Son Dakika
17 Kasım 2018 Cumartesi

DOLARLA BORÇLANDIM, BORCUM  KATLANDI NE YAPMALIYIM?

Türk Borçlar Kanunu’na göre döviz cinsinden borcunuz katlandı ise “Aşırı İfa Güçlüğü” nedeniyle yeniden yapılanma isteyebilirsiniz?

12 Eylül 2018 Çarşamba, 20:36

DOLARLA BORÇLANDIM, BORCUM  KATLANDI NE YAPMALIYIM?

Bir sözleşme ile; dolar veya herhangi bir yabancı para cinsinden borç altına giren vatandaşlarımız kendilerine tanınan çok önemli bir hakkın farkında değiller ve bunu acilen bildiriyorum:

KUR FARKINDAN DOLAYI KATLANAN YABANCI PARA BORCUNUZU DEV KUR FARKI OLMAKSIZIN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

ÖDEMİŞSENİZ DE* FARKI GERİ ALABİLİRSİNİZ !

Şöyle ki; yıllardır yürürlükte olan ve neredeyse her hukuk fakültesi öğrencisinin okulda öğrenmiş olduğu Türk Borçlar Kanunu’nun “Aşırı İfa Güçlüğü” başlıklı 138. Maddesi’ne** göre: Bir sözleşme çatısı altında; dolarla veya herhangi bir yabancı para cinsiyle borçlanan borçlu, öngörülemeyen kur farkı dolayısıyla borcunun ödenmesinin aşırı güç olduğunu ileri sürerek hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme hakkına sahiptir.

Geçtiğimiz sene dolar 3.00 TL iken  100 bin dolar borçlanan bir kişi aslında 300 bin TL borca girmiş oluyordu. Bugün ise 6,00 TL seviyesine gelen dolar kuruyla bu rakam 600 bin TL’ye çıkmış durumda. Yani 300 bin TL’lik bir fark var arada. Ancak bu kişi mahkemeye başvurduğunda bu 300 bin TL’lik zarardan kurtulabiliyor.

Mahkemeler bu konuda borçlu lehine karar vermektedir ve borcunuzu ödeyememenizden kaynaklı olarak alacaklının da daha fazla beklemesi ve olası maddi kayıplarının önüne geçilmesi için acilen öncelikle alacaklının kendisi ile anlaşma yoluna gitmelisiniz. Anlaşırsanız mahkemeye gitmeye gerek yok demektir. Eğer ki alacaklı anlaşmaya yanaşmazsa ve icra takibi yolu ile borcu takibe aldıracağını söylerse, ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarınızı saklı tuttuğunuzu bildiren yazılı bir ifade ile borcunuzu alacaklıya ödediğinizi bildiriniz ve ödeyiniz. Ardından derhal mahkemeye başvurarak fazla miktarı geri alabilirsiniz.

Açılacak dava hakkında ayrıntılı bilgi için: [email protected]

*Borcunuzu ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarınızı saklı tuttuğunuzu bildiren yazılı bir ifade ile ödemişseniz.

**TBK – Aşırı ifa güçlüğü MADDE 138- Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır.

**Borcunuzu, ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarınızı saklı tuttuğunuzu bildiren yazılı bir ifade ile ödemişseniz.

 

www.haberhurriyeti. / OĞUZHAN TAŞKIRAN

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Haber Sistemi Tasarım ve Programlama: Moradam SEO