TC Merkez Bankası Faizi 5 Puan Artırdı, Avrupa Merkez Bankası ise Faiz Oranlarını Değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı. Avrupa Merkez Bankası (AMB) ise, arka arkaya on kez faiz artışından sonra temel faiz oranlarını yükseltmeme kararı aldı. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı.

Kurulun faiz oranlarına ilişkin basın duyurusunda şunlar kaydedildi;

Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30’dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

'Enflasyon üçüncü çeyrekte öngörülenin üzerinde gerçekleşti'

Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır. Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki dengeli seyir, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

'Sadeleşme süreci kademeli olarak ilerlemektedir'

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak ilerlemektedir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizması güçlendirilmeye devam edilecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir. 

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir. (kaynak TRTHABER)

***

Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranlarını Değiştirmedi

Ceyhun Ergüven / Ajans Bizim / Yunanistan / Atina

Avrupa Merkez Bankası (AMB), arka arkaya on kez faiz artışından sonra temel faiz oranlarını yükseltmeme kararı aldı. 

Olağanüstü bir toplantı için Frankfurt'taki merkezi yerine Atina'da toplanan AMB yetkilileri, parasal sıkılaştırma politikasını askıya alarak, enflasyonla mücadelede statükoya güvenmeyi yeğledi.

AMB’nin kararı, Temmuz 2022'de başlayan tarihindeki en hızlı faiz artırım döngüsünün şimdilik sona erdiğine işaret ediyor. AMB, gergin iç tartışmalara rağmen eylül ayında temel faiz oranlarını yeniden yükseltti.

Referans oran olan mevduat oranı, eylülde 25 baz puan artırılarak yüzde 4'e yükseltilmişti ki bu oran 1999'da tek para biriminin kullanılmaya başlanmasından bu yana görülmemiş bir seviye olmuştu.

Yeniden finansman oranı ve marjinal borç verme oranı da yüzde 4,50 ve yüzde 4,75 olarak belirlenmişti.

AMB, Avro bölgesinde enflasyonun "keskin bir şekilde düştüğünü”, ancak "uzun süre çok yüksek kalmasının muhtemel olduğunu" belirtiyor.

27 Eki 2023 - 00:41 - Ekonomi