SGK'dan Satılık Lüks Tekne

Antalya SGK İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi, 35 milyon liraya tekne satacak.Tekne için ilk açık artırma 14 Şubat 2023 tarihinde, 10.00-10.05 saatinde Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada yapılacak.

SGK 35 milyon liraya tekne satacak

Durmuş Ali Başkan / Ajans Bizim / Türkiye / ANTALYA

Antalya SGK İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından tekne satışı yapılacak.

Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından tekne satışı yapılacak.

Yaklaşık bedeli  35.520.000,00 TL olarak tespit edilen teknenin 14 Şubat 2023 tarihinde, 10.00-10.05 saatleri arasında  Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada açık artırma suretiyle satışı yapılacak.

Birinci artırmada  istekli çıkmazsa ikinci artırma, 28 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

KONUYLA İLGİLİ BİK'DE YAYINLANAN İHALE İLANI ŞÖYLE

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO : 206051207- 2018/13 SATIŞ DOSYASI       İLİ: ANTALYA, SERBEST BÖLGE
TEKNENİN BULUNDUĞU YER :  Tekne  Antalya Serbest Bölge içinde bulunan F Ada, 9/2,10,21/2,22 Numaralı parseller üzerinde bulunan Sunrise binası içindedir.

TEKNENİN GENEL ÖZELLİKLERİ :

Teknenin Adı : M / Y Zenith                            Teknenin Cinsi : Motoryat – Özel
Clas : Bureau Veritas , MCA                            Yolcu Kapasitesi : 10 Yolcu ve 9 kişilik mürettebat
İmalat Malzemesi : AH36 Çelik – Alüminyum          Teknenin tipi / Hızı : Deplasman Tip / 18-22 knot
Teknenin İmalat Yılı / Yeri : İnşaası devam ediyor / Sunrise
Loa ( Tam boy ) : 70,35 metre              B max ( Tam genişlik ) : 12,95 metre
Draft : 5,95 metre                    Deplasman ( Tam yüklü ) : 1015 Ton          Gross Ton : 1305 GRT
Bağlama Limanı : İnşaa halindeki gemilere mahsus sicil – ANTALYA – G87

ÖZELLİKLERİ :

