bunlar çeşitli yerel ve/veya genel patolojik değişiklikleri beraberinde getirir.

Hastalığın Önlenmesi ve Tedavi Prensipleri

Patojenin varlığı bir hastalık için önemli bir nedensel faktör iken, Qi akışının bozulması, bir hastalığın ortaya çıkmasını destekleyen içsel faktördür. Bu nedenle, bir hastalık için önleyici tedavi, hem iç vücut "direncini" güçlendirmek hem de patojenlerin vücudu istila etmesini önlemekle başlamalıdır. Çin tıbbında çeşitli tedavi edici prensipler vardır. Bunlar, bir hastalığın birincil nedenini hedefleyen tedaviyi, daha sonra Qi'yi güçlendirmeyi ve patojenik faktörleri ortadan kaldırmayı; Yin ve Yang'ı yeniden düzenlemeyi; Zang-Fu işlevlerini düzenlemeyi, Qi-kanı regülasyonunu düzenlemeyi hedefler.

Çin şifalı bitkileri ve Reçetesi - Bitkisel Formülasyonlar

Çin tıbbı, bitkileri Soğuk, Sıcak, Sıcak ve Serin olmak üzere 4 özellikte, Keskin, Tatlı, Ekşi, Acı ve Tuzlu olmak üzere 5 tatta, Yükselen / Yüzen ve Alçalan / Batan olmak üzere 4 yönde ve bunların Zang-Fu organlarıyla ilişkileri açısından sınıflandırır. Kullanılan maddelerin çoğu bitki kaynaklı maddelerden oluşmakla birlikte, daha az oranda hayvansal ve mineral kökenli maddeler de kullanılmaktadır. Bir reçeteyi oluşturmaktaki temel prensip, bir formülasyonun bileşen bitkilerini dört fonksiyonel kategoriye ayırır: ana, yardımcı, destekleyen ve kılavuz. Ana bitki, hastalığın nedenini veya ana semptomunu tedavi etmede birincil etkiler üretmeyi amaçlamaktadır. Yardımcı bir ilaç, ana bitkinin etkisini artırır. Adjuvan yani destekleyen otlar, eylemleri açısından üç türe ayrılabilir. Tip 1, ana ve yardımcı bitkilerin daha güçlü bir tedavici etki üretmesine yardımcı olur veya daha az önemli semptomları kendi başına tedavi eder. Tip 2, herhangi bir olumsuz yan etkiyi ortadan kaldırmak için temel ve yardımcı bitkiler tarafından üretilen toksisiteyi azaltır veya ortadan kaldırır. Tip 3, ana bitkininkine zıt eylemler üretir. Bir rehber bitki, diğer etken bitkileri etkilenen bölgeye getirir veya reçetedeki çeşitli bileşenlerin etkilerini koordine eder.

Çin Tonik Bitkileri

Çin tonik bitkileri, vücuttaki çeşitli eksiklik türleri için kullanılır. Bunlar dört farklı alt kategoriye ayrılabilir: Yang Eksikliği, Qi Eksikliği, Yin Eksikliği ve Kan Eksikliği. Bu kategorilerin her birini tedavi etmek için kullanılan şifalı bitkiler, her durumda tek bir organı tedavi etmek gibi kısıtlayıcı özelliklere sahip değillerdir ve her bir duruma uygun şekilde tek tek birleştirilebilir veya kullanılabilir. Bir örnek olarak, tüm tonik bitkilerin en ünlüsü olan Ginseng, ana kullanımı Qi tonik olarak sınıflandırılmasına rağmen, tüm eksiklikler için faydalı bir ilaç olarak kabul edilir.

Yang tonik (Yang canlandırıcı) otlar

Yang tonik bitkileri genellikle Yang Dalak ve Böbrek Eksikliğini tedavi etmek için kullanılır. Yang Eksikliği soğuğa dayanamama, soğukta kalmak istememe ile soğuk ekstremiteler; alt sırt, dizler ve eklemlerde ağrı; frijidite; kısırlık; enürezis; vajinal akıntı; hırıltılı solunum; dilin beyaz kaplaması gibi semptomlarla kendini gösterir. Yang tonikler genellikle sıcaktır ve kurur. Böbrek Yinini korumak için, Yang tonikler genellikle bu toniklerin vücuttaki etkinliğini arttırmak için hazırlanmış Rehmannia adlı bir bitki ile birlikte alınır.

Qi tonik (Qi canlandırıcı) otlar

Qi tonik bitkileri genellikle tatlıdır ve biraz sıcaktır. Dalak ve akciğeri hedef alırlar. Dalak Qi Eksikliğinin Belirtileri yorgunluk, halsizlik, ödem, iştahsızlık, gevşek dışkı, abdominal distansiyon ve anüs ve / veya diğer iç organların kaymasını/sarkmasını içerir. Akciğer Qi Eksikliği, nefes darlığı ve spontane terleme ile birlikte Qi Eksikliğinin birçok karakteristik semptomunu sergiler. Qi ayrıca Kan üretimi ve dolaşımından da sorumludur, böylece Qi tonik bitkileri akut kan kaybından sonra da kullanılır. Gingseng, meyan kökü, geven otu, Dioscorea bitkileri Qi otlarından bazılarıdır.

Yin tonik (Yin beslenme) otlar

İnsan vüdundaki Yin, vücut sıvılarını ifade eder. Yin, Yang'ın fazla aktif olmasının veya sempatik sinir sisteminin aşırı uyarılmasının bir sonucu olarak tükenir ve boşa harcanır. Yin Eksikliği, zihinsel aktiviteden veya kapasitemizin ötesinde çalışmaktan kaynaklanabilir ve bu "tükenmişliğe" neden olabilir. Ayrıca vücudun işlevsel olarak çürümesine zemin hazırlayan yaşlanma, Yin'in kaçınılmaz olarak dejenerasyonunu veya zayıflamasına sebep olır. Sonuç olarak, yaş ilerledikçe cilt daha kuru olma eğilimindedir, sertlik arttıkça, ağrı ve sızılar da daha yaygın hale gelir. Bu nedenle, 40 yaşından sonra bir noktada düzenli bir bitkisel tonik rejimine başlanması önerilir. Kuşkonmaz kökü Yin toniklerinin başında gelir.

Kan tonik (kanı zenginleştiren) otlar

Kan için hazırlanan tonikte bulunan şifalı otlar, sıcak veya nötr bir yapıya sahiptir ve acı veya tatlı olma eğilimindedir. Bu şifalı bitkiler esas olarak anemi ve soluk ten, soluk dudak ve tırnak semptomları dahil olmak üzere Kan Eksikliği durumlarının tedavisinde kullanılır. Çin tıbbı teorisine göre kan eksikliği kendini baş dönmesi, bulanık görme; çarpıntı; kaygı; açık kırmızı adetler veya adetin kesilmesi semptomlarıyla gösterir. Çin Tıbbı, Qi'nin Kan üretimini ve dolaşımını yönlendirebileceğini açıklar. Bu nedenle, Qi ve Kan tonikleri genellikle Kan Eksikliği semptomlarını tedavi etmek için birleştirilir. Karadut, zencefil, kan tonik bitkilerine örnektir.

09 Şub 2021 - 02:15 İzmir- Sağlık


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi


Anket 2019’un en başarılı belediye başkanı sizce hangisiydi?