Jandarmaya 2'si At Bakıcısı 6 Bin 940 Uzman Erbaş Alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 612 jandarma, 2 at bakıcısı, 16 bot serdümeni, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

Büyütmek için resme tıklayın

Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 612 jandarma, 2 at bakıcısı, 16 bot serdümeni, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

Başvurular, 18 Eylül-2 Ekim'de internet üzerinden yapılacak.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, alım şartları ve diğer detaylar, "https://vatandas.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet sitelerinde yayımlanacak "2024 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda belirtilecek.

2024 yılı sözleşmeli uzman erbaş teminine yönelik;
(1) Adaylar 2022-2023 KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan
adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2022-2023 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri
olması gerekmektedir. Lisans mezunu adaylardan her iki yıl için sınav notu olanların yüksek olan puanı
kullanılacaktır.
(2) Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarının başvuru yapabilmesi için genel adaylara
belirlenen KPSS taban puanın en az %80’inin (2022-2023 yılına ait KPSS’den en az 40 ve üzeri puan)
alınmış olması gerekmektedir.
(3) Başvuru tarihi itibariyle ADAYLARIN MEZUNİYETİ İLE KPSS PUAN TÜRÜNÜN
UYUMLU OLMASI GEREKMEKTEDİR. UYUMLU OLMAYAN ADAYLARIN BAŞVURUSU
KABUL EDİLMEYECEKTİR. (Lisans mezunlarının P3, ön lisans mezunlarının P93, ortaöğretim
mezunlarının P94 türünde puanı olacaktır.)
(4) Jandarma branşına (6.612 kontenjanlı), bölüm ve program şartı aranmadan tüm lisans, ön
lisans ve ortaöğretim (lise) mezunları, Jandarma branşı dışındaki diğer branşlara (At bakıcısı, bot
serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, uçak/helikopter teknisyen yrdc. ve havacılık itfaiyecisi), Tablo-1’de belirtilen
branş ve kontenjanlara göre; Tablo-2’deki lisans, Tablo-3’teki ön lisans, Tablo-4’teki ortaöğretim (lise)
mezunları başvurabileceklerdir.
ç. Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir. Adaylar
başvuru kılavuzunun 4’üncü maddesinde belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.
d. Başvurusu uygun değerlendirilen adaylardan Tablo-1’deki branşlara göre kontenjan miktarının
10 (on) katı aday sınava çağrılacaktır.
e. Temin edilecek uzman erbaş adayları, kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak diğer
branşlarda (İç güvenlik/asayiş/komando vb.) görev icra eden birliklerde de görevlendirilebilecektir.
f. Başvurusu uygun görülerek kontenjana girmeye hak kazanan ve sınav ücretini yatıran adaylara,
seçme sınavlarının ne zaman, nerede ve ne şekilde icra edileceği ayrıca bildirilecektir.
g. Sınav tarihleri PTS’de ‘‘Sonuç Bilgileri’’ kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile
tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi değiştirilemeyeceğinden, adaylar kendileri için
belirtilen sınav tarihi ve saatinde sınav yerinde hazır bulunacaktır. Bildirilen tarihte sınava katılmayan
adaylar, başka bir tarihte sınava alınmayacaktır.
ğ. Kılavuzun tamamını okumadan internetten başvuru yapılmayacak, başvuru bilgilerin
doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu
olacaktır. Eksik ya da yanlış bilgilerle başvuru yapan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavda
başarılı olmuş hatta, “Uzman erbaş olarak göreve başlamış olsalar dahi, daha sonra Yönetmelikte
belirtilen şartlara sahip olmadığı anlaşılanlar hakkında fesih işlemi yapılır.” maddesi uygulanacaktır.

