Ege Koop Danışma Kurulu Açıklama Yaptı: Önce Parti, Sonra Ülke İçinde Demokrasi

Ege Koop Danışma Kurulu, Genel Başkan Hüseyin Aslan'ın çağrısıyla toplanarak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili açıklama yaptı. Aday belirleme karmaşasına dikkat çeken kurul, Siyasal Partiler Kanunu'nda demokratik düzenlemeler yapılması gerektiğine inanıyor. Partilere üye olmak isteyen vatandaşların katılımını teşvik eden, Kurul, sağlıklı ve demokratik bir birliktelik çağrısında bulunarak Siyasal Partiler Kanunu'nda gerekli değişikliklerin yapılmasını öneriyor.

Ege Koop Danışma Kurulu Genel Başkan Hüseyin Aslan'ın çağrısıyla toplanıp 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili açıklama yaptı. "Önce Parti, Sonra Ülke İçinde Demokrasi" çağrısı yapan Ege Koop Danışma Kurulu'nun kamuoyuna yaptığı açıklama şöyle:

Ülkemiz 31 Mart 2024 Pazar günü yerel yönetimler seçimleri için sandık başına gidecek; gelecek beş yılda kentlerimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi yönetecek kadroları seçecektir.

Görev yapacağı yerleşim biriminde yaşayan insanların güvendiği ve gönül rahatlığı ile oyunu vereceği yöneticileri tanıması en doğal hakkıdır. Zira belediyecilik hizmetleri, yaşamlarımızın her alanını ilgilendiren; Başkanlık sorumluluğunu alan insanlar için ise yedi gün 24 saat süren mesaiyi kapsayan özel bir kamusal görevidir.

Ancak hemen her seçimde yaşanan aday belirleme karmaşası, bu seçimde de zuhur etmiş; önseçim ile belirlenmesi ve parti teşkilatlarının iradeleri ile öne çıkması gereken adayların sayısında astronomik artışlar yaşanmıştır.

Ege Koop olarak, ülkemizin kentleşme sorunlarının çözümünde yaşamsal önem taşıdığına inandığımız yerel yönetimlere aday olacak kişilerin belirlenmesi için, Siyasal Partiler Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm yasalarda çağımızın gerektirdiği demokratik düzenlemelerin yapılması gerektiğine inanmaktayız.

Her siyasi parti ve yapılanmaya “eşit uzaklıkta durmaya özel çaba gösteren bir kooperatifler birliği” olarak; Belediyelerimizin, kent sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından oluşturularak idari ve mahalli özelliğe sahip kamu tüzel kişisi olması gerektiğine inanmaktayız.

Zira, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 3’üncü maddesi Belediyeyi “şöyle” tanımlar: “Bu Kanunun uygulanmasında; a)Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini, b) Belediyenin organları: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını, c) Belde: Belediyesi bulunan yerleşim yerini, d) Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî birimi, ifade eder.”

Bu itibarla; siyasi partilerimizin ortak irade ve talep noktasında birleşmesini; “temayül yoklaması”, “merkez yoklaması”, kamuoyu yoklaması”, “anket” ve benzeri adlarla yapılan; nihayetinde adayların Ankara’daki parti genel merkezlerinde belirlendiği sistemleri terk etmelerini öngörüyoruz.

Günümüzün çağdaş demokrasilerinde bulunmayan, ülkemizin de demokratik olgunluk seviyesine yakışmayan bu sistem; adayların “seçilmeleri” için değil, “onaylanmaları” için seçmenlerin önüne konulmaları sonucunu doğurmaktadır.

Vizyon üretmek yerine liste yarışı ve karmaşası üreten bu sistem, Siyasal Partiler Kanunu’muzun 41 yıldır değişmeyen sonucudur.

Demokrasimizin vazgeçilemez unsuru olan siyasi partilerimizin, yerel yöneticilerin çoğunlukla “eş / dost / akraba / yanında çalışan” kişiler yerine, tamamıyla “inandıkları partiye üye olmak isteyen” vatandaşlardan oluşacak bir üyelik yapılandırmasına kavuşturulmaları ve parti içindeki tüm seçimlerin de, bu gerçek üye yapısı ile tamamlanması gerekmektedir.

Partilere üye olmak isteyen vatandaşlarımızın, irade ve taleplerini sonuçlandıracak “hakim denetimli” bir mekanizmanın kurulabilmesi mümkünken; “üyelik uygulamasını” bugünkü çerçevede tutan partilerimizin, TC vatandaşlarının demokratik rejimi güçlendirecek taleplerine duyarsız kalmaları bizleri şaşırtmaktadır.

Ege Koop olarak, tüm siyasi partilerimizi, sağlıklı, sonuç alıcı ve demokrasimize katkı sağlayıcı bir birliktelik ile Siyasi Partiler Kanunu’muzda “bu yönde” gerekli değişikliklerin yapılması konusunda tutum almaya davet ediyoruz.

EGE-KOOP DANIŞMA KURULU ÜYE LİSTESİ

1

Engin Uğur Ağır

Gazeteci, Yazar

2

Serkan Aksüyek

Gazeteci yazar- Danışman

3

Murat Atilla

Gazeteci yazar

4

Soner Aydın

Emekli Albay-Yazar

5

Levent Bimen

Gazeteci yazar

6

Berrin Tuncel Birer

Gazeteci Yazar

7

Prof.Dr. Hüsnü Erkan

Ekonomist-Sosyal bilimci-UBS Vakfı Başkanı

8

İrfan Erol

İTO Meclis Başkan Yardımcısı -İzvak Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

9

Prof.Dr. Mehmet Füzün

Dokuz Eylül Üniversitesi önceki Rektörü-Genel Cerrahi

10

Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı

Emekli Öğretim Üyesi, Gazeteci

11

Güman Kızıltan

Turizm Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı-Yazar-İzmir Kent Konseyi Eski Başkanı

12

Zekeriya Mutlu

Önceki İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı

13

Op.Dr. Nazan Pedükcoşkun

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah -Avukat-Arabulucu-Uzlaştırıcı-Yeminli Bilirkişi

14

Metin Öney

20.dönem İzmir illetvekili,Türk Parlementerler Birliği eski Başkanı

15

Engin Önen

Emekli Sosyolog

16

Bircan Tağıl

Turizmci-Yazar

17

Öcal Uluç

Gazeteci-Yazar

 

 

 

 

20 Oca 2024 - 21:12 İzmir/ Konak- Gündem