Son Dakika
19 Temmuz 2019 Cuma

‘Çukur’ yine çukura düştü

Mahkeme, Konak 1.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nı iptal etti.

04 Ocak 2018 Perşembe, 16:58

Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davalarda son mahkeme kararı İzmir 3’üncü İdare Mahkemesi’nden geldi. Mahkeme Basmane Çukuru’nu da içeren, Alsancak-Kahramanlar bölgesini kapsayan 12.10.2015 tarihli 1/5000’lik Nazım İmar Planı’nı da 7 Kasım 2017 tarihiyle iptal etti.

Oda Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, iptal ile birlikte bölgenin yeni planlama sürecinin başladığını ifade ederek, “Bunu bir fırsata çevirerek, kamu yararı nezdinde, yeni bir plan çalışmasının yapılması gerekmektedir. Yeni planlama süreci katılımcı bir biçimde işletilmeli. Bu konuda biz de katkı sunmaya hazırız” dedi.

Ege Postası’nden Halide Demirpolatlı’nın yaptığı haber şöyle;

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2015 tarihli ve 05/986 sayılı kararıyla onaylanan Konak 1.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası’na (TMMOB)bağlı Şehir Plancıları Odası’nın açtığı dava sonunda, İzmir 3’üncü İdare Mahkemesi’nin 07.11.2017 tarihli ve 2017/1601 sayılı kararıyla iptal edildi.

Geçtiğimiz haftalarda iptal edilen 1/1000’lik planın ardından mahkemenin Basmane Çukuru’nu da içeren Alsancak-Kahramanlar bölgesini kapsayan 1/5000’lik planının da iptal edilmesiyle, başta Basmane Çukuru’nda Folkart tarafından yapılacak olan ve içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nın da olacağı tartışmalı yapı olmak üzere Alsancak ve Kahramanlar bölgesini kapsayan tüm bölgede yeni bir imar planının yapılması gerekecek.

SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ

Konuyla ilgili Egepostası’na bilgi veren Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, söz konusu planların iptali ve yürürlükten kalkmasıyla birlikte yapılacak yeni düzenlemenin üst ölçek planlamasının Büyükşehir Belediyesi’nce, alt ölçek planının da Konak Belediyesi’nce yapılması gerektiğini vurgulayarak, hem sürecin takipçisi olacaklarını hem de talep edilmesi durumunda yeni planların yapılmasına her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

PLANLAR YENİDEN

Başkan Özlem Şenyol Kocaer, İzmir 3’ncü İdare Mahkemesi’nce verilen iptal kararının Basmane Çukuru, Alsancak-Kahramanlar bölgesini kapsayan bölgenin yeniden planlama sürecinin başlangıcı anlamına da geldiğini kaydederek, yeni plan sürecinin ‘katılımcı bir anlayışla’ yapılması gerektiğini belirtti:

“Yeni düzenlemeye dair planın üst ölçek planlaması Büyükşehir Belediyesi’nce, alt ölçek planının da Konak Belediyesi tarafından yeniden yapılması gerekiyor. Sürecin takipçisi olacağız. Bu bölgenin yeni bir planlama sürecinin başlangıcı anlamına geliyor bu karar. Bunu bir fırsata çevirerek, kamu yararı nezdinde, yeni bir plan çalışmasının yapılması gerekmektedir. Yeni planlama süreci katılımcı bir biçimde işletilmeli. Dolayısıyla bu konuda biz de katkı sunmaya hazırız” dedi.

İMAR YOĞUNLUĞUNU KALDIRACAK DURUMDA DEĞİL

Basmane Çukuru olarak bilinen ve Folkart tarafından çok katlı bir yapı inşa edilecek olan alanın da planda karma kullanım olarak belirlendiğini ancak bu planlamanın mevcut imar yoğunluğunu kaldıracak bir altyapıya sahip olmadığını da dile getirerek,

