Kadir Geceniz Kutlu Olsun

Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.

Haber albümü için resme tıklayın

Kadir gecesi, Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen müslümanların en mübarek gecesidir. Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur’an’ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir..

Kadir, sözlükte, hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. Dini literatürde, “leyletü’l kadr” şeklinde Kur’an-i Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kur’an-ı Kerim’in 97. Kadir suresi, bu gecenin fazileti hakkında bizlere bilgi vermektedir.Kur’an-ı Kerim’in Kadir gecesinde indirildiği ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmektedir. Hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiği anlaşılmaktadır.
Kadir Gecesi, yüce dinimiz İslam’ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir Gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kur’an nuru ve Peygamber müjdesiyle parlayan, alnı secde izleriyle nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.Kadir gecesinde ayrıca“takdir-i ilahi” tecelli ederek bir senelik program belirlenir ve görevli meleklere tevdi edilir. Meselâ rızık, yağmur, nebâtat, zenginlik, fakirlik…vs. gibi işler Mikail’e (a.s), doğum, ölüm ve ecel.. vs. gibi işler Azrail’e (a.s), deprem, zelzele, fırtına, felaketler.. v. s. gibi işler de Cebrâil’e (a.s) teslim edilir. Yani Cenâb-ı Mevlâ (c.c) bir senelik programı belirleyip, görevli bu meleklere teslim eder. Ne zaman? İşte bu Kadir Gecesi’nde. Böyle faziletli bir gecenin bizlere verilme sebebi olarak şöyle bir olay nakledilir:

Peygamber Efendimiz (s.a.v), daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerine kıyasla, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olmasına üzülüyordu:

“Önceki ümmetler iki yüz, üç yüz, dört yüz sene yaşıyordu. Dolayısıyla Allah’a (c.c) daha çok ibadet ediyorlardı. Benim ümmetim ise, en fazla altmış, yetmiş sene yaşıyor. Bu sebeple önceki ümmetlerin yapmış olduğu sâlih amellere ne yapsalar yetişemez ve kıyamet günü, diğer ümmetlere karşı mahcup olurlar” diye korkuyordu. Cenâb-ı Mevlâ (c.c) habibinin bu üzüntüsünü telafi etmek için böyle bir gece verdi ve Resûlullah Efendimiz’e (s.a.v):

– Ey habibim! Üzülme! Senin ümmetine öyle bir gece verdim ki, o gecede yapılan taat ve ibadet bin aydan daha hayırlıdır, buyuruncaResûlullah Efendimiz (s.a.v) rahatladı.Bir diğer rivayette şöyle anlatılır:Henüz İsa’nın (a.s) gönderilmediği ve Yahudiliğin hak din olduğu zamanlarda, İsrailoğullarından bir yiğit, kahraman kişi tam bin ay Allah (c.c) yolunda cihat etmiş, bin ay, yani tam bir ömür boyunca. Bu olayı Peygamber Efendimiz (s.a.v) duyunca;

-Bu insanlar ne kadar çok amel etmiş ve çalışmışlar. Benim ümmetimin hali ne olacak? Benim ümmetimin ömrü bunları yapacak kadar uzun değil, diye üzülmüş.

İşte bir rivayete göre de habibinin bu üzüntüsünü teselli etmek için, Cenâb-ı Mevlâ (c.c) bu geceyi vermiş ve Kadir Sûresi’ni indirmiştir.

– Ey habibim üzülme! Ümmetine öyle bir gece verdimki, bin aydan daha hayırlıdır, buyurmuşlardır.

Peygamber Efendimiz bu güzel gece için şöyle buyurmuşlardır: “Faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı”müjdesini vermiştir.

“Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır.”demişlerdir.

Bu gece nasıl dua edelim diye soran Hz. Aişe’yede ”Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affet” diye dua etmesini söylemiştir..

“Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur”ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir.”diye buyurarak bizleri bu gece için tavsiyelendirmişlerdir.

“Hz.Mevlana bir gazelinde Kadir Gecesiyle ilgili şu dizeleri yazmıştır: Ey kardeşim bir gececik de uyumasan ne olur?
Mum gibi uyanık olsan, kıvılcım gibi diri olsan ne olur?
Gök kapıları geceleyin açılır, bahtlar gece uyanır.
Sen de ay gibi uyuma da talih yıldızın parlasın, güzelleşsin.
Sen göklere mensup bir kişi isen, elbette o âleme özlemin vardır.
Bu kirli dünyada gökyüzünden uzak kalamazsın;
yücelerden başla bir yerde yatıp uyuyamazsın ki!
Geceleyin yürü ki, yollar geceleyin alınır; menzillere geceleyin varılır.
Eğer sen O eşsiz padişahı istiyorsan, O’nun yoluna koyulmak için sefere çıkmışsan bu sefer de uyuma.İşte Mevlana bu beyitleri ışığında; Kadir gecesini en güzel şekilde ihya etmenin geceyi uyanık geçirerek ibadetle meşgul olmanın önemini vurgular. İbadetlerin sürekli olması kadir gecesinin Ramazanın son on tek gecelerinde aranması söylenmiştir.

Allah Kadir gecesini hakkıyla idrak edip yaşamayı cümlemize nasip etsin

HAFTANIN AYETLERİ

“Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar.

Kadîr sûresi, 1-5

“Biz Kur’an’ı kutlu bir gecede indirdik.”

Duhân 3

HAFTANIN HADİSLERİ

“Kadir Gecesi’ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.”

Ayşe (r.a.), Peygamber Efendimiz’e: “–Ey Allah’ın Resûlü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz de:
“Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et!” buyurmuştur.