06.05.2022 tarihinde değer tespiti yapılmıştır. Genel özellikleri itibari ile dünya denizlerinde seyretmek üzere tasarlanmış, okyanus geçebilecek özelliklerde, tipi özel olarak T.C. UDHB.- Antalya Liman Başkanlığı’nda, inşaa halindeki gemilere mahsus sicil kütük kayıt örneğinde ANTALYA – G87 numarası ile kayıtlıdır. Teknenin karada tam olarak bitmemiş yarı mamul halinde olduğu gözlenmiştir. Alt gövdenin AH36 gemi inşaa çeliği malzemeden inşaa edilmiş olduğu, makine dairesine kadar olan kısmının tamamlanmış olduğu görülmüştür. Teknenin makine dairesi ve kıç üstü alt gövde konstrüksiyonunun henüz inşaa edilmemiş olduğu tespit edilmiştir. Teknenin üst binasında 2. güvertenin alüminyum alaşımlı gemi inşaa mazemesinden inşaa edilmiş olduğu, 3. güvertesinin henüz inşaa edilmemiş olduğu tespit edilmiştir. Teknenin gemi mühendisliğinin, endaze, orta kesit, boyuna kesit ve güverteler planı ile mukavemet hesaplarının Hollandalı Mulder Dizayn, iç tasarımının Alman Focus Yat Dizayn ve Dizayner olarak İtalyan A.V.C. & Co Vallicelli Dizayn firması tarafından yapılmış olduğu yapılan araştırmada tespit edilmiştir. Yatın Bureau Veritas, MCA kurallarına uyularak inşaa edilmiş olduğu, teknenin alt gövde çelik üzerinde astar boya olduğu ve üst bina alüminyum alaşım gemi inşaa malzemesinde ise boya uygulaması yapılmamış olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgiler Hollandalı Mulder Dizayn internet sitesinden Yatcht / Under Construction bölümüne girilerek bulunabilir. Teknenin üst binasında alüminyum alaşım gemi inşaa malzemesinden inşaa edilmiş, dış kaplama sacı tamamlanmış, üst bina içinde kemerelerin, tulanilerin, puntellerin, kemere geçişlerinin inşaa edilmiş olduğu görülmüştür. Bölme saclarında armuz kaynaklarının tamamlanmamış olduğu punto kaynak ile bölmelerin birleştirilmiş ancak asıl kaynak işlemine başlanmamış olduğu tespit edilmiştir. Üst binanın içinde bölme saclarında armuz kaynaklarının tamamlanmamış olduğu, punto kaynak ile bölmelerin birleştirilmiş olduğu ancak asıl kaynak işlemine henüz başlanmamış olduğu tespit edilmiştir. Üst binanın içinde postaların, stifnerlerin ve boyuna mukavemet elemanlarının gemi inşaatı usul ve esaslarına uygun şekilde inşaa edildiği kanaatine varılmıştır. Teknenin dış kaplama sacı bulb / baş yumru kısmı hariç tamamlanmış, alt gövdede makine dairesine ait kısmın henüz inşaa edilmemiş olduğu tespit edilmiştir. Teknenin ana güvertesinde sancak kıç omuzluktan baş tarafa doğru bakışta teknede alt ve ana güvertede makine dairesine kadar alt ve ana güverte sac kaplamalarının tamamlanmış olduğu, perdelerin ve üzerlerindeki stifnerlerin, alabandada adi ve derin postaların stringerlerin, boyuna mukavemet elemanlarının inşaa edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Perde geçişlerinin henüz tamamlanmamış olduğu görülmüştür. Teknenin ana güvertesinde sancak vasattan kıç tarafa doğru bakış sırasında teknede alt ve ana güvertede makine dairesine kadar alt ve ana güverte sac kaplamalarının tamamlanmış olduğu, perdelerin ve üzerlerindeki stifnerlerin, alabandada adi ve derin postaların stringerlerin inşaa edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Teknenin alt güvertesinde kıç taraftan merkez hattan başa doğru bakış sırasında omurgaya atılmış olan I profillerin, I profilden inşaa edilmiş tulanilerin, perde ve bölme saclarının, posta ve braketlerin çelik inşaatın tamamlanmış olduğu, perde geçişlerinin yapılmamış olduğu görülmüştür. Teknenin alt güvertesinde merkez hattan başa doğru bakış sırasında baş çatışma perdesi, postaların tamamlanmış olduğu, alabandada stringerlerin sancak ve iskelede inşaatının tamamlanmış olduğu, baş çatışma perdesinde su geçirmez kapının takılmamış olduğu tespit edilmiştir. Teknede alt güvertede baş altı alt güverte sintine stringerlerinin, bölme saclarında boyuna elemanlarının derin postaların tamamlanmış olduğu, perde geçişlerinin yapılmamış olduğu görülmüştür. Güverte kaplama sacında kıç ana güvertesinde kısmen sancak tarafta binanın çatısından su alan yerler nedeni ile çelik tekne üzerine akan yağmur suyundan çelik sac güverte kaplamasında astarlı yüzeyde paslanmalar olsa da gemi sacına zaten boya bakım uygulamaları yapılacağından, şu anda yarı mamül yapım aşamasında olan gemi için ihmal edilebilir, mevcut değerine etki etmeyeceği değerlendirilmiştir.
Özetle; M / Y Zenith teknesi alt gövdenin AH36 gemi inşaa çeliği veya benzeri malzemeden inşaa edilmiş olduğu, alt gövdenin makine dairesine kadar olan kısmının tamamlanmış olduğu görülmüştür. Teknenin makine dairesi ve kıç üstü alt gövde konstrüksiyonunun henüz inşaa edilmemiş olduğu tespit edilmiştir. Teknede elektrik, boru tesisat, hidrolik tesisat, kumlama, astar boya, marangozluk, mobilya, elektronik vb. ileri çalışmalar başlamamıştır. Teknenin üst binasında 2. güvertenin alüminyum alaşımlı gemi inşaa malzemesinden inşaa edilmiş olduğu, 3. güvertesinin henüz inşaa edilmemiş olduğu tespit edilmiştir. Teknenin gemi mühendisliğinin, endaze, orta kesit, boyuna kesit ve güverteler planları ile mukavemet hesaplarının, mühendislik çalışmasının yapılmış olduğu, teknenin bu yapım aşamasına kadar tesadüfen değil bu mühendislik çalışması neticesinde geldiği, teknenin boyutları, tipi, tonajı ve hedeflenen proje düşünüldüğünde baştan tasarım, mühendislik, havuz deneyleri, class kuruluşu başvuru, onay ve sörvey işlemleri için gözle görünmese de baştan bir maliyeti oluştuğu kanaatine varılmıştır.  Tersanenin kapalı olduğu, evrak, belge, basılı proje ve dijital projelerin bulunmaması teknenin satışı aşamasında olumsuz bir faktör olarak değerlendirilmiş, tersane yetkililerinden proje, belge ve dijital projelerin tekne satışına konu ihale sürecinde temin edilerek, yarı mamul yatı satın almak isteyen kişi ve kuruluşların nihayetinde teknenin maliyetine etki edebilecek bu hususu açıklığa kavuşturmaları, şu an için ortada hiçbir proje, belge, class onay durumu vb. doküman bulunmadığı görülmüştür. Teknenin uluslararası dizaynerleri nedeniyle fikri mülkiyet haklarından kaynaklanacak maliyetinin gizli anlaşmalar nedeni ile bilinemediği, teknenin satışının gerçekleşmesi durumunda fikri mülkiyet haklarından kaynaklanacak belirsizliklerden satış sürecinin de, değerinin de olumsuz etkilenebileceği kanaatine varılmıştır. 

