“Dünyada 43 milyon obez çocuk var”

Ege Üniversitesi Besyo Müdürü Prof.Dr.Rana Varol, çocuklarda sportif aktivitelerin obeziteyi önleme ve tedavide en rasyonel yöntem olduğunu ifade etti.

Ege Üniversitesi Besyo Müdürü Prof.Dr.Rana Varol, çocuklarda sportif aktivitelerin obeziteyi önleme ve tedavide en rasyonel yöntem olduğunu ifade etti.

www.haberhurriyeti.com / SAĞLIK
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilköğretim okullarında ilk 4 sınıfta “Beden Eğitimi” derslerini kaldırmasının yanlış olduğunu belirten uzmanlar, ikinci dört sınıf dilimde spor alışganlığının daha zor sağlanacağını ifade ediyor. Sporun, “oyun” çağındaki çocugun fizyolojik ihtiyacı olduğunu belirten Prof.Dr. Rana Varol ve Uzm.Dr. Onur Oral, alışkanlıkların da yer etmeye başladığı en önemli dönemde, çocuğun spordan uzaklaştırılmasının, geleceğini de ipotek altına alınması anlamını taşıdığını belirttiler.

Prof.Dr. Varol ve Uzm.Dr. Oral konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu.

Gelişmiş ülkelerde çocuk sağlığı açısından fiziksel aktivite çalışmaları nasıl planlanmaktadır?

Spor ve fizik aktivite, çocukluk çağından itibaren bireyin fiziksel kapasitesini, psikolojik dengesini, sağlıklı düşünce gelişimini sağlayan aktiviteler bütünü olarak tanımlanabilir. Çocukluk çağında başlaması gereken fiziksel aktivite çalışmaları özellikle ilköğretimin ilk yıllarında, çocukların vücut parçalarını kullanmayı, önemli hareket örneklerini ayırt etmeyi ve mekanik prensipleri öğrenmeyi, kurallara göre davranmayı, denge, zaman ve alanı kullanma gibi deneyimleri kazanmayla başlamalıdır. Bu kavramların aralarındaki ilişkiyi sağlam bir şekilde kurabilmeleri amacıyla çağdaş ülkelerde ilkokulda Beden Eğitimi ders sayısı 6 saate kadar arttırıldığı ve spora başlama yaşının 4-5 yaş seviyelerine çekildiği bilinmektedir.
Ancak ülkemizde, çocuklarımızın sportif aktivitelerle tanışmalarını sağlayacak olan Beden Eğitimi dersi düzenlemeleri dünya standartlarına göre farklılık göstermektedir. Yeni uygulamaya konan 4+4+4 sistemi ile ilköğretimde (ilk 4 yıllık egitim diliminde) beden eğitimi dersi olmaması ancak ikinci 4 yıllık dönemde öğrencilerin beden eğitimi dersi almaya başlayabilmeleri bir handikaptır.

DERTLERİN BAŞLANGICI OBEZİTE

“Çocukluk Çağı Obezitesi’’ çocukluk döneminde hangi metabolik sorunlara neden olmaktadır? Çocuk sağlığı açısından “Çocukluk Çağı Obezitesi” özellikle son 20 yılda çocukların metabolik dengelerini tehdit eden bir sorun haline dönüşmüştür. 5 yaş ve altındaki 43 milyon obez çocuğun varlığına dikkati çeken Dünya Sağlık Örgütü, üye ülkelere, şişmanlıkla mücadele konusunda acil önlem alma çağrısı yapmaktadır. Çocuklara yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiğinin altını çizen Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; çocuklukta başlayan şişmanlık, sadece yetişkinlikte şişmanlıkla sonuçlanmamakta, sonuç olarak dengesiz beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliğine bağlı kilolu çocuklar soluma güçlüğü, kemik gelişim yetersizliği, hipertansiyon, insülin direnci ve özgüven eksikliğine varan psikolojik sorunlarla erken yaşta karşılaşmak zorunda kalmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütünün, “Çocukluk Çağı Obezitesi” sorunun tedavisi için önerileri nelerdir?
Dünya Sağlık Örgütünün, “Obeziteyle Mücadele” konusunu “şişmanlık önlenebilir” prensibiyle ele almasıyla; özellikle çocukluğun erken yaşlarından başlamak koşuluyla, fiziksel aktivitenin artırılması en önde gelen eylem planı olarak değerlendirilmektedir. Fiziksel aktivitenin arttırılması son derece önemli ve tartışılmaz bir gerçektir çünkü alınan enerji ile harcanan enerji arasındaki dengenin bozulmasıyla şişmanlama hızının arttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Çocuğun sağlıklı gelişiminde fiziksel aktivite ve sporun önemi nedir?
Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimlerinin daha sağlıklı olabilmesi ve psikolojik ve metabolik dengelerini tehdit eden sağlık sorunlarına karşı onları koruyabilmek için, çocuklarımızı erken yaşlarda spor okullarına başlatmalı ve okullarımızdaki Beden Eğitimi derslerini okul öncesi eğitimden başlayarak lise 12. sınıfına kadar zorunlu dersler kapsamına alınmasını sağlamak hedefimiz olmalıdır.

01 Mar 2014 - 11:33 - Sağlık