Musevi Cemaati Vakfı, İzmir'in Kültürel Zenginliğine Katkı Koyan 4 Eser Hazırladı

İzmir Musevi Cemaati Vakfı'nın koordinatörlüğünde Anıların İzinde İzmir Yahudileri, İzmir Yahudi Basını ve İzmir Yahudi Toplumunda Kadın Kitapları ile İzmir Sinagogları’nın Ritüel Tekstilleri adlı katalog hazırlandı. İzmir'deki uzlaşı toplumunun yaşamından izler taşıyan kitaplar İzmir’in Kültürel Zenginliği'ne ışık tutuyor.

İzmir'in Kültürel Zenginliği - Yahudi Mirası Projesi, Kentin Tarihine Yeni Bir Bakış Sunuyor

İzmir Musevi Cemaati Vakfı'nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "İzmir’in Kültürel Zenginliği – Yahudi Kültür Mirasının Sürdürülebilirliği" projesi, kentin somut ve soyut mirasını koruma hedefiyle önemli çalışmalara imza atıyor. Bu çerçevede, AB Fon desteğiyle İzmir Yahudi toplumunu çeşitli açılardan ele alan dört yayın hazırlandı.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen projede, "Anıların İzinde İzmir Yahudileri", "İzmir Yahudi Basını", "İzmir Yahudi Toplumunda Kadın" ve "İzmir Sinagogları’nın Ritüel Tekstilleri" başlıkları altında dört eser ortaya çıktı.

Raşel Rakella Asal ve Sarit Asal Bonfil tarafından kaleme alınan "Anıların İzinde İzmir Yahudileri" adlı kitap, İzmir Yahudi toplumunun 20. yüzyıl başlarından günümüze uzanan hikayelerini içeriyor. Kitap, bireysel hatıralardan yola çıkarak toplumsal hafızanın oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Dr. Siren Bora'nın titiz araştırmaları sonucunda hazırlanan "İzmir Yahudi Basını" ve "İzmir Yahudi Toplumunda Kadın" kitaplarında, İzmir'deki Yahudi toplumunun tarihini ve kadının rolünü derinlemesine ele alınıyor. Bu eserler, Osmanlı arşivlerinden yararlanılarak kaleme alındı.

Son olarak, İsviçre Yahudi Müzesi Küratörü Christina Meri tarafından hazırlanan "İzmir Sinagogları’nın Ritüel Tekstilleri" adlı katalog, İzmir'in kozmopolit yapısının izlerini taşıyan tekstil mirasını tanıtıyor.

25 Oca 2024 - 17:50 İzmir/ Konak- Kültür Sanat