2. YASAL DAYANAK:
Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini Kılavuzu;
 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu,
 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu,
 7179 Sayılı Askeralma Kanunu,
 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ve Yönetmeliği,
 Uzman Erbaş Yönetmeliği ve Yönergesi,
 TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ile uzman erbaş teminini kapsayan
diğer mevzuat, olur, onay ve emirler doğrultusunda hazırlanmıştır. Temin faaliyeti belirtilen mevzuat
doğrultusunda icra edilecektir.
3. GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI:
a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,
b. Başvuru yapacak adaylarda eğitim şartı ile ilgili olarak;
Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı
aranmakta olup, ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir.
Diğer branşlar için ise Tablo (2-4)’te belirtilen eğitim seviyesindeki bölümlerden mezun olma şartı
aranacaktır.
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023)
itibarıyla 20 (yirmi) yaşından gün almış olmak ve 27 (yirmi yedi) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2004
(dahil) - 01 Ocak 1996 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken
müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat
edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-5’teki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve
üzeri not almış olmak,
d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,
e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (18 Eylül 2023)
itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Eylül 2018 tarihi ve
sonrasında terhis olmak.),
f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden EN AZ 3 (ÜÇ) YIL görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri
içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü (01 Ocak
2023) tarihi itibarıyla 29 (yirmi dokuz) yaşını bitirmemiş olmak, [01 Ocak 2004 (dahil)- 01 Ocak 1994
(dahil) tarihleri arasında doğanlar] ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı
nitelik belgesi almış olmak,
g. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 02 Ekim 2023
tarihi itibariyle 3 (üç) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması
gerekmektedir. Adaylar ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir
belgeyi başvuru esnasında PTS’ye yükleyecek, seçme sınavlarına gelirken de yanında getireceklerdir.
Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur.
Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.
3 (üç) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin
müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir.
Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece
feshedilmemiş olması gerekmektedir.
- 5 -
ğ. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK,
J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre “Uzman Erbaş Olur” kararlı
sağlık kurulu raporu almış olmak,
h. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-6’da boy-kilo
tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak, (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor
şortu/eşofman ile ölçülür.)
ı. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Güvenlik soruşturması için adayların
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen
ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde
kayıtlı olması gerekir.),
i. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya
çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim
kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,
j. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı
olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli
iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak (Yukarıdaki hususlarda
yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa
olsun sonlandırılacaktır.),
k. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından 30 (otuz) günden
daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
m. Taksirli suçlar nedeniyle 6 (altı) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya
mahkûm edilmemiş olmak,
n. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet,
irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan
yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri
tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk
kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa
vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan
suçlarından dolayı mahkûm olmamak,
o. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve
isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde
belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis
cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
ö. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevî
şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde
bulunmamış olmak,
p. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen
çalışmıyor olmak,
r. Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,
s. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
ş. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor
olmak,
- 6 -
t. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve
omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak
uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren şort ile görünen vücudun herhangi
bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),
u. Dilinde pelteklik, kekemelik, tutukluk gibi konuşma özürleri olmamak,

ÖNEMLİ UYARI: HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN, SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEREK
TSK, J.GN.K.LIĞI VE SAHİL GÜVENLİK K.LIĞI İLE İLİŞİĞİ KESİLEN UZMAN
ERBAŞLAR TEKRAR UZMAN ERBAŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMEZLER.

4. BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN SINAVLARA ÇAĞRILMA ESASLARI:
a. Başvuruların alınmasını müteakip Tablo-1’deki kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınava
çağrılacaktır. Adaylar KPSS puanları doğrultusunda öğrenim seviyelerine göre branş bazında sıralanır.
KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere Tablo-1’deki kontenjan miktarının 10 (on) katı aday
sınava çağrılacağından son adayın puanının kendinden sonraki ile eşit olması durumunda eşitliğin
bozulduğu adaya kadar olan kısım seçme sınavlarına çağırılır.
b. Şehit ve malul eş ve çocuklarına yönelik sıralama diğer adaylardan ayrı olarak yapılır.
c. Öğrenim seviyelerine göre boş kalan kontenjanlar sırasıyla bir alt seviyeye, en altta boş kalan
kontenjan ise sırasıyla bir üst seviyeye aktarılacaktır.
ç. Adaylar kendi mezun olduğu bölümün/alanın, Tablo (2,3 ve 4)’teki bölümlerinden birine denk
olduğunu düşünüyorsa ilgili kurumdan (Ortaöğretim alanları için MEB, ön lisans ve lisans bölümleri için ise
YÖK’ten) aldığı denklik belgesini hem ön başvuru esnasında PTS’ye yükleyecek, aynı zamanda seçme
sınavlarına gelirken de yanında getirecektir.
d. Denklik belgesinin sistemden yüklenmesi adayın başvurusunu geçerli hale getirmeyecektir.
Denklik belgesinin kontrolü seçme sınavları aşamasında yapılacaktır. Denklik belgesinin aslını seçme
sınavlarına gelirken getirmeyen adaylar sınavlara alınmayacaktır.
e. Sınav takvimi ve diğer duyurular PTS’de ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’
kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur.
Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. PTS’de yapılacak duyurular ile SMS
bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

18 Eyl 2023 - 15:13 - Gündem