Hilton İzmir hakkında AHİM'de dava açılacak

Çevreci Avukat Senih Özay HİLTON İzmir hakkında çok çarpıcı bilgiler paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bugüne kadar Hilton İzmir'den tek kuruş alamadığını ileri sürün Özay, İzmir'in, İzmirli'nin hakkını yetirtmeyiz" dedi.

Ünlü Çevre Avukatı Senih Özal, kapatılacağı belirtilen İzmir Hilton Oteli'ni ve işletmesini mercek altına almaya hazırlanıyor. Avukat Özay'ın HİLTON İzmir hakkında diye paylaştığı bilgiler şöyle:

 
Kent malının, kentlinin hakkının geçmişte de, bugün de birilerine peşkeş çekilmesine karşıyız…
Avukat Senih Özay “İzmir’de, Alsancak’ta Hilton Oteli kapanıyor denilince 30 yıllık hikayesine merak saldık… Büyükşehir Belediyesi’nin otelin arsasını hediye etmiş. Otel otopark gelirinin yarısını veririm sana yetsin demiş. Ve hiç vermemiş. İzmirdeki Hilton oteli krizini alacak, borç, tazminat konularını hem amerikan insan hakları mahkemesine taşımayı düşünüyoruz” der.
Çalışmalarını destekliyor, dayanışmada olduğumuz belirtmek istiyoruz.

KAMUOYUNA…
İzmir’de, Alsancak’ta Hilton Oteli kapanıyor denilince 30 yıllık hikayesine merak saldık… Meğer neler varmış?

Büyükşehir Belediyesi otelin arsasını hediye etmiş. Otel otopark gelirinin yarısını veririm sana yetsin demiş. Ve hiç vermemiş.

Şimdi Büyükşehir Belediyesi’nin yöneticilerine, valilere, bakanlara, uyuyanlara bulaşmayalım mı?

1. 16/04/1987 tarihinde Amerika Delaware Eyaleti Hukuku'na bağlı olan Hilton International Co. ve yine Delaware Eyalet Hukukuna bağlı olan General Dynamic Corparation, Büyük Lüksemburg Dükalığına bağlı Shaker Holding yanlarına Mehmet Nazif Günal beyefendiyi ve ayrıca onun şirketi olan Günal İnşaat Sanayi Ticaret Aş.’yi alarak Büyükşehir Belediyesi’ne kapısından girip “Sen Alsancak’ta 1919 Ada ve 6 parseldeki 6605,75 m2’lik arsanın mülkiyet hakkını bize verirsen biz de Günal İnşaat’la binayı yapar, Hilton’u işletir, İzmir’de de turizmi geliştiririz, otopark gelirinin %50’sini de Büyükşehir Belediyesi’ne kaydırırız” diyerek harekat başlatmışlar.
2. Bu projede öne çıkan Hilton Worldwide Manage Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan ve Yönetici Mustafa Fadullah Cerrahoğlu ve Işık Filiztekin gibi üst düzey yöneticilerle bilgi almak amacıyla bir toplantı, görüşme çabası içine girilmiştir.
3. Şirketin sermayesi 22.060.000 $’ı kabul edilerek Büyükşehir Belediyesi’ne 5.184.000 hisse, Günal İnşaata 1.820.00 hisse, Hilton Yabancı 1.706.000 hisse, Hilton Türkiye 500.000, General 2.206.000$, Lüxemburg 8.824.00 $‘lık hisse kurulmuş. Belediyenin edimi ise arsayı tedarik etmesi şeklinde olmuştur.
4. Toplam maliyet planı 65.000.000$ olup o tarihte dolar 800 liradır. İnşaat Günal tarafından 36.150$ olarak düşünülmüştür.
5. Ahmes Khalifa ve Cary Victor’dan oluşan bir icra komitesi kurulmuştur.
6. İhtilaf halinde Londra Uluslarası Ticaret Odasının tahkim ve uzlaşma kurallarının uygulanacağı belirlenmiştir.
7. 33 yıllık bir hikayesi olan Hilton dosyasını, otel spor salonunu Covid-19 ile birlikte kapatıp ardından da ekonomik olarak gerilemeye başlayınca Ekim ayında tamamen kapanması gündeme gelince incelemeye aldık.
8. Büyükşehir Belediyesi’nin 33 yıl boyunca arsasını verdiği dev Hilton Otelinden bir kuruş alıp almadığını merak ettik. Almadığını öğrenince alması gerektiğine ve alınmamasının sorumlularına takıldık.
9. Büyükşehir Belediyesi’nden, Hilton’a mülkiyetini devrettiği arsa karşılığı sözleşmeye bağlanan otopark gelirlerinden hiçbir bedel alamayışında şirket genel kurullarında hisse artışları sırasında sıfırlanmaya nasıl yol açıldığına dair bilgi ve belgelerin istenmesine dair dilekçe hazırladık.
10. Maliye Bakanlığı’na 33 yıl boyunca gelir-gider bilançolarının ortaya çıkarılmasını Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre tarafımıza cevap verilmesini isteyen dilekçemizi hazırladık.
11. Baro Başkanlığı’na, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na; daha çok hukuki yardım yapılarak Ekim ayında terk edileceği, kapanacağı bildirilen Hilton Oteli için belki rehabilitasyona esas olmak üzere tespit belki zeminde 30 yıl evvel belediyece şirkete tahsis edilen tapu varlığının istirdadı, tazminatı, varsa vergi kaçağı takibi konularında avukat grubu kurulmasını ve yardım edilmesi talebimizi ilettik.
12. 30 yıllık Büyükşehir Belediyesi ve Hilton ilişkisine dair İçişleri Bakanlığı’nın teftişlerinin raporlarını isteyen dilekçeyi hazırladık.
13. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan projeyle ilgili sözleşme ve değiştikleri örneklerini isteyen dilekçeyi hazırladık.
14. T.C. İzmir Valiliği’nden Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ortak olduğu Hilton Projesindeki otopark gelirleri tahsiline ilişkin dosyanın suretinin gönderilmesini isteyen dilekçeyi yazdık.
15. Büyükşehir Belediye Başkanlığının mali işler teftiş raporlarını isteyen dilekçeyi hazırladık.
16. Şehir Plancıları Odası’na başvurarak yapının 6605,75 m2 mülkiyeti devredilen arsasıyla inşaatın kar transfer edileceği bildirilen 1000 arabalık çok katlı otoparkının, 30.500 m2 olan 400 odasının, çatı restoranın, 16.000 m2’lik mağazalarının, 10.000 m2’lik iş merkezinin değerlendirilmesini isteyen dilekçemizi hazırladık.
17. ŞPO’na imar planında yapılan değişikliklerle daha önce uygulanmamış bir şey yaparak Hilton’un etrafındaki kaldırımların sıfırlanmasının nasıl mümkün olduğunu soran dilekçemizi hazırladık.
18. 16/04/1987 tarihinden itibaren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları’nın ve Belediye Meclis Üyeleri’nin adları ve soyadlarını talep eden dilekçeyi hazırladık.
19. Konuyla ilgili TBMM’de soru önergesi verilmesi için tasarı ve başvuru dilekçesini hazırladık.
20. Bu konuda gerçeğin ortaya çıkması için Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasının 9. Maddesine göre İzmir Valiliği nezdinde “HİLTON OTELİ'NİN 33 YILLIK GEÇMİŞİNİN EKONOMİK, POLİTİK HİKAYESİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI” ekibinin kurulması hazırlığını yapmaktayız.
21. Stajyer Avukatlar bu olaya ilişkin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu üzerinden hukukumuzu araştırmaktadırlar.
22. Stajyer Avukatlar Hukukumuzdaki Gabin Kurumunu araştırmaktadırlar.
23. Stajyer Avukatlar bu konuda İzmir’in vicdanının sosyolojik ve psikolojik yönlerini ortaya çıkarmak üzere araştırma yapmaktadırlar.
24. Medyanın ilgisini sağlayan bir dosyanın hazırlanıp medyaya sunulması için hazırlıklar yapılmaktadır.
25. Kent Konseyinin, Mimarlar Odasının, Baronun, Kültürpark Platformunun, Mali müşavirler Odasının ve alakalı STK’ların bir toplantıda bir araya gelerek tartışması çalışması başlatılmıştır.
26. Amerikalılar İnsan Hakları Mahkemesi’ne bu konuyu taşımak için gerekli çalışmalarımızı başlattık.(1)
27. Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi (INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS)’ne doğrudan başvuru hakkına yalnızca Amerika Kıtası Komisyonu ve Amerika Sözleşmesine taraf devletler sahiptir. Bir birey, grup veya organizasyon ise, şikayetini öncelikle Inter-American Komisyonu'na (İNSAN HAKLARI AMERİKAN SÖZLEŞMESİ "SAN JOSE PAKTI, KOSTA RİKA" Madde 61/1) iletmeli. Şikayet belirli şartları karşılarsa, Komisyon davayı Mahkemeye gönderecektir. Norm şöyle; Article 611.Only the States Parties and the Commission shall have the right to submit a case to the Court 2 In order for the Court to hear a case, it is necessary that the procedures set forth in Articles 48 and 50 shall have been completed.Tercümesi ise şöyle;Madde 611.Yalnızca Taraf Devletler ve Komisyon Mahkemeye dava gönderme hakkına sahip olacaktır. (UCM’yi andırıyor…Onun Savcısının yerine Komisyon filtre olmuş) 2.Mahkemenin bir davayı görmesi için 48. ve 50. maddelerde belirtilen prosedürlerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Normları şöyle;

