Son Dakika
24 Ağustos 2019 Cumartesi
”

‘Bir öğün maman benden olsun’ dediler

Datça halkı, Datça Hayvanseverler Derneği, Datça Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu , E-Twin­ning (Av­ru­pa Okul Or­tak­lı­ğı) Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri, el ele vererek aralıklı yağmur ve dondurucu hava şartlarına aldırış etmeden barınak canlarına yiyecek-ilaç ve tedavi masraflarına katkı sağlamaya çalıştı.

08 Ocak 2019 Salı, 20:12
'Bir öğün maman benden oldun' dediler

Datça halkı ve il­çe­de­ki yer­le­şik ya­ban­cı­la­rın des­te­ğiy­le ger­çek­le­şen Geleneksel Noel Pazarı’nın 12.’si  geçtiğimiz hafta sonu dondurucu soğuğa rağmen gerçekleştirildi. Organizasyon bu yıl, Datça Hayvanseverler Derneği’ne ait hayvan barınağındaki paticanların yiyecek-ilaç ve tedavi masraflarına katkı sağlama amacı için gerçekleştirilerek daha da anlamlı kılındı. Stant gelirlerinin tamamı derneğin ihtiyaçlarında kullanımına verildi.

Dernek yetkilileri yaşadıkları mutluluğu, ”Hava şartlarının yağmurlu olmasından dolayı 16 Ararlık’daki organizasyonu bu sene 6 Ocak Pazar günü yapmaya karar verdik. Der­ne­ği­miz bün­ye­sin­de­ki ba­rı­na­ğı­mız kıt kanat ayak­ta dur­ma­ya ça­lı­şı­yor. Bu­ra­da­ki stant sa­tı­şı­mı­zın tüm ge­li­ri ile bazı yerleşik yabancılar ile yerli hal­kı­mız evde kul­lan­ma­dı­ğı he­di­ye­lik eş­ya­lar, evde ha­zır­la­nan yi­yecek – içecek ve teks­til ürün­le­ri­nin tüm ge­li­ri­ni ba­rı­na­ğı­mı­za ba­ğış­ta bu­lu­ndu. Der­nek ola­rak yine tüm ge­li­ri ba­rı­na­ğı­mı­za har­can­mak kay­dıy­la gün boyu ekmek arası sa­tı­şı ya­ptık. Emeği geçen katkı sağlayan alış veriş yapan,bağışta bulunan, tüm halkımıza teşekkür ediyoruz” diyerek dile getirdi.

”BİR ÖĞÜN MAMA SEN­DEN OLSUN”

Datça Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu , E-Twin­ning (Av­ru­pa Okul Or­tak­lı­ğı) Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri de, ‘Bir öğün mama sen­den olsun’ slo­ga­nıy­la ,okul ida­re­ci­le­ri ve reh­ber öğ­ret­men­le­riy­le bir­lik­te, Noel Pa­za­rında  stant açıp, satış yaptı. Ku­lü­bün, ‘Sokak Hay­van­la­rı Aç Kal­ma­sın’ pro­je­si kap­sa­mın­da ker­me­se ka­tı­lan öğ­ren­ci­ler, gün boyu dö­nü­şüm­lü ola­rak ,ev­le­rin­den ge­tir­dik­le­ri pasta,kek börek ve çö­rek­le­ri ev ve  giyim eş­ya­la­rı ile süs ve takı mal­ze­me­le­ri­nin satış ya­pa­rak tüm ge­li­ri ba­ğış­la­dı.

Ayrıca Neşeli Patiler Dans gurubu’ da dans gösterisiyle Noel Pazarına renk kattı.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz