İzmir’in acı günü. Profesör Çevik kaza kurbanı oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin eski Rektörü, Prof. Dr. Namık Çevik'i kaybettik.

İzmir çok kıymetli bir bilim adamını daha kaybetti. İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Dokuz Eylül Üniversitesi eski Rektörü ve Başkent Üniversitesi Hastanesi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Namık Çevik hayatını kaybetti.

Olay bugün öğle saatlerinde Karşıyaka-Mavişehir’de meydana geldi. Tramvay yolundan yolun karşı tarafına geçmek isteyen Prof. Dr. Namık Çevik’e hızla gelen bir otomobil çarptı. Çevik, olay yerinde hayatını kaybetti.

1985-1995 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü yapan Prof.Dr. Namık Çevik’ in Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde Genel Koordinatörlük görevi yürüttüğü öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Çevik’ in ölümü ailesini,tıp camiasını ve sevenlerini derinden üzdü.Bahri KARATAŞ ( KHA)

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

Namık Çevik, 1934’te Beyşehir’de doğdu, 1953’te Konya Lisesin’den, 1959 da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Hemen ardından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları eğitimine, Ankara Üniversitesi Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nde asistan olarak başladı. Dr. Namık Çevik asistanlığı sırasında anestezi, pediatrik kardiyoloji ve son senesinde de Prof. Dr. Burhan Say gözetiminde Pediatrik hematolojide tez çalışmalarını yürütmüş, bu arada Hacettepe bünyesinde ilk kez açılmış olan Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulları’nda anatomi dersleri vermiştir. 1963 yılı Temmuz ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında uzmanlığını almasını takiben eşi Dr. Neclâ Çevik’le birlikte ABD’nin Virginia eyaleti Charlottesville kentinde bulunan Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bölümünde araştırma asistanlığına (research assistant) başlamış, Mart 1964 tarihinde de aynı bölümde fellowluğa (ikinci dal uzmanlık çalışmalarına) geçmiş ve burada Prof. Dr. Audry Brown ile eritrosit enzimleri araştırmalarını yürütürken Pediarik Hematoloji ve Onkoloji hastalarının tedavilerini yönetmiş, ayrıca Tıp Fakültesi talebelerinin Hematoloji Laboratuar Pratiklerinin konsültanlığını da üstlenmiştir.

Dr. Namık Çevik, 1965 yılı Temmuzunda Virginia’dan New York’a geçmiş ve burada Sloan Kettering Resaearch İnstitute ve Memorial Cancer Center’da Pediatrik Onkoloji (Çocukluk çağı kanserleri) bölümünde fellow’luğa başlamıştır. Bu kurumlarda başta bir medikal onkolog olan Prof. Dr. Karnofski olmak üzere Prof. Dr. Audry Murphy ve Prof. Dr. Charlotte Tan ile birlikte çalışmalarını devam ettirmiştir. 1966 yılı Ağustos ayında askerlik hizmetini ifa etmek üzere eşi ile birlikte Türkiyeye dönen Dr. Namık Çevik önce Ankara’da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Başasistanı olarak göreve başlamış ve bu görevi Şubat 1967 ile Mayıs 1970 tarihleri arasında yürütürken Ekim 1969 tarihinde dışarıdan başvuruyla Doçentlik sınavlarına girmiş ve Üniversite Doçenti unvanını almıştır. Mayıs 1970 ? Kasım 1971 yılları arasında askerlik görevini, Konya Askeri Hastanesi’nde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak tamamlamıştır. Kasım 1971 tarihinde, hocası Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın daveti üzerine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Öğretim üyesi olarak göreve başlamış ve ilk icraat olarak, o güne kadar Türkiyede bulunmayan Pediatrik
Onkoloji ( Çocuk Kanserleri) Bilim Dalını kurmuştur. Bu dal, önce Türkiyenin her tarafından, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler dahil olmak üzere hasta tanı ve tedavi merkezi olarak kısa sürede gelişmiş ve gerek Türkiye’de gerekse Uluslar arası arenada çok önemli bir merkez halini almıştır.

Dr. Namık Çevik 1975 yılında Profesörlüğe yükseltildi. Mart 1981’de Hacettepe Üniversitesi Başhekimliğine, Haziran 1981 de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı’na, Aralık 1981 de Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürlüğüne getirtildi. Her üç görevi de 31 Temmuz 1987 tarihine kadar sürdürdü. Ayrıca 1982 de Çocuk Hematoloji ve Çocuk Onkolojisi Yan Dal Uzmanlıklarını aldı.

