CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın: Hak Kayıpları Beyin Göçünü Tetikliyor

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın üniversite ve akademisyenlerin sorunlarını gündeme getirmeye devam ediyor. Taşkın, Meclis’e verdiği soru önergesiyle Milli Eğitim Bakanı’na, üniversitelerde yaşanan en önemli sorunlardan biri olan kadro atamaları ile ilgili sorular yöneltti.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın üniversite ve akademisyenlerin sorunlarını gündeme getirmeye devam ediyor. Taşkın, Meclis’e verdiği soru önergesiyle Milli Eğitim Bakanı’na, üniversitelerde yaşanan en önemli sorunlardan biri olan kadro atamaları ile ilgili sorular yöneltti.

Taşkın şöyle belirtti: “Kadro atamalarında liyakat ilkesine uyulmuyor. Kadro tayinleri üniversite yönetimleri tarafından açıkça cezalandırma ve ödüllendirme aracı olarak kullanılıyor. Yeterliliklerini sağlamalarına rağmen kadro tesis edilmeyen akademisyenler ise hak kaybına uğruyorlar.”

Hak kayıpları beyin göçünü tetikliyor

Üniversitelerde kadrolarla ilgili yaşanan sorunlardan biri doktor öğretim üyeleri için yeniden atama uygulaması. Bu uygulama akademisyenler üzerinde performans ve sözleşme yenilememe baskısını pekiştirerek güvencesizlik yaratıyor. Diğer yandan doktor ya da doçentlik ünvanı almış olan akademisyenlere akademik yeterliliklerine uygun kadro açılmıyor.

Bu akademisyenlerin yıllarca araştırma görevlisi/öğretim görevlisi kadrosunda bekletildiğini; uzun yıllar çalışmalarına rağmen kadro yükseltilmesi yapılmayan akademisyenlerin düşük ücret ve emeklilik aylığının azalması gibi maddi kayıplara uğradığını belirten Taşkın, “Bu durum son yıllarda yaşanan yoğun beyin göçünün sebeplerinden de biridir. Dolayısıyla konu, bilimsel üretim ve eğitimin kalitesini doğrudan etkilemektedir” tespitine bulundu.

Akademide güvenceli çalışma şart

2024 yılı itibariyle beş yıl ve daha fazla süreyle kaç akademik personel yükselebilmek için kadro beklemektedir? Son beş yıl içerisinde kaç akademisyen üniversitelerden istifa etmiş ya da beyin göçü yoluyla yurt dışına gitmiştir? Bu sorulara Milli Eğitim Bakanı’ndan yanıt bekliyoruz” diyen Yüksel Taşkın sözlerine şöyle devam etti: “Doktorasını tamamlamış araştırma görevlilerinin herhangi başka bir koşul aranmaksızın görevlerinde yükselmeleri ve bütün akademisyenlerin ünvanlarına uygun kadrolara atanmaları gereklidir. Bu koşullar sağlanmadan akademide güvenceli çalışma hayatını gerçekleştirmek mümkün değil.”

Milli Eğitim Bakanı’na yöneltilen sorular aşağıdadır:

2023 yılında üniversitelerden kaç kadro talebi gelmiştir? Bu taleplerin üniversite bazlı karşılanma oranları nelerdir? Kadroların üniversiteler arasında dağıtılması hususunda hangi kriterler göz önüne alınmıştır?

2024 yılı itibariyle beş yıl ve daha fazla süreyle kaç akademik personel yükselebilmek için kadro beklemektedir? Bu konuda çalışma yapılmış mıdır?

Son beş yıl içerisinde kaç akademisyen üniversitelerden istifa etmiş ya da beyin göçü yoluyla yurt dışına gitmiştir? Son beş yıl içerisinde kaç akademik personelin iş akdi feshedilmiş ve bunların kaçı mahkeme kararlarıyla geri dönmüştür?

Akademik atama ve yükselmelerde kayırmacılık, nepotizm ve ihlaller hususunda YÖK’e kaç ihbar ve şikâyet yapılmış? Ehliyet ve liyakat ilkeleri kapsamında bu konuyla ilgili hangi önlemler alınmıştır?

20 Nis 2024 - 01:15 - Siyaset