250 Milyon Çocuk Okula Gitmiyor

UNESCO Yeni Penceler Programı Genel Direktörü Audrey Azoulay: "Devletler milyonlarca çocuğun geleceğini satmak istemiyorlarsa acilen yeniden harekete geçmelidirler."

UNESCO: '250 milyon çocuk artık okula gitmiyor'

Süfyan Kızılarslan / Ajans Bizim / Türkiye / ANKARA

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından açıklanan rakamlara göre, okula gidemeyen çocuk sayısı altı milyon artarak 250 milyona ulaştı.

Bu artış kısmen Afganistan'da kadın ve kız çocuklarının kitlesel olarak eğitimden dışlanmasından kaynaklansa da dünya genelinde eğitim hizmetlerinde yaşanan durgunluğa da bağlanabilir.

Bulgular, 2030 yılına kadar herkes için kaliteli eğitim hedefini belirleyen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 4'ü (SKH 4) baltalıyor.

Rapora göre, eğer ülkeler ulusal SKH 4 hedeflerine ulaşmış olsalardı, altı milyon çocuk daha okul öncesi eğitim alıyor olacak, 58 milyon çocuk ve ergen daha okula gidiyor olacak ve en az 1,7 milyon ilkokul öğretmeni daha eğitilmiş olacaktı.

"Eğitim acil bir durumda"

UNESCO Yeni Penceler Programı Genel Direktörü Audrey Azoulay "Eğitim acil bir durumdadır" diyor ve ekliyor:

"Geçtiğimiz on yıllar boyunca herkes için kaliteli eğitim sağlamak amacıyla önemli çabalar sarf edilmiş olsa da UNESCO verileri okula gitmeyen çocuk sayısının arttığını göstermektedir. Devletler milyonlarca çocuğun geleceğini satmak istemiyorlarsa acilen yeniden harekete geçmelidirler."

Bir yıl önce BM Eğitimde Dönüşüm Zirvesi'nde 141 ülke SKH 4'e yönelik ilerlemeyi hızlandırmayı taahhüt etti. 

Her beş ülkeden dördü öğretmen eğitimini ve mesleki gelişimi ilerletmeyi, her 10 ülkeden yedisi eğitime yaptıkları yatırımları artırmayı veya iyileştirmeyi ve her dört ülkeden biri de mali desteği ve okul yemeği tedarikini artırmayı taahhüt etti.

Ancak ülkelerin SKH 4 hedeflerine ulaşabilmeleri için 2030 yılına kadar her yıl milyonlarca çocuğun daha erken çocukluk eğitimine kaydedilmesi ve ilköğretimi tamamlama oranlarındaki ilerlemenin neredeyse üç katına çıkarılması gerekmektedir. 

Genel Direktör, "Bu taahhütler artık eylemlere yansıtılmalıdır. Kaybedecek daha fazla zaman yok. SKH 4'e ulaşmak için bugünden 2030'a kadar her 2 saniyede bir yeni bir çocuğun okula kaydedilmesi gerekiyor" diyor. Ve üye devletlere "Milyonlarca çocuğun geleceği sizin ellerinizde" diye sesleniyor. 

Yetersiz büyüme

Rapor, 2015 yılından bu yana ilköğretimi tamamlayan çocuk sayısının yüzde üç puandan daha az bir artışla yüzde 87'ye yükseldiğini gösteriyor. 

Ortaöğretimi tamamlayanların sayısı ise yüzde beşten daha az bir artışla sadece yüzde 58'e yükseldi. 

İlkokul sonunda öğrenme ilerlemesini ölçen 31 düşük ve alt-orta gelirli ülke arasında, çocuklarının çoğunluğunun hem okuma hem de matematikte asgari yeterliliğe ulaştığı tek ülke Vietnam. 

Eğitim 2030 Eylem Çerçevesi Yeni Pencereler Programı, ülkeleri SKA 4 göstergeleri için ara ölçütler belirlemeyi öngörüyor. Kapsayıcı bir yaklaşımla, ülkelere okul öncesi eğitim, okula devam, tamamlama ve öğrenme, toplumsal cinsiyet eşitliği, öğrenme yeterliliği, eğitimli öğretmenler ve kamu harcamalarına ilişkin yedi SKA 4 ölçütü için 2025 ve 2030'a kadar ulaşmaları gereken ölçütleri belirlemelerinde yardımcı oluyor.

Çocuklar okula neden gidemiyor?

Çocuklar okula gidememe durumu birçok farklı nedenle ilişkilendirilebilir. İşte bazı yaygın nedenler:

Sağlık Sorunları: Özellikle bulaşıcı hastalıklar veya kişisel sağlık sorunları nedeniyle çocuklar okula gidemeyebilirler. Örneğin, grip, COVID-19 veya başka bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyebilirler.
Aile İşleri: Aile içindeki sorunlar veya zorluklar, çocukların okula gitmelerini engelleyebilir. Örneğin, aile içi şiddet, taşınma veya ekonomik sorunlar bu kategoriye girer.
Okula Erişim Sorunları: Ulaşım sorunları veya coğrafi nedenlerle bazı çocuklar okula gidemeyebilirler. Ulaşım araçlarının yetersizliği veya okula uzak yaşamak bu duruma örnek verilebilir.
Ekonomik Nedenler: Ailelerin maddi sıkıntıları çocukların okula gitmelerini etkileyebilir. Okul masrafları, kıyafet, kitap ve diğer malzemelerin alınamaması gibi nedenlerle bazı çocuklar okula devam edemeyebilir.
Doğal Afetler: Doğal afetler, okulların kapatılmasına veya tahrip olmasına neden olabilir. Depremler, sel, yangınlar gibi olaylar çocukların okula gitmelerini engelleyebilir.
Sosyal Nedenler: Sosyal faktörler, örneğin ayrımcılık veya zorbalık gibi durumlar, çocukların okula gitmek istememelerine veya gitmekte zorluk çekmelerine yol açabilir.
Öğrenme Güçlükleri: Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar, okula gitmekte zorlanabilirler. Bu durum, okuldan uzaklaşma isteği olarak kendini gösterebilir.
Mental Sağlık Sorunları: Çocukların zihinsel sağlık sorunları, okula gitmekte zorlanmalarına neden olabilir. Örneğin, anksiyete, depresyon veya travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlar bu kategoriye girer.
Aile İzinleri: Aile tatilleri veya diğer taşınmaz işler gibi aile ile ilgili planlar, çocukların okula gitmelerini engelleyebilir.
Her durum farklıdır ve çocuğun yaşadığı nedenler değişebilir. Bu nedenlerin bazıları geçici olabilirken, diğerleri daha uzun vadeli sorunlara işaret edebilir. Okula gidemeyen çocukların durumu, eğitim kurumları ve aileler arasında işbirliği ile ele alınmalı ve çocuğun ihtiyaçlarına uygun çözümler bulunmalıdır.

19 Eyl 2023 - 18:38 - Eğitim