İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi yeni karar aldı. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında staj yapan/yapacak...

+1
Haber albümü için resme tıklayın

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi yeni karar aldı. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında staj yapan/yapacak öğrencilerin stajlarının yüz yüze eğitim yapılıncaya kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar verildiği açıklandı.

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Toplantıda, koronavirüs ( Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan tedbirlere ilave olarak yeni kararlar alındığı bildirildi.

Buna göre;

Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki stajlar ertelendi

*Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında staj yapan/yapacak öğrencilerin stajlarının yüz yüze eğitim yapılıncaya kadar ertelenmesine, oy birliğiyle karar verildiği açıklandı.

Otogar polisine yeni yetki!

*Vatandaşlarımızın Anayasa ve kanunlarda koruma altına alınan seyahat özgürlüğünü temin etmek, sağlıklı ve güvenli yolculuk yapabilmelerini sağlamak, ülke kalkınması açısından önem arz eden karayolunda yolcu taşımacılığı sektörünün Covid-19 salgını nedeniyle yaşadığı kaybı minimize etmek ve sektörün karşılaştığı sorunlara çözüm getirmek amacıyla;

-Yolcu ve araç trafiğinin yüksek olan ilimizdeki otogarda bulunan polis denetim noktalarına, yurt içinde seyahat için otobüs bileti satın almak isteyen yabancı kişilerin geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgelerinin kontrolünün sağlanması amacıyla gerekli sorgulama/doğrulama yetkisinin verilmesine,

-Yurtiçi tarifeli ya da tarifesiz yolcu taşıma yetkisine sahip kişi/şirketlerin kendilerinden bilet almak isteyen yabancı kişileri öncelikle otogarlarda bulunan polis denetim noktalarına yönlendirmeleri ve bu birimlerce yabancı kişilerin seyahat edip edemeyeceğine yönelik sorgulamanın yapılarak seyahat etme izni bulunmayanların bilet almalarına ve otobüse binmelerine izin verilmemesine,

-Otogarlarda görev yapan kolluk personeli sayısının geçmiş yıllarda meydana gelen olay sayısı analizinin yapılarak belirlenmesi ve olay sayısı yüksek olan yerlerde personel sayısının artırılması, bu duruma olanak bulunmayan hallerde ise olay anında bu noktalara kolluk personelinin takviyesini kolaylaştıracak şekilde planlamaların yapılmasına,

-4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 08.01.2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen yetki belgesi olmadan ve/veya belge kapsamları dışında şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetini sürdüren ve haksız rekabete neden olan? can, mal ve yol güvenliğine tehdit oluşturan kişi/şirketlerin hukuksuz faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla ilimiz otogarında ve yol güzergâhlarında denetimlerin artırılarak araçların yetki belgelerinin ve/veya kapsamlarının, yabancı kişilerin seyahat etme izinlerinin ve İlimiz/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik alınan kararların denetimlerinin yapılmasına,

-Usulsüz yolcu taşımacılığı ile ilgili olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirlenen esasları taşımayan ve/veya belge kapsamları dışında taşımacılık yapanlarla ilgili bahse konu aykırılığın durumuna göre Karayolları Trafik Kanununun 114 ile 121’nci maddeleri, Karayolu Taşıma Kanununun 26 ile 27’nci maddeleri ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 64 ile 72’nci maddelerinde yazılı hükümler uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasına,

-Yurt içinde seyahat etme izni bulunmayan yabancı kişileri taşıyan kişi/şirketlere 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 102’nci maddesinin 2’nci fıkrasındaki “Geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahısların ülkeye girmesine, ülkeden çıkarılmasına, ülke içinde herhangi bir araç veya binek hayvan vasıtasıyla veya yaya olarak seyahat etmesine, barınmasına, konaklamasına imkân sağlayan kişiler ile mülkiyetindeki gayrimenkulü kiralayanlara, kanunlarda ayrıca suç olarak tanımlanmayan eylemler nedeniyle tespit edilen her bir yabancı sayısınca bin Türk Lirası idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasına,

-Yol kontrol ve arama noktalarında yapılan denetimlerde kontrolü yapılan aracın göçmen kaçakçılığı suçunun işlenmesinde kullanılan araç olduğunun tespit edilmesi halinde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun “Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araca elkoyma” başlıklı Ek 1’nci maddesi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasına,

-İlimiz/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının aldıkları kararlara aykırı bir durum tespit edilmesi halinde anılan Kurul Kararı uyarınca gerekli işlemlerin titizlikle yapılmasına,

-Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

“30 Oda ve Üzeri Konaklama Tesislerinde sertifika Zorunluluğu”

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 10.10.2020 tarihli ve 16718 sayılı “30 Oda ve Üzeri Konaklama Tesislerinde sertifika Zorunluluğu” konulu Genelgeleri doğrultusunda; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır:

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı Genelge yayımlanmış, süreç içerisinde görülen lüzum üzerine söz konusu genelgeye 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayılı Genelgeyle Güvenli Turizm Sertifikası başlıklı bölüm eklenmiştir.

Gelinen aşamada salgınla mücadeleye yönelik olarak 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu olan Güvenli Turizm Sertifikası 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 30 oda ve üzeri konaklama tesislerince de (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu hale getirilmiş olup 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı Genelgenin G) Güvenli Turizm Sertifikası başlıklı kısmı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“G) GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI

COVİD-19 kapsamında, olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için? Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve tga.gov.tr web adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunludur.

Halihazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin verilmez. Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, 30 oda ile 49 oda arasında kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) 01/01/2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen ‘Güvenli Turizm Sertifikası' koşullarını yerine getirerek, Güvenli Turizm Sertifikasını almaları gerekmektedir.

‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya ikametgah adresi Türkiye sınırları dışında olan, COVID-19 teşhisi konulup sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin bu Genelgede belirtilen koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilir. ”

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

15 Eki 2020 - 20:36 İzmir- Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi


Anket 2019’un en başarılı belediye başkanı sizce hangisiydi?