MUHAMMEN BEDELİ : 35.520.000,00 TL.(otuzbeşmilyonbeşyüzyirmibinlira)

SATIŞ ŞARTLARI: 14.02.2023 tarihinde; Saat : 10.00-10.05 arasında Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır. Birinci arttırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağrıldıktan sonra teklif edilen en yüksek rayiç bedelin % 75’i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla  en çok artırına ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı  bulmazsa  en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 28.02.2023 günü aynı yer  ve saatte ikinci arttırmalar yapılacaktır. İkinci artırmalarda rayiç bedelin %50’si + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki 1. artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.    
Bilindiği üzere, 3218 sayılı serbest Bölgeler Kanunu’nun 8. Maddesi’nde “ serbest bölge ile türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaret, dış ticaret rejimine tabidir. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz.” hükmü yer aldığından, ihaleyi alan gerçek ve tüzel kişinin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü’ne başvurarak herhangi bir yabancı ülkeden Türkiye’ye mal getirilmesi durumunda yapılması gereken ithalat ve gümrük işlemlerini aynen gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ayrıce, söz konusu mallerın icra yoluyla satışında ilgili Müdürlüğün yazısı Serbest Bölge Müdürlüğü’nce fatura yerine kabul edilmekte ve Türkiye’ye çıkışlarda satış bedeli üzerinden binde dokuz oranında özel hesap kesintisi uygulanmaktadır.                                                                                                         
2- Teminat, arttırmaya esas rayiç bedelin % 7.5’u olan 2.664.000,00 TL. dir. ( Bankaya yatırılacak)
3- Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.  
Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 2018/13 sayılı dosyadan İcra Satış Servisi’ne başvurmaları, Satış Şartnamesinin icra dosyasından ve www.sgk.gov.tr satış ilanları internet sayfasından görülebileceği, masrafların ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ilan olunur.         25 Oca 2023 - 21:01 - Ekonomigöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.


İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi


Anket 2022’nin en başarılı belediye başkanı sizce hangisiydi?
Tüm anketler