Hukuka Aykırı İşlemlerden Bankalar da Sorumlu

İzmir Barosu üyesi Av. Murat Fatih Ülkü, hukuka aykırı işlemlerden bankaların da sorumlu olduğunu belirtti.

 hukuka aykırı işlemlerden bankaların da sorumlu olduğunu belirtti.

Türkiye gündemini meşgul eden " Fatih Terim Fonu" ile bilgi veren İzmir Barosu üyesi Av. Murat Fatih Ülkü, hukuka aykırı işlemlerden bankaların da sorumlu olduğunu belirtti. Av. Ülkü konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

Son günlerde yoğun biçimde medyaya yansıyarak, kamuoyunda tartışılan bir bankanın şube müdürünün özellikle futbol dünyasındaki ünlü isimlerinin paralarını “çalıştığı bankanın belirlediği özel bir fonda değerlendirerek yüksek getiri sağlayacağı” yönündeki vaatleri ile toplaması ve bu ünlü kişilerin paralarının yok olması olayında, ortaya çıkan zararlardan adı geçen şube müdürünün çalıştığı bankanın sorumlu olup olmadığı, değerlendirilmesi gereken bir hukuksal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Banka çalışanlarının ve olayımızdaki gibi banka adına işlem yapmanın da ötesinde belirli kapsamdaki işlemleri yönlendirme yetkisi olan şube müdürlerinin yaptıkları işlemlerden çalıştıkları bankanın hukuken sorumlu olması, hukuk dünyamızda tartışılan ve Yargıtay’ın içtihatlarıyla hukuksal uygulamaya yön vermeye çalıştığı bir konudur.

Yargıtay, genel olarak banka muhasebe kayıt ve kasa sisteminin aracı olarak kullanıldığı banka çalışanlarının/şube müdürlerinin hukuka aykırı işlemlerinden ve yine bankaların sorumlu oldukları işlemler ile ilgili gerekli dikkat ve özeni göstermemelerinden meydana gelen zararlardan bankaların sorumlu olduğu kabul etmektedir.

Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla, kamuoyunu meşgul eden son olayda, şube müdürü “çalıştığı bankanın şube müdürlerine tanıdığı özel bir fon yetkisi olduğu ve bu fonda faiz vb. getirilere ve yatırım araçlarına göre çok daha yüksek bir getiri sağlandığı” savıyla özellikle futbol dünyasının ünlü isimlerinden para toplamıştır.

Yine somut olayla ilgili kamuoyuna yansıdığı biçimiyle, “şube müdürünün çalıştığı bankanın adını kullandığı”, “parasını aldığı kişilere banka adına belgeler verdiği”, “bir kısım para teslimlerinin banka şubesinde gerçekleştiği”, “bu para toplama olayının kısa bir zaman dilimini değil, zamana yayılmış ve az sayılamayacak bir dönemi kapsadığı”, hatta iddialara göre “ilgili bankanın genel müdürü tarafından konuyla ilgili çeşitli toplantılar düzenlediği” iddiaları üzerinden değerlendirme yapıldığında,

Böyle bir olayda bir bankanın gerek mevzuat anlamında gerekse bankacılık sisteminin halk nezdinde taşıdığı yüksek orandaki güvenilirliğin çalışanları/bir şube müdürü tarafından kötüye kullanılması olasılığına karşı gerekli dikkat ve özeni göstermek konusunda yeterli önlemleri almadığı, kendisine bağlı bir çalışan/şube müdürünün bankanın adının ve güvenilirliliğini kullanarak yaptığı kısa sayılamayacak bir zamana yayılmış banka müşterilerine zarar verecek işlem ve eylemlerini fark edemediği ve engellemediği rahatlıkla söylenebilir, ileri sürülebilir. Bu iddianın hukuken dayanaksız olduğunu söylemek kolay değildir.

Tabi doğal olarak piyasadaki faiz vb. getirilerin oransal olarak çok üstünde bir getiriye inanan banka müşterisinin/üçüncü kişinin ortaya çıkan zarardaki ortak (müterafik) kusuru da tartışılabilir. Ancak banka müşterisinin/üçüncü kişinin ortak (müterafik) kusuru, somut olaydaki bankanın sorumluluğunu tamamen ortadan kaldıracak nitelikte görünmemektedir.

Doğal olarak gerek adı geçen şube müdürünün ceza yargılamasında ortaya çıkacak maddi gerçek, gerekse diğer hukuk yargılamalarındaki toplanacak kanıtlarla ortaya çıkacak olgular bugün itibariyle tam bilinmemekle birlikte, somut olayda şube müdürü tarafından toplanan paraların banka kasasına girmemiş olması, tek başına bankayı sorumluluktan kurtarıcı nitelikte görünmemektedir.

Dolayısıyla uzun lafın kısası; bugün medyaya yansıyan bilgiler çerçevesinde bir hukuksal yorum yapıldığında, bu olayda futbol dünyasının ünlüleri başta olmak üzere kişilerin uğradığı zararlardan ilgili bankanın en azından belli bir oranda sorumlu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

30 Kas 2023 - 22:16 - Ekonomi