Ünal Aysal ve Fikret Orman’a cevap var

Gençlik ve Spor Bakanlığı acıklama yayınladı,"Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal doğru söylemiyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal’ın devletten yardım alamadıkları konusundaki yakınmaları üzerine açıklama yayınladı. Aysal’ın, “Yardım alamadığımız gibi hakkımızda bir de dava açıldı” sözlerine de bakanlık, “Bu iddialar doğru değil.Galatasaray Spor Kulübü’nün mevzuattan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Spor Genel Müdürlüğü ile yaptığı sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Bakanlığın, Spor Genel Müdürlüğünce mevzuatın emredici hükümleri kapsamında ve tamamen hukuki zorunluluk nedeniyle kulüp aleyhine çeşitli davalar açılmış ve icra takipleri başlatılmıştır.” dedi.

Haberin ayrıntıları şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal’ın, sarı kırmızılı kulübün devletten üç yıldır yardım almadığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından kulüpleri aleyhine ağır davalar açıldığına ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu öne sürdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Ünal Aysal’ın 27.9.2014 tarihinde yayınlanan birçok gazete de yer açıklamalarında, devletten üç yıldır yardım almadığı ve tam tersine Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Genel Müdürlüğü tarafından kulüpleri aleyhine ağır davalar açıldığına ilişkin olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Ünal Aysal’ın söz konusu haberde yer alan iddialarının herhangi bir dayanağı bulunmadığı gibi, söz konusu iddiaların gerçeklikle herhangi bir ilgisi de bulunmamaktadır. Galatasaray Spor Kulübü’nün mevzuattan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Spor Genel Müdürlüğü ile yaptığı sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Bakanlığın, Spor Genel Müdürlüğünce mevzuatın emredici hükümleri kapsamında ve tamamen hukuki zorunluluk nedeniyle kulüp aleyhine çeşitli davalar açılmış ve icra takipleri başlatılmıştır. Mevzuattan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Genel Müdürlüğü ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüm kulüp, kişi ve kurumlar hakkında da aynı uygulama gerçekleştirilmekte olup, Genel Müdürlüğün sadece Galatasaray’a yönelik herhangi bir uygulaması söz konusu değildir. Başka bir deyişle, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Genel Müdürlüğü’ne karşı olan yükümlülüklerini yerine getiren hiçbir kulüp veya spor kuruluşu aleyhine bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Kaldı ki, yapılan sözleşmelerin gereği olarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena Stadyumu’nun çatısının kapatılması yükümlülüğü olan Galatasaray Spor Kulübü’nün, “Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı” yönündeki iddialarına karşılık olarak yine kulüp tarafından mahkeme kanalıyla yaptırılan bilirkişi incelemesinde bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde teknik olarak bir engel olmadığı tespit edilmiştir. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Ünal Aysal’ın daha önce basın ve yayın organlarında çıkan üç yıldır devletten yardım almadıkları yönündeki açıklamalarına ilişkin olarak Bakanlığımız internet sitesinde 25 Temmuz 2014 tarihinde yayınlanan basın açıklamasında aşağıdaki açıklamalar yapılmıştı. Mülkiyeti veya kullanım hakkı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Genel Müdürlüğü’ne ait birçok spor tesisi ve taşınmaz, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 11’inci maddesi kapsamında bedelsiz veya çok düşük bedellerle spor kulüplerinin kullanımına verilmektedir. Mülkiyeti veya kullanım hakkı Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Spor Genel Müdürlüğü’ne ait olan başta Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena Stadyumu olmak üzere birçok spor tesisi sportif faaliyetlerde kullanılması kaydıyla Galatasaray Spor Kulübü’ne uzun süreli olarak tahsis edilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Galatasaray Spor Kulübü’ne Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmeliği kapsamında da son üç yıl içerisinde 956.286,70 TL. ödül verilmiştir. Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları programlarında yer alan spor kulübü, kurum ve kuruluşlar ile sporculara müsabaka başına ciddi miktarlarda isim hakkı ödenmektedir. Galatasaray Spor Kulübü’nün bünyesinde yer alan futbol, basketbol (bayan-erkek), voleybol (bayan-erkek) ve su topu takımlarının oynadıkları bütün müsabakalar nedeniyle kulübe isim hakkı ödenmektedir. Bu kapsamda Galatasaray Spor Kulübü’ne ve kulübe bağlı şirketlere sadece 2013-2014 sezonunda 16.527.806,88 TL. tutarında isim hakkı ödenmiştir. Futbol liglerinin isim sponsorluğuna ilişkin olarak Bakanlığımıza bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında Ağustos 2010 tarihinde imzalanan 5 yıllık sözleşme kapsamında sezon başına yaklaşık 25 milyon Dolar federasyona ödenmekte ve bu miktar federasyon tarafından Galatasaray Spor Kulübü’nün de içinde bulunduğu futbol kulüplerine dağıtılmaktadır. Hal böyle iken, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Ünal Aysal’ın, Galatasaray Spor Kulübünün devletten üç yıldır yardım almadığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından kulüpleri aleyhine ağır davalar açıldığına ilişkin iddiaları gerçek dışı olup, bu iddialara itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NDAN ORMAN’A YALANLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın, Türkiye’de hiç destek görmemiş bir camia olduklarına ilişkin iddialarının doğru olmadığını öne sürdü.