Article 481. When the Commission receives a petition or communication alleging violation of any of the rights protected by this Convention, it shall proceed as follows:
a.If it considers the petition or communication admissible, it shall request information from the government of the state indicated as being responsible for the alleged violations and shall furnish that government a transcript of the pertinent portions of the petition or communication. This information shall be submitted within a reasonable period to be determined by the Commission in accordance with the circumstances of each case.b.After the information has been received, or after the period established has elapsed and the information has not been received, the Commission shall ascertain whether the grounds for the petition or communication still exist. If they do not, the Commission shall order the record to be closed.c.The Commission may also declare the petition or communication inadmissible or out of order on the basis of information or evidence subsequently received.d.If the record has not been closed, the Commission shall, with the knowledge of the parties, examine the matter set forth in the petition or communication in order to verify the facts. If necessary and advisable, the Commission shall carry out an investigation, for the effective conduct of which it shall request, and the states concerned shall furnish to it, all necessary facilities.e.The Commission may request the states concerned to furnish any pertinent information and, if so requested, shall hear oral statements or receive written statements from the parties concerned.f.The Commission shall place itself at the disposal of the parties concerned with a view to reaching a friendly settlement of the matter on the basis of respect for the human rights recognized in this Convention.2. However, in serious and urgent cases, only the presentation of a petition or communication that fulfills all the formal requirements of admissibility shall be necessary in order for the Commission to conduct an investigation with the prior consent of the state in whose territory a violation has allegedly been committed.

Tercümesi böyle;Madde 481. Komisyon, bu Sözleşme ile korunan haklardan herhangi birinin ihlal edildiğini iddia eden bir dilekçe veya iletişim aldığında, aşağıdaki şekilde hareket edecektir:

a. Dilekçe veya yazışmanın kabul edilebilir olduğunu düşünürse, iddia edilen ihlallerden sorumlu olduğu belirtilen devletin hükümetinden bilgi isteyecek ve dilekçe veya iletişimin ilgili kısımlarının bir kopyasını bu hükümete sunacaktır. Bu bilgiler, her bir vakanın koşullarına göre Komisyon tarafından belirlenecek makul bir süre içinde sunulacaktır.

b. Bilgi alındıktan sonra veya belirlenen süre geçtikten ve bilgi alınmadıktan sonra, Komisyon, dilekçenin gerekçesinin mi yoksa iletişim stilisti mi olduğunu tespit eder. Aksi takdirde, Komisyon kaydın kapatılmasını emredecektir.

c.Komisyon ayrıca daha sonra alınan bilgi veya delillere dayanarak dilekçe veya yazışmanın kabul edilemez veya usulsüz olduğunu beyan edebilir.

d.Kayıt kapatılmadıysa, Komisyon, gerçekleri doğrulamak için, tarafların bilgisi dahilinde dilekçe veya iletişimde belirtilen konuları inceleyecektir. Gerekirse ve tavsiye edilirse, Komisyon, etkin bir şekilde yürütülmesini talep edeceği bir soruşturma yapacak ve ilgili devletler ona gerekli tüm kolaylıkları sağlayacaktır.

e.Komisyon, ilgili devletlerden herhangi bir kalıcı bilgi vermelerini isteyebilir ve talep edilmesi halinde sözlü beyanları dinler veya ilgili taraflardan yazılı beyanlar alır.

f.Komisyon, bu sözleşmede tanınan insan haklarına saygı temelinde konunun dostane bir şekilde çözülmesine ulaşmak amacıyla ilgili tarafların emrinde olacaktır.

2.Bununla birlikte, ciddi ve acil durumlarda, komisyonun devletin önceden rızasıyla bir soruşturma yürütebilmesi için, herhangi bir ihlalin iddia edildiği gibi, yalnızca kabul edilebilirliğin tüm resmi gerekliliklerini yerine getiren bir başvuru veya tebligatın sunulması gerekir.

İZMİRDEKİ HİLTON OTELİ KRİZİNİ ALACAK, BORÇ, TAZMİNAT KONULARINI AMERİKAN İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BU ŞEKİLDE TAŞIMAYI DÜŞÜNÜYORUZ.

21 Eyl 2020 - 14:19 İzmir- Ekonomi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi


Anket 2019’un en başarılı belediye başkanı sizce hangisiydi?