“Basmane Çukuru’ndaki 104 bin metrekarelik yapıyı biliyoruz. İçerisinde turizm, ticaret, konut ve belediye hizmet binası var. Bu tür karma kullanımın yanı başındaki Kültürpark’a olumsuz etkisi ortada. Hemen yanı başında tarihi kent merkezi var. Mahkemenin iptal gerekçelerinde de Basmane Çukuru’ndaki mevcut imar yoğunluğunu kaldıracak bir altyapının mevcutta olmadığı belirtiliyor. Bu gerekçelerle plan iptal edilmiş durumda. Bu bölgede yapılacak bir planın çevreye vereceği etki düşünülerek, mevcut altyapı kapasitesi çerçevesinde yeniden planlanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

BİR İMAR PLANI ŞU ANDA YOK

TMMOB’a bağlı Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, planın iptal gerekçeleri içerisinde yeni otopark alanları yaratılamaması, yaya öncelikli trafik düzenlemelerinin yapılmaması, karma kullanın alanlarının başta Kültürpark olmak üzere çevresine vereceği olumsuz etkilerin göz ardı edilmesi gibi hususların bulunduğunu anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

“1/1000’lik plan geçtiğimiz haftalarda iptal edilmişti. Basmane Çukuru’nu kapsayan planın üst ölçek planı yürürlükte idi. Dava kararıyla üst ölçek plan da iptal edildiği için yürürlükten kalktı. Dolayısıyla bu bölgenin uygulamaya esas bir imar planı şu anda yok. Üst ölçekli plan Basmane Çukuru’nu da içine alan Alsancak-Kahramanlar bölgesini de kapsıyor. Konum itibariyle kentin kalbi durumunda bir alan. Ancak iptal gerekçelerinden görüldüğü üzere planın gerek otopark, ulaşım alt yapısına ilişkin yeterli çözüm getirmiyor. Yeni bir otopark alanı yaratılamıyor. Buna karşılık mevcuttaki eğitim tesisi gibi teknik ve sosyal donatı alanlarının alt kısımları ve zemin katlarının otopark olarak düzenlendiğini görüyoruz. Otopark sorununu bu şekilde çözüme kavuşturuluyor. Ancak bu bir çözüm değil. Çünkü kent merkezlerinde öncelikle yaya öncelikli düzenlemenin ulaşım bağlantılarıyla birlikte daha detaylı olarak çalışılması gerekiyor. Etütler yapılması gerekiyor trafik düzenlemesi açısından, olası otopark olabilecek alanların etüt edilmesi gerekiyor. Bu yapılmamış. Yeşil alanların hepsi böyle bir ihtimale açık hale geliyor. Bölgenin neredeyse birçok alanında birçok otopark alanının ortaya çıkması -düzensiz ve plansız bir şekilde-ihtimali ortaya çıkıyor. Ancak kentin bu kadar önemli bir alanının otopark sorunu bu şekilde çözümlenemez. Yaya öncelikli düzenlemeye tam ters. Planın tamamına ilişkin bilirkişi raporunda, iptal edilmesine gerekçe gösterilen bir husus var, alanda karma kullanım (ticaret-turizm-konut) alanları belirlenmiş. Ancak bunların bu tür yoğunluktaki alanların çevresine vereceği olumsuz etkiler ve mevcut alt yapı ihtiyaçları yeteri kadar düşünülmemiş ve iptal edilen planda gerekli düzenleme yok.”

ODANIN RESMİ AÇIKLAMASI

Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan yazılı resmi açıklama ise şu şekilde;

“İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2015 tarihli ve 05/986 sayılı kararıyla onaylanan Konak 1.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “…dava konusu plan ile ‘Ticaret-Turizm Alanı‘ ve ‘Ticaret-Turizm-Konut Alanı‘ olarak belirlenen karma kullanım alanlarının yapılaşma kararlarına plan bütünlüğü, mevcut doku, ulaşılabilirlik ve çevre ilişkileri açısından kentsel mekan bütününde siluete olan etkileri ile birlikte değerlendirilmemiş olduğu, arma kullanım alanlarına ilişkin fonksiyonların nasıl yönleneceği ve temel stratejilerine dair karar üretmemiş olması ve İzmir`in ticaret yoğunluğu olan kent merkezindeki mevcut durumdaki otopark sorununa plan kararı ile de çözüm önermediği ve teknik-sosyal donatı alanlarının otopark ihtiyacı için kullanılacağının belirtildiği, ancak otopark kullanımının gerektirdiği etüt, analiz, alan niteliği ve peyzaj özelliklerine ilişkin nasıl bir araştırma yapılacağına ilişkin hüküm içermemesi nedenleriyle şehircilik ilkelerine, kamu yararına, imar mevzuatına, planlama tekniklerine ve mahkeme kararlarına uygun olmadığı…” gerekçesiyle İzmir 3. İdare Mahkemesinin 07.11.2017 tarihli ve 2017/1601 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

