Kurban Hayvanlarına Karşı Sorumluluklarımızı Unutup Sınıfta Kalmayalım

Hayvan Hakları İçin Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Veteriner Hekim Dr. Ebru Tong, Kurban satış ve kesim yerlerinde yıllardır görülen yanlışların hala devam ettiğini, hayvan kesim yerlerinde donanımların yetersiz olduğunu belirtti. Veteriner Hekim Dr. Ebru Tong, "Hayvan refahı bakımından sınıfta kalmaya devam ettiğimiz üzücü bir gerçek" dedi.

Son zamanlarda hayvanlara yönelik şiddet ve eziyet haberlerinin arttığı, hatta kurbanlık hayvanlara eziyet eden insanların görüntüleri ile karşılaşmaya başladığımız bir dönemin ardından Kurban Bayramı sürecine giriyoruz. Dini bir görev olarak yapıldığı ve özellikle hayvanlara eziyet etmemek gerektiği dini açıdan da vurgulandığı halde kurbanlık hayvanlara yapılan uygulamalar ülke genelinde değerlendirildiğinde yıllardır insancıl olmaktan uzaktır.

Kurban Hayvanlarına Karşı Sorumluluklarımızı Unutup Sınıfta Kalmayalım


İl Kurban Hizmetleri Komisyonları organizasyonunda yürütülen çalışmalar kâğıt üzerinde standart ve doğru görünse de uygulamada her yerde aynı derecede başarılı olmamaktadır. Her yıl satış yerlerinde gördüğümüz olumsuz yaşam şartları, kesimler sırasında yeterli sayıda uzman kasapların olmaması nedeniyle yaşanan sıkıntılar, kesim çadırlarının donanımlarının hayvanların acı çekmeden kesilmesine imkan verecek kalitede olmaması, kurbanlık hayvanların birbirlerinin kesildiği anları görmelerini engelleyen önlemlerin alınmadığı, vatandaşların gerek sabırsızlıktan gerek ekonomik nedenlerle kendilerinin kesim işlemini yapmayı tercih etmeleri nedeniyle yaptıkları yanlışlar yüzünden hayvan refahı bakımından sınıfta kalmaya devam ettiğimiz üzücü bir gerçektir.

Kurban Hayvanlarına Karşı Sorumluluklarımızı Unutup Sınıfta Kalmayalım

Bu yıl özellikle, kurban hizmetlerinin yetersiz uygulanmasına bağlı olarak yaşanmakta olan hayvan refahına dair yanlışların yanında, insanların kurbanlık hayvanlarına karşı dahi acımasız olmalarının toplumsal ve psikolojik olarak değerlendirilmesi gerektiğini uzmanlara hatırlatmak istiyoruz. Unutulmamalıdır ki hayvanlara eziyet ve şiddet eğiliminde olan kişilerin suça yatkınlıkları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Dolayısıyla kurbanlık hayvanlar dahil, hayvanlara acı çektirmeye neden olan eylemler ve sorumluları psikolojik açıdan değerlendirilmeli ve toplumsal açıdan da ele alınarak gerekli iyileştirme çalışmaları geç kalınmadan hayata geçirilmelidir.

Kurban Hayvanlarına Karşı Sorumluluklarımızı Unutup Sınıfta Kalmayalım

Kurban hizmetlerinin başarısızlığının hijyen ve çevre sağlığı açısından halk sağlığını tehdit ettiği de unutulan bir başka önemli konudur. Kurban satış ve kesim yerlerinde veteriner hekimlerin etkin bir şekilde görev almaları hayvan refahı açısından olduğu kadar halk sağlığı açısından da önemlidir. Kesim öncesi hayvanların taşınmalarından, kesim sürecine kadar kaldıkları alanların şartlarının uygun olması, satış sırasında ve sonrasında nasıl muamele gördükleri, kesim anında da eziyet edilmeden herkesin üzerine düşeni yapması ile hayvan refahı sağlanmalıdır.

Her konuda olduğu gibi bilimsel gerçekler ışığında, yasal düzenlemelere uygun ve özenli çalışmalarla değil, dört günde bitip gidecek telaşlı bir mecburiyet olarak görüldüğü sürece hayvan refahı dahil halk sağlığının korunması da mümkün değildir.

Bu yıl herkesin birey olarak bu dini görevin ciddiyeti ve sorumluluğu ile hareket etmesi gerektiği yeniden hatırlanmalıdır.

Veteriner Hekim Dr. Ebru TONG

Başkan

Hayvan Hakları İçin Veteriner Hekimler Derneği

27 Haz 2023 - 14:59 İzmir- Gündem