İzmir Kuşcenneti imara mı açıldı!….

Sıkı, “Kuşcennetinin sahip olduğu haklarının korunması ve söz konusu yapılaşma müdahalelerini engellemek için savcıları göreve davet ediyorum” dedi.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sıkı, “Kuşcennetinin sahip olduğu haklarının korunması ve söz konusu yapılaşma müdahalelerini engellemek için ilgili ve yetkili Cumhuriyet Başsavcılarını göreve davet ediyorum” dedi.

www.haberhurriyeti.com / ÇEVRE
Prof. Dr. Sıkı, “Türkiye’de gözlenen 469 kuş türünden 285 kuş türünün yaşadığı ve 117 türün kuluçkaya yattığı Gediz Deltasının güneyinde Degaj mevkisinde gözeli tel çekme çalışmaları yapılmıştır. Söz konusu sulak alan bölgesinde 2008 yılında beton direklerin dikilmesine başlanmış ve 2012 yılında da alanın bir bölümü gözeli tel ile çevrilmiştir. İmar çalışmalarının başlandığı Degaj mevkisi; İzmir Kuşcenneti I. Derece Doğal Sit Alanı (1999), Ramsar alanı (1998) ve Ramsar Sözleşmesi kapsamında oluşturulan Ulusal Sulak alanların korunması yönetmeliği ile Mutlak Koruma Alanı olarak ilan edilmiştir” diye konuştu.

KAÇAK İMAR ÇALIŞMALARI

Tüm bu koruma statülerine rağmen bölgede başlatılan imara açma çalışmalarının hiçbir yasal dayanağının olmadığını söyleyen Prof. Dr. Sıkı, “Bu kaçak imar çalışmaları; 3 farklı yasal koruma statüsü ile korunan İzmir Kuşcenneti Sulak alanlarının geleceğini tehdit etmekte olup alanın imara açılması yönünde kamuoyunda baskı yaratmaya yönelik girişimlerdir. Kaçak yapılaşma girişimlerinin başlatıldığı yer 2003 yılında 4 milyon 100 bin TL. bedelle adı gizli tutulan kişi/kişilerce satın alınmıştır. Bu kaçak yapılaşma çalışmalarının 1062 nolu parsel sahibi arsa sahibi kişi ya da kişiler tarafından başlatıldığı düşünülmektedir” dedi.

Prof. Dr. Sıkı, “Diğer taraftan 1998 yılı itibari ile II. Derece Doğal Sit Alanı olan Seyrek Belediyesi mücavir alanında, Kozluca çiftliği mevkisindeki İşlek Sırtı adı ile anılan tepede yapılan imar (parselasyon) çalışmaları yapılmış olup bu çalışmalar nedeni ile fiziki müdahalede bulunan kişi veya kişilere Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesinde 2000/170 dosya numarası ile dava açılmıştır. Daha sonra imar çalışmaların yapıldığı ve bu kapsamda beton elektrik direklerin dikildiği tepe 1999 yılında I. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiş olup Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesinin aldığı karara rağmen adı geçen yerde elektrik direkleri hala dikili durmaktadır” diye konuştu.

“SAVCILARI GÖREVE DAVET EDİYORUM”

Prof. Dr. Sıkı, “İzmir Kuşcenneti (Gediz Deltası) I. Derece Doğal Sit Alanı içinde yapılan bu fiziki müdahalelerin ortadan kaldırılarak alanın eski doğal durumuna getirilmesini ilgililerden ve yetkililerden bekliyorum. Yapılan çalışmalar I. Derece Doğal Sit Alanında fiziki müdahale niteliğinde olup 2863 (3386) sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre suç teşkil etmektedir. Kozluca çiftliği İşlek Sırtı mevkisinde 12 Mart 2001 tarihinde Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesinin aldığı karara rağmen dikilen beton elektrik direkleri niçin hala I. Derece Doğal Sit Alanından kaldırılmadı! 2863 (3386) sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu herkesin gözü önünde İzmir’de ihlal ediliyor. İzmir Kuşcennetinde kuşlar başta olmak üzere diğer canlıların uluslararası sözleşmeler (Bern, Ramsar, Paris) ile ve ulusal kanunlarımızla elde ettiği yaşama haklarını gasp edenlere karşı kişisel olarak mücadele edeceğimi. Kuşcennetinin sahip olduğu haklarının korunması ve söz konusu yapılaşma müdahalelerini engellemek için ilgili ve yetkili Cumhuriyet Başsavcılarını göreve davet ediyorum” dedi. – İZMİR(Ege Ajans)

29 Oca 2014 - 12:07 - Çevre