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman’ın 27.9.2014 tarihinde yayınlanan birçok gazete de yer açıklamalarında, “Devletten destek almayan tek kulübüz. Stadı biz yapıyoruz. Stada gelen millet, parayı harcayan millet, ama biz devlete para ödüyoruz. Stadın sponsorluk gelirlerinin yüzde 25’ini Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Genel Müdürlüğüne veriyoruz. Aziz Yıldırım ile Başbakan’a gidip bu statların tapusunu isteyeceğiz. Neyse parasını verip tapusunu alacağız” yönündeki iddialarına ilişkin olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Mülkiyeti veya kullanım hakkı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Genel Müdürlüğü’ne ait birçok spor tesisi ve taşınmaz, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 11’inci maddesi kapsamında bedelsiz veya çok düşük bedellerle spor kulüplerinin kullanımına verilmektedir. Mülkiyeti veya kullanım hakkı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Genel Müdürlüğü’ne ait olan başta İnönü Stadyumu olmak üzere bir çok spor tesisi sportif faaliyetlerde kullanılması kaydıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne uzun süreli olarak tahsis edilmiştir. İnönü Stadyumu ilk defa 1998 yılında Türk sporuna ve Beşiktaşımıza üstün hizmetleri olan rahmetli Süleyman Seba’nın başkanlığı döneminde Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne 49 yıl müddetle tahsis edilmiştir. Bu vesileyle kendisini rahmetle ve şükranla anıyoruz. Mülkiyeti veya kullanımı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Genel Müdürlüğü’ne ait olan ve şehir merkezlerinde kalmış, ekonomik ömürlerini doldurduklarından yıkılarak yeniden yapılması gereken çok sayıda stadyum ve diğer spor tesisleri, Toplu Konut İdaresi veya belediyelerimiz ile yapılan protokoller çerçevesinde değerlendirilerek, elde edilen gelirlerle de, günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak tarzda modern tesisler yapılarak işletmeye açılmaktadır. İstanbul’da yer alan kulüplerimizden birisi kendisine tahsis edilen stadyumu, parça parça yıkarak aynı yerinde kendi imkanları ile yeniden inşa etmiştir. İstanbul’da bulunan bir diğer külümüz ise kendisine uzun süreli intifa hakkı verilen ve şehir merkezinde bulunan stadyum üzerindeki haklardan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Genel Müdürlüğü’ne olan borçlarına mukabil sarfınazar etmiş ve buranın satışından elde edilen gelirle ve bir kısım imalatlar da kendisi tarafından karşılanması kaydıyla, TOKİ tarafından nispeten şehir dışında yeni stadyum yapılarak, ilgili kulübün eski stadyum üzerindeki hakları da dikkate alınarak ve yeni şartlarla ilgili kulübe tahsis edilmiştir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü ise Sayın Yıldırım Demirören’in başkanlığı sırasında İnönü Stadyumu üzerindeki tahsis hakları devam ederken başlatılan çalışmalar doğrultusunda yeni stadyumun aynı yerde yapılmasına karar vermiştir. Bakanlığımızca İnönü Stadyumu’nun yıkılarak aynı yerinde yapılmasına ilişkin prosedürler konusunda ilk günden gerekli kolaylıklar gösterilmiş ve Sayın Fikret Orman’ın başkanlığı döneminde kulüp tarafından inşaata başlanılarak yeni yapılacak olan stadyumun tüm yapım giderlerini de benzer uygulamalarda olduğu gibi yine kulüp tarafından üstlenilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Genel Müdürlüğü’nün mülkiyeti veya kullanımında bulunan ve spor kulüplerine tahsis edilen spor tesislerinin isim haklarının yüzde 25’i yönetmelik hükmü gereği ilgili kulüpler tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’ne ödenmesi gerekmektedir. Elde edilen bu gelirle de başta amatör spor kulüplerinin tesis ihtiyaçları karşılanmaktadır. Stadyumların kira veya tahsis bedelleri belirlenirken kulüplerin yapacakları yapım, bakım ve onarım ile işletme giderleri dikkate alınmaktadır. Beşiktaş İnönü Stadyumu’nun tünel tarafında yer alan ve mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait yaklaşık 8 dönümlük taşınmaz ile mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Genel Müdürlüğü’ne ait başka yerlerde bulunan taşınmazlar takas yapılarak yeni İnönü Stadyumu’nun yapılabilmesini teminen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nce Beşiktaş Jimnastik Kulübüne tahsis edilmesi karar altına alınmıştır. Sayın Fikret Orman’ın açıklamalarında Vodofone Arena Stadı ile birlikte sponsorluk gelirlerinin 217,5 milyon Dolar’a ulaştığı yönündeki açıklamaları dikkate alındığında yeni stadyumun yapılması ile birlikte Beşiktaş önemli gelir kaynaklarına ulaşacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları programlarında yer alan spor kulübü, kurum ve kuruluşlar ile sporculara müsabaka başına ciddi miktarlarda isim hakkı ödenmektedir. Bu kapsamda Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün bünyesinde yer alan futbol, basketbol (bayan-erkek), voleybol (bayan-erkek) ve hentbol takımlarının oynadıkları bütün müsabakalar nedeniyle kulübe isim hakkı ödenmektedir. Bu kapsamda Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne ve kulübe bağlı şirketlere sadece 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında toplam 20.919.927,82 TL isim hakkı ödenmiştir. Futbol liglerinin isim sponsorluğuna ilişkin olarak Bakanlığımıza bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında Ağustos 2010 tarihinde imzalanan 5 yıllık sözleşme kapsamında sezon başına yaklaşık 25 milyon Dolar olmak üzere 5 sezon için 125 milyon Dolar federasyona ödenmekte ve bu miktar federasyon tarafından Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün de içinde bulunduğu futbol kulüplerine dağıtılmaktadır. Hal böyle iken, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman’ın Beşiktaş’ın, Türkiye’de hiç destek görmemiş camia olduğuna ilişkin iddialarının doğru olmadığını kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”

İSTANBUL, (DHA)

28 Eyl 2014 - 16:06 - Spor


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi


Anket 2019’un en başarılı belediye başkanı sizce hangisiydi?