Söz konusu Mahkeme Kararı ile iptal edilen Konak 1’inci Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında kalan ve 21.09.2017 tarihindeki Mahkeme Kararı ile iptal edilen İsmet Kaptan Mahallesi, 1039 ada 8 parsele ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2013 tarihli ve 05.443 sayılı kararı ile onaylanan ve yapı inşaat alanı: 104.000 m2, hmax:serbest ve yapı inşaat alanının yüzde 30`u Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, yüzde 70`i Turizm+Ticaret Alanı yapılaşma koşullarına sahip 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 21.09.2017 tarihindeki Mahkeme Kararı ile iptal edilmiştir.

Bu durumda Basmane Çukuru olarak bilinen bölgede yapılmak istenen uygulamaların dayanağı olan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planları iptal edilmiş ve alan uygulamaya esas imar planları açısından tamamıyla plansız kalmıştır.

Mahkeme kararlarında iptal gerekçeleri olarak belirtilen bilirkişi raporlarındaki hususlar dikkate alınarak, İzmir‘in kent merkezindeki en büyük park alanı olan Kültürpark’a ve kentsel SİT alanı olan Basmane ve Kemeraltı bölgelerine komşu olmasıyla İzmir‘in tarihi kent merkezi niteliğinde olan bu denli önemli kent parçasının bilimin, hukukun ve mevzuatların ışığında kamu yararı gözetilerek, çevresine olan etkisi ve etkileşimi de değerlendirilerek ilgili yerel yönetimler tarafından yeni imar planı kararları ile planlanması ve bu durumun İzmir kentinin geleceği adına bir fırsata çevrilerek yeniden planlanması gerekmektedir.

Ayrıca Mahkeme kararında belirtildiği gibi “…Dünyadaki tarihi kent merkezlerinde trafik ve otopark düzenlemelerinin ve yaya öncelikli uygulamaların özel çalışmalarla değerlendirildiği dikkate alındığında, dava konusu planın İzmir Kent Merkezi’nin geleceğini sağlıklı bir biçimde tarif etme imkanı vermeyen belirsizlikler içeren ve ulaşımı ve otopark düzenlemelerine ilişkin daha belirgin stratejilere…” ihtiyacı olduğu, İzmir`in ticaret fonksiyonlarının ve trafik yükünün yoğun olduğu bu bölgede karma kullanım alanlarına ilişkin stratejilerin net tariflenerek, ulaşım, trafik yoğunluğu ve otopark ihtiyacına dair yönlendirici ve geliştirici karar üretmesi gerektiği ancak planda aksine otopark sorununun çözümü olarak bölgedeki kamusal alan kullanımlarının yer altında otopark yapılmasını önerecek kadar bölgeyi tamamen trafik açısından karmaşaya götürecek bir durumun önünü açmıştır.

Diğer taraftan Büyükşehir belediyesinin kent merkezinden araç kullanımını azaltıcı, yaya öncelikli ve toplu taşımayı özendirici uygulamalar yapma hedefi ile tamamen çelişen, bu denli alana yoğunluk getirecek plan kararlarının çelişen sonuçlar doğurduğu da ortadadır.

Sonuç olarak imar planlarına ilişkin hukuki mücadelemiz sonucu üst ölçekli plan kararlarının planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu sonucu tescillenmişken; yeni yapılacak planlama çalışmalarında çevresel etkileri ile bir bütün olarak ve kamu yararı kavramı içerisinde planların hazırlanmasının bir zorunluluk olduğu da tescillenmiştir.”

Karataş HABER Ajansı (KHA) / BAHRİ KARATAŞ

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz