Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçkimsenin dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır"

"Bütçe disiplininden bundan sonra da asla taviz vermeyeceğiz." "Türkiye'deki durumu felaket tellalı edasıyla anlatanların niyetleri başkadır." "Biz görünen ve görünmeyen yönleriyle tüm bu gelişmeleri harfiyen takip ediyoruz." "(Vatandaşlarımızı) Türk Lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum."

Büyütmek için resme tıklayın

Süfyan Kızılarslan / Ajans Bizim / Türkiye / ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık hiç kimsenin sadece parasının değerinden endişe ederek, dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır" dedi. 

Erdoğan, kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır" dedi ve "Yapılan soruşturmalar neticesinde failler hakkında gereken işlemlerin yapılacağını" ifade etti. 

Erdoğan'ın konuşması satırbaşlarıyla şöyle:

"-Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ile tüm insanlığı ilgilendiren sonuçlar doğuran etkileriyle devam ediyor."

"-Türkiye olarak bu savaşın önce önüne geçmek, ardından da barışla sonuçlanması için her türlü gayreti gösterdiğimize herkes şahittir."

"-Tahıl krizinin önüne geçecek mekanizmanın kurulması da yine bizim gayretlerimizle mümkün olmuştur. Dünya tahıl üretiminin üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'nın gerçekleştirdiği göz önüne alındığında, sadece Ukrayna tahılının, ülkemiz üzerinden dünyaya gönderilmeye başlanması bile insanlık için başlı başına kritik bir gelişmedir."

"-Amacımız inşallah uzak olmayan bir tarihte Sayın Putin'le Sayın Zelenskiy'i de ülkemizde bir araya getirerek, bu krizi kökünden çözecek yolu açmaktır." 

 "Mandacı iktisatçılar"

"-Son dönemde ülke ve millet olarak bizi en çok zorlayan konunun faiz-kur-enflasyon denklemi ile sınandığımız ekonomi alanı olduğu bir gerçektir."

"-Dünyadaki gelişmeleri ve ülkemizin gücünü dikkate alarak ekonomimizi mahvetme tehdidi gibi açık ve alçak bir saldırıya maruz kaldığımız 2018'den itibaren bu alanda yeni programı hayata geçirmeye başladık." 

"-Biz ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yapacağımızı gayet iyi bildiğimiz için bu tür tartışmalara kulak asmadan işimize baktık, ekonomide köklü bir dönüşümü adım adım hayata geçirdik."

"-Bizim yıllar önce yaptığımız, önceliği istihdama ve üretime verme tercihine, bugün gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın da yönelmeye başladığını görüyoruz."

"-Elbette mandacı iktisatçılar, programı kötülemek için hala dünyadaki örnekleri görmezden gelmeye, verilerin yarısını anlatıp diğer kısmının üzerini örtmeye, yatmaya devam ediyor."

"-Akıl ve vicdan sahibi iktisatçılarımız ise detaylara ilişkin kimi eleştirilerini söylemekle birlikte, programımızın mantığını ve amacını biraz mahcup ifadelerle olsa da takdir ediyor."

"-Kendi eğitimlerine ve donanımlarına göre ülkemizde ısrarla belirli iktisat modellerinin uygulanmasını isteyenlerin fanatizmi, akılcılıklarından değil, tembelliklerinden veya gerideki başka çıkar ilişkilerinden kaynaklanır."

"-Biz bu hakikatleri bildiğimiz için birilerinin ne dediğine değil, ülkemizin neye ihtiyacı olduğuna, milletimize verdiğimiz sözleri nasıl yerine getirebileceğimize bakıyoruz." 

"Enflasyonsuz iklimde yaşamaya alışmış ülkeler"

"-Türkiye ise kendi ekonomik modeli sayesinde tarihinin en yüksek üretim, ihracat ve istihdam seviyelerine ulaşarak bu iki tehditten asıl yıkıcı olanın üstesinden gelmeyi peşinen başarmıştır."

"-Enflasyon rakamlarımızın nominal olarak çok yüksek seyretmesi elbette üzüntü vericidir ama burada asıl dikkat edilmesi gereken enflasyon düzeyinin genel ekonomi üzerinde yol açtığı sonuçlardır."

"-Biz enflasyon rakamlarının insanlarımızın hayatındaki olumsuz etkilerini her kesimin gelir seviyesini yükselterek bertaraf etmeye çalışırken, aynı zamanda enflasyonu düşürecek tedbirleri de alıyoruz." 

"-Buna karşılık uzunca bir süredir enflasyonsuz ekonomik iklimde yaşamaya alışmış ülkelerde bizimkiyle mukayese edildiğinde daha küçük gözüken oranların etkileri, çok daha derin ve yıkıcı hissediliyor."

"Fiyatların artması..."

"-Fiyatların artması istenmeyen bir durum olmakla birlikte, bütçenin güçlü, üretimin dinamik, istihdamın yüksek olduğu bir ortamda üstesinden gelinmesi mümkün bir sorundur."

"-Geçmişte ülkemizi, dünyanın pek çok yerinde yapıldığı gibi, finansal dalgalanmalar ve varlık hareketleri üzerinden soymayı alışkanlık haline getirenler, bizi aynı yola sokmak için canhıraş bir gayret içindedirler ama ülkemiz büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda ekonomide kendi yolunu çizmiştir ve bu istikamette kararlılıkla yürümektedir."

"-Türkiye'nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır."

"-Gelişmiş ülkelerdeki bizden daha derin farklar içeren politika faizleri ile enflasyon oranları arasındaki ilişkiye hiç bakmayıp, Türkiye'deki durumu felaket tellalı edasıyla anlatanların niyetleri başkadır."

"-Bugünkü ekonomi programımızı 10, 15, 20 yıl, belki bu cesaret ve kararlılıkla uygulayamayabilirdik. Çünkü o dönemlerde siyasi ve askeri gücümüz gibi ekonomik altyapımız da henüz böyle bir politikayı destekleyecek seviyede değildi ama bugün Türkiye, her alanda bir başka ligin, bir başka dünyanın oyuncusudur."

"-Tıpkı güvenlik, enerji, sanayi politikaları, sosyal politikalar gibi ekonomi politikamızı da kendi ihtiyaçlarımıza ve çıkarlarımıza göre belirlemeyi sürdüreceğiz." 

"İzin vermeyeceğiz"

"-Bugüne kadar sanayicilerimiz, 1,5 trilyon dolarlık yatırımla makine ve ekipman altyapılarını yenilediler ve güçlendirdiler. Diğer alanlarla birlikte toplamda 3,5 trilyon dolarlık yatırımla her alanda ülkemizi bugünlere hazırladık."

"-Şimdi bu emeklerin, bu çabaların, bu fedakarlıkların, bu gayretlerin neticesini alma vaktidir. Şimdi tüm unsurlarıyla büyük, güçlü, müreffeh, özgür Türkiye'yi hızla inşa etme vaktidir."

 "-Hiç kimsenin, siyaset mühendislikleri ile sinsi tuzaklarla naftalin kokulu sosyal gerilim projeleriyle bizi bu hedefe ulaşmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğiz."

"Bütçe disiplininden taviz vermeyeceğiz"

"-Hükümete geldiğimiz günden beri üzerinde titizlikle durduğumuz bütçe disiplininden bundan sonra da asla taviz vermeyeceğiz."

"-Ülkenin kazancını devletin kazancına dönüştürüp, bunu da millete eser olarak, hizmet olarak, destek olarak aktarma kararlılığımızdan en küçük bir geri adım atmayacağız. Büyümeden, istihdam ve ihracata, bütçe gerçekleşmelerinden küresel ticaretten aldığımız paya kadar tüm rakamlar ekonomi programımızın öngörülerine uygundur."

"Dövize, altına yönelmek için sebep kalmadı" 

"-Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve dolayısıyla kendi paralarına güvenmeleridir."

"-Artık hiç kimsenin sadece parasının değerinden endişe ederek, dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır."

"-Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti altına alan Türk Lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum."

"-Kendi alın terimizle, kendi kaynaklarımızla kazandığımız parayı dövizde tutarak başkalarının değirmenine su taşımaya, altında tutarak hareketsiz bırakmaya hiçbirimizin hakkı olmadığına inanıyorum."

"-Unutmayınız, hepimiz aynı Türkiye gemisinin içerisindeyiz, bu gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız. Bu gemi güvenlik gibi, ekonomi üzerinden açılan deliklerinden de su alarak batarsa hepimiz boğulacağız." 

"-Devletin üretimi ve istihdamı teşvik etmek için sağladığı kolaylıkları amacı dışında kullanmak Türkiye gemisinde delik açmak demektir." 

"Tüm gelişmeleri takip ediyoruz"

"-Biz görünen ve görünmeyen yönleriyle tüm bu gelişmeleri harfiyen takip ediyoruz."

"Tespit ettiğimiz sorunların çoğunun hukuki değil ahlaki temelli olduğunu gördüğümüz için kimi yerde kamunun alternatif imkanlarını kullanarak, kimi yerde ikazlarımızı yaparak çözüm yolları arıyoruz." 

"-Mesela bu çerçevede piyasa denetimlerini sıklaştırdık. Gıdadaki dengesiz fiyat artışlarına karşı kooperatif marketleri devreye soktuk. Dövize ve altına yönelen kredi akışlarının önünü kestik." 

"-Çay, fındık, buğday, arpa ve üzüm gibi tarım ürünlerine üreticilerimizin alın terinin hakkı olan alım fiyatları verdik, veriyoruz."

"-Toprak Mahsulleri Ofisimiz, hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını, destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır."

"-Otomobil piyasasındaki oyunları bozacak bazı tedbirleri aldık."

Yeni eğitim yılına doğru

"-Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini de vermek istiyorum." 
"-Öğretmen Meslek Kanunu ile uzman ve baş öğretmenlik kadrolarına 614 bin 446 başvuru yapıldı. Bu öğretmenlerimizin büyük bölümü gerekli eğitimleri tamamladılar. Yüksek lisans ve doktora yapmış olan 90 bine yakın öğretmenimiz yapılacak sınavdan zaten muaflar."

"-Diğer öğretmenlerimize, 'sınavı boykot çağrısı' yapılmasını en başta milli iradenin tecelligahı olan Meclis'imize saygısızlık olarak görüyoruz." 

"-Daha önce de öğretmenler arasında ayrımcılık yaparak, onlara hakaret edenlerin bu konudaki gayretlerinin ciddiye alınacak tarafı yoktur." 

Programını açıkladı

"-Yarın Filistin Devlet Başkanı Sayın Abbas'ı misafir edecek, Çarşamba günü Müteahhitler Birliğinin Ödül Töreni'ne katılacağız."

"-Perşembe günü Ahlat'tayız, Cuma günü Malazgirt'te olacağız. Sayın Bahçeli ile bu iki önemli programımızı inşallah gerçekleştireceğiz. 

Anadolu'yu bizlere vatan olarak bırakan ecdadımızı yad edeceğiz."

"-Cuma namazımızı inşallah Malazgirt'te kılacağız. Diyanet İşleri Başkanımızın imametinde inşallah Cuma namazımızı orada ifa edeceğiz."

"-Önümüzdeki haftanın ilk gününü de Büyük Taarruz'un 100. Yılının heyecanını Kütahya ve Afyonkarahisar'daki programlarda vatandaşlarımızla birlikte yaşayacağız."

23 Ağu 2022 - 01:02 - Siyasetgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Hürriyeti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Hürriyeti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber Hürriyeti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Hürriyeti değil haberi geçen ajanstır.


İZMİR MARKALARI

Şehir Markaları arasındaki yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın

+90 (232) 246 82 46
Reklam bilgi


Anket 2019’un en başarılı belediye başkanı sizce hangisiydi?