1 Ağustos 1987 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Namık Çevik, o tarihte aynı üniversiteye bağlı ve beş ile yayılmış olan (Manisa-Demirci, Aydın, Denizli ve Muğla) öğretim kurumlarını ayağa kaldırmak için âcil plan ve programlar yaparak işe başlamış, hedeflerini, Üniversitenin akademik açılışını onurlandıranzamanın başbakanı rahmetli Turgut Özal’a açıklamış ve bu hedeflere sırayla ve hızla erişilmiştir. Üniversite bütçesini
arttırabilmek amacıyla Devlet Planlama Teşkilâtı, Bakanlıklar ve Başbakanlık makamına pek çok ziyaret gerçekleştirilmiş, bu suretle de bir taraftan çalışma mekânları iyileştirilirken bir yandan da mevcut akademik kadrolara genç, dinamik, kaliteli öğretim üyeleri atanarak üniversitenin bilimsel bünyesi güçlendirilmiştir.

Evvelce anlaşması yapılmış olan Suudi Fonundan sağlanan 10.000.000 dolarlık yardım iyi ve yerinde yönetilerek bazı ilklere imza atılmıştır. Bu arada Türkiyede ilk olarak Magnetik Resonans , Böbrek ve Safra Taşlarını Kırma makinesi hizmete sokulmuş, modern bir radyoterapi birimi DEÜ Tıp Fakültesine kazandırılmıştır. Bu sayede de hem hasta potansiyeli hem de kaliteli hizmette belirgin bir artış meydana gelmiştir.

Döner sermayenin yeterli seviyeye ulaşması ile Üniversitede Tam Gün Uygulamasına geçilmiştir. Tıp Eğitimi’nde klâsik sistemden, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanan Entegre Sistem’e geçilmiş, bu suretle de Üniversitenin Tıp Fakültesi TUS ( Tıpta Uzmanlık Sınavı) ‘nda Üniversiteler arası 6, hattâ 5’inciliğe yükselmiştir.
Türkiyede ilk Âcil Tıp Anabilim Dalı ve Âcil Servis, DEÜ Tıp Fakültesi bünyesinde açılmış, ABD’den ithal Âcil Tıpuzmanı Dr. Fowler nezaretinde âcil servisler hizmete açılmıştır.

Balçova ? Narlıdere arasında bulunan tahsisli arazide Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar binaları yapılırken aynı zamanda, Sabancı Vakfı’ndan sağlanan yardımla DEÜ Devlet Konservatuvarı ve Sabancı Kültür Sarayı tamamlanmıştır. Tınaztepe Kampüsü, (Dörtbinbeşyüz dönüm) Orman Bakanlığı’ndan 49 yıllığına tahsisli olarak alınmış, buraya ilk Mühendislik Fakültesi binası inşa edilmiş, DPT’dan geçirilen İşletme ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin temelleri atılmış ve hızla yapılaşmasına çalışılmıştır.
Dr. Namık Çevik, Mayıs 2000 yılında Başkent Üniversitesi Rektör Danışmanı olmuş ve Ocak 2004 yılında İzmir’de bulunan Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne atanmış ve halen görevini sürdürüyordu.

Prof. Dr. Namık Çevik’in Üyesi ve Başkanı olduğu Vakıf ve Dernekler:

Milli Pediatri Derneği üyesi olup, üç yıl süreyle başkanlığını yapmıştır. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Vakfı kurucu üyesi olup, 1996’dan beri başkanlığını yürütmektedir. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği üyesi. International Pediatric Oncology Association (SİOP) üyesi. Türk Hematoloji Derneği Asil Üyesi. Ortadoğu ve Akdeniz Ülkeleri Pediatri Dernekleri (OMEPS) üyesi olup, bir dönem başkanlığını yürütmüştür. Çocuk Sağlığını Koruma Vakfı Kurucu Üyesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfı Kurucu Üyesi ve Rektörlüğü süresince başkanı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı (TIPVAK) kurucu üyesi ve başkanlığı yapmıştır. Tekstil Araştırma ve Geliştirme Vakfı (TARGEV) kurucu üyesi. İzmir Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi. Konyalılar Vakfı (KONVAK) üyesiydi.

Prof. Dr. Namık Çevik’in Aldığı Ödüller

Çeşitli kuruluşlardan aldığı 110 civarındaki plaket ve ödüllerin yanı sıra, ESİAD (Ege Sanayici İşadamları Derneği) tarafından 1993 yılında verilmiş olan Üstün Hizmet Ödülü, TBÖK (Türk Başarı Ödülleri Kurulu) tarafından verilmiş olan Dr. Behçet Uz 20. Yüzyıl İzmir Başarı Ödülü, SHÇEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) Danışma Kurulu Üyesi olarak 15 yıl boyunca yapmış olduğu hizmetlerden dolayı verilmiş olan Üstün Hizmet Ödülü ve Altın Madalya ile onurlandırılmıştı.

Kitap ve Yayınları

Prof Dr. Namık Çevik’in, 39’u yabancı dilde olmak üzere 89 yayını, 42 si uluslararası kongrelerde sunulmuş 92 bildirisi ve yayınlanmış 3 kitabı bulunuyor.
Prof. Dr. Namık Çevik evli olup, iki çocuk, üç torun sahibiydi ve İngilizce biliyordu.

08 Mayıs 2018 - 3. Sayfa


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi


Anket 2019’un en başarılı belediye başkanı sizce hangisiydi?