Son Dakika
18 Eylül 2019 Çarşamba
”

BİR PANELİN ARDINDAN PAYLAŞIMLAR

18 Nisan 2019 Perşembe, 14:06

16.04.2019 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı olarak ortak düzenlenmiş olan Defansif Tıp Anlayışının Esaslar ve Etik Açıdan incelenmesine ilişkin panelde, konunun tıbbi ve etik boyutunu incelemeye ve aktarmaya çalıştım. Oldukça güzel bir deneyimdi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Dekanı sayın Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar’ın oturum başkanlığında verimli bir etkinlik oldu. Konunun hemşirelik boyutunu ise Doç. Dr. Esra Akın Korhan aktardı.

Kendi sunumum açısından incelemem gerekirse;

Savunmacı yani defansif tıp çok yeni bir kavram değil aslında ancak son 20 yıldır bir tür potansiyel kültür şekline dönüşmeye başladı. Ne yazık ki, hekimlerin savunmacı tıp anlayışına giderek yatkın hale dönüşmelerinin temel sebebi hukuki süreçlerden etkilenme endişesi ve malpraktis oluşturma korkusu üzerine kurgulanıyor. | www.digiturkmaltepe.com | Bu konuda pek çok çalışma var. Ülkemizde de defansif tıp uygulamalarının boyutları hakkında veri elde etmeye yönelik yüksek lisans tezi veya ders hazırlama materyalleri üzerinden çalışmalar yapılmış durumdadır. Bunların çoğunlukla hukukçular tarafından ele alınmış olmasına şaşırmamak gerekir. Aslında başlı başına temel bir etik sorun olmasına rağmen, sorunun hukuki sonuçları daha fazla önem kazanmış bir durumdadır.

Dünya genelinde Malpraktis şikayetlerinin ve davalarının artma nedenleri şöyle özetlenmektedir:

  • Tıbbi bilginin artması ve tıbbi teknolojinin gelişmesi

—  Bu bilgi ve teknolojiyi kullanan hekim ve diğer sağlık personelinin sayı ve çeşitliliğinin artması

—  Tıp meslek mensuplarının yeni uygulama ve teknolojik gelişmelere yeterince uyum sağlayamaması

Burada malpraktis kavramının doğru algılanması, komplikasyon, kusur ve taksir tanımlarının da iyi anlaşılması gerekiyor. 1992 yılında yapılan 44. Dünya Tıp Birliğinin Genel Kurulunda kabul edilen, “Tıpta Yanlış Uygulama (Malpraktis)” konulu Marbella Bildirgesi’nin 2.maddesinin (a) fıkrasında şöyle tanımlanmıştır:

—  Hekimin hastanın standart tedavisini yaparken başarısızlığı, beceri eksikliği ya da ihmali nedeniyle hastaya zarar vermesi “malpraktis” tir.

Bu tanım defansif tıp uygulamalarının çıkış noktasıdır. Maliyet ve tıbbi bakım noksanlığı oluşturan ve pozitif ile negatif olmak üzere iki farklı biçimi olan defansif tıbbın sonuçları oldukça ironik sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

Yanlış teşhis ve tedaviden korunmak için hastanın yatırılması, yatış süresinin uzatılması, pek çok gerekli ya da gereksiz tıbbi uygulamaların -tanı ve test yöntemleri- hastaya uygulanması, maliyetlerin artışı, risklerden kaçınmaya çalışmak, normal tedavi protokolünün aksaması,… Bu durumlar bir tür sağlık hakkı ve bakımı kısıtlanması ortaya çıkarıyor.

ABD’de Tıbbi Sorumluluk Sisteminin (U.S. Medical Liability System) yıllık maliyeti 55,6 milyar dolar civarındadır.

Yine ABD’de 17236 hekim üzerindeki çalışma sonuçları şöyle değerlendirilmiştir:

Hekimlerin;

–        %14’ü yüksek düzeyde tıbbi bakım için yeterli zamana sahip

–        %49’u tükenmişlik duygusuna sahip

–        %54’ü olumsuz bir tablo ve moral çöküntüsü içinde

–        %49’u çocuklarına hekim olmayı önermiyor

–        %48’i emekli olmayı, başka işlere yönelmeyi düşünüyor

–        %37’si tıbbın geleceğine olumlu bir bakışla bakıyor

Defansif tıp uygulaması aslında tıbbın özüne ve ruhuna aykırı bir durum oluşturmasına karşın, teknoloji ve ekonomik boyutun getirdiği sıkıntılar hekimleri böyle bir yola doğru çekiyor. Hasta ve nüfus yoğunlukları, hekim sayısının yetersizlikleri, yeni ve gelişmiş teknoloji ile performans sistemlerinin tıbbın içine entegre edilmesi, yoğun iş yükü doğru düzgün bir hekimlik pratiği yapılmasının önünün tıkamaktadır. Bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğümüzü hastaya karşı yerine getirememek, iyi tıbbi bakımın alınmasının sağlanamaması, kızgın hastalar ve kırgın hekimler ile bir sağlık sistemi yürütebilmek imkanı yoktur.

Çözümler kolaydır aslında. Nüfusun çoğalmasının önüne geçilmesi, doğru sağlık sistemi kurgulanması, etik ilkelerin hukuki prosedürlerin önünde ve öncelikli olarak değerlendirilmesi, hastanın doğru bilgilendirilmesi ve aydınlatılması, mesleki birlikteliğin ve huzurlu çalışma ortamının sağlanması,….

İnanıyorum ki, gün gelecek defansif tıbbın anlamsızlığı üzerine paneller düzenlenecektir. Benim için yararlı olan bu panelden olumlu ve güzel duygularla ayrıldım.

Sevgi ve saygıyla…

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


mersin escort

eskişehir escort

mersin escort

mersin escort

mersin escort
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort izmir escort ataşehir escort bayan ümraniye escort kadıköy escort hd porno izle ataköy escort bakırköy escort esenyurt escort travesti porno izle beylikdüzü escort ankara escort escort bayan ankara escort bayan sincan escort keçiören escort Ankara escort Antalya escort ankara escort pendik escort