HAFTANIN ESMA-ÜL HÜSNASI

EL KADİR

O güçlü ve kuvvetli olandır.O’nun her şeye gücü yeter ve hiçbir şey O’na güç gelmez .İstediği şeyi istediği an tam ve kusursuz var eder O’dur.Var olan tüm aleme düzenini veren sadece O’dur.Bir yaprak dahi düşse bu O’nun izniyledir.Var olan hiçbir dişi O izin vermeden hamile kalamaz ve O izin vermeden hiçbir dişi doğuramaz.O kudretine ayna olsun diye kâinatı var etmiştir.Evrende sayısı bilinmeyecek âlemlerin düzen içerisinde olması ve hiçbir kargaşa ve karmaşa olmayışı el kadir isminin tecellisidir.

RAMAZAN AYININ GÜNLÜK DUALARI

27.Gün Duası:Allah’ım! Bu günde bana kadir gecesinin sevabını lütfeyle; işlerimi zorluktan kolaylığa dönüştür; mazeretlerimi kabul buyur; günah ve vizr-ü vebalı üzerimden kaldır; ey salih kullarına şefkatli olan!​

28.Gün Duası:Anlamı: Allah’ım! Bu günde müstehap (sünnet) amellerden nasibimi çoğalt; - dünya ve ahirette- sorumlu olduğum şeyleri hazırlayarak bana lütuf ve bağışta bulun; bugünde vesileler arasından sana vesilemi yakınlaştır bana; ey ısrarla –yalvaranların- ısrarı kendisini –başkalarıyla ilgilenmekten- alıkoymayan –Rabbim-!

29.Gün Duası: Allah’ım! Bu günde rahmetinle beni kapla; bu günde bana -iyi amelleri yapmak için- tevfik ve -kötü amellerden- korunma -gücü- lütfeyle ve beni şüphe ve suç unsuru addedilebilecek şeylerin karanlığından temizle; ey mümin kullarına merhametli olan -Rabbim

30.Gün Duası: Allah’ım! Bu günde tuttuğum orucu kendin ve resulün beğendiği şekilde mükâfatlandırıp kabul buyur ve onun şuurunu -iman ve ihlâs olan- usulüyle pekiştir; efendimiz Muhammed ve onun tertemiz Ehlibeyti hakkında -Ey Rabbim!- Ve bütün övgüler âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur.

DERLEYEN: Nurdan YAŞA

***

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Kadir Gecesi Kutlaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu gece vesilesiyle her mümin tefekkürle hayatını muhasebe etmeli, hata ve günahları için, samimi bir pişmanlıkla tevbe ve istiğfar etmelidir" dedi
Bu gece, mübarek Kadir Gecesidir. Gelişi ile hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet ve mağfiret iklimi Ramazan ayını uğurlamanın hüznünün yüreklerimizi kuşattığı günlerde yeryüzünü Kadir Gecesiyle nurlandıran ve bizleri bir kez daha bu mübarek zamana ulaştıran Allah’a sonsuz Hamd-ü senalar olsun.

Rabbimiz tarafından “Bin aydan daha hayırlı” kılınan Kadir Gecesi kıymetini, şüphesiz Allah’ın insanlığa en büyük nimeti ve rahmeti olan Kur’an-ı Kerim’ den alır.

O Kur’an ki bize varoluş gayemizi, dünyada huzurlu yaşamanın, ahirette cennete kavuşmanın yollarını öğreten bir hidayet rehberidir.  İnsanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirilmiş bir hayat kitabıdır. Bize düşen ise onu okumayı, anlamayı ve tüm hayatımızla buluşturmayı en büyük gaye edinmektir.

Kadir gecesi, melekler ve Cebrail’in, Rablerinin izniyle her bir iş için yeryüzünü şereflendirdiği, alemin esenlikle dolduğu müstesna bir zamandır. Günah ve hatalardan arınmak için bir fırsat gecesidir. Sevgili Peygamberimiz bu gecenin değerini, "Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır," hadisi ile bizlere bildirmiş ve bu gecede, "Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" diye dua etmemizi tavsiye etmiştir.

Bu gece vesilesiyle her mümin tefekkürle hayatını muhasebe etmeli, hata ve günahları için, samimi bir pişmanlıkla tevbe ve istiğfar etmelidir. Mümine yakışmayacak tüm hal ve tavırlardan uzak kalmaya azmetmelidir. Yeryüzünde kin ve nefretin, acı ve ızdırabın, şiddet ve savaşın bitmesi için çok dua etmeli ve gayrete yönelmelidir. Onurlu ve güvenli bir hayatın, adil ve huzurlu bir dünyanın ancak İslam’ın hakikatleri ile mümkün olacağının farkında olarak Kur’an-ı Kerim’in adalet, ahlak ve merhamet gibi evrensel ilke ve değerlerinin yeryüzüyle buluşturulması için daha çok çaba göstermelidir. Bizleri her daim hayra, iyiliğe, kardeşliğe çağıran yüce Allah’a gönülden itaat ederek O’nun belirlediği hayat çizgilerine azami derecede riayet etmelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta milletimiz olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyor, Yüce Mevla’mızdan, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etmesini, yapılan dua ve yakarışların, İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını niyaz ediyorum.

Prof. Dr. Ali ERBAŞ / Diyanet İşleri Başkanı

KAYNAK: https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/33422/diyanet-isleri-baskani-erbastan-kadir-gecesi-mesaji

27 Nis 2022 - 00:05 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.


İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi


Anket 2019’un en başarılı belediye başkanı sizce hangisiydi?