40 bin sağlık çalışanı covid-19 hastalığına yakalandı

İzmir Sağlık Platformu sağlık çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.


İzmir Sağlık Platformu, sağlık çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini 27 Ekim 2020 tarihinde İzmir Tabip Odası’nda yaptıkları basın açıklamasıyla dile getirdi. 

Basın açıklamasının açılış konuşması İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı tarafından yapıldı. Çamlı, pandemi süresince özveriyle yaşamlarını riske sokarak sağlık hizmeti vermeye çalışan sağlık çalışanları, sürecin iyi yönetilememesi, pandeminin giderek yaygınlaşması sonrasında, yoruldular, tükenme noktasına geldiler. Pandemi sürecinin yönetiminde, söz hakkı bulunmayan, görüş ve önerileri dikkate alınmayan sağlık çalışanların sorunları çözüme kavuşturulmadı. Covid hastalığına yakalanma riski, toplumdaki diğer bireylere göre 10-14 kat fazla olan, sağlık çalışanları için yeterli korunma sağlanamadı. Standartlara uygun kişisel koruyucu ekipman sürekli ve yeterli miktarda sağlanamadı. 40 bin sağlık çalışanı covid-19 hastalığına yakalandı. 100’ü aşkın sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Buna karşın covid-19 hastalığının meslek hastalığı kabul edilmemesi, sağlık çalışanlarına verilen değerin göstergesidir. Yetkliler tarafından sağlık çalışanlarını hakkı ödenmez denmesine ve zaman zaman yapılan açıklamalarla, pandemi ek ödemelerinin yapılacağı duyurulmasına karşın bunlar ya hiç ödenmedi ya da gecikmeli olarak ve düşük miktarlarda ödemeler yapıldı. Yaşanan sıkıntılar bir türlü çözüm getirilmeyen sorunlarımız için İzmir Sağlık Platformu olarak birlikte mücadele etmeye devan edeceğiz. Toplum sağlığı ve sağlık çalışanlarının sağlığı için doğruları söylemeye devam edeceğiz. dedi.

İzmir Sağlık Platformu adına Diş Hekimleri Başkanı Yaman Yamangil okudu. Yamangil, "Giderek uzayan ve ağırlaşan pandemi süreci, sağlık çalışanları için uzun yıllardır biriken, ötelenen, iktidar ve sağlık bakanlığı tarafından görmezden gelinen sorunların daha da belirginleştiği ve açığa çıktığı bir aşamaya geldi" diye konuşan Yamangil aynı zamanda sağlık çalışanlarının itibarının zedelendiğini ve her gün başka bir saldırıya maruz kaldıklarını ifade etti. 

BASIN AÇIKLAMASININ TAM METNİ ŞÖYLE:

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan covid-19 pandemisi, sağlıkta dönüşüm programının
içinde barındırdığı sakıncaları daha da görünür kılmıştır. Sağlığın bir meta olarak alınıp satılabildiği, kar odaklı bir
sağlık sisteminin, toplum sağlığı için ne kadar tehlikeli olduğu yaşanarak görülmektedir. Sağlıkta dönüşüm
programıyla neredeyse ortadan kaldırılan koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Keza
covid -19 pandemi sürecinde esas olarak sağlık çalışanları mücadele etmekte ve bu mücadelenin daha ne kadar
süreceği de belirsiz görünmektedir.
Giderek uzayan ve ağırlaşan pandemi süreci, sağlık çalışanları için uzun yıllardır biriken, ötelenen, iktidar
ve sağlık bakanlığı tarafından görmezden gelinen sorunların daha da belirginleştiği ve açığa çıktığı bir aşamaya
geldi. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de, sistemin aksaklıklarının doğurduğu sorunlar, sağlık çalışanlarına ihale
edilmekte ve her fırsatta sağlık emekçileri halka şikayet edilmektedir.
Gerçeği yansıtmayan ücret artışı haberleri ile bir taraftan yönetimdeki zafiyet örtbas edilmeye çalışılmakta,
her gün yapılan başka bir değişiklikle kamu sağlık hizmetleri paralize edilmekte diğer taraftan sağlık çalışanlarının
itibarı zedelenmekte ve her gün başka bir saldırıya maruz kalmasına sebep olmaktadır.
Bu özel mücadele döneminin koşullarının, pandemiye uygun olarak iyileştirilmediği, bu mücadeleyi
yürütenlerin, eşitlik ve adalet anlayışından uzak görevlendirmelerle mağduriyetlerinin artırıldığı, yakın geleceğe dair
kaygılarının yoğunlaştığı bu günlerde dahi sağlık çalışanları seslerini duyurmakta zorlanmaktadırlar.
Sonu görünmeyen ve başa çıkılamaz bir boyuta ulaşmış olan iş yükü altında, tükenme noktasına gelen
sağlık çalışanlarının. emeklilik ya da istifa sayısındaki artış dikkat çekici boyutlardadır. Emeklilik ve istifaların yakın
bir gelecekte ciddi bir iş gücü kaybı doğuracağı ve kamu sağlık hizmetinin aksayacağı aşikardır. Bununla birlikte
yaklaşmakta olan bu tehlike, akılcı yöntemlerle çözümlenebilir olmasına karşılık en azından devlet tarafından atanma
için bekleyen on binlerce sağlık çalışanının bekletilmesi bile akıldışı görünmektedir.
Son açıklamalarda yaklaşık 40 bin sağlık çalışanının covid -19 hastalığına yakalandığı, 100’ü aşkın sağlık
çalışanının hayatını kaybettiği ifade edilmiştir.
İzmir sağlık platformu olarak aşağıda belirtilen hususlarda acilen çözüm bekliyoruz
1. Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, çalışma ortamları, çalışma saatleri gerçekçi ve bilimsel verilere uygun
olarak organize edilmelidir. Virüs yükünü ve iş yükünü azaltacak düzenlemeler yapılmalıdır. Zor koşullarda
çalışan sağlık çalışanlarına psikolojik destek sağlanmalıdır.
2. Sağlık çalışanlarının korunması için tüm tedbirler alınmalıdır. Standartlara uygun kişisel koruyucu ekipman
yeterli miktarda ve düzenli olarak sağlanmalıdır. Acil ve yoğun bakım gibi yüksek riskli alanların dışında da
kişisel koruyucu donanım kullanımı titizlikle sürdürülmeli, bu alanda görev yapan çalışanların ekipman eksiği
giderilmelidir.
3. Yüksek risk altında bulunan sağlık çalışanları, covid-19 açısından ivedi ve öncelikli olarak düzenli tarama
programına alınmalıdırlar. PCR test pozitifliğinin düşük duyarlılığı dikkate alınarak sağlık çalışanları hem
semptom takibi, hem PCR hem de antikor taraması ile sürekli izlenmelidir.
4. Dünya Sağlık Örgütünün belirttiği üzere; sağlık hizmeti nedeniyle covid-19 enfeksiyonu geçiren bir sağlık
çalışanının zararının tazmini, rehabilitasyonu ve tedavisinin sağlanması sağlık çalışanının hakkıdır. Oysa
ülkemizde temaslı veya hasta olunca, karantinaya alınması nedeniyle veya hastalık izni nedeniyle
çalışamayan kişinin aldığı ücret düşmektedir. Bu konuda derhal düzenleme yapılmalıdır.
5. Evde çocuğunu bırakarak ya da hastalığı aile bireylerine bulaştırma endişesini her gün taşıyarak çalışmak
durumunda kalan sağlık çalışanlarının, ulaşım, barınma, kreş gibi sorunlarının çözümü sağlanmalıdır.
6. Covid-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, bu hastalığa bağlı oluşabilecek zararlar
sebebiyle tüm sağlık emekçilerinin korunması, sadece hukuki değil aynı zamanda etik bir zorunluluktur.
Yaklaşık 130 ülkenin gerek kendi deneyimlerini gerekse bu alandaki mevcut bilimsel bilgileri değerlendirerek
sağlık çalışanlarında covid-19 hastalığını meslek hastalığı olarak kabul ettikleri görülmektedir. Ülkemizde
hala meslek hastalığı sayılmaması sağlık çalışanlarına verilen değerin açık göstergesidir.
7. Sağlık çalışanları için kamuoyu önünde açıklananan pandemi ek ödemelerinin kapsayıcı, net ve adil
olmaması sebebiyle iş barışını bozacağı unutulmamalıdır. Performansa dayalı geçiçi ve adil olmayan ek
ödemeler yerine emekliliğe de yansıyacak şekilde, evrensel standartlara uygun, insan onuruna yaraşır, adil
ve yeterli ücret ilkesi benimsenmelidir.
8. Pandemi koşullarında devam eden sağlıkta şiddet olguları için, yöneticiler öncelikle özendirici tutumlardan
vazgeçmekle başlayarak gerekli önlemleri almalı, sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamalıdır.
Ne kadar süreceği belli olmayan bu salgın sürecinde öncelikle sağlık çalışanlarını korumayı başaramaz, gerekli
desteği sağlayamazsak toplumu koruyamayız. Pandemiye karşı en ön saflarında mücadeleyi yürüten sağlık
çalışanları, kamunun hakkı olan sağlık hizmetine ulaşabilmesi adına, geleceğe dair kaygıları azaltan, güven veren,
içinde yaşadığı toplumun bir parçası olan sağlık çalışanını değerli gören, maddi ve manevi desteği, sözde değil fiilen
ve sürekliliği sağlayarak gösteren bir sağlık yönetimi istiyor.

İZMİR TABİP ODASI
İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI
3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI
GENEL SAĞLIK-İŞ SENDİKASI İZMİR ŞUBE
İZMİR AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ (İZAHED)
İZMİR SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI İZMİR ŞUBESİ (SES)
BBSÇ BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI 2 NOLU ŞUBE
İZMİR AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI DERNEĞİ
TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLARI DERNEĞİ
SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ
TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI İZMİR ŞUBESİ
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ
TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ

27 Eki 2020 - 23:42 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi


Anket 2019’un en başarılı belediye başkanı sizce hangisiydi?